hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Шановні друзі, наш сайт існує завдяки лише Вашій фінансовій підтримці. Не забутьте скласти благодійну пожертву на наш рахунок: ПриватБанк - 4149 6090 0384 6062
Dear friends, our website exists because of your financial support. Don’t forget to donate to this bank account: 4149 4993 8247 2718 (USD)

Архівні документи
Центральна Рада, УНР (1917-1918 рр.)


Протокол засідання Ради народних міністрів УНР

(6 квітня 1918 р.)


_______________________


Протокол засідання
Ради народних міністрів УНР


6 квітня 1918 р. – Протокол засідання Ради народних міністрів УНР

6 квітня 1918 р.    

Присутні: Голубович, Ткаченко, Мазуренко, Красковський, Шелухін, Сокович, Стойкин, Мірний, Сидоренко, Ковалевський.

1. Слухали: повідомлення Ткаченка про справу друку грошей в Германії. Раніше трьох місяців гроші не можуть бути надруковані.

Постановили: повідомлення прийняти до відома.

2. Слухали: пропозицію Голубовича видати відозву до людності України, всіх її класів, з закликом до об’єднання і спільної роботи на полі будування Української держави.

Постановили: доручити Голубовичу і Ткаченку скласти проект відозви і подати його на розгляд Ради міністрів.

3. Слухали: внесення Міністерства внутрішніх справ про реевакуацію державних установ Міністерства внутрішніх справ.

Постановили: в справі реевакуації державних установ керуватися постановою російського уряду од 4 листопада 1916 р. з прибавкою суточних на дорожнечу.

4. Слухали: законопроект Міністерства внутрішніх справ про асигновку 5 млн на видатки по переведенню реєстрації громадян Української Народної Республіки.

Постановили: одкласти розгляд проекту по формальним причинам.

5. Слухали: внесення Ковалевського передати керування шкіряною монополією, а разом з тим і Українським Центральним шкіряним комітетом Міністерству продовольчих справ.

Постановили: 1) передати керування шкіряною монополією і Українським центральним шкіряним комітетом Міністерству продовольчих справ; 2) загальний промисловий догляд зостається в компетенції Міністерства торгу і промисловості.

6. Слухали: внесення Ковалевського, [щоб] асигнований 1 млн крб. Волинській губерніальній народній управі переасигнувати Волинському губерніальному земельному комітету.

Постановили: асигнований 1 млн Волинській губерніальній народній управі переасигнувати Міністерству земельних справ.

7. Слухали: внесення Ковалевського одкрити кредити на ліквідацію «Агроюза».

Постановили: кредит з воєнного фонду на «Агроюз», припинений розпорядженням Міністерства фінансів, одкрити і передати його з Військового міністерства до Міністерства земельних справ.

8. Слухали: внесення Ковалевського асигнувати в розпорядження Міністерства земельних справ в обрахунок бюджету на 1918 р. 2.406 тис. крб.

Постановили: асигновку Міністерству земельних справ в 2.406 тис. крб. Затвердити і подати на розгляд Центральної Ради.

9. Слухали: внесення Генерального писарства про передачу майна Земсоюза Господарському департаменту.

Стойкин робить доклад про становище земського і городського союзу і просить урегулювати справу їх ліквідації.

Постановили: доручити Господарському департаменту увійти в порозуміння з управлінням постачання щодо передачі Господарському департаменту потрібного йому майна.

10. Слухали: внесення Генерального писарства призначити комісію для перевірки справ Господарського департаменту і для розгляду справи з неоплаченими рахунками.

Постановили: комісію призначити.

11. Слухали: внесення Генерального писарства про передачу помешкань земського і городського союзу і інших громадських установ, які ліквідуються, Господарському департаменту.

Постановили: передати помешкання всіх ліквідуємих установ господарському департаменту Генерального писарства.

12. Слухали: повідомлення Голубовича про роботу Державної комісії.

Постановили: 1) надати голові Державної комісії право рішати, які з постанов комісії, коли і в якій формі мають бути передані германській і австрійській комісіям як рішення по загальним питанням, так і по частним, розглянутим в кожному спеціальному засіданні комісії чи секції; 2) надати право голові комісії припиняти рішення Державної комісії до ухвали її Радою міністрів, коли б голова вважав рішення невідповідним.

Представити в розпорядження Голови Ради народних міністрів автомобіль з гаражу Військового міністерства.

13. Слухали: внесення Міністерства фінансів:

а) видати авансом на рахунок кошторису для утримання Окремого корпусу кордонної охорони 500 тис. крб. в розпорядження Департамента митних зборів.

Постановили: 1) видати авансом в кредит з 10-мільйонного фонду 500 тис. крб. в розпорядження Департамента митних зборів на утримання Окремого корпусу кордонної охорони;

2) аванс повинен бути повернутий з сум, котрі відпущені будуть Центральною Радою по закону, який буде внесений Міністерством фінансів.

в) видати Департаменту митних зборів 150 тис. крб. на упорядкування митницьких інституцій.

Постановили: видати авансом в кредит на рахунок кошторису Міністерства фінансів 150 тис. на упорядкування митницьких інституцій.

с) внесення Міністерства фінансів в справі оформлення кредиту 500 млн Міністерству продовольчих справ.

Постановили: проект постанови затвердити.

14. Слухали: внесення Міністерства внутрішніх справ про скасування комісії по охороні порядку.

Постановили:комісію по охороні порядку скасувати.

15. Слухали: внесення Міністерства пошт і телеграфу:

а) про зміну назв 4-го і 5-го відділів перевозки пошти.

Постановили: змінити назви 4-го і 5-го відділу перевозки пошти по залізницях:

1) 4-й відділ іменувати «Київський відділ перевозки пошти по залізницях»;

2) 5-й відділ – «Харківський відділ перевозки пошти по залізницях».

в) передати реквізовану друкарню газети «Южная копейка» Міністерству пошт і телеграфів.

Постановили: передати друкарню газети «Южная копейка» в розпорядження Міністерства пошт і телеграфів, коли не буде протесту з боку іншого Міністерства.

с) про передачу авіаційних отрядів і авіаційного майна Республіки в розпорядження Міністерства пошт і телеграфів для організації постійних поштових рейсів.

Постановили: 1) передати в розпорядження народного Міністерства пошт і телеграфів ті авіаційні отряди і майно, котрі не будуть потрібні Військовому міністерству; 2) передачу перевести по згоді Міністерства пошт і телеграфів з Міністерством військових справ.

д) про передачу Міністерству пошт і телеграфів спеціального телеграфного, телефонного і технічного майна, котре лишилось по розформуванню військових інженерних команд.

Постановили: 1) передати Міністерству пошт і телеграфів спеціальне телеграфне, телефонне і технічне майно, котре лишилося після розформування інженерних, телеграфних і телефонних команд; 2) передачу перевести по згоді Міністерства пошт і телеграфів з Міністерством військових справ. е) про асигнування 20 тис. крб. на посилку лекторів і купівлю підручників для курсів української мови при деяких поштово-телеграфних установах.

Постановили: асигнувати Міністерству пошт і телеграфів 20 тис. крб.

ж) про асигновку Головній раді Всеукраїнської пошто-телеграфної спілки позичково 10 тис. крб. на видання журналу «Наша праця».

Постановили: асигнувати позичково до 31 грудня 1918 р. через Міністерство пошт і телеграфів 10 тис. крб. Головній раді Всеукраїнської пошто-телеграфної спілки на видання журналу «Наша праця».

Голова Ради народних міністрів В.Голубович    
Народні міністри: М.Тканенко, Г.Сидоренко, С.Шелухін, В.Мазуренко,    
Л.Михайлов, І.Красковський    

Генеральний писар Я. Христюк    


 
БУЛАВА Youtube Youtube