hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Шановні друзі, наш сайт існує завдяки лише Вашій фінансовій підтримці. Не забутьте скласти благодійну пожертву на наш рахунок: ПриватБанк - 4149 6090 0384 6062
Dear friends, our website exists because of your financial support. Don’t forget to donate to this bank account: 4149 4993 8247 2718 (USD)

Архівні документи
Центральна Рада, УНР (1917-1918 рр.)


Протокол засідання Ради народних міністрів УНР

(8 квітня 1918 р.)


_______________________


Протокол засідання
Ради народних міністрів УНР


8 квітня 1918 р. – Протокол засідання Ради народних міністрів УНР

8 квітня 1918 р.    

Присутні: Голова Ради народних міністрів Голубович, Ткаченко, Чопівський, Шелухін, Прокопович, Красковський, Холодний, Галицький, Симонів, Любинський, Сокович, Греков, Мірний, Михайлов, Міцкевич, Хургін, Сидоренко, Ковалевський.

1. Слухали: доклад голови Державної комісії Порша про роботу комісії по товарообміну з Центральними державами. Прочитаний статут Німецько-австрійської централі для допомоги Українському хлібному бюро в переведенню закупки хліба та всякого збіжжя. Порш докладає німецький проект згоди між Українською Народною Республікою і Центральними державами з обов’язанням Української Народної Республіки до Центральних держав щодо заготовки збіжжя. Порш пропонує дати принципіальну згоду, але момент підписання згоди одкласти до підписання конвенції. Порш ставить питання, чи думає Рада міністрів збільшувати тарифи і тверді ціни на хліб.

Сокович одповідає, що Міністерство шляхів не має на думці підвищити тарифи.

Ковалевський повідомляє, що Міністерство продовольчих справ не думає збільшувати твердих цін на хліб.

Постановили: 1) дати уповноваження Державній комісії підписати торгову згоду; 2) затвердити статут Німецької централі.

Ковалевський пропонує вимагати занесення в протокол завдань Державної комісії, що з моменту затвердження Централі припиниться самочинна реквізиція з боку німців.

Порш каже, що для успішного переведення справи товарообміну треба щодня видавати Міністерству продовольчих справ 2 млн крб.

Постановили: побажання прийняти до відома і передати його Міністерству фінансів.

2. Слухали: доложений Фещенком-Чопівським проект закону про Державну палату торгу.

Постановили: проект закону про організацію Державної палати торгу затвердити. В §4 внести додаток: «В Раду по справах торгу входить представник Міністерства праці і представник Центрального бюро професійних спілок».

3. Слухаліс внесення Міністерства військових справ про видачу пайків сім’ям військовополонених.

Постановили: внесення Міністерства військових справ прийняти (див. додаток). Внести проект в Центральну Раду яко додаток до закону Міністерства внутрішніх справ про пайки. Допомогу не можуть одержувати сім’ї тих, хто добровільно лишився за кордоном.

4. Слухали: внесення Міністерства закордонних справ про асигнування в розпорядження Українського товариства економістів 24 тис. крб. на організацію консульських курсів.

Постановили: асигнувати Міністерству закордонних справ 24 тис. крб. для видачі Українському товариству економістів на організацію консульських курсів.

5. Слухали: доклад Прокоповича про план роботи Міністерства освіти.

Сидоренко пропонує просити Прокоповича розіслати план діяльності Міністерства освіти всім міністрам.

Постановили: просити Прокоповича розіслати свій доклад всім пп. міністрам.

6. Слухали: законопроект Міністерства освіти про відкриття кредиту в розпорядження народного Міністерства освіти в допомогу місцевим самоврядуванням на початкові і вищі початкові школи 31.500 тис. крб.

Постановили: законопроект ухвалити і внести в Центральну Раду.

7. Слухали: законопроект Міністерства праці про «Устав про промислову працю».

Постановили: принципіально законопроект ухвалити і доручити Міністерству праці обробити законопроект з юридичного боку.

8. Слухали: доложений п.Михайловим проект постанови про порядок ліквідації установ, що працювали на оборону.

Постановили: доручити Міністерству праці зібрати детальніші матеріали про військово-економічні організації, їх статути і розпорядження російського правительства щодо цих організацій і подати на розгляд Ради міністрів конкретні пропозиції Міністерства праці.

Оригінал за належними підписами.

З оригіналом згідно:    
діловод: В. Мільчевський    


 
БУЛАВА Youtube Youtube