hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Шановні друзі, наш сайт існує завдяки лише Вашій фінансовій підтримці. Не забутьте скласти благодійну пожертву на наш рахунок: ПриватБанк - 4149 6090 0384 6062
Dear friends, our website exists because of your financial support. Don’t forget to donate to this bank account: 4149 4993 8247 2718 (USD)

Архівні документи
Центральна Рада, УНР (1917-1918 рр.)


Протокол засідання Ради народних міністрів УНР

(12 квітня 1918 р.)


_______________________


Протокол засідання
Ради народних міністрів УНР


12 квітня 1918 р. – Протокол засідання Ради народних міністрів УНР

12 квітня 1918 р.    

Присутні: Голубович, Ковалевський, Жуковський, Сидоренко, Михайлов, Одинець, Ткаченко, Чопівський, Шелухін, Прокопович, Симонів, Сокович, Христюк, Клімович.

1. Слухали: внесення народного міністра Сидоренка і Генерального писаря Христюка про дозвіл кожному міністерству робити закупки потрібного йому майна без Господарського департаменту.

Постановили: дозволити кожному міністерству робити закупки потрібних йому канцелярських приладів і інших речей через свої господарські відділи і одкрити кредит на означені потреби кожному міністерству в 50 тис. крб.

2. Слухали: внесення Міністерства внутрішніх справ про:

a) Асигновку в 157 тис. крб. на господарські потреби (машинки, ротатори і арифмометри).

Постановили: асигнувати Міністерству внутрішніх справ додатково ще 50 тис. крб.

b) Асигнувати Міністерству внутрішніх справ 1 млн крб. на допомогу біженцям з Холмщини, Волині і Підляшшя.

Постановили: видати авансом Міністерству внутрішніх справ 1 млн крб. На рахунок грошей, які будуть видані Біженецькому департаменту на поліпшення стану біженців, що скупчилися в околицях м.Рівного при реевакуації.

c) Асигнувати Міністерству внутрішніх справ 200 тис. крб. на бібліотеку.

Постановили: асигнувати Міністерству внутрішніх справ 200 тис. крб. на бібліотеку.

d) Асигнувати 7500 крб. Міністерству внутрішніх справ на покриття видатків по буфетові для Ради народних міністрів.

Постановили: асигнувати Міністерству внутрішніх справ на покриття видатків по буфету для Ради народних міністрів з 5 березня 1918 р. до 1 квітня і про асигнування кредиту на ту ж потребу з 1 квітня по 1 червня – всього 7.500 крб.

3. Слухали: внесення Міністерства шляхів асигнувати 1.500 тис. крб. для Київської округи водяних шляхів для видачі платні служащим і робітникам округи.

Постановили: з огляду на те, що бюджет Київської округи до цієї пори не ухвалений, а видатки Київської округи треба негайно покрити – розрішити Державній скарбниці відкрити Київській окрузі водяних шляхів кредит на суму 1.500 тис. крб., себто в розмірі 1/12 бюджету, ухваленого в 1917 р. По ухваленні бюджету на 1918 р. ця сума, яко аванс, повинна бути покрита після ухвали бюджетом.

4. Слухали: доложений народним міністром Чопівським проект організації Виставочного комітету, інструкцію йому і штати.

Постановили: 1) доручити міністру торгу і промисловості організувати Український виставочний комітет і Управу і затвердити інструкцію; 2) видати на організацію виставки 25 тис. крб. авансом з 10-мільйонного фонду; 3) проект штатів подати на розгляд Міністерства фінансів і Державного контролера.

5. Слухали: внесення Голови Ради народних міністрів Голубовича, щоб всі постанови і розпорядження окремих міністерств, які торкаються робітничого питання, не видавались без згоди Міністерства праці.

Постановили: всі загальні питання, котрі торкаються слу[жащих в] установах і діяльності їхніх професійних товариств та союзів належать розрішенню відповідними відомствами обов’язково при участі і за згодою Міністерства праці. Всі загальні постанови і розпорядження окремих міністерств такого характеру повинні мати підпис народного міністра праці.

6. Слухали: внесення народного міністра Михайлова про заборону міністром шляхів з’їзду залізничних служащих. Михайлов відчитує телеграму народного міністра Соковича і повідомляє, що Міністерство праці своєї згоди на заборону не давало. Розпорядження окремих міністерств, направлені проти робітників, ускладнює і утруднює діяльність Міністерства праці.

Постановили: 1) з’їзд залізничних організацій Південно-Західних залізниць не повинен бути заборонений.

Шелухін голосує проти дозволу з’їзду.

2) Конфлікт з приводу заборони з’їзду повинен бути налагоджений Міністерствами шляхів і праці, яким доручити видати пояснення, що заборони професіонального з’їзду не було; з’їзд скликався однією організацією без порозуміння з іншими, що могло викликати заколот, Міністерство шляхів, дбаючи за нормальний хід робіт на залізницях, може дозволити з’їзд, який буде скликаний в порозумінні зі всіма важнішими організаціями залізничних служащих.

Шелухін протестує проти згоди з незаконним, контрреволюційним, антиукраїнським і антидержавним комітетом залізнодорожних служащих.

3) Доручити народним міністрам Соковичу, Михайлову, Ткаченку і Хургіну скласти пояснення до телеграми міністра шляхів.

Михайлов ставить запитання, чи може він дати до газет спростування, що заборона з’їзду одбулася без згоди Міністерства праці.

Ухвалили: дати дозвіл Міністерству праці видати спростування, що Міністерство праці не приймало участі в складанні телеграми, розісланої Міністерством шляхів; але що пояснення в цій справі має бути дано в порозумінні Міністерств шляхів і праці.

7. Слухали: внесення Міністерства судових справ про асигнування з 10-мільйонного фонду 503 крб. на потреби судового відомства.

Постановили: асигнувати з 10-мільйонного фонду в розпорядження Міністерства судових справ для перевода в кредит предсідателя Київського окружного суду 503 крб. на виїзд товаришів прокурора в Бердичів, Сквиру і Радомисль.

Оригінал за належними підписами.

З оригіналом згідно:     
діловод В.Мільчевський     


 
БУЛАВА Youtube Youtube