hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Шановні друзі, наш сайт існує завдяки лише Вашій фінансовій підтримці. Не забутьте скласти благодійну пожертву на наш рахунок: ПриватБанк - 4149 6090 0384 6062
Dear friends, our website exists because of your financial support. Don’t forget to donate to this bank account: 4149 4993 8247 2718 (USD)

Архівні документи
Центральна Рада, УНР (1917-1918 рр.)


Протокол засідання Ради народних міністрів УНР

(15 квітня 1918 р.)


_______________________


Протокол засідання
Ради народних міністрів УНР


15 квітня 1918 р. – Протокол засідання Ради народних міністрів УНР

15 квітня, 1918 р.    

Присутні Голубович, Ткаченко, Шелухін, Прокопович, Хургін, Рудницький, Климович, Симонів, Любинський, Ганіцький, Христюк, Ковалевський, Жуковський, Греків, Михайлов, Одинець, Сидоренко.

1. Слухали: доложений народним міністром Ковалевським законопроект про статут земельних комітетів.

Шелухін каже, що в законопроекті нема єдиної думки і змішані принципи представництва.

Рудницький вказує на юридичні дефекти і суперечність і пропонує передати законопроект на спільний розгляд Міністерств земельних і судових справ.

Ткаченко каже, що статут робить земельні комітети не тільки тимчасовими органами державної влади для переведення земельної реформи, але й органами майбутньої економічної політики. Губерніальні земельні комітети цілком непотрібні, бо утворюють зайвий бюрократичний апарат. Вся вага повинна лягати на повітові комітети; тому однаково непотрібні і волосні комітети; в кожному разі їм не можна надавати законодавчих функцій.

Хургін вказує на відсутність органів для переведення земельної реформи в селах; організація земельних комітетів повинна йти паралельно організації місцевого самоврядування.

Христюк пропонує надати право рішаючого голоса в повітових і губерніальних земельних комітетах тільки представникам земельних комітетів, народних рад і представникам відомств; решта представників професійних, освітних і інших організацій повинні мати лише право дорадчого голосу.

Постановили: 1) прийняти поправку п.Христюка; 2) повернути законопроект Міністерству земельних справ для відповідної переробки, згідно з висловленими побажаннями.

2. Слухали: внесення Міністерства морських справ про асигновку з воєнного фонду 25 млн крб. на демобілізацію флоту.

Постановили: одкрити Міністерству морських справ кредит в 25 млн крб. З військового фонду на демобілізацію флоту.

3. Слухали: доложений Одинцем законопрект про встановлення посад комісарів Міністерства великоруських справ.

Шелухін вказує на те, що цілком невідомі функції комісарів; до розгляду детальної інструкції їм не можна ухвалювати законопроекту.

Христюк каже, що комісари стануть органами державної власті, які матимуть цілком нові особливі функції. Треба точно їх окреслити, щоб не вийшло непорозумінь з загальнодержавними комісарами.

Ткаченко ставить питання, хто буде розрішати конфлікти між загальнодержавними органами власті і національними комісарами.

Одинець одповідає, що нічого антидержавного в статуті національних комісарів нема; без них не можна перевести в життя закону про національно-персональну автономію; без допомоги центральної власті трудно скласти національний кадастр.

Постановили: визнаючи бажаним організацію місцевих органів національних міністерств, Рада народних міністрів не вважає можливим ухвалити постанову про комісарів Міністерства великоруських справ до представлення пояснюючої записки і інструкції сим комісарам.

4. Слухали: доложений Жуковським проект закону про політично-правове становище військових.

Греків виясняє теоретичні підстави законопроекту.

Хургін висловлюється проти обмеження політичних прав козаків.

Ткаченко каже, що принципіально не можна нічого мати проти законопроекту (окрім §3), але його можна було б ухвалити тільки маючи перед собою повний статут організації армії, всю її систему, особливо знаючи строк дійсної служби.

Постановили: повернути законопроект Міністерству військових справ для внесення в нього відповідних змін і подати на розгляд Ради народних міністрів разом з пояснюючою запискою і іншими законопроектами про організацію армії.

5. Слухали: внесення Любинського про асигнування 300 тис. крб. на удержання посольств і місій Української Народної Республіки.

Постановили: асигнувати Народному Міністерству закордонних справ авансом на рахунок річного бюджету з 10-мільйонного фонду 300 тис. крб. на удержання посольств і місій Української Народної Республіки.

6. Слухали: внесення Любинського про призначення посла до Відня. Були запропоновані і проголосовані кандидатури Скорописа, Яковлева і Дорошенка.

Постановили: призначити Андрія Яковлева тимчасовим дипломатичним представником до Відня з дорученням йому справи обміну ратифікаційними грамотами.

Голубович просить занести в протокол, що при першому голосуванні кандидатуру Яковлева ніхто не підтримував.

7. Слухали: внесення Любинського про справу мирних переговорів з Росією.

Постановили: доручити Міністерству закордонних справ вислати кур’єром ноту до Москви з пропозицією почати мирні переговори не в Смоленську, а в Путивлі, чи іншому місці.

8. Слухали: внесення Любинського в справі повідомлення Румунії про резолюцію Центральної Ради щодо анексії Бессарабії.

Постановили: доручити Міністерству закордонних справ офіціально повідомити румунський уряд про резолюцію Центральної Ради в справі анексії Бессарабії.

9. Слухали: внесення Голубовича про потребу посилки делегації в нейтральні держави.

Постановили: призначити Дмитра Дорошенка і Михайла Полозова членами дипломатичної делегації українського уряду в нейтральні держави.

10. Слухали: повідомлення Голубовича, що одставка народного міністра Соковича ним прийнята. На посаду управляючого Міністерством шляхів запрошено Володимира Єщенка.

Постановили: 1) повідомлення про одставку Соковича прийняти до відома; 2) затвердити Володимира Єщенка на посаді управляючого народним Міністерством шляхів.

11. Слухали: прохання Євгенії Пугач, дружини члена Центральної Ради, про видачу допомоги на лікарювання і пенсії.

Постановили: видати одноразову допомогу Євгенії Пугач в розмірі 4 тис. крб. з 10-мільйонного фонду на рахунок кредитів Центральної Ради.

12. Слухаліс внесення Ковалевського про пропозицію білоруської делегації купити дрова і прохання її видати під ці дрова аванс в 300 тис. крб.

Постановили: доручити Міністерству продовольчих справ увійти в переговори з державними чи громадськими інституціями Білорусії в справі закупки дров і дозволити Міністерству видати авансом на рахунок вартості тих дров 300 тис. крб.

Тимчасово виконуючий обов’язки Державного контролера Симонів складає протест проти дозволу на таку неоформлену торгову операцію.

13. Слухали: внесення Міністерства судових справ про асигнування Київському окружному судові додатково сум на проведення виїзних сесій в 4.735 крб.

Постановили: асигнувати з готового фонду Державної скарбниці в розпорядження Міністерства судових справ для перевода в кредит предсідателя Київського окружного суду на проведення виїзних сесій і винагороди присяжним засідателям 4.735 крб.

14. Слухали: внесення Міністерства освіти про асигновку 58.200 крб. на освітні справи в Холмщині і улаштування тимчасової семінарії для учителів початкових шкіл на Холмщині і придбання підручників для шкіл.

Постановили: асигнувати Міністерству освіти 58.200 крб. на улаштування тимчасової семінарії для учителів початкових шкіл на Холмщині і придбання підручників для шкіл.

15. Слухали: внесення п.Ткаченка про порядок розгляду внесень фінансового характеру*.

Голова Ради народних міністрів В.Голубович     
Народні міністри: М.Ткаченко, В.Рудницький, С.Шелухін
    

Пункт 15 остаточно було сформульовано так: «Усі внесення, що торкаються фінансових питань, обов’язково з усіма матеріалами надсилаються заздалегідь міністру фінансів та Державному контролерові. Останні, коли не згодні на внесення, мусять заздалегідь увійти в зносини з відповідним міністерством. Коли до часу розгляду внесення в Раді міністрів відповідного заключення з боку міністра фінансів та Державного контролера не буде, справа розглядається, причому зазначені міністр та контролер або висловлюють свої заключення, або здіймають справу з обговорення, коли попередній розгляд обговореної справи з відповідними матеріалами ще не закінчений».

 
БУЛАВА Youtube Youtube