hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Шановні друзі, наш сайт існує завдяки лише Вашій фінансовій підтримці. Не забутьте скласти благодійну пожертву на наш рахунок: ПриватБанк - 4149 6090 0384 6062
Dear friends, our website exists because of your financial support. Don’t forget to donate to this bank account: 4149 4993 8247 2718 (USD)

Архівні документи
Центральна Рада, УНР (1917-1918 рр.)


Протокол засідання Ради народних міністрів УНР

(17 квітня 1918 р.)


_______________________


Протокол засідання
Ради народних міністрів УНР


17 квітня 1918 р. – Протокол засідання Ради народних міністрів УНР

17 квітня 1918 р.    

Присутні: Голубович, Симонів, Климович, Хургін, Рудницький, Прокопович, Чопівський, Христюк, Мірний, Єщенко, Ткаченко, Жуковський, Сидоренко, Мазуренко, Шелухін.

1. Слухаліс внесення п.Мірного про перевод годинників на годину вперед.

Постановили: перевести годинники з 12 год. вечора на 18 квітня на період літнього часу, до нового розпорядження, на годину вперед; доручити Міністерству освіти внести в Центральну Раду законопроект про встановлення на Україні східно-європейського часу.

2. Слухали: доложені п.Христюком законопроекти про 1) скасування Міністерства генерального писарства і утворення посади порядкуючого справами Ради народних міністрів; 2) кодифікацію законів Державного секретаря і 3) порядок опублікування законів.

Постановили: законопроекти ухвалити і внести на затвердження Центральної Ради.

3. Слухали: внесення Міністерства освіти про а) асигнування Київському політехнічному інститутові 149.345 крб. 89 коп.

Постановили: асигнувати Київському політехнічному інститутові на покриття дефіциту 1917 p., на виплату додаткової платні служащим у 1917 p., а також на ремонт геологічного кабінету 149.345 крб. 89 коп. і внести на затвердження Центральної Ради.

b) асигнування Міністерству освіти 1 млн крб. на допомогу гімназіям.

Постановили: асигновку Міністерству освіти 1 млн крб. на допомогу гімназіям ухвалити і внести в Центральну Раду.

c) Асигнування 1.500 крб. на допомогу осередку українських середньо-шкільних організацій м.Києва.

Постановили: асигнувати з 10-мільйонного фонду на рахунок Міністерства освіти 1.500 крб. на допомогу осередку українських середньошкільних організацій м.Києва.

d) Видачу позики журналові «Вільна українська школа» в 15 тис. крб.

Постановили: асигнувати з 10-мільйонного фонду на рахунок Міністерства освіти 15 тис. крб. для видачі позички Всеукраїнській учительській спільці на видання журналу «Вільна українська школа».

4. Слухали: внесення Міністерства єврейських справ асигнувати 5 тис. крб. на бібліотеку.

Постановили: асигнувати з 10-мільйонного фонду Міністерству єврейських справ 3 тис. крб. на бібліотеку.

5. Слухали: внесення Державного контролера про правила прискорення ревізій в контрольних установах.

Постановили: Правила прискорення ревізій в контрольних установах ухвалити.

6. Слухали: внесення Міністерства польських справ асигнувати 1.800 крб. на поштові видатки.

Постановили: асигнувати з 10-мільйонного фонду Міністерству польських справ 1.800 крб. на поштові видатки.

7. Слухали: внесення п.Чопівського про призначення товаришами народного міністра торгу і промисловості Брайневича і І.М.Трубу.

Постановили: затвердити Івана Трубу на посаді товариша народного міністра торгу і промисловості. Кандидатура Брайневича не ухвалюється.

8. Слухали: внесення п.Чопівського про торгові договори з закордонними фірмами.

Постановили: доручити Міністерству торгу і промисловості детально вияснити умови торгових договорів і представити Раді народних міністрів конкретний проект постанови.

9. Слухали: внесення Міністерства фінансів про зміну поштового закону.

Постановили: доручити Міністерству пошт і телеграфу в порозумінні з Міністерством фінансів розробити новий закон про поштові і телеграфні тарифи і внести його в Центральну Раду негайно.

10. Слухали: доложений п.Ткаченком проект кошторису на утримання губерніальних і повітових комісарів в 1918 р.

Постановили: проект кошторису на утримання губерніальних і повітових комісарів ухвалити з такими додатками: 1) щоб штати комісарів вважались тимчасовими до перегляду утримання усіх провінціальних урядовців; 2) було доручено виробити спільні для всіх урядовців норми розіздних грошей та святошної допомоги; 3) щоб скасовано було право усіх начальників видавати в нагороду урядовцям лишки кредитів на утримання урядовців та на канцелярські видатки та 4) щоб кредити на опалення та освітлення вираховувалися по нормам тюремного уряду, а видатки виконувались не по нормам, а в мірі дійсної потреби, і внести на затвердження Центральної Ради.

11. Слухали: внесення Міністерства внутрішніх справ про асигнування 1 млн крб. авансом з 10-мільйонного фонду на утримання повітових комісаріатів.

Постановили: асигнувати Міністерству внутрішніх справ аванс в 500 тис. крб. з 10-мільйонного фонду на утримання повітових комісаріатів. Ця сума повинна бути повернена в фонд після одкриття відповідного кредиту на означену ціль Центральною Радою.

12. Слухали: пропозицію п.Сидоренка про збільшення грошового фонду міністерств на утримання центральних і місцевих установ.

Постановили: доручити Міністерству фінансів в негайному порядку внести в Центральну Раду законопроект про збільшення грошового фонду Ради міністрів на утримання центральних і місцевих установ міністерств.

13. Слухали: доложений п.Мазуренком проект постанови про дозвіл продавати коньяк і вино з фруктів та ягід.

Постановили: дозволити продаж коньяку і вина з фруктів та ягід на умовах, запропонованих Міністерством фінансів.

14. Слухали: внесення Міністерства освіти про увільнення шкільних будинків од реквізиції.

Постановили: проект постанови про увільнення шкільних будинків од реквізиції ухвалити.

15. Слухали: внесення Міністерства фінансів про призначення пенсії вдові Яницького.

Постановили: призначити Євгенії Яницькій, вдові бувшого помічника діловода Подільського губерніального розпорядчого комітету Івана Яницького, в розмірі 450 крб. річно.

16. Слухали: внесення Міністерства єврейських справ про асигнування 6.750 крб. на розробку проекту статуту Єврейського Національного союзу.

Постановили: асигнувати Міністерству єврейських справ з 10-мільйонного фонду 6.750 крб. на розробку проекта статуту Єврейського Національного союзу.

17. Слухали: внесення Міністерства освіти про асигновку 676 тис. крб. на придбання садиби Хоменка, бувшої князів Трубецьких.

Постановили: доручити Міністерству освіти внести в Центральну Раду законопроект про оголошення садиби Хоменка (бувшої князів Трубецьких) національним добром і про асигнування суми, не вище 676 тис. крб. на переведення цього закону.

18. Слухали: доложені п.Ткаченком повідомлення штабу армії генерала Ейхгорна, що на місцях ведеться агітація проти засіву нив, яку ведуть часто самі члени земельних комітетів. Штаб армії пропонує вжити заходів до припинення такої агітації і притягнення до суду винних. Разом з тим, ще й досі іде плюндрування маєтків озброєними бандами, через що потрібно вжити рішучих заходів щодо обеззброєння людності.

Постановили: одкласти обміркування справи до слідуючого засідання.

19. Слухали: внесення п.Ткаченка про фінансові справи держави.

Постановили: 1) доручити Міністерствам фінансів і торгу і промисловості представити на найближче засідання Ради народних міністрів конкретний план фінансово-економічної політики; 2) доручити Міністерству фінансів внести в Центральну Раду в негайному порядкові законопроект про збільшення емісійного права Державному банку ще на 100 млн; 3) провадити без перерви друк грошових знаків і зобов’язань Державної скарбниці, аби мати готовий запас.

20. Слухали: пропозицію п.Шелухіна ухвалити посаду начальника Головної тюремної управи і призначити на цю посаду Вязлова.

Постановили: 1) встановити в народному Міністерстві судових справ посаду начальника Головної тюремної управи, з правами товариша народного міністра; 2) призначити Вязлова на посаду начальника Головної тюремної управи.

Оригінал за належними підписами.

З оригіналом згідно:    
діловод В.Мільчевський    


 
БУЛАВА Youtube Youtube