hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Шановні друзі, наш сайт існує завдяки лише Вашій фінансовій підтримці. Не забутьте скласти благодійну пожертву на наш рахунок: ПриватБанк - 4149 6090 0384 6062
Dear friends, our website exists because of your financial support. Don’t forget to donate to this bank account: 4149 4993 8247 2718 (USD)

Архівні документи
Центральна Рада, УНР (1917-1918 рр.)


Протокол засідання Ради народних міністрів УНР

(19 квітня 1918 р.)


_______________________


Протокол засідання
Ради народних міністрів УНР


19 квітня 1918 р. – Протокол засідання Ради народних міністрів УНР

19 квітня 1918 р.    

Присутні: Голубович, Чопівський, Мазуренко, Симонів, Климович, Рудницький, Труба, Прокопович, Христюк, Михайлов, Сидоренко, Ковалевський, Любинський, Єщенко, Жуковський, Шелухін.

1. Слухали: внесення п.Ковалевського, що з огляду на негайну потребу розпочати заготовку хліба і що законопроект про Державне хлібне бюро ще не затверджений Центральною Радою, потрібно дати дозвіл Державному хлібному бюро почати роботу по заготовці хліба.

Постановили: дати дозвіл Міністерству продовольчих справ переводити через Державне хлібне бюро заготовку хліба для Центральних держав.

2. Слухали: внесення п.Ковалевського про нагальну потребу фінансування Міністерства продовольчих справ для переведення закупки хліба.

Постановили: доручити Міністерству фінансів вжити всіх заходів, які находяться в його розпорядженні, для задоволення потреб Міністерства продовольчих справ в кредитах на заготовку хліба.

3. Слухаліс доложену п.Голубовичем пропозицію Соколовського затвердити Миколу Салтана членом дирекції Українського Телеграфного агентства, Соколовського – головою дирекції, Петра Стебницького – директором-розпорядником.

Постановили: затвердити Миколу Салтана членом дирекції Українського Телеграфного агентства, С.Соколовського – головою дирекції, Петра Стебницького – директором-розпорядником Українського Телеграфного агентства.

4. Слухали: доложене п.Голубовичем прохання управляючого Міністерством продовольчих справ Дмитра Коліуха про одставку.

Постановили: згідно проханню увільнити Дмитра Коліуха від обов’язків управляючого Міністерством продовольчих справ.

5. Слухали: доложений п.Голубовичем лист германського посла Мумма в справі Чорноморського флоту.

Постановили: 1) доручити Голові Ради народних міністрів і міністру закордонних справ відповісти барону Мумму, що законом Центральної Ради Чорноморський флот оголошений флотом Української Народної Республіки, що уряд України просить допомогти йому очистити флот од тих злочинних більшовицьких елементів, котрі захопили його, і привести флот до послуху Українському уряду; що проти германських військових сил український флот, як такий, не виступає; тому Рада народних міністрів зазначає, що ті кораблі, котрі зараз під орудою преступних елементів виступають проти германських військових сил, вважалися морським призом; 2) послати телеграму Чорноморському флоту, що він не повинен боротися з германськими військовими силами.

6. Слухали: повідомлення п.Мазуренка в справі покупки німцями серій Української Державної скарбниці.

Німці знову пропонують взяти українських серій на 200 млн крб. по 3,6%, а натомість дають нам на 100 млн своїх серій по 4 1/2% і на 100 млн наших серій одкривають біжучий рахунок в своїх банках, щоб списувати з нього за ті товари, котрі вони поставлять на Україну.

Постановили: передати справу на розгляд фінансово-економічної наради при Міністерстві фінансів, яка в порозумінні з державною комісією повинна вияснити потребу для України мати запропонований біжучий рахунок в германських банках.

7. Слухали: внесення п.Любинського в справі мирних переговорів з Росією.

Постановили: доручити управляючому міністерством закордонних справ повідомити п.Порша, що постанова Ради народних міністрів про призначення його головою мирної делегації залишається в силі.

8. Слухали: повідомлення п.Любинського, що Полозов одмовився їхати в нейтральні держави.

Постановили: призначити Миколу Шрага членом дипломатичної делегації Українського уряду в нейтральні держави.

9. Слухали: внесення п.Любинського про прохання мусульманського «Шуро» пропустити татарські війська на Крим для допомоги їх військам в боротьбі в більшовиками.

Постановили: прохання мусульманського «Шуро» одхилити.

10. Слухали: внесення п.Голубовича в справі польських легіонів.

Жуковський і Ткаченко повідомляють, що з боку Міністерств військових і внутрішніх справ прийняті міри до повного обеззброєння польських легіонів. Для участі в цій операції покликано і місцеве населення.

Рудницький каже, що польські війська, котрі знаходяться зараз на Київщині, формувалися під знаком захисту Польської держави, не являються ворожим елементом Українській державі і хотять вийти з України в Польщу. Що ж торкається тих військ, котрі оперують на Поділлі, то Міністерство польських справ справді має відомості, що в формуванні деяких партизанських відділів приймали участь польські поміщики для захисту своїх класових інтересів. Ці відділи не мають нічого спільного з ідеєю оборони Польської держави і за їх вчинки не може одповідати ані польське військо, ані взагалі людність польська, тим більше, що особи, котрі вступили в легіони, самим фактом свого вступу, на думку Міністерства, зріклися українського громадянства і тому польське міністерство, котре ставить своїм завданням оборону інтересів громадян Української Республіки польської національності, не думає брать їх під свою опіку.

Христюк пропонує Міністерству військових справ видати відозву до легіонерів – громадян Української Народної Республіки, щоб вони покинули польські війська і вернулися до своєї мирної праці.

11. Слухали: законопроект Міністерства судових справ про публікації.

Постановили: п.2 законопроекту змінити так: «За надрукування в інтересах приватних належить внести до Державної скарбниці 7 крб. 50 коп. на прибуток «Вістника Ради Народних Міністрів». Законопроект ухвалити і внести на розгляд Центральної Ради.

12. Слухали: законопроект Міністерства судових справ про зміну прізвища.

Постановили: додати до п.2 таку примітку: «Особи, котрі занесені в список судимих, не можуть просити про зміну прізвища». Законопроект ухвалити і подати на розгляд в Центральну Раду.

13. Слухали: доложений п.Любинським проект організації Народного Міністерства закордонних справ і штати Міністерства.

Постановили: одкласти обміркування штатів до розгляду штатів всіх міністерств.

14. Слухали: внесення Міністерства судових справ про помилування С.Козлова.

Постановили: доручити міністру судових справ подати справу на розгляд Центральної Ради.

Голова Ради народних міністрів В.Голубович    
Народні міністри: М.Ткаченко, /.Чопівський, С.Шелухін, В.Прокопович,    
Г.Сидоренко, М.Ковалевський, Д.Коліух, О.Жуковський, В.Єщенко
    
Генеральний писар П.Христюк    


 
БУЛАВА Youtube Youtube