hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Шановні друзі, наш сайт існує завдяки лише Вашій фінансовій підтримці. Не забутьте скласти благодійну пожертву на наш рахунок: ПриватБанк - 4149 6090 0384 6062
Dear friends, our website exists because of your financial support. Don’t forget to donate to this bank account: 4149 4993 8247 2718 (USD)

Архівні документи
Центральна Рада, УНР (1917-1918 рр.)


Протокол засідання Ради народних міністрів УНР

(20 квітня 1918 р.)


_______________________


Протокол засідання
Ради народних міністрів УНР


20 квітня 1918 р. – Протокол засідання Ради народних міністрів УНР

20 квітня 1918 р.    

Присутні: Голубович, Христюк, Михайлов, Сидоренко, Симонів, Климович, Рудницький, Чопівський, Хургін, Ткаченко, Єщенко.

1. Слухали: внесення Міністерства праці асигнувати 1.900 крб. на поштові видатки.

Постановили: асигнувати Міністерству праці 800 крб. на поштові видатки.

2. Слухали: внесення Міністерства праці про ліквідацію комісії по розгляду штатів при Міністерстві фінансів і передачу її справ Міністерству праці.

Постановили: справу розроблення норм оплати і умов праці служащим в державних установах передати в Міністерство праці, матеріали, які торкаються цієї справи, міжвідомственна комісія при Міністерстві фінансів має передати комісії Міністерства праці, комісія при Міністерстві фінансів має розглядати штати з організаційного боку.

3. Слухали: внесення Генерального писаря про видачу суточних грошей пп. міністрам за час подорожі на Волинь.

Постановили: всім пп. міністрам і товаришам міністрів, котрі виїжджали з Києва на Волинь за час з 25 січня ст.ст. по день повороту в Київ (всього за 26 день), видати суточних по 50 крб.

4. Слухали: внесення Міністерства пошт і телеграфів асигнувати 30 тис. крб. на оборудовання комори для захорони марок.

Постановили: асигнувати Міністерству пошт і телеграфів з 10-мільйонного фонду 30 тис. крб. на оборудовання комори для захорони поштових марок.

5. Слухали: внесення Міністерства пошт і телеграфів про тимчасовий тариф для телеграм Українського Державного телеграфного агентства.

Постановили: встановити тимчасовий тариф для телеграм Українського Державного телеграфного агентства: 10 коп. від кожного циркулярного слова без подепешної платні, рівно ж без платні за додаткові адреси.

6. Слухали: внесення Міністерства пошт і телеграфів про пакунки і кореспонденції, адресовані в Дієву армію.

Постановили: міри, запропоновані Міністерством пошт і телеграфів щодо пакунків і кореспонденції, адресованих в Дієву армію, ухвалити (див. додаток).

7. Слухали: внесення Міністерства внутрішніх справ в справі реевакуації біженців.

Постановили: внести в Центральну Раду проект асигновки в розпорядження Біженецького департаменту згідно кошторису, затвердженому Міністерством внутрішніх справ, на виконання плану реевакуації в сумі 60.057.205 крб., видати авансом по ст.17 бюджетових правил Міністерству внутрішніх справ до 10 млн крб. на реевакуацію біженців. Проект постанови про регулювання реевакуації біженців затвердити (див. додаток).

8. Слухали: доложене п.Христюком прохання Київського союзу установ дрібного кредиту про передачу йому справи ліквідації деякого майна земського і городського союзу, Червоного Хреста і інших установ, що працювали під час війни.

Постановили: доручити Державному контролеру скласти комісію з представників Державного контролю, Міністерств фінансів, військового для вияснення форм і способів ліквідації майна означених установ і внести конкретний проект на розгляд Ради народних міністрів.

Внесення Київського союзбанку обміркуванням одкласти.

9. Слухали: внесення п.Єщенка про потребу заключити позичку в 593.500 тис. крб. на відбудування залізниць. Становище на залізницях катастрофічне; служащим і сюбітникам не виплачені гроші за кілька місяців; потрібно негайно розпочати роботу по відбудуванню залізниць, а також робити заготовку палива. Коли і далі цю справу затягати, то становище остільки ускладниться, що можна буде чекати втручання німців в напрямі для нас небажаному і небезпечному для держави.

Постановили: передати справу з позичкою для залізниць на розгляд Міністерства фінансів.

Єщенко і Михайлов висловлюються проти затягування цієї негайної справи і просять доручити Міністерству фінансів обміркувати її в спішному порядку.

10. Слухали: законопроект Міністерства внутрішніх справ про видачу добових грошей відпускним солдатам.

Постановили: законопроект ухвалити і внести в Центральну Раду. Чинність закону починається з дня його оголошення.

11. Слухали: внесення Міністерства внутрішніх справ про асигнування 3.400 крб. в розпорядження Міністерства внутрішніх справ для виплати комісарові м.Одеси В.Чехівському.

Постановили: асигнувати Міністерству внутрішніх справ суму, потрібну для виплати комісарові м.Одеси п.В.Чехівському з 11 листопада 1917 р. по 13 квітня 1918 р. по 20 крб. на добу.

Оригінал за належними підписами.

З оригіналом згідно:    
діловод В.Мільчевський    


 
БУЛАВА Youtube Youtube