hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Шановні друзі, наш сайт існує завдяки лише Вашій фінансовій підтримці. Не забутьте скласти благодійну пожертву на наш рахунок: ПриватБанк - 4149 6090 0384 6062
Dear friends, our website exists because of your financial support. Don’t forget to donate to this bank account: 4149 4993 8247 2718 (USD)

Архівні документи
Центральна Рада, УНР (1917-1918 рр.)


Протокол засідання Ради народних міністрів УНР

(22 квітня 1918 р.)


_______________________


Протокол засідання
Ради народних міністрів УНР


22 квітня 1918 р. – Протокол засідання Ради народних міністрів УНР

22 квітня 1918 р.    

Присутні: Голубович, Ткаченко, Чопівський, Прокопович, Климович, Симонів, Мазуренко, Мірний, Михайлов, Шелухін, Христюк, Сидоренко, Ковалевський, Греків, Жуковський, Рудницький, Любинський, Холодний.

1. Слухали: внесення Міністерства торгу і промисловості про асигновку 50 тис. крб. на біжучі видатки по організації Державної палати торгу.

Постановили: асигнувати з 10-мільйонного фонду Міністерству торгу і промисловості 50 тис. крб. на видатки по організації Державної палати торгу з тим, що до Державного контролю буде поданий детальний обрахунок видатків.

2. Слухали: законопроект Міністерства освіти про асигнування 210.900 крб. на потреби театрального відділу.

Постановили: законопроект про асигнування 210.900 крб. театральному відділу при Міністерстві народної освіти ухвалити і внести на розгляд в Центральну Раду.

3. Слухали: внесення Міністерства торгу і промисловості про затвердження обрахунку Гірничого правління на 1917 р. в сумі 629.300 крб. і асигнування для нього на перше півріччя суми в 314.650 крб.

Постановили: асигнувати на утримання Гірничого правління, Гірно-геометричного бюро і місцевих організацій в складі участкових інженерів, соляних доглядачів та інших на чотири місяці (січень–квітень) 228.178 крб. з тим, що всім урядовцям буде виплачено за місяці січень–березень лише різниця між тим, що їм призначено, і тим, що вони вже получили.

4. Слухали: внесення Державного контролера, Міністерств судових справ та пошт і телеграфів про призначення поточної допомоги служащим відомств.

Постановили: 1) доручити Міністерству праці організувати міжвідомственну комісію для вияснення справи з наградними для урядовців різних міністерств; 2) справу святочної і допомоги урядовцям Контроля, Міністерств судових справ і пошт і телеграфів передати на розгляд міжвідомственної комісії.

5. Слухали: внесення Генерального писаря про признання авансу 500 крб., виданого дружині секретаря Ради народних міністрів В.Бойко, одноразовою допомогою.

Постановили: признати аванс в 500 крб., виданий дружині Бойко, одноразовою допомогою.

6. Слухали: доложену Климовичем пропозицію фінансово-економічної наради організувати внутрішню залізничну позику для залізничого будівництва, замість предложеної групою німецьких банкірів зовнішньої позики.

Постановили: 1) признати бажаним організувати внутрішню залізничну позику; 2) доручити Міністерству фінансів на фінансово-економічній нараді розробити умови внутрішньої позики в 750 млн крб. на будування і ремонт залізниць для внесення в Раду народних міністрів і в Центральну Раду.

7. Слухали: повідомлення п.Голубовича, що М.Порш одмовився бути головою мирної делегації в переговорах з Росією. Потрібно призначити нового голову. Пропонуються кандидатури М.Чечеля і Д.Ісаєвича.

Постановили: просить М.Порша взяти на себе головування в мирній делегації; призначити членами делегації М.Чечеля і Д.Ісаєвича.

8. Слухали: законопроект Міністерства військових справ про Раду військового міністра.

Христюк вносить додаток, щоб питання, які належать до компетенції військового міністра і розглядаються у Військовій раді, при рішенні яких військовий міністр не згоджується з постановою Ради, – переносилися військовим міністром на вирішення в Раду міністрів.

Сидоренко висловлює думку, щоб всі постанови Військової ради стверджувались військовим міністром; коли військовий міністр не затверджує постанови Ради, то він повинен внести мотивований доклад в Раду міністрів разом з постановою Ради.

Шелухін проти внесення в Раду міністрів справ, на яких нема згоди між військовим міністром і Військовою радою, бо тоді військовий міністр знімав би з себе відповідальність, – переносячи її на Раду міністрів.

Постановили: представник Державного контролю входить в Раду військового міністра з дорадчим голосом. Всі постанови Ради військового міністра стверджуються військовим міністром. Постанови, які належать до компетенції Військової ради, при рішенні яких військовий міністр не згодиться з постановою Військової ради, переносяться військовим міністром на вирішення Ради народних міністрів. Ті питання, які не належать до компетенції Військової ради і вносяться у Військову раду військовим міністром, вирішуються остаточно військовим міністром.

9. Слухали: доклад голови Державної комісії Порша про сумарний договір по товарообміну з Центральними державами. Майже по всіх питаннях досягнута згода: оскільки можна було використати умови мирного договору, остільки українська делегація їх використала в напрямі, бажаному для Української держави. Досягнута згода щодо цін на товари: 1) ціни на німецькі товари встановлюються в марках; 2) підвищення цін на німецькі товари не може бути пропорціонально вище цін довоєнних, як сучасна ціна нашого хліба в порівнянні з ціною на хліб до війни; 3) розцінка всіх товарів повинна бути встановлена в марках; остання умова німцями не прийнята. Вони хочуть цю справу полагодити дипломатичним шляхом. Ціни на машини, які будуть ввезені з Германії, мають бути встановлені комісією в Берліні.

Німці намагаються розбити нашу монополію на закордонні товари, в результаті якої може бути великий підрив українській промисловості. Але одночасно з тим треба прийняти на увагу і інтереси споживача.

Постановили: доручити Державній комісії охороняти монополіями лише ті товари, котрі являються продуктами української промисловості. В цьому Державна комісія повинна керуватися інтересом розвитку української промисловості.

Оригінал за належними підписами.

З оригіналом згідно:    
діловод В.Мільчевський    


 
БУЛАВА Youtube Youtube