hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Шановні друзі, наш сайт існує завдяки лише Вашій фінансовій підтримці. Не забутьте скласти благодійну пожертву на наш рахунок: ПриватБанк - 4149 6090 0384 6062
Dear friends, our website exists because of your financial support. Don’t forget to donate to this bank account: 4149 4993 8247 2718 (USD)

Архівні документи
Центральна Рада, УНР (1917-1918 рр.)


Протокол засідання Ради народних міністрів УНР

(24 квітня 1918 р.)


_______________________


Протокол засідання
Ради народних міністрів УНР


24 квітня 1918 р. – Протокол засідання Ради народних міністрів УНР

24 квітня 1918 р.    

Присутні: Голубович, Чопівський, Шелухін, Прокопович, Симонів, Христюк, Мірний, Сидоренко, Жуковський, Ковалевський, Рудницький, Ткаченко, Холодний, Любинський, Одинець, Хургин, Єщенко, Михайлов.

1. Слухали: доложене п.Голубовичем прохання Головного комітету Всеросійського земського союзу про організацію вільного пропуску санітарних потягів од Москви до Києва і назад.

Постановили: прохання Головного комітету Всеросійського земського союзу одхилити.

2. Слухали: доложене п.Голубовичем прохання народного Міністерства великоруських справ асигнувати 500 тис. крб. на організацію повороту великоросів на Московщину.

Постановили: справу повороту великоросів передати по приналежності в Міністерство внутрішніх справ; дозволити Міністерству внутрішніх справ зробити по ст.17 бюджетних правил на цю ціль потрібні видатки.

3. Слухали: повідомлення п.Жуковського, що в Літинському повіті, коли селяни приступили до розділу землі, поміщики направили австрійське військо, котре арестовує земельні комітети і розганяє селян. Селяни постановили просити Раду народних міністрів мобілізувати в Літинському повіті 1916–1919 pp. для оружної боротьби за вільну Україну проти планів землевласників вернути землю од селян.

Постановили: доручити міністру військових справ подати до преси ці повідомлення і організувати охорону порядку на Поділлі; доручити Міністерству закордонних справ вжити дипломатичних заходів в справі погодження австрійського війська.

4. Слухали: пропозицію п.Шелухіна затвердити Костянтина Товкача на посаді товариша міністра судових справ.

Постановили: затвердити Костянтина Товкача на посаді товариша народного міністра судових справ.

5. Слухали: законопроект Міністерства продовольчих справ про фінансування цукрової промисловості в розмірі 210 млн крб. по рахунку в 700 крб. на десятину.

Михайлов пропонує точно зазначити щодо «незалежних причин», од яких може загинути культура буряків, після чого цукрозаводчики не несуть відповідальності; не може бути зарахований страйк робітників; крім того, в законопроекті цілком не зазначені умови забезпечення позичок цукроварам.

Постановили: обміркування законопроекту одкласти на п’ятницю 26 квітня.

6. Слухали: внесення п.Чопівського про затвердження складу торгової делегації, яка має виїхати з України за кордон для організації товарообміну, і повідомлення про склад експертів, котрі їдуть з делегацією як приватні люди, а також про асигновку 60 тис. крб. на утримання цієї делегації.

Постановили: склад делегації затвердити (див. додаток), склад експертів прийняти до відома; асигнувати авансом 60 тис. карб. (35 тис. крб. на утримання і 25 тис крб. на «представительство») Міністерству торгу і промисловості на посилку делегації. Доручити міністру торгу і промисловості видати делегації торгову інструкцію.

Детальний обрахунок видатків на утримання торгової делегації доручити скласти міжвідомственній комісії з представників заінтересованих міністерств.

7. Слухали: доложений п.Христюком законопроект про Головну економічну раду, вироблений і внесений на розгляд Центральної Ради фінансово-економічною комісією Центральної Ради.

Постановили: 1) передати законопроект для детального розгляду в міжвідомственну комісію з представників Міністерства торгу і промисловості, земельних, фінансових, продовольчих справ, пошт і телеграфів, шляхів; 2) довести цю постанову до відома президіума Центральної Ради.

8. Слухали: внесення п.Жуковського про задоволення міністерств відповідними помешканнями.

Постановили: доручити Міністерству внутрішніх справ утворити міжвідомственну комісію для отчужденія помешкань для задоволення потреб міністерств, а також для Голови Центральної Ради і Голови Ради народних міністрів.

9. Слухали: доложений п.Жуковським проект закону про загальні основи формування Української армії.

Постановили: законопроект ухвалити і внести на розгляд в Центральну Раду (див. додаток).

10. Слухали: доложений п.Жуковським проект закону про старшин і козаків та відносини між ними.

Сидоренко каже, що козаки обов’язкової служби не повинні бути виконуючими обов’язки підстаршин, а користуватись повними правами; треба зазначити, що поза службою можна носити цивільну одіж, і що старшина до козаків повинна звертатись на «Ви».

Постановили: внести в проект закону додатки про 1) відносини на «Ви» старшин до козаків, 2) право поза службою носити цивільну одіж.

Законопроект ухвалити і внести на розгляд Центральної ради (див. додаток).

11. Слухали: законопроект Міністерства освіти про тимчасові штати середніх шкіл.

Постановили: законопроект ухвалити і внести на розгляд Центральної Ради.

12. Слухали: законопроект Міністерства освіти про зміну штатів для вищих початкових шкіл.

Постановили: законопроект ухвалити і внести на розгляд Центральної Ради (див. додаток).

13. Слухали: доклад Міністерства освіти по статут і штати Київського художньо-промислового й наукового музею.

Постановили: статут і штати Київського художньо-промислового і наукового музею затвердити (див. додаток).

14. Слухали: внесення Міністерства освіти про асигновку 1 тис. крб. на вставку шиб у соборі Св. Андрія в Києві.

Постановили: асигнувати Міністерству освіти з 10-мільйонного фонду 1 тис. крб. на вставку шиб у соборі Св. Андрія в Києві.

Голова Ради народних міністрів В.Голубович    
Народні міністри: /.Чопівський, Д.Коліух,    
В.Прокопович, [підпис нерозбірливий]    
Генеральний писар /.Мірний    


 
БУЛАВА Youtube Youtube