hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Шановні друзі, наш сайт існує завдяки лише Вашій фінансовій підтримці. Не забутьте скласти благодійну пожертву на наш рахунок: ПриватБанк - 4149 6090 0384 6062
Dear friends, our website exists because of your financial support. Don’t forget to donate to this bank account: 4149 4993 8247 2718 (USD)

Архівні документи
Центральна Рада, УНР (1917-1918 рр.)


Протокол засідання Ради народних міністрів УНР

(26 квітня 1918 р.)


_______________________


Протокол засідання
Ради народних міністрів УНР


26 квітня 1918 р. – Протокол засідання Ради народних міністрів УНР

26 квітня 1918 р.    

Присутні: В.Голубович, Чопівський, Шелухін, Прокопович, Хургін, Симонів, Климович, Мазуренко, Мірний, Михайлов, Жуковський, Христюк, Одинець, Холодний, Ткаченко, Єщенко.

1. Слухали: доложений п.Шелухіним проект закону про громадянство Україської Народної Республіки.

Постановили: 1) викинути п.«В» §6; 2) законопроект ухвалити і внести в Центральну Раду (див. додаток).

2. Слухали: внесення Міністерства праці про порядок ліквідації військово-технічних установ.

Постановили: всім служащим організацій КОПС, Юзшос, Надоробюз, Надоробес, організації по збудуванню кораблів для дієвої армії і інших, подібних їм, установ Червоного Хреста (лікарям і студентам-медикам, сестрам милосердя штатним і військового часу, рівно ж і сестрам милосердя всіх військово-лікарських установ, урядовцям військового часу, санітарам, іншому вільно-найманому персоналу), установ Всеросійського Союзу городів, Земського союзу видати повне грошове одержання по день фактичного припинення робіт і ліквідаційні гроші в розмірі повного місячного одержання, коли служащий прослужив один рік, і в розмірі півторамісячного одержання тим служащим, котрі прослужили більше року (див. додаток).

3. Слухали: законопроект Міністерства військових справ про політично-правове становище військових.

Постановили: 1) §3 проекту змінити так: (’’забороняється”) «активно виступати на мітингах і взагалі на всяких зібраннях політичного характеру»; 2) додати до §5: «Не забороняється знаходитися на мітингах і взагалі на всяких зібраннях політичного характеру, але тільки в години поза службою»; §6 «Не забороняється входити в склад й приймати участь поза службою в товариствах, комітетах або гуртках, заснованих з метою науково-просвітньою, статути котрих затверджені урядом»; 3) §5 проекту рахувати §7; 4) законопроект в цілому ухвалити і внести на розгляд Центральної Ради (див. додаток).

З пропозиції п.Жуковського ухвалено в законопроект про відносини старшини до козаків пункт про «Ви» не вносити, а перевести його шляхом наказа.

Народні міністри Голубович, Христюк, Ткаченко, Жуковський покидають засідання.

Народні міністри Прокопович і Шелухин вносять заяву, щоб засідання Ради народних міністрів не переривались з огляду на одночасні засідання фракцій.

4. Слухали: внесення Міністерства освіти про асигнування комісарам освітних справ на розіздні тимчасово 15 тис. крб.

Постановили: асигнувати Міністерству освіти 15 тис. крб. з 10-мільйонного фонду на розіздні комісарам освіти.

5. Слухали: і ухвалили внесення п.Симоніва утворити комісію при Міністерстві фінансів для встановлення спільних для усіх міністерств норм розіздних та добових грошей, а також платні урядовим і неурядовим особам за участь в різних комісіях.

6. Слухали: внесення Міністерства торгу і промисловості про дозвіл призначити 19 комісарів Міністерства торгу і промисловості на кордонних пунктах і асигнувати на цю мету аванс в 20 тис. крб.

Постановили: дати дозвіл Міністерству торгу і промисловості послати 19 комісарів на кордонні пункти і асигнувати Міністерству торгу і промисловості з 10-мільйонного фонду 20 тис. крб. авансу для одправки і удержання комісарів.

7. Слухали: внесення Міністерства освіти про нові функції педагогічних рад по середніх державних школах України.

Постановили: тимчасову постанову про нові функції педагогічних рад по середніх державних школах України ухвалити (див. додаток).

8. Слухали: внесення Міністерства освіти про передачу до Національного музею матеріалів, що торкаються процесу друкування грошей.

Постановили: матеріали, що лишаються при друкуванні грошей, як оригінали рисунків, кліше, відбитки і т.ін., Експедиція державних паперів повинна передавати через відділ охорони пам’яток старовини й мистецтва народного Міністерства освіти до Національного музею.

9. Слухали: доложений п.Симонівим проект тимчасового закону про Державного контролера.

Постановили: законопроект в повній редакції міжвідомственної комісії разом з поправками тимчасового виконуючого обов’язки Державного контролера п.Симоніва до §1 і 2-ї частини І проекту, до §1 і 4-ї частини II проекту, а також внесеним додатком (§5 частини II), виложеними в його особливій думці, ухвалити і внести на розгляд Центральної Ради (див. додаток).

10. Слухали: внесення Міністерства судових справ про асигнування грошей на утримання сенаторської ревізії Трегубова.

Постановили: 1) асигнувати Міністерству судових справ на утримання ревізії сенатора Трегубова за частину місяця лютого і березень 19.185 крб.; 2) одкрити кредит Міністерству судових справ на утримання тієї ж ревізійної комісії щомісячно по 12.790 крб.

11. Слухали: доложений п.Симонівим законопроект про утворення тимчасових ревізійних комісій Румунського і Південно-Західного фронтів.

Постановили: законопроект ухвалити і внести на розгляд Центральної Ради (див. додаток).

12. Слухали: внесення Міністерства торгу і промисловості про асигновку 100 тис. крб. на видачу прибавок робітникам Управління робіт Одеської пристані і служащим ремонтних кораблів по новим нормам адмірала Немітца.

Постановили: асигнувати з 10-мільйонного фонду Міністерству торгу і промисловості 100 тис. крб. з тим, щоб остаточний розрахунок виплат був зроблений по переглянутим і зменшеним нормам, які виробить особлива комісія в Одесі з представників Державного контролю, Міністерств фінансів і торгу і промисловості.

Оригінал за належними підписами.

З оригіналом згідно:    
діловод В.Мільчевський    


 
БУЛАВА Youtube Youtube