hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Шановні друзі, наш сайт існує завдяки лише Вашій фінансовій підтримці. Не забутьте скласти благодійну пожертву на наш рахунок: ПриватБанк - 4149 6090 0384 6062
Dear friends, our website exists because of your financial support. Don’t forget to donate to this bank account: 4149 4993 8247 2718 (USD)

Архівні документи
Українська Держава (1918 р.)


Протокол засідання Ради міністрів Української Держави

(2 травня 1918 р.)

________________________________

Засідання Ради Міністрів
Української Держави

2 травня 1918 р.


Головою засідання був: Ясновельможний Пан Гетьман


Брали участь: т. в. об. голови Ради Міністрів Василенко
Міністр Фінансів Ржепецький
Міністр Судових Справ Чудновський
Міністр Шляхів Бутенко
Міністр Народного Здоров’я Любинський
за Міністра Внутрішніх Справ Вишневський
Голова Штабу Гетьмана Дашкевич-Горбацький
За Державного Секретаря Палтов


1. Слухали: Питання про заарештування бувших Міністрів

Ухвалили: Покласти і основання, що поскільки діяльність бувших Міністрів не виходить за межі виявління особистих їх поглядів та убіждєній, вони, згідно установлених Гетьманом основах законів о свободі совісті і слова, не повинні належати ні до якої відповідальності, а ще менше особистому заарештуванню. Але, коли вони при розповсюджуванні своїх поглядів будуть надалі користуватися не належащими вже до них авторитетом своєї влади чи своєї посади, вони повинні бути суворо караємі, не спинаючись навіть перед особистим заарештуванням їх.

2. Слухали: Питання про міри, котрі повинні бути взяті, щоб не були розграбовані нові суми, находящихся в розпорядженні тепер вже розпущених земельних комітетів. Ухвалили: Опробувати посилку пропонованої міністром фінансів телеграми по цій справі. Скарбовим палатам і відділам Державного Банку і пропонувати другим міністрам, у котрих є грошові суми в провінції, і особливо п. Міністру Внутрішніх Справ зробити таке саме розпорядження.

3. Слухали: Питання о зменшенні частин та інституцій, які є лишні.

Ухвалили: Пропонувати п.п.Міністрам негайно представити свої по цьому питанню соображенія, кожному по його Міністерству.

4. Слухали: Питання о призначенні Комісарів.

Ухвалили: Добиваясь по скільки можливо меншого скасування вже існуючих організацій, признати бажаним оставити по одному вільному Комісару і по одному Військовому Коменданту у кожної губернії і кожному повіті. Питання в прізвищах всіх посад, а рівно о перейменуванні теперішньої міліції, повинно бути вирішено старинною українською термінологією. Всі подробні соображенія по цьому питанню повинні бути вирішені Міністром Внутрішніх Справ.

5. Слухали: Питання о мірах к припиненню шкодної продажі державного майна, а також інших організацій, котрі ліквідуються за припиненням військових справ.

Ухвалили: Прохати всіх міністрів, аби прийняти негайні міри припинення всякої продажі подібних річей, коли немає особливих розрішеній, а особливо прийняти міри до охорони і згідної ліквідації вельми величезного державного майна у м.Гомелі.

6. Слухали: Питання о фінансовом становищі Української Держави і об її відношенні по цьому питанню до Центральних Держав.

Ухвалили: Доручити п.Міністру Фінансів обсудити це питання [на] Фінансовому Комітеті, соображенія його повідомити Раді Міністрів.

7. Слухали: Питання о мирній делегації і о поверненні її на Україну.

Ухвалили: Пропонувати п.Міністру Закордонних Справ повернути назад цю делегацію і припинити всякі переговори з великоросами.

8. Слухали: Питання об випуску в світ газети “Державного Вістника”.

Ухвалили: Признати видання такого органа небажаним і доручити видання його канцелярії Ради Міністрів.

Тимч. вик. об. голови Ради Міністрів Василенко

Міністри: Ржепецький
Чудновський
Бутенко
Любинський
Дашкевич-Горбацький

За Державного Секретаря Палтов

З оригіналом згідно т. в. об. діловода


 
БУЛАВА Youtube Youtube