hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник


Архівні документи
Українська Держава (1918 р.)


Оголошення про розстріл німцями Т.Клюєва та Г.Голика
(з особистої справи отамана Г.Голика-Залізняка).

(3 червня 1918 р.)


______________________________________


Объявленіе


Іюня 1-го числа сего года при обыскъ въ квартире Трохима Іоновіча Клюева и Григорія Фоковича Голика было найдено шесть винтовокъ военнаго образца, существованіе которыхъ при допросъ вышеупомянутые лица отрицали.

Трохим Іоновіч Клюевъ и Григорій Фоковичъ Голикъ приговорены Германским военно-полевым судом къ растрелу.

Поэтому сегодня утром былъ приведен въ исполнение смертный приговоръ.

Смела 3-го іюня 1918 года.

Германская уъздная комендатура

КНААК капитанъ.


 
БУЛАВА Youtube Youtube