hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Шановні друзі, наш сайт існує завдяки лише Вашій фінансовій підтримці. Не забутьте скласти благодійну пожертву на наш рахунок: ПриватБанк - 4149 6090 0384 6062
Dear friends, our website exists because of your financial support. Don’t forget to donate to this bank account: 4149 4993 8247 2718 (USD)

Архівні документи
Українська Держава (1918 р.)


Статут Головного Управління місцями замкнення і Головної Інспекції пересилання в’язнів

(15 липня 1918 р.)


_____________________

Статут

Головного Управління місцями замкнення
і Головної Інспекції пересилання в’язнів.

1. Згідно з існуючим законом (773, 7781-8. 10-22 ст.ст. т.1 ч.2 Св. Зак. по прод. 1912 г. ст.70 і слід. XIV т. Св. Зак. по прод. 1912 г. и Пост.-,рем. Прав, оть 26 Апр. 1917 г.) в складі Міністерства Юстіції закладається Головне Управління місцями замкнення на слідкуючих умовах: 1) Головне Управління і всі підлеглі йому інституції (Тюремні Інспекції, тюрми і др.), крім арештантських помешкань при міліції, входять в склад Міністерства Юстіції; 2) Головне Управління складається: з Начальника Управління на правах Товариша Міністра, його Помічників, Управляючих Виділами, Інспекторів, Юрисконсульта, лікаря для особливих доручень в медично-санітарних справах та інших урядовців по штату; 3) Начальник Головного Управління, його Помічники та всі урядовці по штату призначаються на посади на підставі існуючих законів.

2. При Головному Управлінню закласти (згідно з 7784-7, 77319 і 77321 ст.ст. Св. Зак. т.1 ч.2 по прод. 1912 г) Раду по справах місць замкнення для розгляду справ по внесенню Міністра Юстіції або Начальника Головного Управління і разом з тим в артикулах 7735 і 7739 для Української Держави зробити відповідні зміни і редагувати їх так:

7735 – до складу Ради в справах місць замкнення вступають, опріч Начальника Головного Управління, його Помічників, Управляючих Виділами, Інспекторів, Юрисконсульта і лікаря для особливих доручень в медично-санітарних справах, ще й такі особи: 1) Голова Київського Апеляційного Суду або Голова одного з Департаментів Суду по вибору Загального Зібрання всіх Департаментів; 2) Прокуратор Київського Апеляційного Суду або один з Товаришів Прокуратора з призначення Прокуратора Суду; 3) Голова Київського Окружного Суду або один з його Товаришів чи Членів того ж таки Суду по вибору загального зібрання його відділів; 4) Голова З’їзду Мирових Суддів Київської Округи або один з Мирових Суддів по вибору З’їзду зазначеної Округи; 5) Один з Присяжних Повірених Округи Київського Апеляційного Суду по вибору Ради Присяжних Повірених тієї Округи; 6) представник Київського Міського Самоврядування по вибору складу Самоврядування; 7) представник Київських Товариств охорони осіб, визволених з місць замкнення по вибору тих Товариств; 8) представник Київського товариства поправних закладів для неповнолітних по вибору того товариства.

Арт. 7739 – редагувати так:

«Діловодство Ради по справах місць замкнення доручається Начальником Управління одному з Діловодів зазначеного Управління за додаткову плату».

3. При Головному Управлінню місцями замкнення закладається Головна Інспекція по пересиланню вязнів згідно з прикладеним штатом. Головна ця Інспекція підлягає безпосередньо Начальникові Головного Управління.

4 На зміну і в додаток до істнуючих. законів право призначати Секретарів Губерніяльних Тюремних Інспекцій, а також на всі посади VII й VIII клясу Начальників Тюрми надати Начальникові Головного Управління місцями замкнення.

Голова Ради Міністрів                       Ф. Лизогуб.
Міністр Судових Справ                       М. Чубинський

_____________________
 
БУЛАВА Youtube Youtube