hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник


Архівні документи
Українська Держава (1918 р.)


Закон «Про заснування Кам'янець-Подільського Державного Українського Університета»

(17 серпня 1918 р.)


    Затверджую
Павло Скоропадський

17 серпня 1918 року. Київ

Посвідчив: Державний Секретарь, Сенатор Сергій Завадський

Ухвалений Радою Міністрів закон про заснування
Кам'янець-Подільського Державного Українського Університета


1. Заснувати з 1-го липня 1918 року в місті Кам'янці-Подільському Державний Український Університет в складі чотирьох факультетів, причому в 1918 році відкрити в цьому в цьому університетові факультети Історико-Філологічний та Фізико-Математичний з двома відділами – Математичним та Природничо-Історичним.

2. Відкрити цей Університет, поки будуть видані нові установи й штати Українських Університетів, на підставі сили загального статуту і штату російських університетів 23-го серпня 1884 року з тими доповненнями і змінами, що потім до них були видані, а також на підставі слідуючих правил:

a) Викладовою мовою в Кам'янець-Подільськім Державнім Українськім Університеті є мова українська, але по проханню факультетів, з дозволу Міністра Народної Освіти, в окремих випадках можливо читання лекцій і російської мовою.

б) Перший Ректор Кам'янець-Подільського Державного Українського Університету, перші Декани факультетів, а також увесь склад професорів першого курсу призначаються Міністром Народної Освіти; в такий же спосіб закладаються й два других факультети Кам'янець-Подільського Університету.

в) Тимчасово, на протязі п'ятьох років з дня оголошення цього закону, для виконання посад екстраординарних професорів в Кам'янець-Подільськім Університеті можна обрати осіб, що склали іспити на ступінь магістра і вели навчання в російськім чи Українськім Університеті не менше трьох років; скорочення цього часу дозволяється порядком статті 499 Статуту Вчених Установ та Шкільних Закладів (Свод. зак, т.XI, ч.1, вид. 1893 року). Протягом того-ж часу можна обірати для виконання посад ординарною і екстраординарного професорів українських або російських вчених, що мають ступінь доктора закордонного університету та відомі своїми вченими працями, а також педагогічною діяльністю в цих університетах.

г) Провадження на зазначених в розділі і факультетах іспитів на вчені ступіні магістра або доктора та надання факультетам Кам'янець-Подільського Університету тільки після повного сформування їх в складі всіх курсів.

д) Міністрові Народної Освіти, по проханнях факультетів, доручається щороку посилати з науковою метою на одне або два півріччя з складу професорського персоналу Кам'янець-Подільського Державного Українського Університету осіб, що прослужили в цім Університеті не менше двох років: правом цим, з обовязком подати справоздання, користується кожний професор раз на пять років. Хто буде післаний в таку командіровку, той заховує все належне на посаді утримання і крім того одержує одноразово половину належної йому за час командіровки основної службової платні, але зате він не користується иншими статтями командіровочного утримання, що зазначені Статутом про службу по призначенню від Уряду (Свод. зак., т.III, гл.III, п.606, вид. 1896 р.). Відневідні кошти асигнуються щорічно по сміті Міністерства Народної Освіти та Мистецтва.

е) На Історично-Філологічнім факультеті Кам'янець-Подільського Державного Українського Університету засновуються на загальних підставах дві катедри: одна польської, друга європейської літератури й історії.

3. Доручити Міністрові Народної Освіти, починаючи з 1919 року, випрошувати кредити, необхідні на будівництво Університету, в міру дійсної потреби.

4. Провадження праці по збудуванню будинків Кам'янець-Подільського Державного Українського Університету і упорядкування їх накласти на Комісію по збудуванню Кам'янець-Подільського Державного Українського Університету. До складу цієї Комісії належать такі особи: 13 представників Кам'янець-Подільського Міського Самоврядування, 5 представників Подільського Земства і 3 представники громадських та вчених закладів міста Камянця-олдільського, а також Правління Університету і будівничий будинків його. Крім того, з дозволу Міністра Народної Освіти , Комісія має право кооптувати в свій склад осіб, працю яких вона визнає користною для діла. Завідуючі окремими закладами та науково-допоміжними установами Кам'янець-Подільського Державного Українського Університету запрошуються в засідання Комісії по питаннях, що їх торкаються, з правом рішаючого голосу. Комісія працює на основі окремого Статуту, затвердженого Міністром Народної Освіти по згоді з Міністром Фінансів та Державним Контрольором. Комісія, по згоді з Міністром Народної Освіти, визначає чергу потрібних робіт. Головою Комісії є Ректор Кам'янець-Подільського Університету.


Голова Ради Міністрів Ф.Лизогуб
Міністр Народної Освіти та Мистецтва М.Василенко 
БУЛАВА Youtube Youtube