hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник


Архівні документи
Українська Держава (1918 р.)


Лист керуючого відділом закордонних справ уряду Всевеликого Війська Донського до міністра закордонних справ Української Держави Д.Дорошенка про повноваження представників, призначених з боку Дону для організації співпраці між обома державами

(18 серпня 1918 р.)


_____________________

Лист керуючого відділом закордонних справ
уряду Всевеликого Війська Донського
до міністра закордонних справ Української Держави Д.Дорошенка
про повноваження представників, призначених з боку Дону
для організації співпраці між обома державами

18 серпня 1918 р.   

Настоящим имею честь довести до сведения Вашего Превосходительства, что для заключения и подписания согласно ст.7, 8 и 9 предварительного Доно-Украинского соглашения от 7 августа текущего года подробных договоров о торговле, о транзите, таможенных и финансовых отношениях, железнодорожных и почтово-телеграфных сношениях, о мореплавании, о совместном регулировании вопросов, касающихся Донецкого угольного бассейна Правительство Всевеликого Войска Донского уполномачивает Управляющего Отделом торговли и промышленности В.А.Лебедева, Директора Департамента Торговли и Мореплавания Ю.Н.Зилова, Директора Эксплуатационного Департамента Отдела Путей Сообщения Н.Н.Вознесенского, Действительного Статского Советника А.В.Калашникова и Управляющего Ростовской конторой Государственного банка Р.Э.Гульбина.

Все соглашения должны подписываться не менее, как двумя уполномоченными и затем ратифицироваться правительствами обеих стран.


Генерал-Майор [підпис]

_____________________
 
matrix-info БУЛАВА