hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Шановні друзі, наш сайт існує завдяки лише Вашій фінансовій підтримці. Не забутьте скласти благодійну пожертву на наш рахунок: ПриватБанк - 4149 6090 0384 6062
Dear friends, our website exists because of your financial support. Don’t forget to donate to this bank account: 4149 4993 8247 2718 (USD)

Архівні документи
Українська Держава (1918 р.)


Закон «Про затвердження Статуту Державного Земельного банку»

(23 серпня 1918 р.)


_____________________


Затверджую
ПАВЛО СКОРОПАДСЬКИЙ.

23 серпня 1918 року. Київ.

Посвідчив: Державний Секретарь, Сенатор
С е р г і й З а в а д с ь к и й.

УХВАЛЕНИЙ РАДОЮ МІНІСТРІВ ЗАКОН ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ
СТАТУТУ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО БАНКУ.

1. Докладені до цього Статут Державного Земельного Банку, Правила про тимчасові свідоцтва цього Банку і прикладені до Статуту додатки ухвалити.

2. Допомогу Державного Земельного Банку на купівлю земель (арт.36 Статуту цього Банку) обмежити земельними нормами, які затверджені законом від 14 червня цього року.

3. Асигнувати з коштів Державної Скарбниці в резервовий капітал Державного Земельного Банку пятьдесять міліонів карбованців.

4. Діючі на території України ”Отдъленія Всеросійскаго Государственнаго Дворянскаго Земельнаго и Крестьянскаго Поземельнаго Банковъ” скасувати з передачою завідування справами ”Особаго Отдъла Дворянскаго Земельнаго Банка” особливим Відділам Державного Земельного Банку, які при останньому утворюються.

5. Приналежні “Всероссійскимъ Госсударственному Дворянскому Земельному Банку съ Особымъ его Отдъломъ и Крестьянскому Поземельному Банку” нерухомі та рухомі майна, що знаходяться на території України, рівно як усі права по позичках, виданих цими Банками під маєтки, які знаходяться на території України, передати до Державного Земельного Банку.

6. Відповідальність Української Держави по зобовязаннях, що лежать на ”Всероссійскихъ Государственному Дворянскому Дворянскому Земельному съ Особымъ его Отдъломъ и Крестьянскому Поземельному Банкахъ”, буде визначена особливою умовою Української Держави з Великоросією.

До того часу, поки не буде такої умови, Державний Земельний Банк приймає на себе відповідальність: а) по боргах Земельним Банкам, котрі лежали на маєтках, що знаходяться на території України, і котрі були прийняті на себе Крестьянским Поземельним Банком на підставі 160-174 ст. його уставу і б) по умовах та зобовязаннях, виданих по маєтках, які перейшли у власність Державного Земельного Банку на підставі пункта 4-го цього закону.

7. Належні Українській Державі долі запасних, власних та инших капіталів “Государственнаго Дворянскаго Земельнаго Банка, Особаго Отдъла его и Крестьянскаго Поземельнаго Банка”, як надійде згода по цьому питанню з Великоросією, залічити в запасний капітал Державного Земельного Банку.

8. Надати Державному Земельному Банкові:

а) вчинити, згідно представленню Міністра Фінансів, перший випуск свідоцтв Державного Земельного Банку на суму двісті міліонів карбованців, призначивши прибуток їх в чотири з половиною відсотки річних, без увільнення цього прибутку від збору з прибутків від грошових капіталів;

б) у випадку потреби, в виді тимчасової міри і на строк, котрий визначить Міністр Фінансів, чинити видачу пожичок та оплату тих маєтків, що купуються на кошти Банку, тимчасовими свідоцтвами Банку по правилах, до цього докладених, і

в) видавати, у випадку потреби, в виплату за маєтки, що набуває Банк за свій кошт, особливі короткострокові зобовязання на умовах, котрі визначить Міністр Фінансів.

9. Надати Міністрові Фінансів право розрішувати Державному Земельному Банкові видавати в рахунок виплати за маєтки, що Банк набуває за свій кошт, іменні зобовязання, визначивши прибуток їх у шість відсотків річних, з увільненням цього прибутку від збору від грошових капіталів, а рівно визначати, яка частина покупної ціни може оплачуватися свідоцтвами Банку, яка іменними його зобовязаннями і готовими грішми.

10. Ріжницю між сумами відсотків, що виплачує Державний Земельний Банк по іменних його зобовязаннях та платіжах, що належать йому по пожичках, прийняти на кошти Державної Скарбниці, з внесенням необхідного на цей предмет кредиту в державний роспис доходів та видатків.

11. Ухвалити докладений до цього роспис платні служачим Державного Земельного Банку.

12. Надати Міністрові Фінансів, Управителеві Банку та Управителям Відділів, по належности, право перевести служачих у призначених до скасування ”Отдълахъ Всероссійскихъ Государственнаго Дворянскаго Земельнаго и Крестьянскаго Поземельнаго Банковъ” на Україні, не виключаючи прикомандірованих осіб центрального управління тих Банків та инших Всеросійських Відділів, на службу в Державний Земельний Банк на відповідні посади, залишивши за ними всі набуті службою права та переваги і без задержання належних по закону одлічок з утримання при призначенні на посаду від Правительства.

Служачих, що не одержали призначення в Державний Земельний Банк, лишити за штатом на підставах, які мають бути встановлені Радою Міністрів по представленню Міністра Фінансів.

За Голову Ради Міністрів, Сенатор М. В а с и л е н к о.

Міністр Фінансів А. Р ж е п е ц ь к и й.

_____________________
 
БУЛАВА Youtube Youtube