hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Шановні друзі, наш сайт існує завдяки лише Вашій фінансовій підтримці. Не забутьте скласти благодійну пожертву на наш рахунок: ПриватБанк - 4149 6090 0384 6062
Dear friends, our website exists because of your financial support. Don’t forget to donate to this bank account: 4149 4993 8247 2718 (USD)

Архівні документи
Світова історія


Декрет СНК о красном терроре
Декрет РНК про червоний терор

(5 вересня 1918 р.)

______________________

ДЕКРЕТ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
О КРАСНОМ ТЕРРОРЕ

5 сентября 1918 г.

Декрет СНК о красном терроре / Декрет РНК про червоний терор Совет Народных Комиссаров, заслушав доклад председателя Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией о деятельности этой комиссии, находит, что при данной ситуации обеспечение тыла путем террора является прямой необходимостью; что для усиления деятельности Всероссийской чрезвычайной комиссии и внесения в нее большей планомерности необходимо направить туда возможно большее число ответственных партийных товарищей; что необходимо обеспечить Советскую Республику от классовых врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях; что подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам; что необходимо опубликовывать имена всех расстрелянных, а также основания применения к ним этой меры.

______________________

ДЕКРЕТ
РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ
ПРО ЧЕРВОНИЙ ТЕРОР

5 вересня 1918 р.

Декрет СНК о красном терроре / Декрет РНК про червоний терор Рада Народних Комісарів, заслухавши доповідь Надзвичайної комісії з боротьби з контрреволюцією про діяльність цієї комісії, знаходить, що за даної ситуації забезпечення тилу шляхом терору є прямою необхідністю; що для посилення діяльності Всеросійської надзвичайної комісії та внесення до неї більшої планомірності необхідно спрямувати туди якомога більше число відповідальних партійних товаришів; що необхідно забезпечити Радянську Республіку від класових ворогів шляхом ізоляції їх в концентраційних таборах; що належать розстрілові всі особи, приналежні до білогвардійських організацій, заколотів і заворушень; що необхідно опублікувати імена всіх розстріляних, а також підстави застосування до них цього заходу.

______________________
 
БУЛАВА Youtube Youtube