hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Шановні друзі, наш сайт існує завдяки лише Вашій фінансовій підтримці. Не забутьте скласти благодійну пожертву на наш рахунок: ПриватБанк - 4149 6090 0384 6062
Dear friends, our website exists because of your financial support. Don’t forget to donate to this bank account: 4149 4993 8247 2718 (USD)

Архівні документи
Українська Держава (1918 р.)


Корнієнко Ю. (Товариш військового міністра Української Держави). Лист до Г.Нарбута щодо представлення Гетьману П.Скоропадському ескізів українських військових орденів

(18 вересня 1918 р.)
_______________________________


Юрій Корнієнко
(Товариш військового міністра
     Української Держави
)

Лист до Георгія Нарбута
щодо представлення Гетьману П.Скоропадському
ескізів українських військових орденів
18       
19 – 18     
IX       

Многоуважемый              
              Георгій Ивановичъ

Панъ Гетманъ прибылъ и уже, как я и ожидалъ, интересовался работой Комиссіи. Вопросъ пріобрътаетъ крайне спъшный, важный политическій характеръ.

Убъдительно прошу Вас приготовить къ завтрашнему засъданію необходимые рисунки:

1) Славы и Возрожденія.

2) Архистратига Михаила.

Я объщал всу это, въ вполнъ законченномъ видъ, представить вмъстъ съ моимъ докладомъ, въ пятницу 20-го сентября, во что бы ни стало.

Разсчитываю твердо на Ваше искусство.

Жму руку                      
Юрій Корніенко       
ПЕРЕКЛАД УКРАЇНСЬКОЮ


18       
19 – 18     
IX       

Високоповажний              
              Георгію Івановичу.

Пан Гетьман прибув і вже, як я й очікував, цікавився роботою Комісії. Питання набуває вкрай спішного, важливого політичного характеру.

Переконливо прошу Вас приготувати до завтрашнього засідання малюнки:

1) Слави і Відродження.

2) Архистратига Михаїла.

Я обіцяв усе це, у сповна закінченому вигляді, представити разом із моїм докладом, у п’ятницю 20-го вересня, щоб там не було.

Розраховую твердо на Ваше мистецтво.

Тисну руку                      
Юрій Корнієнко.       

 
БУЛАВА Youtube Youtube