hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник


Архівні документи
Українська Держава (1918 р.)


Корнієнко Ю. (Товариш військового міністра Української Держави). Лист до Г.Нарбута щодо представлення Гетьману П.Скоропадському ескізів українських військових орденів

(18 вересня 1918 р.)
_______________________________


Юрій Корнієнко
(Товариш військового міністра
     Української Держави
)

Лист до Георгія Нарбута
щодо представлення Гетьману П.Скоропадському
ескізів українських військових орденів
18       
19 – 18     
IX       

Многоуважемый              
              Георгій Ивановичъ

Панъ Гетманъ прибылъ и уже, как я и ожидалъ, интересовался работой Комиссіи. Вопросъ пріобрътаетъ крайне спъшный, важный политическій характеръ.

Убъдительно прошу Вас приготовить къ завтрашнему засъданію необходимые рисунки:

1) Славы и Возрожденія.

2) Архистратига Михаила.

Я объщал всу это, въ вполнъ законченномъ видъ, представить вмъстъ съ моимъ докладомъ, въ пятницу 20-го сентября, во что бы ни стало.

Разсчитываю твердо на Ваше искусство.

Жму руку                      
Юрій Корніенко       
ПЕРЕКЛАД УКРАЇНСЬКОЮ


18       
19 – 18     
IX       

Високоповажний              
              Георгію Івановичу.

Пан Гетьман прибув і вже, як я й очікував, цікавився роботою Комісії. Питання набуває вкрай спішного, важливого політичного характеру.

Переконливо прошу Вас приготувати до завтрашнього засідання малюнки:

1) Слави і Відродження.

2) Архистратига Михаїла.

Я обіцяв усе це, у сповна закінченому вигляді, представити разом із моїм докладом, у п’ятницю 20-го вересня, щоб там не було.

Розраховую твердо на Ваше мистецтво.

Тисну руку                      
Юрій Корнієнко.       

 
matrix-info БУЛАВА