hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Шановні друзі, наш сайт існує завдяки лише Вашій фінансовій підтримці. Не забутьте скласти благодійну пожертву на наш рахунок: ПриватБанк - 4149 6090 0384 6062
Dear friends, our website exists because of your financial support. Don’t forget to donate to this bank account: 4149 4993 8247 2718 (USD)

Архівні документи
ЗУНР-ЗО УНР (1918-1921)


Протест студентів Чернівецького університету проти домагань Румунського Національного Комітету буковинських румунів приєднати усю територію Буковини до Румунії

(28 жовтня 1918 р.)


_______________________

Протест студентів Чернівецького університету проти домагань Румунського Національного Комітету буковинських румунів приєднати усю територію Буковини до Румунії 1918р., жовтень, 28.

Українська академічна молодіж Чернівецького університету зібрана дня 28 жовтня с.р. в залі Народного Дому в Чернівцях.

1. Стоїть на становищи безуслівного признання права, самоозначення всім народам;

2. Вітає засновання української держави із земель Австро-Угорщини, заселених у переважаючій більшості українським народом, включно із (полицею Буковини та містами Сторожинцем і Серетом, і домагається негайного з'єднання всіх українських земель в єдиній суверенній українській державі;

3. Пятнує з найбільшим обуренєм рішенє ромунської конституанти з дня 27 жовтня с.р. у Чернівцях, яка простягає свої заборчі руки на цілу Буковину, вважаючи цілком несправедливо сей край за ромунську землю, як нічим неоправданий замах певного круга ромунської інтелігенції, щоби безправно віддати більшість українського населення на поталу самовільній владі ромунського боярства і висказує свій подив, що ромунський нарід не виступає проти такої імперіялістичної політики своїх провідників, коли з української сторони не піднімаєся ніяких претензій на чужі землі;

4. Підносить рішучий протест проти поступовання тої частини ромунської зокрема духовної інтелігенції, яка надуживаючи велике прив'язання українського народу на Буковині до православної церкви, обманює його, представляючи фальшиво злуку української Буковини з Східньою Галичиною в одну українську державу як заведенє унії на Буковині, вносить тим заколот в український нарід і шкодить будованю української держави;

5. Завзиває всю українську інтелігенцію і свідоме селянство до якнайскоршого організовання українських сил, а зокрема заступників Буковини в українській конституанті, щоби старалися якнайскорше дійти до порозуміння з ромунами у справі границь і стали не лиш правним, але й дійсним господарем української землі;

6. Звертається до Української Народної Ради з жаданєм, щоби ся поробили як найрішучійші заходи в справі перенесення всіх кадр українських полків на територію української держави і відкликаня всіх офіцерів та мужви української народности з невкраїнських до українських полків. 
БУЛАВА Youtube Youtube