hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Шановні друзі, наш сайт існує завдяки лише Вашій фінансовій підтримці. Не забутьте скласти благодійну пожертву на наш рахунок: ПриватБанк - 4149 6090 0384 6062
Dear friends, our website exists because of your financial support. Don’t forget to donate to this bank account: 4149 4993 8247 2718 (USD)

Архівні документи
Українська Держава (1918 р.)


Правила про закінчення по кредітам кошторисів 1918 року та провадження видатків в 1919 році
(Журнал Ради Міністрів Української Держави)

(6 грудня 1918 р.)


_____________________

Журнал Ради Міністрів від 6-го Грудня 1918 року

п.І ”Проектъ правилъ одобрить”.

Правила

про закінчення по кредітам кошторисів 1918 року та
провадження видатків в 1919 році.

1. Всі Міністерства, Головні Управління та инші центральні установи заздалегідь, не чекаючи остаточнього затвердження державного роспису прибутків та видатків на 1918 рік, приступають до складання встановлених істнуючими кошторисними правилами росписань прибутків, очикуемих до впливу, та видатків, які підлягають здійсненню в 1918 р., приймаючи для цього ті цифри прибутків та видатків, які встановлені при розгляді кошторисів в Бюджетовій Комісії. При цьому кредіти на утримання центральних установ зазначаються в росписанних на Київську Фінансову Палату, але окрему від кредітів на місцеві потреби.

2. Негайно по затвердженню державного роспису на 1918 рік кожним окремим відомством надсилаються до Департаменту Державної Скарбниці прибуткові та видаткові росписання, у трьох примірниках кожне, для розсилання по належности.

3. По одержанню видаткових росписань на 1918 р., Фінансові Палати відкривають зазначені в них кредіти по своім рахункам.

Всі відкриття кредітів, які зроблені на протязі 1918 р. по тимчасовим видатковим росписанням, а також по окремим роспорядженням та переводним вимогам, касуються, а здійснені за рахунок таких кредітів видатки рахуються здійсненими за рахунок кредітів, зазначених в річних видаткових росписаннях. В роспорядженні підлеглих відомств та установ залишаються кредіти у розмірі ріжниці між відкритими по річним видатковим росписанням кредітами та здійсненими по касам видатками. Про ті видатки, коли відкритими по річним видатковим росписанням кредітами не будуть покриті фактично зроблені видатки, Фінансові Палати невідкладно доносять відповідним центральним установам для належних роспоряджень про відкриття допущених перетрат та Департаментові Державної Скарбниці.

4. З часу затвердження державного роспису прибутків та видатків на 1918 р., та у всікому випадкові не пізніше 1 січня 1919 р., припиняеться провадження видатків з так званого 10-ти міліонного фонду, який був асігнований на утримання нового ладу на Украіні /Закони від 14 січня, 11 червня, 15 липня, 24 вересня та 18 листопаду 1918 року/.

5. Одночасово з надісланням до Департаменту Державної Скарбниці видаткових росписань по роспису 1918 р. центральні установи пересилають до названого Департаменту також переліки тих кредітів /з вказівками §§, ст.ст. та літ.літ./, котрі підлягають переліченню на покриття видатків, які були переведені з зазначеного в ст.4-й десятиміліонного фонду.

6. Всі невитрачені відомствами до часу затвердження роспису або до 1 січня 1919 р. лишки готових грошей, одержаних на здійснення видатків із згаданого в ст.4-й десятиміліонного фонду, здаються до Киівської Скарбниці для залічення до готового фонду державних прибутків, з повідомленням Департаменту Державної Скарбниці, які суми здані, а також коли, на які потреби і по яким чекам вони були одержані.

7. Відкриті по роспису 1918 року кредіти витрачуються в загальному порядкові з пристосуванням до них встановлених правил про льготні терміни, про зведення кошторисів та про задоволення кредіторів скарбу по іменним списам.

8. На далі аж до затвердження державного роспису прибутків та видатків на 1919 рік видатки на задоволення потреб 1919 р. повинні провадитися по тимчасовим видатковим росписанням. Для цього відомства обов’язуються без усякого забару скласти в порядкові ст.116 Основн. Держ. Зак. та надіслати до Департаменту Державної Скарбниці тимчасові видаткові росписання на перші чотири місяці 1919 р. окремо на Головну Скарбницю та на кожну Фінансову Палату, а також збір тих росписань по кожному кошторису.

9. Зазначені в попередній статті тимчасові видаткові росписання підлягають обговоренню в окремій приМіністерстві Фінансів на чолі з Товаришем Міністра Фінансів, нараді з представників відомства та Державного Контролю. По розгляді цих росписань, збір їх представляється Міністром Фінансів на ухвалення Ради Міністрів. Тимчасові видаткові росписання, по затвердженню їх встановленим порядком, розсилаються через Департамент Державної Скарбниці і в Головну Скарбницю, та Фінансові Палати /ст.ст.2 та 3 цих правил/.

10. На далі аж до одержання тимчасових видаткових росписань на 1919 р. Головна та Місцеві Скарбниці провадять тільки штатні та господарські видатки, а також самі негайні видатки на канцелярські та господарські потреби, та на утримання будинків, при чому відомства обов’язуються доглядати, щоб ці видатки ні в якому разі спільно не перевищували 1/12 річного видатку на данну потребу по роспису 1918 р. або по розглянутим Бюджетовою Комісією при Міністерстві Фінансів кошторисам, як що роспис не буде ще затверджений.


З оригіналом згідно
Ст. Діловод

_____________________
 
БУЛАВА Youtube Youtube