hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник


Архівні документи
ЗУНР-ЗО УНР (1918-1921)


Ухвала
Української Національної Ради
про злуку
Західно Української Народньої Республіки з Українською Народньою Республікою

3 січня 1919 р.

3 січня 1919 р. – Ухвала Української Національної Ради про злуку ЗНР з УНР

Українська Національна Рада постановила:

Українська Національна Рада, виконуючи право самоозначення українського народу, проголошує торжественно з’єднення з нинішнім днем Західно-Української Народньої Республики з Українською Народньою Республикою в одну, одноцільну, суверенну Народню Республику.

Зміряючи до найскоршого переведення сеї злуки, Українська Національна Рада затверджує передвступний договір про злуку, заключений між Західно-Українською Народньою Республикою і Українською Народньою Республикою дня 1 грудня 1918 р. у Хвастові, та поручає Державному Секретаріатові негайно розпочати переговори з київським Правительством для сфіналізування договору про злуку.

До часу, коли зберуться Установчі Збори з’єдненої Республики, законодатну владу на території бувшої Західно-Української Народньої Республики виконує Українська Національна Рада.

До того ж самого часу цивільну і війскову адміністрацію на згаданій території веде Державний Секретаріат, установлений Українською Національною Радою, як її виконуючий орган.

За виділ Української Національної Ради:

Др. Горбачевський, в. р.; Др. Петрушевич, в. р.


 
БУЛАВА Youtube Youtube