hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Шановні друзі, наш сайт існує завдяки лише Вашій фінансовій підтримці. Не забутьте скласти благодійну пожертву на наш рахунок: ПриватБанк - 4149 6090 0384 6062
Dear friends, our website exists because of your financial support. Don’t forget to donate to this bank account: 4149 4993 8247 2718 (USD)

Архівні документи
Світова історія


Програма фашистського руху

(1919 р.)

Програма фашистського руху (1919 p.)

Для вирішення політичної проблеми ми хочемо:

А) Мінімальний віковий ценз для виборців знизити до 18 років; для депутатів – до 25 років; запровадити виборність всіх державних посад; запровадити виборчу систему із багатомандатними виборчими округами на регіональній основі.

В) Скасування Сенату і встановлення Національної технічної Ради із представників розумової та фізичної праці, промисловості, підприємництва та сільського господарства.

С) Зовнішня політика має бути заснована на розумінні волі та дієвості Італії супроти будь-якого чужинського імперіалізму; вона повинна бути динамічною, всупереч політиці, яка прагне стабілізувати гегемонію сучасних плутократичних потуг.

Для вирішення соціальної проблеми ми хочемо:

А) Невідкладного прийняття державного закону про встановлення для всіх трудівників законного 8-годинного дійсного робочого дня.

В) Встановлення мінімальної заробітної платні.

С) Участі представників трудящих у технічному керівництві промисловістю.

D) Визнання тих пролетарських організацій, які є технічно і морально вартісними, з боку менеджменту підприємств і комунальних служб.

E) Швидкого і повного впорядкування транспортної галузі і зайнятого в ній персоналу.

F) Зміни закону про страхування інвалідності та непрацездатності з причин похилого віку, встановлення вікового ліміту залежно від затрат сил, які вимагає той чи інший вид праці.

G) Зобов’язати землевласників обробляти землі і запровадити санкцію, відповідно до якої необроблювані землі будуть передаватися кооперативам селян, і в особливому порядку – ветеранам війни: щодо цього зобов’язати державу здійснювати необхідний внесок у спорудження житла котеджного типу.

H) Надати значення використанню гідроенергетики та видобутку корисних копалин через уніфікацію і коригування існуючого законодавства; збільшення торгівельного флоту, забезпечення можливості функціонування всіх суднобудівних підприємств через скасування заборон на імпорт сталепрокату та використання інших засобів (кредитування, створення консорціумів) для розвитку суднобудівної промисловості; широкого розвитку річкового судноплавства та рибальства.

I) Зобов’язати державу забезпечувати і утримувати в системі освіти спосіб виключного і постійного формування національної свідомості та характеру неупередженим чином, проте з суворо світським налаштуванням; такого характеру, аби виховувати душі й діла для захисту Батьківщини таким чином, щоби піддавати їх небезпеці якомога менше, уможливити підвищення моральних і культурних умов проживання пролетаріату; забезпечити реальне і повне виконання закону про обов’язкову освіту із відповідним виділенням необхідних бюджетних коштів.

L) Реформи бюрократичної системи на принципах індивідуальної відповідальності і наступне значне скорочення контролюючих органів; децентралізації і наступного спрощення служб на користь виробників енергії, казначейства і державних службовців; очищення персоналу та покращення економічних умов, які здатні гарантувати адміністративному сектору приплив більш підходящих та ефективних елементів.

Для вирішення військової проблеми ми хочемо:

А) Створення всенародної міліції із стислими строками підготовки, спрямованої виключно на захист національних прав та інтересів, які визначаються чіткою і правильно організованою зовнішньою політикою, та здатної виконувати свої завдання в галузі безпеки.

Для вирішення проблеми фінансів ми хочемо:

А) Встановлення прогресивного оподаткування на капітал як форми справжньої часткової експропріації всіх багатств.

В) Секвестру всіх активів релігійних згромаджень та скасування всіх єпископальних їдалень, що складають величезний пасив для Нації та привілей для небагатьох.

С) Перегляду всіх контрактів на військові поставки та секвестру 85% військових прибутків.

Також програма фашистського руху поширювалась у наступному, дещо видозміненому варіанті:

Італійці!

Перед вами – національна програма здорового італійського руху.

Руху революційного – оскільки антидогматичного та антидемагогічного; радикально іноваційного – оскільки антизабобонного.

Понад усе ми ставимо уславлення революційної війни.

Іншими проблемами: бюрократичними, адміністративними, юридичними, освітніми, колоніальними тощо ми займемося, коли створимо панівний клас.

Для цього ми хочемо:

Для вирішення політичної проблеми

А) Запровадження загального виборчого права на основі регіональних списків, із пропорційним представництвом та правом голосу для жінок.

В) Мінімальний віковий ценз для виборців знизити до 18 років; для депутатів – до 25 років.

С) Скасування Сенату.

D) Скликання Національної Асамблеї на термін у 3 роки, першим завданням якої буде вироблення форми структури держави.

Е) Створення Національних технічних Рад праці, промисловості, транспорту, охорони здоров’я, зв’язку тощо, які будуть обиратися професійними колективами із наданням законодавчих повноважень та права обирати Генерального Комісара із міністерськими повноваженнями.

Для вирішення соціальної проблеми ми хочемо:

А) Швидкого прийняття державного закону, який встановить для всіх трудівників законний 8-годинний робочий день.

В) Мінімальної заробітної плати.

С) Участі представників трудящих у технічному управління промисловістю.

D) Визнання тих пролетарських організацій, які є технічно і морально вартісними.

E) Швидкого і повного впорядкування залізничного транспорту і всієї транспортної галузі.

F) Необхідної зміни проекту закону про страхування інвалідності та непрацездатності за віком, зниження пенсійного віку із 65 років, як це пропонується зараз, до 55 років.

Для вирішення військової проблеми ми хочемо:

А) Створення національної міліції із короткими термінами підготовки та виключно оборонними завданнями.

В) Націоналізації всіх фабрик із виробництва зброї та вибухівки.

С) Національної зовнішньої політики, заснованої на розумінні величі італійської нації в світі у мирному змаганні.

Для вирішення фінансової проблеми ми хочемо:

А) Встановлення прогресивного оподаткування на капітал як форми справжньої часткової експропріації всіх багатств.

В) Секвестру всіх активів релігійних згромаджень та скасування всіх єпископальних їдалень, що складають величезний пасив для Нації та привілей для небагатьох.

С) Перегляду всіх контрактів на військові поставки та секвестру 85% військових прибутків. 
БУЛАВА Youtube Youtube