hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник


Архівні документи
Директорія, УНР (1918-1921 рр.)


Угода уряду УНР з французькою фірмою “Optorg”

[Підписана головою торгово-економічної місії УНР в Речі Посполитій І.Фещенком-Чопівським 22 липня 1920 р. у Варшаві.
Ухвалена Радою народних міністрів УНР 11 серпня 1920 р.
Затверджена міністром народного господарства УНР 12 серпня 1920 р.]

(11 серпня 1920 р.)

Український уряд готовий підтримати фірму “Опторг” щодо полегшення їй транспортування товарів (завозу й вивозу), а також виявити протекцію агентам, яких фірма делегує для різних доручень.

Виходячи з цих міркувань, Уряд УНР в особі Голови Державної Закупівельної Комісії в Варшаві доцента І.Фещенка-Чопівського з однієї сторони і компанії “Optorg” в особі інженера Ж.Вільєма і кавалера ордена Почесного Легіону, кандидата прав В.Фужера, діючих на підставі повноважень, підписаних директором розпорядником “Optorg” А.Д.Орньєм з другої сторони, склали таку угоду:

1) Фірма “Optorg” зобов’язується постачати в Україну всілякі продукти французького грунту і промисловості, уникаючи завозу предметів розкоші та проводити продаж цих продуктів Уряду чи населенню України.

2) Фірма “Optorg” має право, в компенсацію за продані товари, купувати у кооперативів, товариств і приватних осіб різні товари для експорту.

3) Умови, зазначені в попередньому пункті, дають фірмі “Optorg” право купувати в Україні товарів на загальну суму, яка не перевищує вартості привезених товарів, коли виняток не буде допущений Урядом.

4) Вартість товарів установлюється нетто без оплати мита привозового чи вивозового.

5) Фірма “Optorg” бере на себе перед Урядом зобов’язання надавати органам Уряду УНР всі документи, які стосуються імпорта і експорта (ліцензії, дублікати і інше) для полегшення контролю цих операцій, загальний облік яких концентрується в Департаменті Зовнішнього Торгу Міністерства Народного Господарства.

6) Уряд УНР заявляє про свою готовність у випадках купівлі необхідних товарів, а також продажу українських продуктів, звертатись з запитаннями до французької фірми “Optorg” і надавати цій фірмі першорядність, коли з боку інших фірм не будуть запропоновані більш корисні умови.

7) Всі права, які надаються цією угодою фірмі “Optorg”, можуть бути розповсюджені й на інші французькі фірми, які за згодою обох сторін прилучать свої підписи до цієї угоди.

8) Ця угода складається українською і французькою мовами, причому, на випадок суперечок, перевагу має український текст.

Оригінал українською мовою залишається при Міністерстві Народного Господарства, а французькою мовою передається фірмі “Optorg”.

9) Ця угода набирає сили з дня затвердження її Міністром Народного Господарства і дійсна на термін 12 місяців. Коли ж до закінчення десятого місяця Уряд не заявить про своє бажання припинити цю угоду, вона вважається продовженою ще на 6 місяців.

 
БУЛАВА Youtube Youtube