hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник


Архівні документи
ЗУНР-ЗО УНР (1918-1921)


Розпорядок диктатора ЗУНР про виконування
уповноваженими атрибутів державної влади
в часі неприсутності диктатора

30 серпня 1920 р.

м. Відень

Диктатор Західно-Української Народної Республіки

§ 1

Під час довшої неприсутності Диктатора ЗУНР в місці осідку уряду Диктатора ЗУНР і оскільки безпосереднє зношення з ним осіб, поставлених на чолі поодиноких його відділів уряду, стає через те неможливим, є обов’язані уповноважені Диктатора ЗУНР згл. особи, поставлені в їх місце на чолі самостійних відділів уряду перед вирішенням важних засадничих чи то взагалі важних справ з приділених їм областей адміністрації, піддавати їх під розвагу і вирішення колегії уповноважених Диктатора ЗУНР.

§ 2

До участі в нарадах колегії можуть бути покликані Диктатором також інші особи з голосом дорадчим або рішаючим.

§ 3

В разі безсумнівної наглості справи може колегія уповноважених виїмково видавати постанови також у справах, застережених особистому вирішенню Диктатора, з виключенням, одначе, справ: найвищого військового проводу, законодатних та рішень, які викликували б зміну прийнятого Диктатором ЗУНР напряму політичного.

§ 4 Повисші постанови не звільнюють уряд від обов’язку удержування в міру можності зв’язку безпосереднього з особою Диктатора і засягання його інструкцій в дорозі урядовій.

§ 5

До скликування засідань колегії і ставленя на порядок дневний справ, які уважає за важні, є управнений кожний уповноважений Диктатора ЗУНР, стоячий на чолі самостійного відділу.

§ 6

Кожний уповноважений і особи, покликані до того Диктатором, є обов’язані брати участь в нарадах колегії.

§ 7

Провід нарад виконують уповноважені по черзі, означеній віком.

До важності рішень вимагається повідомлення усіх управлених до участі та звичайної більшості голосів усіх управнених до рішаючого голосу.

§ 8

Формальне запрошення до участі в нарадах переводить на візвання управненої особи президіяльна канцелярія Диктатора ЗУНР.

§ 9

Шеф президіяльної канцелярії веде протокол нарад для ствердження: присутніх учасників, порядку дневного, внесків, висліду голосуваня та автентичного тексту ухвал.

Протокол підписується провідником нарад і ведучим його та переховується президіяльною канцелярією.

§ 10

В разі потреби оголошення або доведення до відома третіх осіб правосильних рішень колегії – мають вони бути на жадання одного з уповноважених означені як рішення уряду Диктатора ЗУНР, видані на основі сего розпорядку.

§ 11

Диктатор означує окремим обіжником день, з котрим зайдуть, згл. устануть умови примінення сего розпорядку. В нім будуть означені також особи, які з поза уповноважених увійдуть до колегії, і їх права.

§ 12

Розпорядок сей входить в жит[тя] з днем 31 серпня 1920 [р].

Відень, дня 30 серпня 1920.

Диктатор ЗУНР: Петрушевич


 
БУЛАВА Youtube Youtube