hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник


Архівні документи
УСРР - УРСР - СРСР


З протоколу засідання Чигиринської повітової наради по боротьбі «з бандитизмом»

(9 квітня 1921 р.)


________________________________


Слушали: доклад начуездтыла – уездвоенкома тов. Турусова о положении уезда...

Чигиринский уезд представляет собой убежище для различных банд... Пребывание этих банд есть Медведовский район, в коем расположен Холодный Яр... Бандиты при своих гнусных налетах пользуются красными знаменами и формой буденновцев, а также советскими коммунистическими значками, чем и объясняются в большинстве случаев жертвы со стороны красноармейцев и совработников, принимающих бандитов за советские красные части.

Постановили:

...Поручить уездначтылу – уездвоенкому срочно выработать особый знак, отличающий советские красные части от бандитов, общий пароль и отличающуюся особую связь между оперирующими по борьбе з бандитизмом красными частями.

Издать приказ к населению о взятии из мест, где будут убиты красноармейцы, совработники, заложников по 10 человек за каждого убитого... 
БУЛАВА Youtube Youtube