hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник


Архівні документи
УСРР - УРСР - СРСР


З доповідної записки начальника Чигиринської міліції начальнику Кременчуцької губернської міліції

(20 травня 1921 р.)


________________________________


17 апреля между м.Медведовкой и с.Головковкой банда Хмары и Деркача настигла проезжавших политработников Чигиринского райполитбюро т.т.Разина и Кошевого, из коих Разина зарубили на месте, а Кошевого привезли в Медведовку и на площади среди местечка повесили...

В ночь на 18 апреля банда Хмары и Деркача численностью до 150 кавалеристов сделала налет на с.Головковку, где произвела разгром и уничтожение всех дел и архива волостного исполкома, забрала пудов 300 ячменя, собранного в разверстку, и вывесила печатный приказ, что имущество всех лиц, которые будут продолжать служить в соввласти, будет конфисковано. После всего учиненного банда направилась в Холодный Яр.

25 апреля в с.Высших Верещаках Трилеской волости, когда на сельском собрании обсуждался вопрос об отобрании у кулаков земли, имеющейся у них сверх нормы, из леса появилась банда, извещенная, очевидно, кулаками, и разогнала собрание, захватив с собой одного члена незаможнего селянства Шевченка... 
БУЛАВА Youtube Youtube