hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник


Архівні документи
Директорія, УНР (1918-1921 рр.)


Петлюра С. Довірочно. Генерал-хорунжому Тютюннику

(8 серпня 1921 р.)


Довірочно.  
Ген[нерал-]хор[унжому] Тютюннику  

В зв’язку з останніми звітами повідомляю:

1) Цими днями я перечислю до П[артизансько-]п[овстанчеського] штабу директора департаменту Куриленка (правника і досвідченого адміністратора) для належного представництва і керування виділом цивільної адміністрації, бо дотеперішні звіти (?), що по цьому відділу представлена лише справа політичної інформації, тоді як моменти адміністративні не увзгляднені.

2) Так само командировано буде представників і од інших міністерств, згідно з побажанням, висловленим начальником по цивільному керуванню в його останньому звіті (ч.16 од 1/VІІІ).

3) Начальник цивільного керування висловлює в своєму звіті брак директив од уряду. Звертаю увагу Вашу на те, що матеріали, передані мною Вам персонально і обхоплюючі побажання кожного з відомств, ще як слід П[артизансько-]п[овстанчеським] штабом не опрацьовані. Прошу запропонувати нач[альнику] цив[ільного] керування справу цю закінчити, а в своїх звітах не обмежуватись загальними побажаннями чи супліками, а точно і конкретно ставити свої уваги в тій чи іншій галузі державного життя, аби ті уваги я міг використати в формі певних завдань (термінових) нашому уряду.

4) Справа з організацією УНО мною розв’язана буде позитивно. Належні інформації і розпорядження в цій справі переслані будуть Вам додатково на цьому тижні.

5) Директиви Прем’єру і Мін[істру] зак[ордонних] справ для дипломатичної акції за кордоном мною вже дані.

6) Мені потрібні будуть цифри про урожай і вплив голоду на Україні – належні розпорядження начальнику відповідного відділу прошу подати.

8/VІІІ. 1921 р.

Петлюра (підпис)

Р.S. Наказ про передачу українських формувань в Румунії до розпорядимості ген[ерал-]хор[унжого] Гулого мною завтра буде підписаний і в копії поданий до Вашого відома. 
БУЛАВА Youtube Youtube