hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник


Архівні документи
Директорія, УНР (1918-1921 рр.)


Петлюра С. Генерал-хорунжому Ю. Тютюннику

(31 серпня 1921 р.)


Ген[ерал-]хор[унжому] Тютюннику  

З останніх докладів, отриманих мною 28/VІІІ, виділяю слідуючі важніші справи:

а) Повстанчеська організація повітів Літинського, Летичівського, Н[ово]ушицького, Проскурів[ського] повітів та Жмеринського району. Цифрові дані про неї викликають сумнів. Вимагають перевірки. Прошу відомостей про склад КПУ. Вважаю необхідним посилку спец[іально] туди одповідального старшини.

б) Так само викликає здивування інформація про монархічний настрій робітничої організації м.Харкова на паровозобудівельних майстернях. Звідки такі відомості?

в) Справу про заосмотрення П[артизансько-]п[овстанчеського] штабу “Вістником державних законів” мною передано державному секретарю, що повідомить нач[альника] цив[ільного] кер[ування] і належні виділи.

г) Бажано було б, аби Куриленко, являючись представником Мін[істерства] вн[утрішніх] спр[ав], разом з тим приглядався до ріжних проектів, які предкладають Вам інші представники відомств,– оскільки вони відповідають чи не одповідають загальноурядовому плану, для того щоби в цих проектах не було суперечності і “міжвідомствених” треній – потім – в майбутньому.

В цих цілях слід директиву дати полк[овнику] Добротворському, щоб спільними нарадами референтів міг уникнути таких “треній”.

31/VІІІ 1921 р.

Петлюра (підпис)
 
БУЛАВА Youtube Youtube