hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник


Архівні документи
Директорія, УНР (1918-1921 рр.)


Петлюра С. Довірочно. Генерал-хорунжому Тютюннику

(14 вересня 1921 р.)


Довірочно  
Ген[ерал-]хор[унжому] Тютюннику   

І. Передаю копію листа Б.Савенкова 9 (ч.271/А 9/ІХ ц.р.). В разі коли маються у Вас спростовання, прошу зібрати їх і привезти з собою проектовану відповідь.

ІІ. Полк[овник] Данильчук, приїхавши з Варшави, привіз відомості, які не дають підстав думати, що до справи нашої змінилось відношення. Там запевняють, що ніякої зміни немає, і поясняли млявість причинами випадковими (дехто в урльопі був тощо). Майор Фльордек ще залишився було в Варшаві, щоб остаточні директиви од кого слід отримати. Я виніс вражіння, що справа розходиться про ріжницю в термінах од 11/2 до 2 тижнів між нашими строками. Ріжниці вона не робить, бо без заосмотрення належного було би дуже ризикованим умовле- ну справу реалізовувати. Тим часом Вам необхідно всі підготовчі заходи переводити.

ІІІ. Ген[ералу] Гулому асигновано 1 міл[ьйон] лей. Не знаю тільки, чи встигне він разом з Леб[ідь-]Юр[чиком] реалізувати ті цінності, які повинні дати згадану суму лей.

ІV. Необхідно порозумітись з ген[ералом] Гулим, аби він негайно по повороті до Румунії вислав до Вас певного кур’єра, через котрого можна би було передати інструкції і накази. Вони будуть затверджені мною до чергового Вашого приїзду.

V. Я маю відомості, що большовицька місія підсилала до Тарнова чоловіка свого, який мав за гроші дати інформації про адресу: 1) мою, 2) нач[альника] Ген[ерального] шт[абу] і 3) Вашу, а також добути компрометуючі документи. Прошу зміцнити обережність і взяти подане на увагу.

VІ. З розмови з Стоцьким виясняється, що німці не вірять, аби большовики нападали на Румунію чи ув’язувались у війну з нею.

14/ІХ. 1921р.

Петлюра (підпис)      
 
БУЛАВА Youtube Youtube