hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник


Архівні документи
Директорія, УНР (1918-1921 рр.)


Петлюра С. Генерал-хорунжому Тютюннику

(25 вересня 1921 р.)


Ген[ерал-]хор[унжому] Тютюннику   

1) Справа, порушена нач[альником] цив[ільного] кер[ування] в його рапорті ч.76 од 23/ІХ, буде розв’язана спеціальною нотою М[іністерства] з[акордонних] спр[ав] і акцією в пресі.

2) Розрахунок (ч.77) сум, потрібних для праці оновлених установ УНР, зроблено широко. Мої коректури прошу взяти на увагу як більш одповідаючі дійсним потребам.

3) Звертаю Вашу увагу на невиконання ген[ералом] Гулим тих обіцянок, які він давав Лебідь-Юрчикові. Це несерйозно з його боку. Прошу затребувати пояснень од ген[ерала] Гулого в цій справі.

4) Прошу взяти на увагу, що про декого з чинів П[артизансько-] п[овстанчеського] штабу (Ступницький – нач[альник] канцелярії) ходять недобрі чутки про нахил їх до грошевої спекуляції. Вимагаю: перевірити дискретно і взяти їх діяльність під негласний контроль.

5) Наслідки приїзду до Львова старшин поль[ського] Ген[ерального] штабу прошу мені негайно доповідати.

25 /ІХ. 1921 р.

Петлюра (підпис)   
 
БУЛАВА Youtube Youtube