hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник


Архівні документи
ХІХ - початок ХХ ст.


Лист А.Жука до М.Порша (Відень)
[про невідбутий з’їзд РУП у Львові в грудні 1904 р.]

(15 травня 1926 р.)


__________________________________


15 травня 1926 р., м. Відень   


Дорогий Микола Володимирович!

На окремому аркуші паперу посилаю Вам деякі запитання, в справі з’їзду з грудня 1904 р. Там же подаю для Вашої орієнтації список осіб, котрі в тому з’їзді брали участь, щоб Ви його провірили та справили, коли там є які похибки.

Розуміється ліпше було б, як би ми могли разом зійтися, тоді б легше вдвох встановити багато всяких подробиць, що вже затерлися в пам’яті.

Від Вас мені потрібні негайно Ваші хоч короткі згадки про початки українського революційного руху в Лубнах і про Вашу участь в ньому, про з’їзди та конференції і проче, як в моєму попередньому письмі було перечислено. Коли Ви хочете деякі справи ширше освітити, то це для мене тим більше буде цінне. Особистий момент взагалі грав велику ролю в історії РУП–УСДРП і в світлі цієї історії деякі особи будуть представляться якимись дуже невиразними та капризними.

Книжку Гермайзого я маю і з приводу неї минулого року написав був до одної знайомої Гермайзого, а нашої колишньої товаришки, великого листа, в якому досить скритикував книжку і виказав деякі грубші похибки її. Це письмо читалося в Київі цілим гуртом колишніх наших товаришів і я дістав від них тоді дуже милу картку. Моє письмо було відтак передано Гермайзу, але як він відніся до моєї критики його книжки – цього вже не знаю.

Маю я також книжку Риша про «Спілку». Ця книжка ще гострійшої крити заслуговує, але нема де її скритикувати.

Дуже добре, що збираєтесь спомини писати. З огляду на те, що не тільки ідеї, якими ми жили, а також і зроблена нами робота дуже слабе відбиття мали в нашій пресі, то треба все це відтворити в споминах, щоб дати матеріал історикам, що будуть студіювати нашу історію.

Між иншим написав свої спомини про РУП Жорж Колярд, головно про Харків. Звертався він до мене кілька разів за виясненням тої чи іншої справи, що я, розуміється, з великою охотою робив. Ці спомини мав би друкувати ЛНВ, але чомусь не друкує.

Шкода, що я не можу з Вами особисто побачитись та поговорити про деякі теперішні справи нашого національного життя. Може б щось придумати такого, аби не бути нам бездіяльними, німими свідками всякого свинства, з якого, переважно, складається те життя.

Отже, жду від Вас обіцяних згадок й інформацій про минулі часи.

Щиро Вас здоровлю!

Поклін Вашій жінці.

Моя жінка Вас щиро вітає.

Ваш

Андрій Жук   


Персональний склад невідбутого з’їзду РУП у Львові в грудні 1904 р.


По організаціям:

1) Київська Вільна Громада: В.Винниченко (Деде), П.Канівець (Танський, Кавун, Кавунененко), В. Козиненко (Граб).

2) Харківська Вільна Громада: Д.Антонович (Муха, Сев. Войнилович), Б. Камінський (Черненко).

3) Полтавська Вільна Громада: Фідровський (Чумак).

4. Вільна Громада на Полтавщині (Лубні): М.Корецнецький (Мрієнко, Марієнко).

5. Чернігівська Вільна Громада (Ніжин): М.Порш (Чацький, Полуботок).

6. Чорноморська Вільна Громада (Катеринодар): С.Петлюра (Симон, Св.Тагон), П. Понятенко (П.Стоян, Сулима).

7. Північний Комітет (Петербург): Василь Мазуренко (Кравченко), Баладін (Бойко, Метелик).

8. Комітет на Донщині (? – в хаті Мазуренків?): Віктор Мазуренко (Карась, Карасенко).

9. Закордонний Комітет (у Львові): Є.Голицинський (Павловський) Ол[ександр] Скоропис-Йолтуховський (Попович, Вишнєвський).

10. Репортажний Комітет (у Львові): М.Меленевський (Іван Гилька, Басок).

11. Редакційний Комітет (у Львові): Катерина Голицинська (Лоза).

12. Центральний Комітет Р.У.П. репрезентував Ан[дрій] Гук (Андрій, Сук). Крім Гука до Центрального] К[омітету] входили: Порш і Граб (?). На з’їзді був ще присутній М.Сахаров (Кольчевський), вів протоколи з’їзду. Хто з перечислених осіб був емігрантом, або взагалі перед з’їздом довше сидів у Львові, а хто спеціально на з’їзді з України прибув? Чи був тоді у Львові М.Ткаченко (Хвиля)? Хто з членів РСДРП виступав тоді у Львові під призвищем С.Самойлов? Хто ще з партійних людей (РУП-істів) був тоді у Львові? Хто мав псевдоніми: М.Савицький і Р.Кротик? Як Центральний] К[омітет] упорядкував партійні справи, по невідбутім з’їзді (редакція видавництва, закординий комітет, центральний] комітет – з кого складалися ці інституції по «розколі»?). Хто з російських соц[іал]-дем[ократів] аранжував цей розкол? Хто після невідбутого з’їзду з партійних людей (не рахуючи сецесіоністів) лишився у Львові, а хто виїхав на Україну? 
БУЛАВА Youtube Youtube