hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Шановні друзі, наш сайт існує завдяки лише Вашій фінансовій підтримці. Не забутьте скласти благодійну пожертву на наш рахунок: ПриватБанк - 4149 6090 0384 6062
Dear friends, our website exists because of your financial support. Don’t forget to donate to this bank account: 4149 4993 8247 2718 (USD)

Архівні документи
Українська еміграція


Шелухін С. Повідомлення про діяльність Українського Комітету у Чехо-Словацькій Республіці з 1926 р. (Прага)
24. ledna 1928 – Šeluchin S. Ukrajinský Komitét v ČSR

(24 січня 1928 р.)


_____________________


Ukrajinský Komitét v ČSR, jako nástupce Ukrajinského Hromadského Komitétu započal svoji činnost v 1926 roce v měs[íci] březnu, jež projevila se následovně:

a) organisoval právní pomoc a sice: prováděl registraci ukrajinských emigrantů, přebývajících na území ČSR, staral se před úřady ČSR o právní legalisaci jejich pobytu a sbíral o nich statistické vědomosti.

b) organisoval materielní a kult [urně] – osvětovou pomoc:

1) vydával peněžní podpory a půjčky, pečoval o nemocné a děti, organisoval noclehárny, dětské útulny a dětské školy, na své útraty konal pohřby zemřelých emigrantů,

2) vysílal časopisy a ukrajinskou literaturu Ukrajinským emigrantům, kteří se nacházejí daleko, v různých místech republiky na práci, dopomáhal ukrajinské emigraci zapsati se na vysoké, střední a odborné školy, staral se před Ministerstvem] zahraničních věcí a jin[ými] ministerstvy a úřady o přidělení stipendií studující ukrajinské emigraci a ze svých prostředku poskytoval stipendia Ukrajincům s prospěchem studujícím.

3) pro seznámení československé veřejnosti s ukrajinskými dějinami a kulturou, Komitét organisoval spolek „Ukrajinské divadlo", které jezdilo po celém území ČSR, pořádaje divadelní představení, a pro seznámení č[esko]sl[ovenské] veřejnosti s politickými, hospodářskými a národnostními problémy ukrajinského národu, Komitét pořádal veřejné přednášky.

Pro seznámení Ukrajinského obyvatelstva na emigraci s politickými hospodářskými a nacionálními problémy československými, Komitét pořádal přednášky významných československých] politiků a hospodářských] činitelů pro ukrajinskou emigraci.

c) ZA HLAVNÍ SVŮJ ÚKOL UKRAJINSKÝ KOMITÉT POVAŽOVAL vyhledávání práce a zaměstnání pro ukrajinskou emigraci a proto organisoval:

1) Pracovní Bureau pro ČSR a jeho odbočky ve Francii (Paříž), Belgii (Liege), Americe, Polsku.

2) Z nařízení Výkon[ného] výboru Komitétu za tímtéž účelem dleli N.J.Hrihorijiv v Polsku a M.J.Šapoval ve Francii a Americe. Pro usnadnění vyhledávání odborné práce pro ukrajinské emigranty ukončivších a ukončujících vysoké školy v ČSR, Ukrajinský Komitét dal podnět к utvoření Ústředního

Bureau práce Ukrajinské a Běloruské Akademické emigrace, na kterýžto podnik, Ukrajinský Komitét vydával třetinu svých finančních prostředků a podporoval jej i morálně.

3) Organisoval řemeslnické kursy:

   a) malířsko-lakýrnické

   b) elektro-montérské

   c) kursy střihu a šití pro ženy.

TECHNICKÁ ČINNOST KOMITÉTU
   byla následující:

Výkonný výbor Komitétu konal 93 schůzí na nichž

projednáno bylo různých záležitostí_______________________________ 798

zaregistrováno ukrajinských emigrantu v ČSR_____________________ 5. 645

legalisován pobyt v ČSR_______________________________________ 389

opatřena práce v ČSR__________________________________________ 480

   „   „   ve Francii________________________________________ 23

za pomoci Komitétu odejelo z Československé] republiky______________ 81

za doporučení Komitétu poskytnuta půjčka

Československým] Červeným Křížem na odjezd z ČSR________________ 95

Ukončilo uspořádané Komitétem kursy:

a) malířsko-lakýrnické__________________________________________ 25

b) elektro-montérské____________________________________________ 18

c) kursy střihu a šití pro ženy_____________________________________ 12

Vydáno různých doporučení do Československého]

Červeného kříže o vydám hmotné pomocefl]_________________________ 720

vydáno různých osvědčení a potvrzení dokumentů___________________ 1. 384

vyřízeno růz[ných] dopisu a žádostí_______________________________ 5. 684

Kromě toho Komitét převzal ve svou péči rodiny a invalidy, kteří po likvidaci vojenského tábora v Josefově ocitly se bez přístřeší a pomoci.

Komitét právně zastupoval ukrajinskou emigraci jak před úřady ČSR, tak i před úřady Mezinárodními. (Mezinárodní Bureau Práce při Svazu Národů a pod.)

Praha, dne 24. ledna 1928.                   Předseda Komitétu

Místopředseda:                                    S. Šeluchin

prof. H. Omelčenko

          člen Výkon, výboru

          Tajemník

                Artymovič 
БУЛАВА Youtube Youtube