hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник


Архівні документи
Українська еміграція


Лист А. Жука до М. Порша (Відень)
[про інцидент у Лубенській гімназії у 1899/1900 навчальному році;
історію РУП та УСДРП 1900–1907 рр.]

(10 квітня 1928 р.)


__________________________________


10 квітня 1928 р., Відень   


Дорогий Микола Володимирович!

Для провірення деяких моментів з моїх споминів і доповнення їх бракуючими мені відомостями, звертаюся до Вас з великою прозьбою не відмовити у відповіді на низче подані питання.

1. В якому році скінчили Ви гімназію в Лубнах, в якому році вступили на університет у Києві, чи були в Лубнах в літі 1900 р., коли полтавські статистики робили перепис?

2. Що це був за інцидент в гімназії в Лубнах, під кінець шкільного року 1899/1900, наслідком якого було звільнено кілька душ гімназистів з останніх клас (здається також і з жіночої гімназії)? Чи не тоді «вилетіли» з гімназії Олександер Криста, Волод[имир] Пещанський, Коренецький, Чичибабин? Як на ім’я і назвиско жінка Ол[ександра] Дотросоленка і її … товариша?

3. З кого складався український гурток в гімназії в 1900/1901 шкільному році, з котрим Ви підтримували зносини?

4. Що це була за історія навесні 1901 р., коли мене і ще когось (кого саме, не пам’ятаю) тягли жандарі на допит? В моїй пам’яти ця справа представляється в сей спосіб: Павло Крат змайстрував якусь проклямацію і відбив її на гектографі та в ночи під Великдень поширив її в пригородніх селах, нарядившись для цього в козацький жупан і роз’їзджаючи з тою прокламацією верхом на коні. Ця прокламація попала до рук місцевого жандармського «унтєра», він переслав її до свого начальства і з Полтави прибув десь на провідний понеділок жандармський офіцер для переведення слідства. Не певен я, одначе, чи це відповідає дійности, чи не є це легенда? Але щось мусіло бути. Про що мене розпитував жандармський офіцер – не пам’ятаю. Арештований ніхто не був, тілька мене звільнено в кілька днів по цім з посади в земстві, «без пояснення причин». Що Ви про цю історію пам’ятаєте?

5. Коли і де Ви вступили до РУП? До якого часу відносите Ви повстаннє в Лубнах революційного гуртка і з кого складався цей гурток в часі, коли почав зватись Вільною Громадою РУП на Полтавщині?

6. Чи були поширені на Лубенщині навесні 1902 р. оті відозви, що були тоді поширені по всій Полтавщині і в сусідніх губерніях, та перші брошурки РУП, як Дятько Дмитро і пр.? В Вовчку тоді сидів Борис Мартос. До нього десь раннім літом (по розрухах) приїздив покійний М. Русов? Чи зустрічались Ви тоді з Русовим і чи підтримували відносини з Борисом Мартосом? Чи не пригадуєте, за що власне були арештовані С. Кузьменко з Вовчка і брати Микита та Олексій Заїки, а також сини Микити Семен і Петро? … Микита, Олексій і Семен Заїки були відтак вислані адміністративним порядком на рік чи два в Вологодську чи Вятську губ[ернії].

7. Де і коли (точно) відбувся перший з’їзд РУП, з кого він складався і з кого складались вибрані на цьому з’їзді ЦК партії і редакція партійних видавництв? Чи відповідають дійности подані в цій справі інформації в брошурі.

8. Дорошенка про РУП? Де Ви працювали в партійній організації в 1903 р. – в Лубнах, чи в Києві? З кого тоді складався керуючий центр (актив) лубенської і київської організацій? Коли Ви працювали в Ніжині?

9. Хто був автором проекту програми РУП, що його видру ковано в ч.4 «Гасла» за квітень 1903 р., як проект, запропонований Київським Комітетом РУП? Яке відношення було до цього проекту Антоновича? Чи поділяли Ви засади цього проекту. Засаду про те, що «економічна і політична боротьба пролетаріату і селянства України повинна вестися під РУП». Як так, то як Ви це становище погоджували зі своїм становищем про національний принцип організації пролетаріату?

10. З кого складався партійний центр, як також центр київської організації від осени 1903 р., коли Антанович був арештований, Голицинський ще раніш емігрував до Львова, а відтак і Винниченко там знайшовся? Хто взагалі провадив справами партії на місцях від осени 1903 р. до кінця 1904 р., це зв[аний] до невідбутого з’їзду? Які відносини були тоді між партійним центром на Україні і еміграційним центром у Львові?

11. Які були властиві причини розбиття партійного з’їзду у Львові, на різдв’яні свята 1904 р.? Чи були тоді приготовані по порядку денному з’їзду писані реферати або резолюції, крім оголошеного мною проекту резолюції по національному питанню Скорописа, і чи збереглися де ці папери? (Роля Матюшенків, Андрія Гука?).

12. Охарактеризуйте тодішню партійну більшість, сецесіоністів (спілчан) і посередню групу (Голицинські, Скоропис) на тлі тодішніх актуальних питань внутріпартійного життя.

13. Чи були вибрані на з’їзді (його більшістю) нові партійні установи (ЦК, редакція) і в якому складі, чи лишалися старі і в якому персональному складі вони тоді були?

14. В чиїх руках фактично находилась вдасть партійна по зірванім з’їзді і хто диспонував тоді партійними видавництвами та коли і з яких причин наступило усунення чи уступлення з редакції видавництв Антоновича, котрий по зірванім з’їзді якийсь час пописувався в «Праці» своїм «неістнуючим питанням»? Хто був автором статті в «Праці» з «приводу неістнуючого питання»? Хто був автором програми РУП, видрукованого в «Праці» 1905 р., і чому цей проект так різко розходився з проектом, відрукованим 1903 р. в «Гаслі»?

15. Чи брали Ви участь в тому «предварительному» партійному з’їзді, котрий скликав десь в маю або червні 1905 р. у Київі Антонович, що перед тим повернув з закордону на Україну? Яку ціль цей з’їзд переслідував і які він наслідки дав? Хто ще брав участь в цьому з’їзді? Хто в цьому часі становив центр партійний?

16. Де відбувалася конференція соц[іал]-дем[ократичних] партій Росії в январі 1905 р. (в Ризі?) і хто в цій конференції брав участь зі сторони РУП? Де і коли відбувалася конференція «революційних і опозиційних партій і організацій Росії» та які українські організації взяли в ній участь?

17. Коли Антонович зробився «областніком» і що властиво це «областнічество» означало, на якому грунті, чи з яких причин виросло, які практичні політичні і організаційні цілі переслідувало? Що в суті річи крилося за цим «областнічеством»? (Чи не особисті моменти).

18. Чи дійсно покійний Симон Петлюра і Прокіп Понятенко мали в часі зірваного з’їзду 1904 р. есерівські нахили? Чи писав які статті Симон до «Селянина» і «Праці» в 1905 році? Може пригадуєте їх заголовки або зміст?

19. Коли Ви повернули в 1905 р. зі Львова до Києва? Хто останнім з партійних емігрантів виїхав зі Львова до Київа?

20. Що за конференція була організована Антоновичем в вересні 1905 р. у Харкові з представників лівобережних комітетів, які вона дійсні цілі переслідувала?

21. Де була друга конференція соц[іал]-демократичних] організацій Росії і хто на ній брав участь від РУП? (Порш, Дятлів?)

22. Коли саме відкрився так зв[аний] Установчий з’їзд УСДРП в Кривому і хто (поіменно) були його участниками? Коли з’їзд переніся до Київа і коли він закінчився? Я приїхав на з’їзд з Харкова до Київа десь в середніх числах грудня по новому стилю, пригадаю одно або два кінцевих засідання, на яких відбувалися вибори до центральних партійних установ (на Панківській), при дуже слабому уділі членів з’їзду. З учасників з’їзду пригадую: Порша, Назарієва, Мацієвича, Їваницького, Фідровського, Сахарова, Винниченка. Прошу перечислити инших членів з’їзду і які організації вони репрезентували, а також подати склад вибраних на з’їзді до ЦК і редакції партійних видань.

23. Хто був основником видавництва «Вільна Україна», крім Мацієвича, Бича і Мабленка...? Чиє було видавництво «Боротьба»?

24. Хто перебував у Київі для ведення справ партійного центру (ЦК) по виїзді Вашім до Петербургу? З кого тоді складався місцевий київський партійний актив?

25. Коли саме Ви були в Лубнах по з’їзді рос[ійської] с[оціал]-дем[ократичної] партії в Штокгольмі і робили про цей з’їзд доклад в ночі на леваді в гору по Сулі (човнами туди їздили) – перед поїздкою до Київа, чи побувавши в Київі?

26. Коли саме (точно) відбулося засідання ЦК у Київі, на котрому розглядалася справа «лук’янівців»? Чи не на цьому засіданні принято резолюцію про відношення до Думи? Хто на цьому засіданні брав участь? Я пригадую Вас і Юркевича, а більш не годен нікого пригадати. Засідання відбувалось в якійсь школі на Жилянській улиці.

27. Коли Ви повернули з Петербурга до Київа в 1906 р., по закриттю «Вільної України»? Де після цього обертався Симон? Коли він був секретарем «Громадської Думки» чи «Ради»27?

28. Коли і де та в якому складі відбувалася конференція в справі виборів до другої Думи? Хто в цьому часі (по наших арештах, Жук, Винниченко, Степанківський … і инші в осени 1906 р.) провадив справи партійного центру і з кого складався актив київської організації в зимі 1906/1907 року?

29. Який характер був Ваших переговорів в осені 1906 чи в зимі 1906/[190]7 р. з представниками РСДРП в справі об’єднання, чи це мислилось не об’єднання, як злиття зі Спілкою і дійсне перетворення останньої на обласну українську організацію? Чому всі заходи УСДРП в справі об’єднання з РСДРП так ні до чого й не довели?

30. Коли (точно) відбувся III з’їзд УСДРП (весною 1907 р.), який його був персональний склад по організаціям і який склад вибраних з’їздом партійних установ? Я був всього на одному чи двох засіданнях з’їзду, а потім був арештований. На тих засіданнях пригадую таких осіб: Порша, Вол[одимира] Чеховського, Дятлова, Берка (Юрєва-Пековия), Яшу Бебеля (Левченка?), Олену Корольову, Хому (не знаю точно його дійсного ім’я і назвиська), якусь панну з Поділля (здається була нараченою Блонського). Більше нікого не пригадую. На членів ЦК і їх кандидатів були вибрані тоді, оскільки не помиляюсь, Порш, Жук, Чеховський, Блонський, Дятлів, Левченко, Катя Чайковська, Шадлун (?). До редакції Центр[ального] Органу – Порш, Піщанський, Петлюра (?). Коли я повернув по арешті з Харкова до Київа (приблизно в два-три тижні по з’їзді), то відбулося тоді засідання ЦК у Блонського (клініка для недужих на очі), при участи Порша, Чеховського, Блонського і мене. Дуже важно установити, чи був вибраний тоді до якої-небудь центральної партійної установи покійний Левко Юркевич, котрий пізніше виступав в характері «ЦК партії». Оскільки мені здається, він не був вибраний до ЦК, хіба пізніше його хто кооптував. Так само цікаво пригадати, чи мав тоді яке відношення до центральних органів партії Степанківський. Може у Вас ліпша пам’ять, як у мене. Чи збереглись де протоколи цього з’їзду?

31. В якому складі була партійна конференція в справі виборів до III Думи, що відбулася десь під осінь 1907 р. у Києві, а вірніше за Київом, у лісі? Я пригадую: Порша, Мазепу, Шадлуна, Івана Музику (Романченка), С.Петлюру, О.Корольову (?). Може ще хто був?

32. Хто дав гроші на «Слово»?

33. Чи в часі від осени 1907 р. і до спинення «Слова» в 1909 р. існувала партійна організація і чи велась яка будь нелегальна партійна робота?

34. Хто був на тому з’їзді чи конференції, що його організував Левко Юркевич десь на великодні свята 1910 р. у Києві, після чого почав виходити восени того року у Львові журнал «Наш Голос»?

35. Які були причини Вашого розходження з Юркевичем і усунення від співробітництва в «Нашому Голосі», коли перед тим Ви спільно з ним почали відреставровувати ЦК партії і взагалі партійну організацію, видаючи між иншим пару відозв і кілька чисел часопису «Робітник» у Львові (перша половина 1910 р.)?

36. Чи входив хто-небудь з українських соц[іал]-демократів до Товариства Українських Поступовців, в період між 1910 до 1917 років?

37. Чи існували які-небудь партійні організації УСДРП в часі світової (імперіалістичної) війни?

38. Як почала складатися УСДРП легально, по вибуху революції в марті 1917 р., хто до цього дав ініціятиву і який був перший крок для відновлення чи відтворення партійної організації?

Буду дуже Вам вдячний, як що дасте мені хоч коротенькі відповіді на всі ці питання, а принаймні на ті з них, де мені бракує точних відомостей персонального характеру – про з’їзди, конференції і т. п., а особливо про Лубні і про Вашу особу спеціально?

Як поживаєте? Що поробляєте? Які плани і перспективи існування на будучину? Як сумно, що зійшла наша стара ерупівська-есдецька гвардія на пси. Невже і наш час і всі ми персонально дійсно вже належемо до історії? А в такому разі повинні ми постаратися дати для цієї історії принаймні повну і точну картину того, що нами робилось і думалось. Може тоді сучасности буде лекше нав’язати до минулого… Ось для чого і я намірився написати свої спомини про роботу в РУП–УСДРП, використовуючи для цього і зібрані мною матеріали та маю надію, що Ви в цьому ділі також мені помежете своїми інформаціями.

За яких півтора року буде 30 літ від часу оснування РУП. Чи не треба було б подумати про відсвяткування цієї дати? Щиро Вас поздоровляю, моя жінка передає Вам поклін.

Андрій Жук

 
БУЛАВА Youtube Youtube