hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник


Архівні документи
Українська еміграція


Лист М.Порша до А.Жука (Берлін)

(17 квітня 1928 р.)


______________________________


17 квітня 1928 р. Берлін   


Дорогий Андрію!

Листа В[ашого] з дня 10.IV. одержав і спішу коротко повідомити Вас, що по змозі спробою відповісти на всі Ваші питання потрібні для В[аших] споминів.

Розуміється, тяжко буде мені пригадати все, дати, прізвища, факти, постанови. Писаних матеріалів, що оживили б пам’ять, в мене не має. А сама тільки пам’ять річ дуже зрадлива. Коли б я мав змогу зробити це в Відню разом з Вами, а до того ще й користуючися В[ашими] матеріалами та разом з Вами, то мали б ми певніші наслідки та і повніші змістом. Постараюся висвітлити й деякі моменти вельми цікаві, Вами незачеплені (може додам і копії де-яких документів особистого-політичного характеру). Але відповіді на всі Ваші запитання вимагає часу. Отже, не гнівайтеся, коли з відповіддю забарюся. До речі, чи Ви маєте видану «Книгоспілкою» працю О.Гермайзе «Нариси з історії революційного руху на Україні. Т.І Революційна Українська Партія»? Книжка цікава, але чимало помилок та й освітлення не скрізь вірне (від незнайомства з рухом) та вільне від тенденцій.

Що роблю питаєте? Дещо роблю? А переважно животію. Про це докладніше напишу якось. Збіраюся й сам готуватися до написання спогадів.

Привіт Вашій дружині.

М. Порш #160;#160;
 
БУЛАВА Youtube Youtube