hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Шановні друзі, наш сайт існує завдяки лише Вашій фінансовій підтримці. Не забутьте скласти благодійну пожертву на наш рахунок: ПриватБанк - 4149 6090 0384 6062
Dear friends, our website exists because of your financial support. Don’t forget to donate to this bank account: 4149 4993 8247 2718 (USD)

Архівні документи
Західна Україна: між війнами (1921-1939)


Pismo Urzędu Wojewódzkiego Lubelskiego w sprawie niedopuszczania krytyki działań rządu
Лист Люблинського воєвідського уряду в справі недопускання критики діяльності уряду

(Polska; Українська)
(1 вересня 1938 р.)

_______________

Pismo Urzędu Wojewódzkiego Lubelskiego
w sprawie niedopuszczania krytyki działań rządu


Urząd Wojewódzki Lubelski Wydział Społeczno-Polityczny
Nr sprawy LPPWz.II.2/77
Lublin, dnia 1 września 1938 r.

Poufne

Do panów Starostów Powiatowych Województwa Lubelskiego oraz Pana Starosty Grodzkiego w Lublinie

Urząd Wojewódzki komunikuje, iż Pan Premier i Minister Spraw Wewnętrznych uznał sprawę likwidacji pewnych obiektów prawosławnych na terenie wschodnich powiatów w województwie lubelskim za dotyczącą najbardziej istotnych potrzeb państwa i religii. Z tych też względów Pan Premier nie może uznać za dopuszczalną jakąkolwiek krytykę działań rządu na tym odcinku w akcji prasowej. W razie gdyby któreś z pism wykazało niezrozumienie dla tej sprawy, Pan Premier zdecydowany jest zastosować wobec właściwych redaktorów czy publicystów represje do Berezy włącznie. Aczkolwiek stanowisko prasy na terenie tutejszego województwa do omawianej sprawy nie nastręcza zasadniczo żadnych zastrzeżeń, Urząd Wojewódzki podaje powyższe do wiadomości panów starostów dla orientacji co do stanowiska Pana Premiera.

Gdyby jednak odnośnie poszczególnych pism posiadali panowie starostowie pewne wątpliwości, należy odbyć z ich redaktorami konferencje celem zapoznania ich ze stanowiskiem Pana Premiera, zastrzegając sobie poufność zarówno faktu, jak i przedmiotu tajnej konferencji.

Urząd Wojewódzki prosi o odwrotne zakomunikowanie sytuacji w omawianym przedmiocie na terenie powiatu z podaniem ewentualnie odbytych konferencji, względnie wskazaniem pism budzących zastrzeżenia.


Za wojewodę
(...) MJ. Szymański
w/z Naczelnika Wydziału

____________________

Лист Люблинського воєвідського уряду
в справі недопускання критики діяльності уряду


Люблинський воєвідський уряд Суспільно-політичний відділ
№ справи LPPWz.II.2/77
Люблин, 1 вересня 1938 р.

Таємно

Панам Повітовим Старостам Люблинського воєвідства та Панові Гродському Старості в Люблині

Воєвідський уряд повідомляє, що Пан Прем'єр і Міністр закордонних справ визнав справу ліквідації деяких православних об'єктів на території східних повітів у Люблинському воєвідстві за таку, що стосується найбільш суттєвих потреб держави і релігії. З цих же міркувань Пан Прем'єр не може визнати допустимою жодну критику діяльності уряду в цій справі в пресовій кампанії. У випадку, якби якесь періодичне видання проявило нерозуміння цієї справи, Пан Прем'єр готовий застосувати щодо відповідних редакторів репресії включно з Березою. Хоч ставлення преси на території нашого воєвідства до даного питання в принципі не викликає жодних застережень, Воєвідський уряд доводить цю інформацію до Вашого відома для орієнтації щодо позиції Пана Прем'єра.

Однак, якби Ви мали певні сумніви щодо окремих періодичних видань, слід провести з їхніми редакторами конференції з метою ознайомлення їх із позицією Пана Прем'єра, зберігаючи в таємниці як сам факт проведення, так і предмет таємної конференції.

Воєвідський уряд просить про зворотнє поінформування про ситуацію в даній справі на території повіту із можливим зазначенням проведених конференцій або ж вказанням періодичних видань, що викликають застереження.


За воєводу
(...) М. Й. Шиманський
в.о. Начальника відділу

_________________

http://www.kholm1938.net   
 
БУЛАВА Youtube Youtube