hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник


Архівні документи
УСРР - УРСР - СРСР


Виписка з протоколу №118 засідання Комісії Президії Верховної Ради СРСР з розгляду справ на осіб, що відбувають покарання за політичні, посадові та господарські злочини [Греков Олександр Петрович]

(20 серпня 1956 р.)


________________________

Выписка из протокола № 118

заседания Комиссии Президиума Верховного Совета СССР по рассмотрению дел на лиц, отбывающих наказание за политические, должност¬ные и хозяйственные преступления от 20 августа 1956 г.

Слушали: 30. Греков Александр Петрович, 1875 года рождения, уроженец Черниговской области, осужденого 6 июля 1949 г. Особым совещанием при МГБ СССР по ст. 54-2, 54-11 УК УССР на 25 лет лишения свободы за участие в антисоветских белогвардейских организациях и активную антисоветскую деятельность.

Постановили: Признать правильным осуждение по ст. 58-4 УК РСФСР и от дальнейшего наказания освободить.

Председатель комиссии Меркурьев.

 
БУЛАВА Youtube Youtube