hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник


Архівні документи
УСРР - УРСР - СРСР


Повідомлення
(Про створення Української Громадської Групи Сприяння виконанню Гельсiнкських Угод)

(12 листопада 1976 р.)


_________________


ПОВIДОМЛЕННЯ
Про створення Української Громадської Групи Сприяння виконанню Гельсiнкських Угод


9 листопада 1976 року створилася Українська Група Сприяння пiд голуванням вiдомого поета та суспiльного дiяча Миколи Руденка.

Ми звертаємо увагу на те, що тi, хто на територiї України намагаються збирати i передавати громадськостi iнформацiї про порушення Прав Людини, а зокрема тi, якi хочуть передавати такi iнформацiї головам держав – зустрiчаються з незвичайно важкими перешкодами, – а це суперечить духовi i буквi Гельсiнкських Угод.

Не дивлячись на те, що формально Україна є повноправним членом Об'єднаних Нацiй, її не запросили на нараду в Гельсiнках; в її столицi на дiлi немає кореспондентiв захiдньої преси; фактично там теж немає дипломатичних представникiв, що могли б приймати iнформацiї. Спроби посилати поштою iнформацiї про порушення Заключного Акту, що говорить про Права Людини, не дають результатiв: ми маємо докази, що листи такого змiсту не доходять до адресатiв.

Створення Української Громадської Групи в обставинах, що панують в Українi е актом великої мужности.

В перший день створення групи був зорганiзований бандитський напад на помешкання Миколи Руденка i тодi каменем була пранена член Групи, Оксана Мешко.

Ми звертаємо увагу на небезпеку вживання кримiнальних засобiв у вiдношеннi до тiєї Групи, створення i дiяльнiсть якої строго вiдповiдає духовi i буквi Заключного Акту i проти якої важко розпочати судове переслiдування. Ми просимо свiтову громадськiсть виступити на захист Української Групи i на майбутнє не випускати Й зi свого поля зору.

Група Сприяння виконанню Гельсiнкських Угод в СРСР буде помагати Українськiй Групi в передачi iнформацiй кореспондентам i представникам голiв держав, якi пiдписали Заключний Акт.

Ми надiємося, що уряди будуть вiдверто i офiцiйно приймати iнформацiї про порушення статтей Заключного Акту, що говорить про Права Людини, вiд Української Громадської Групи Сприяння виконанню Гельсiнкських Угод.

Л.Алексєєва, М.Ланда, Ю.Орлов, О.Гiнсбург, А.Шаранський, В.Слепак.

12 листопада 1976 
БУЛАВА Youtube Youtube