hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник


Архівні документи
УСРР - УРСР - СРСР


Меморандум ч.4 “Про нові репресії на Україні проти Групи (Гельсінкі)” Української Громадської Групи Сприяння виконанню Гельсiнкських Угод

(9 лютого 1977 р.)


_________________


МЕМОРАНДУМ
ч.4
Про новi репресiї на Українi проти Групи (Гельсiнкi)


5 лютого 1977 року органи КДБ i Прокуратура Київської, Донецької i Московської областей провели повторнi обшуки в квартирах членiв Української Групи Сприяння. Цим разом у квартирi керiвника Групи Миколи Руденка був повнiстю викрадений його лiтературний архiв, на 90% пограбований минулого разу. Особистого обшуку зазнали (без пред'явлення ордеру) дружина Руденка – Раїса, його син Юрiй i член Групи письменник О.Бердник. Тi, що проводили обшук, поводились брутально, свiдками були спiвробiтники органiв. Пiсля обшуку керiвник цiєї "дiї", заступник прокурора Донецької области Носков вивiз Руденка, не давши вiдповiдi дружинi, у якому характерi його задержано. Київська прокуратура три днi не вiдповiдала Раїсi Руденко про долю її чоловiка; на четвертий день повiдомили, що вiн перебуває у слiдчiм iзоляторi ч. 1 Донецької области.

У квартирi члена Групи О.Мешко проведено не обшук, а погром. Слiдчий Паньков (Київська прокуратура, наказ на домагання Московської прокуратури) вибив вiкно i влiз до квартири, як бандит. Вiн вилучив усе, що було написане рукою або на машинцi (як вiн висловився – "усю муру").

Пiсля того, як Оксана Мешко вiдмовилась вiд персонального обшуку, вимагаючи ордеру на нього, слiдчий скрутив їй руки i при допомозi двох жiнок брутально обшукав її.

Обшуки проведено також у членiв Групи Сприяння М.Мариновича i М.Матусевича, а також у їхнiх батькiв i родичiв у Києвi, Васильковi, Дрогобичi. Обшукуючi поводилися брутально, не дозволяючи малолiтнiм дiтям необхiдного – прогулянки, вiдпочинку, їжi.

Всi цi обшуки i насильства проводились нiбито в "справi О.Тихого" – члена Групи Сприяння, який жив у Донбасi. У чому сутнiсть "справи", в якiй арештований О.Тихий – не повiдомлено.

Ясно одне – арешт керiвника Групи М.Руденка i членiв Групи О.Тихого, а також обшуки по квартирах решти членiв -лише початок репресивного вихру, який збираються обрушити на Групи Сприяння в СРСР органи КДБ.

(Примiтка: 8 лютого б.р. засуджений на 1.5 року ув'язнення лiкар М.Ковтуненко, який вiдмовився бути iнформатором КДБ щодо М.Руденка. Обласний суд покарав його за "хабарi" – 3. 5 рубля, банку кави i т. д. Ясно, що цю "справу" сфабриковано).

Багато залежить вiд свiтової громадської думки – чи вщухне ця зловiсна хвиля, чи повернуть репресивнi органи заарештованих домiв, чи дозволять легальне здiйснювати контроль за виконанням Гельсiнкських Угод!? Чи дух Гельсiнок - дух спiвпрацi й дружби, довiр'я мiж народами буде похоронений пiд скелями безжалiсної деспотiї i беззаконня!?

Члени Української Громадської Групи Сприяння виконанню Гельсiнкських Угод:


Л.Лук'яненко
О.Бердник
П.Григоренко
О.Мешко
М.Маринович
М.Матусевич
Н.Строката
I.Кандиба.

9 лютого 1977 року 
БУЛАВА Youtube Youtube