hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник


Архівні документи
УСРР - УРСР - СРСР


Вирок. Іменем УРСР. У справі по обвинуваченнi Руденка М. Д. у здiйсненнi злочинiв, передбачених ст.62 ч.1 КК УРСР та ст.70 ч.1. КК РРФСР, Тихого О. І. в здiйсненнi злочинiв, передбачених ст.62, ч.II i ст.222 ч.I КК УРСР.

(1 липня 1977 р.)


_________________


В И Р О КIменем Української Радянської Соцiалiстичної Республiки 1977 року 1 липня Судова Колегiя в карних справах Донецького обласного суду у складi:


Головуючого – Зiнченко Е.М.
Hародних засiдателiв – Hерума Л.Д. і Лукашенко А.Я.
При секретаревi – Сусiдко H.Г.
За участю прокурора – Аржанова П.С.
I адвокатiв – Корецького А.Г. i Алексевнiна Ф.М.

розглянула у вiдкритому судовому засiданнi в мiстi Дружкiвка справу по обвинуваченнi

Руденка Миколи Даниловича

19 грудня 1920 року народження, уродженця села Юрiївка, Олександрiвського району Ворошиловградської областi, українця, громадянина СРСР, безпартiйного, в 1947 р. виключений з членiв КПРС за серйознi iдеологiчнi ухили в його лiтературнiй дiяльностi, освiта середня, одружений в 4-й раз, має чотирьох дiтей, пенсiонера, iнвалiда Великої Вїтчизняної вiйни, нагородженого орденом "Красная Звезда" i медалями, виключеного в 1975 р. з Спiлки Письменникiв СРСР, не судимого, жителя мiста Києва, с.Конча-Заспа д.1 кв.8

– у здiйсненнi злочинiв, передбачених ст. 62 ч. 1 КК УРСР та ст. 70 ч. 1. КК РРФСР;

Тихого Олексiя Iвановича

27 сiчня 1927 року уродження i жителя хутора Їжевка Константинiвського р-ну Донецької областi, українця, громадянина СРСР, безпартiйного, з вищою освiтою, неодруженного, ранiше був одружений двiчi, в 1949 р. i 1952 р., має двох дорослих дiтей, ранiше був судимий в 1957 р. Донецьким обласним судом за ст.62-1 КК УРСР до 7-ми рокiв позбавлення волi та на 5 рокiв позбавлення прав за п. «а» ст. 29 КК УРСР, звiльнений з мiсць позбавлення волi пiсля повного вiдбуття мiри покарання 15 лютого 1964 р., працювавшого пожарником Констянтинiвського загону професiйної пожежної охорони УВС Донецького облвиконкому, в здiйсненнi злочинiв, передбачених ст.62, ч.II i ст.222 ч.I КК УРСР.

Присудила:

признати винуватим i покарати Руденка Миколу Даниловича за ч.I ст.62 КК УРСР позбавленням волi на строк 7 (семи) рокiв з засланням на строк 5 рокiв, за ч.I ст.70 КК РРФСР на 5 рокiв позбавлення волi i засланням на строк 5 рокiв. Hа основi ст.42 КК УРСР остаточно для вiдбуття призначити позбавлення волi 7 рокiв з засланням на строк 5 рокiв, вiдбувати покарання у виправно трудовiй колонiї суворого режиму.

Тихого О.I. за ч. II ст. 62 КК УРСР до позбавлення волi на строк 10 рокiв i засланням на строк 5 рокiв. За ч. I. ст. 222 КК УРСР позбавлення волi на строк 3 рокiв, на основi ст.42 КК УРСР остаточно до вiдбуття кари призначити позбавлення волi на строк 10 рокiв i заслання на строк 5 рокiв, вiдбувати покарання у виправно-трудовiй колонiї особливого режиму.

Hа основi ч. I ст. 25 КК УРСР Тихого О.I. признати особливо небезпечним рецидивiстом, запобiжнi заходи стосовно Руденка и Тихого лишити попереднiми – держання пiд сторожею. Мiру покарання Руденковi М.Д. рахувати вiд часу його задержання, ц. є вiд 5 лютого 1977 року, а Тихому – вiд 4 лютого 1977 р.

Стягнути судовi витрати справи вiд Руденка 665 карб. 25коп., вiд Тихого – 320 карб. 17 коп.

Речовi докази в справi: друкарськi машинки Руденка i Тихого конфiскувати на власнiсть держави як знаряддя злочину, а також фотоапарат Зенiт-Е конфiскувати на власнiсть держави.

Рушницю системи Мавзер, вилучену в Тихого, передати органам мiлiцiї.

Решту речових доказiв залишити при справi.

Стягнути вiд пiдсудних Руденка 129 карб. за участь у розглядi справи захисника Алексевнiна на користь Президiї Донецької обласної колегiї адвокатiв.

Присуд може бути оскаржений i опротестований учасниками судового розгляду у строк 7 днiв вiд моменту його оголошення, а засудженими в той же строк вiд моменту вручення копiї присуду.

Предсiдник (пiдпис)

Hароднi засiдателi (пiдпис)


Правильно: предсiдник по справi заступник предсiдника
Донецького обласного суду Зiнченко Е.М.

*) © Copyright «Український правозахисний рух». Смолоскп. Торонто, Балтимор. 1978.    
 
БУЛАВА Youtube Youtube