hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник


Архівні документи
УСРР - УРСР - СРСР


Постанова 1 ГКЧП в СРСР

(18 серпня 1991 р.)

18 серпня 1991 р. - Постанова 1 ГКЧП в СРСР


ПОСТАНОВА № 1
Державного комітету
з надзвичайного стану в СРСР

З метою захисту життєво важливих інтересів народів і громадян Союзу РСР, незалежності та територіальної цілісності країни, відновлення законності і правопорядку, стабілізації обстановки, подолання важкої кризи, недопущення хаосу, анархії і братовбивчої громадянської війни Державний комітет з надзвичайного стану в СРСР постановляє:

1. Усім органам влади і управління Союзу РСР, союзних і автономних республік, країв, областей, міст, районів, селищ і сіл забезпечити неухильне дотримання режиму надзвичайного стану відповідно до Закону Союзу РСР «Про правовий режим надзвичайного положення» і постанов ДКНС СРСР. У випадках нездатності забезпечити виконання цього режиму повноваження відповідних органів влади і управління припиняються, а здійснення їх функцій покладається на осіб, спеціально уповноважених ДКНС СРСР.

2. Негайно розформувати структури влади і управління, воєнізовані формування, що діють всупереч Конституції СРСР і законам СРСР.

3. Вважати надалі недійсними закони та рішення органів влади і управління, що суперечать Конституції СРСР і законам СРСР.

4. Призупинити діяльність політичних партій, громадських організацій і масових рухів, які перешкоджають нормалізації обстановки.

5. У зв'язку з тим, що Державний комітет з надзвичайного стану в СРСР тимчасово бере на себе функції Ради Безпеки СРСР, діяльність останнього призупиняється.

6. Громадянам, установам і організаціям негайно здати всі види вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин, військової техніки та спорядження, які незаконно знаходяться в них. МВС, КДБ і Міністерству оборони СРСР забезпечити суворе виконання цієї вимоги. У разі відмови - вилучати їх у примусовому порядку з притягненням порушників до суворої кримінальної та адміністративної відповідальності.

7. Прокуратурі, МВС, КДБ і Міністерству оборони СРСР організувати ефективну взаємодію правоохоронних органів та Збройних Сил по забезпеченню охорони громадського порядку і безпеки держави, суспільства і громадян відповідно до Закону СРСР «Про правовий режим надзвичайного положення» і постанов ДКНС СРСР. Проведення мітингів, вуличних походів, демонстрацій, а також страйків не допускається. У необхідних випадках запроваджувати комендантську годину, патрулювання території, здійснювати огляд, вживати заходів щодо посилення прикордонного та митного режиму. Взяти під контроль, а в необхідних випадках під охорону, найважливіші державні та господарські об'єкти, а також системи життєзабезпечення. Рішуче присікати розповсюдження підбурювальних чуток, дій, що провокують порушення правопорядку і розпалювання міжнаціональної ворожнечі, непокору посадовим особам, що забезпечує дотримання режиму надзвичайного стану.

8. Встановити контроль над засобами масової інформації, поклавши його здійснення на спеціально створюваний орган при ГКЧП СРСР.

9. Органам влади та управління, керівникам установ і підприємств вжити заходів щодо підвищення організованості, наведення порядку і дисципліни в усіх сферах життя та суспільства. Забезпечити нормальне функціонування підприємств усіх галузей народного господарства, строге виконання заходів зі збереження та відновлення на період стабілізації вертикальних і горизонтальних зв'язків між суб'єктами господарювання на всій території СРСР, неухильне виконання встановлених обсягів виробництва, поставок сировини, матеріалів і комплектуючих виробів. Встановити та підтримувати режим суворої економії матеріально-технічних і валютних коштів, розробити і проводити конкретні заходи для боротьби з безгосподарністю і розбазарюванням народного добра. Рішуче вести боротьбу з тіньовою економікою, неминуче застосовувати заходи кримінальної та адміністративної відповідальності по фактах корупції, розкрадань, спекуляції, приховування товарів від продажу, безгосподарності та інших правопорушень у сфері економіки. Створити сприятливі умови для збільшення реального внеску всіх видів підприємницької діяльності, що здійснюються відповідно до законів Союзу РСР, в економічний потенціал країни і забезпечення насущних потреб населення.

10. Вважати несумісною роботу на постійній основі в структурах влади та управління із веденням підприємницької діяльності.

11. Кабінету Міністрів СРСР у тижневий строк здійснити інвентаризацію всіх наявних ресурсів продовольства і промислових товарів першої необхідності, доповісти народу, що має країна, взяти під суворий контроль їхню схоронність та розподіл. Скасувати будь-які обмеження, що перешкоджають переміщенню по території СРСР продовольства і товарів народного споживання, а також матеріальних ресурсів для їх виробництва, жорстко контролювати дотримання такого порядку. Особливу увагу приділити першочерговому постачанню дошкільних дитячих закладів, дитячих будинків, шкіл, середніх спеціальних і вищих навчальних закладів, лікарень, а також пенсіонерів та інвалідів. У тижневий термін внести пропозиції щодо впорядкування, заморожування і зниження цін на окремі види промислових і продовольчих товарів, у першу чергу для дітей, послуги населення і громадське харчування, а також підвищення заробітної плати, пенсій, допомог і виплат компенсацій різним категоріям громадян.

У двотижневий термін розробити заходи щодо впорядкування розмірів заробітної плати керівникам усіх рівнів державних, громадських, кооперативних та інших установ, організацій і підприємств.

12. З огляду на критичне становище із збиранням урожаю і загрозу голоду, вжити екстрених заходів з організації заготівель, зберігання і переробки сільгосппродукції. Надати трудівникам села максимально можливу допомогу технікою, запасними частинами, пально-мастильними матеріалами і т.д. Негайно організувати направлення в необхідних для врятування врожаю кількостях робітників і службовців підприємств і організацій, студентів і військовослужбовців на село.

13. Кабінету Міністрів СРСР у тижневий строк розробити постанову, що передбачає забезпечення в 1991-1992 роках усіх охочих міських жителів земельними ділянками для садово-городних робіт у розмірі до 0,15 га.

14. Кабінету Міністрів СРСР у двотижневий термін завершити планування невідкладних заходів щодо виведення з кризи паливно-енергетичного комплексу країни і підготовки до зими.

15. У місячний термін підготувати і доповісти народові реальні заходи на 1992 рік щодо докорінного поліпшення житлового будівництва та забезпечення населення житлом. Протягом півроку розробити конкретну програму прискореного розвитку державного, кооперативного та індивідуального житлового будівництва на п'ятирічний термін.

16. Зобов'язати органи влади і управління в центрі і на місцях приділяти першочергову увагу соціальним потребам населення. Вишукати можливості істотного поліпшення безплатного медичного обслуговування і народної освіти.

Державний комітет з
надзвичайного стану в СРСР.
19 серпня 1991 р.

 
БУЛАВА Youtube Youtube