hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник


Архівні документи
Сучасна Україна


Угода між Україною і Російською Федерацією про принципи формування ВМС України та ВМФ Росії на базі Чорноморського флоту колишнього СРСР

(3 серпня 1992 р.)


УГОДА

між Україною і Російською Федерацією про принципи формування ВМС України та ВМФ Росії на базі Чорноморського флоту колишнього СРСР

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 03.08.92 р.

ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ: 03.08.92 р.

Україна і Російська Федерація, які надалі іменуються "Договірні Сторони",

прагнучи зміцнювати дружні, рівноправні і партнерські зв'язки між собою, що базуються на нормах і принципах міжнародного права,

керуючись положеннями п.14 Угоди між Україною і Російською Федерацією про подальший розвиток міждержавних відносин від 23 червня 1992 року,

погодились про таке:

Стаття 1

Чорноморський флот підлягає розподілу між Договірними Сторонами з метою створення на його базі ВМС України на ВМФ Російської Федерації.

Стаття 2

Враховуючи інтереси України і Росії, як дружніх держав і прагнучи до забезпечення безпеки в басейні Чорного моря, Договірні Сторони вирішили на час до сформування на Чорному морі ВМС України та ВМФ Російської Федерації встановити перехідний період, до 1995 року включно.

Статус перехідного періоду визначається окремою угодою, яка повинна бути укладена Договірними Сторонами до 1 жовтня 1992 року.

Стаття 3

На перехідний період з моменту підписання цієї Угоди Чорноморський флот виводиться зі складу ОЗС СНД і підпорядковується безпосередньо Президентам України і Російської Федерації.

Стаття 4

Президенти України і Російської Федерації на перехідний період призначають консенсусом Об'єднане Командування Чорноморським флотом.

Стаття 5

Договірні Сторони погодились, що комплектування Чорноморського флоту на перехідний період проводиться призовниками України і Російської Федерації в рівні пропорції (50 відсотків на 50 відсотків).

Стаття 6

На перехідний період військовослужбовці України і Росії, які призиваються для проходження служби на Чорноморському флоті, проводяться до присяги державі, громадянами якої вони є.

Стаття 7

Військово-морська символіка Чорноморського флоту визначена та затверджена Президентами України і Росії в місячний строк.

Стаття 8

Протягом перехідного періоду Договірні Сторони спільно використовують існуючу систему базування та матеріально-технічне забезпечення. Подальший порядок базування ВМС України і ВМФ Російської Федерації визначається окремою угодою.

Стаття 9

Договірні Сторони забезпечують громадянські, політичні, економічні та соціальні права військовослужбовців Чорноморського флоту, які за власним бажанням увійдуть до складу ВМС України і ВМФ Російської Федерації, а також особам, звільненим з військової служби та членам їх сімей, у відповідності з законодавством Договірної Сторони, на території якої вони мешкають, та з урахуванням Угоди між державами - учасницями Співдружності Незалежних Держав про соціальні і правові гарантії військовослужбовців, осіб звільнених з військової служби, та членів їх сімей від 14 лютого 1992 року.

Стаття 10

Спільне використання Договірними Сторонами існуючої системи базування та матеріально-технічного забезпечення здійснюється з належною повагою до законодавства Договірних Сторін і без втручання у внутрішні справи одна одної. Будь-яка заява чи інша дія посадових осіб, що спрямовані на втручання у внутрішні справи Договірних Сторін, тягнуть прийняття відповідних заходів.

Стаття 11

Договірні Сторони укладають окремі угоди про конкретизацію принципів, що містяться у цій Угоді.

Державні делегації Договірних Сторін підготують проекти таких угод до 1 жовтня 1992 року.

Стаття 12

Договірні Сторони виходять з доцільності проведення політики, спрямованої на перетворення Чорного моря у без'ядерну зону, зону миру та співробітництва.

Стаття 13

До закінчення перехідного періоду всі проблеми Чорноморського флоту повинні бути вирішені у відповідності з пунктом 14 Угоди між Україною і Російською Федерацією про подальший розвиток міждержавних відносин від 23 червня 1992 року.

Стаття 14

Ця Угода набуває чинності з моменту її підписання і діє до закінчення перехідного періоду.

Здійснено у м.Ялті 3 серпня 1992 року у двох примірниках, кожний українською і російською мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.

За УкраїнуЗа Російську Федерацію
/підпис/
Леонід КРАВЧУК
/підпис/
Борис ЄЛЬЦИН

 
БУЛАВА Youtube Youtube