hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник


Архівні документи
Сучасна Україна


Передвиборча Програма кандидата у Президенти України В. Януковича «Працююча країна – надійне майбутнє!»

(Липень 2004 р.)


_____________________
Передвиборча Програма кандидата на пост Президента України
Віктора Януковича
Працююча країна – надійне майбутнє!


Шановні співвітчизники!

Волелюбний, сильний духом, працьовитий народ України на шляху незалежності та демократії подолав гостру системну кризу, досяг високих темпів економічного зростання i здійснює найскладніші соціальні та політичні перетворення. Україна визнана міжнародною спільнотою. У цьому – заслуга кожного з Вас.

Нова доба ставить нові завдання – досягти стандартів життя, достойних наших високопрофесійних умінь та інтелектуального потенціалу, побудувати соціально орієнтовану конкурентоспроможну економіку, безпечну для життя людини та навколишнього природного середовища.

Для цього задіємо національні механізми самоорганізації" та консолідації, наповнимо реальним змістом принципи свободи i справедливості.

Часу на руйнівну політичну демагогію та нездійсненні обіцянки у нас уже немає. Ti, хто розриває Україну на "західних" та "східних", "щирих" та "штучних" українців, шукає ворогів усередині держави та паплюжить її за кордоном, повинні зрозуміти, що їх пора минула.

Я прагну бути президентом заможних громадян, які caмi будують свою демократичну, сильну Державу, мають гідні умови для життя та праці! I ми це зробимо!

Організуємо на кожному промисловому та аграрному підприємстві конкурентоспроможне виробництво, створимо нові продуктивні сучасні робочі місця.

Громадяни зможуть не тільки вільно обирати професію, а й місце роботи по всій Україні, користуватися доступним житлом, надійними транспортом та зв'язком.

Забезпечимо справедливу та своєчасну оплату праці в мicтi i на селі. Середньомісячна заробітна плата зросте у 2–2,5 рази, мінімальна заробітна плата досягне прожиткового мінімуму. Купівельна спроможність буде захищена сильною гривнею.

Змінимо позиції профспілок у вирішенні питань оплати праці на підприємствах ycix форм власності.

Права наших співвітчизників, які тимчасово працюють за кордоном, будуть надійно захищені.

Я син України i прагну, щоб члени нашої великої родини жили i творили у гуманному Cycпiльстві рівних можливостей, захищених законом! I ми таке суспільство побудуємо!

Забезпечимо гідне життя ветеранам Великої Вітчизняної ВІЙНИ та праці, учасникам бойових дій у Афганістані, ліквідаторам та тим, хто постраждав від наслідків Чорнобильської катастрофи, їx належне медичне обслуговування, надання в повному обсязі заслужених кров'ю i героїчною працею пільг i привілеїв.

Відновимо справедливі розміри трудових пенсій. Мінімальні пенсії піднімемо до рівня прожиткового мінімуму. Значно збільшимо соціальні виплати незахищеним верствам населення.

Ліквідуємо диспропорції у розмірах пенсій військовослужбовців.

Кошти, отримані від реалізації державного майна, будемо спрямовувати на компенсацію знищених заощаджень громадян та належне пенсійне забезпечення.

Створимо громадянам з обмеженими фізичними можливостями умови для повноцінного життя. Запровадимо та забезпечимо дотримання державних стандартів облаштуванні об'єктів соціально-культурного призначення, установ, засобів громадського транспорту та його інфраструктури для вільного доступу та користування такими громадянами.

Зміцнимо сім'ю, забезпечимо реалізацію прав жінок в ycix сферах суспільного життя, oпікy жінки-матері, охорону здоров'я та надання середньої освіти кожній дитині, задоволення потреб у жіночих консультаціях, пологових будинках, дитячих поліклініках i садках.

Забезпечимо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, всім необхідним для повноцінного життя.

Збільшимо обсяги державної підтримки дитячих будинків Сімейного типу, центрів реабілітації для безпритульних, громадян, що постраждали від насильства, та наркозалежних. Допоможемо знедоленим знайти шлях у достойне майбутнє.

Реалізуємо широкомасштабну програму будівництва соціального житла i надання державної підтримки молодим сім'ям у спорудженні та придбанні житла.

Військовослужбовці, особи, що звільняються з військової служби у зв'язку з реформуванням Збройних Сил, та члени їх сімей будуть соціально захищені та забезпечені житлом.

Розширимо конкуренцію на ринку комунальних послуг, покращимо якість та не допустимо завищення їх вартості.

Будемо ощадливими. Забезпечимо повний облік споживання води, газу, тепла, електроенергії та оплату тільки фактично спожитого. Не дозволимо перекладати на споживачів наслідки безгосподарності.

Запровадимо необхідні адресні дотації малозабезпеченим сім'ям та підтримаємо їx у розв'язанні проблеми погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги.

Забезпечимо права об'єднань власників квартир користуватися та надавати в оренду нежитлові приміщення у будинках та прибудинкові тepиторії.

Права вкладників банків будуть надійно захищатися. Кредити на будівництво житла та придбання таких предметів довгострокового користування, як автомобілі, меблі, побутова техніка стануть доступними для населення.

Заощадження населення у цінних паперах державних та місцевих позик будемо інвестувати у розвиток об'єктів комунального господарства, громадського транспорту, будівництво доріг i мостів.

Забезпечимо пріоритетність будівництва доріг у сільській місцевості, гарантовану якість o6'єктів дорожнього господарства, збудованих за суспільні кошти.

Піднімемо престижність та оплату праці вчителя, медика, працівника культури та науковця.

Забезпечимо рівні можливості для здобуття молоддю якісної освіти та подальше підвищення стипендій.

Створимо нову сільську школу, комп'ютеризовану i сучасно обладнану.

Відновимо повагу до робітничих професій. Підвищимо якість професійно-технічної освіти. Зміцнимо її матеріально-технічну базу.

Досягнемо міжнародного визнання здобутої в Україні освіти.

Розвинемо конкурентний ринок інтернет-послуг, поліпшимо їх якість та розширимо доступність.

Підтримаємо подальший розвиток українського книговидання, кіномистецтва, театру, народної творчості, бібліотек, музеїв i apxiвiв.

Забезпечимо пріоритетну підтримку сільських закладів культури.

Збережемо для нащадків пам'ятки архітектурно-культурноі спадщини.

Послідовно утверджуватимемо державний статус української мови.

Забезпечимо вільний розвиток російської мови, піднесення мов етносів та самобутніх національних культур.

Будемо всебічно сприяти задоволенню релігійних потреб віруючих, міжконфесійній злагоді.

Незалежно від місця проживання людини забезпечимо гарантовану державою високу якість безоплатних медичних послуг – обстежень, ліків, стаціонарного лікування та життєво важливих операцій.

Створимо дієву систему запобігання виникненню епідемій та профілактики тяжких захворювань. Забезпечимо медичною допомогою ВІЛ-інфікованих.

Служба сімейного лікаря, підтримана сучасною амбулаторією, транспортом та зв'язком, запрацює на селі.

Поетапно та відповідно до зростаючих доходів населення запровадимо систему страхової медицини.

Створимо умови для здорового способу життя, всебічного розвитку масової фізичної культури, мережі спортивно-оздоровчих закладів i професійного спорту.

Запровадимо економічне стимулювання використання екологічно чистих та енергозберігаючих технологій. Зменшимо обсяг шкідливих викидів транспорту та підприємств.

Поступово виведемо транзитний вантажний транспорт та екологічно небезпечні промислові об'єкти за межі населених пунктів.

Забезпечимо радіаційну безпеку. Впровадимо відповідні міжнародні стандарти, систему страхування i запобігання ризикам радіаційного забруднення.

Ми досягнемо високого рівня економічної свободи та конкурентоспроможності!

Започаткування підприємництва стане простою процедурою, захищеною від бюрократичної тяганини та здирства. Реєстрація та отримання дозволів за принципом "єдиного oфiсy" стане загальним правилом.

Дотримуватися закону, не руйнувати чесний бізнес – тільки таким буде дух перевірок суб'єктів підприємницької діяльності.

Інформація про об'єкти державної та комунальної власності, які продаються i надаються в оренду, а також про наявність земельних ділянок для нового будівництва стане доступною для кожного підприємця.

Розширимо внутрішній ринок. Знизимо податок на додану вартість до 12 відсотків.

Бухгалтерський i податковий облік гармонізуємо. Спростимо податкове адміністрування та забезпечимо його прозорість для платників податків.

Збільшимо фінансування наукових досліджень та державну підтримку процесів "наука – нові технології – промислове впровадження". Досягнемо ефективного функціонування науково-технологічних парків, їx відкритості для науковців та винахідників.

Розвинемо конкуренцію, надійно захистимо права власності громадянина, підприємця, територіальної громади та держави. Державний реєстр рухомого i нерухомого майна та обтяжень на нього запрацює.

Залучивши до контролю громадськість, об'єднавши найкращі інтелектуальні сили, ми забезпечимо прозорість i суспільну результативність бюджетного процесу та бюджетів ycix рівнів, унеможливимо розкрадання народних коштів.

Збільшимо інноваційно-інвестиційний ресурс економічного зростання шляхом прискореного розвитку фінансової інфраструктури, банківського сектору, фондового ринку та системи корпоративного управління. Права власників малих пакетів акцій будуть гарантовані.

Кредити на розвиток малого підприємництва, аграрних підприємств та фермерських господарств, створення нових робочих місць, передусім у депресивних регіонах та сільській місцевості, будуть істотно збільшені i здешевлені.

Я гарантую, що кожний селянин – власник земельного паю, кожна сільська громада i кожне господарство будуть захищені від свавілля спритних ділків, які, порушуючи Закон, відбирають у селян землю, не віддають зароблене, перешкоджають їм вигідно реалізовувати власну продукцію.

Український селянин не буде наймитом! Хлібороб стане господарем на власній землі

Досягнемо ефективного розвитку території i високотехнологічних галузей, подолаємо регіональні диспропорції, значно підвищимо конкурентоспроможність нашого експорту, розширимо транзитні можливості, забезпечимо енергетичну безпеку держави.

Я використаю весь авторитет i важелі впливу інституту президентства для утвердження чесної, дієздатної, відповідальної державної влади, ефективного місцевого самоврядування.

Для прийняття рішень на BCIX щаблях влади – від села i містечка до найвищих представницьких та виконавчих державних органів – інтереси народу, історичні принципи справедливості, його величезний життєвий досвід, глибокі культурні традиції стануть визначальними.

Державна політика в інформаційній сфері забезпечить реалізацію конституційних прав громадян на свободу слова та інформацію, захист національних інтересів, розвиток незалежних засобів масової інформації.

Участь широких кіл громадськості у формуванні та реалізації державної політики i законотворенні, політичний плюралізм, відкритий діалог, конструктивна співпраця, солідарна відповідальність – так ми подолаємо вiдчyжeнicть державного механізму від життєвих потреб людини.

Конституційна, судово-правова, адміністративна та військова реформи спрямовуватимуться на розвиток демократії, місцевого самоврядування, захист прав та свобод громадян, підвищення національної безпеки держави.

Забезпечимо розвиток національного законодавства, його адаптацію до усталених європейських правових стандартів та стабільність.

Зовнішня політика, участь України у світових та регіональних інтеграційних процесах, євроінтеграційний поступ, співробітництво.

Російською Федерацією та іншими державами, які є нашими традиційними партнерами, будуть поглиблені, Підпорядковані національним інтересам, зміцненню нашої держави.

Відродимо високу мораль i патріотизм. На державній службі будуть працювати чесні професіонали.

Відкриємо нові джерела народної енергії. Забезпечимо розширення участі та керівну роль жінок у державному управлінні. Дамо широку дорогу молоді для служіння народові. Зміцнимо народовладдя i парламентаризм.

Завжди з людьми i все для людей! Тільки так ми досягнемо заможності кожної родини та найвищих стандартів якості життя у своєму домі – нашій рідній Україні!

Цій благородній меті віддам свої сили, знання та досвід.

3 повагою Віктор Янукович 
БУЛАВА Youtube Youtube