hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник


Архівні документи
Сучасна Україна


Передвиборча Програма кандидата у Президенти України П. Симоненка «З людьми і для людей!»

(Липень 2004 р.)


_____________________________
З ЛЮДЬМИ І ДЛЯ ЛЮДЕЙ!
ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТИ УКРАЇНИ
СИМОНЕНКА ПЕТРА МИКОЛАЙОВИЧА


І. Україна у прірві

Об'єктивна й всебічна оцінка нинішнього стану економіки, соціальної сфери, приводять мене до однозначного висновку – курс "реформ", здійснюваний правлячим режимом, довів Україну до національної катастрофи, яка не має аналогів у світі.

Це результат свідомої та цілеспрямованої діяльності влади і породженої нею кланово – олігархічної мафії.

У громадян вкрадено їх трудові заощадження. Шахрайські трасти привласнили останні залишки цих заощаджень.

Держава знищує сама себе, її функції перебирають кримінальні олігархи, регіональні та сімейні клани. Вони ж захопили більшість ЗМІ, які в основному використаються для розбещення суспільства, особливо молоді. Інформаційну політику формують політичні кілери.

За 1991–1999 роки ВВП України скоротився на 60%. Подібних масштабів економічних катастроф у мирний час не зазнала жодна країна.

Рівень безробіття залишається найвищим в СНД. За розмірами середньої заробітної плати Україна давно вже відстала від Росії, Казахстану, Білорусі.

Скорочення населення країни на 5 мільйонів, дворазове перевищення смертності над народжуваністю – така жахлива розплата народу за недолугі реформи розбудовників. Цей курс до безодні!

Питання стоїть сьогодні так: бути чи не бути Україні!

За створення справді народної влади, соціально-орієнтованої держави й справедливого суспільства виступає Комуністична партія України. Тому я й пропоную конкретну стратегію відродження країни.

II. Стратегія відродження України

Держава – це ми

Першочерговими завданнями зміцнення ролі держави у відродженні економіки є наступні:

- негайне припинення політики руйнування всіх галузей економіки, недопущення штучного банкрутства підприємств, хижацького розграбування обладнання та інших основних фондів, матеріальних цінностей, фінансових та сировинних ресурсів;

- рішуча і послідовна боротьба з корупцією та організованою злочинністю;

- створення спеціального органу виконавчої влади, відповідального за збереження та ефективне використання державної власності;

- визначення пріоритетних для прискореного відродження економіки галузей, вжиття заходів щодо їх першочергового фінансування;

- запровадження державної монополії на зовнішню торгівлю, виробництво і реалізацію алкогольної й тютюнової продукції, медикаментів;

- забезпечення державного контролю за цінами на товари першої необхідності, а також на природний газ, паливно-мастильні матеріали, електроенергію, послуги електрозв'язку, громадського і залізничного транспорту, тарифи в сфері житлово-комунального господарства;

- відновлення діяльності підприємств, для виробництва найважливіших видів продукції: тракторів, автомобілів, комбайнів, тепловозів й електровозів, літаків з наданням державної підтримки цим виробництвам;

- радикальна перебудова структури та функцій міністерств;

- залучення науки до розробки комплексу заходів щодо відновлення єдиної системи балансу між виробництвом, розподілом, обміном та споживачем;

- підвищення ролі й прав трудових колективів як основи виробничої демократії, управління підприємством, захисту прав трудящих;

- державна підтримка розробки та впровадження передових прогресивних технологій, наукових досягнень, розвитку техніки;

- проведення ревізії підприємств ВПК і розробка комплексу заходів щодо якнайшвидшого його відродження.

ЖИТИМЕ СЕЛО – БУДЕ ДЕРЖАВА

Моя аграрна політика ґрунтуватиметься на таких основних засадах:

- заборона купівлі-продажу земель сільгосппризначення;

- земля може надаватися в оренду тим, хто обробляє її, та сільській інтелігенції;

- встановлення єдиного податку на користування землею;

- розвиток сільського машинобудування, лізингової системи забезпечення технікою, встановлення паритету цін на сільськогосподарську й промислову продукцію;

- пільгові кредити (не вище 5% річних) на придбання техніки, добрив, будівництво житла, відбудову виробничих комплексів і соціальної сфери;

- державні замовлення на продукти села за твердими цінами;

- дотації держави на відшкодування збитків через несприятливі природні умови;

В своїй аграрній політиці я виходитиму з того, що лише відродження колективних, крупно-товарних сільських господарств, всебічна державна турбота про їх розвиток здатні забезпечити продовольчу безпеку України, нагодувати власний народ.

Податки – до казни, а не в кишені олігархів

Податкова система і бюджетна політика держави ґрунтуватимуться на соціальне справедливій основі, слугуватимуть швидкому оздоровленню економіки, зростанню добробуту населення. Для цього маю намір здійснити такі кроки:

- замінити ПДВ на податок з обороту;

- запровадити найсуворішу відповідальність за своєчасну сплату податків;

- встановити контроль Рахункової палати за доходами і видатками бюджетів всіх рівнів, Національного банку, Державного казначейства;

- ліквідувати податкові заборгованості;

- здійснити комплекс заходів щодо повернення коштів, незаконно переведених за кордон;

- податкові пільги тільки тим, хто створює нові робочі місця, освоює виробництво продукції на замовлення держави, розвиває соціальну сферу;

- ліквідувати «тіньовий сектор економіки».

ВОЛОДІТИ – ЗНАЧИТЬ БУТИ БАГАТИМИ

Вважаю, що створена багатьма поколіннями народу України власність має служити його інтересам, примножувати його добробут. З цією метою наполягатиму на:

- введенні мораторію на продаж великих господарських комплексів, природних монополій, об'єктів стратегічного значення;

- здійсненні ревізії приватизованих держпідприємств з

метою виявлення законності продажу, виконання новими власниками

івзятих зобов'язань, виявлення та притягнення до відповідальності

винних у порушенні законів і відшкодування державі заподіяних збитків;

- проведенні інвентаризації всього державного майна, здійснення заходів щодо забезпечення його збереження та ефективного використання в ім'я розвитку економіки;

- націоналізації підприємств, що мають загальнодержавне значення, шляхом компенсації витрачених або конфіскації у випадку незаконної приватизації;

- визначенні переліку підприємств для передачі їх в оренду під інвестиційні зобов'язання при постійному державному контролі;

ВИХОВАННЯ КОШТУЄ ДОРОГО, А НЕВИХОВАНІСТЬ – ЩЕ ДОРОЖЧЕ

Особливо дошкульних ударів радикальні ринкові реформи завдали по вітчизняній освіті та науці, які донедавна посідали провідні позиції на світовій арені. Без відновлення цих позицій неможливо повернути Україні її колишню економічну та інтелектуальну могутність.

Ось чому першочерговими моїми завданнями на цьому напрямку стануть:

- пріоритетне фінансування академічної науки і прикладних досліджень, поетапне доведення цих витрат до 3% ВВП;

- підвищення ролі науки у розробці і впровадженні перспективних технологій світового рівня;

- забезпечення інтенсивного розвитку науково-дослідних робіт, підвищення статусу вчених та рівня оплати праці щонайменше в 1,5–2 рази;

- проведення активної інноваційної політики;

- відновлення мережі професійно-технічної освіти з метою повного задоволення потреб виробництва у кваліфікованих робітничих кадрах;

- забезпечення учнів шкіл і ПТУ підручниками і навчальними посібниками, широкий доступ до комп'ютерної техніки та інформаційних технологій;

- організація безкоштовного харчування всіх учнів шкіл і ПТУ;

- рішуче викорінення практики невиправданого закриття малокомплектних шкіл, дитячих дошкільних закладів у сільській місцевості;

- встановлення стипендій студентам на рівні прожиткового мінімуму;

- гарантоване працевлаштування випускників навчальних закладів;

- перегляд змісту підручників з метою підвищення їхньої якості, правдивості і відповідності новітнім досягненням науки;

- всебічний розвиток державної української мови і культури, надання російській мові статусу офіційної;

- забезпечення свободи совісті та віросповідання, сприяння віруючим у створенні умов для задоволення релігійних потреб, засудження релігійного екстремізму.

ГОЛОВНА МЕТА – БЛАГО ЛЮДЕЙ

Вся моя програма спрямована на досягнення головної мети: створення для народу України гідного рівня життя, забезпечення умов для всебічного розвитку особистості, широкий доступ до вершин науки, культури, мистецтва, літератури, занять фізкультурою й спортом.

Реалізація економічної програми дозволить:

- покінчити врешті-решт з таким злом, як масова бідність населення шляхом підвищення заробітної плати та пенсій, які мають бути не меншими за прожитковий мінімум;

- повернути протягом 5 років вкрадені трудові заощадження;

- забезпечити безоплатне здобуття освіти і надання медичної допомоги в державних закладах;

- гарантувати першочергове надання молоді робочих місць ;

- негайно ліквідувати заборгованість по заробітній платі на підприємствах та організаціях усіх форм власності;

- розробити й здійснити програму розширеного будівництва соціального житла і забезпечення ним населення, зокрема молодих сімей, безкоштовно або за доступними цінами;

- гарантувати державну матеріальну підтримку багатодітних родин;

- розробити й здійснювати цілеспрямовану державну політику боротьби з найпоширенішими захворюваннями;

- забезпечити доступність для всіх трудящих повноцінного відпочинку і лікування в санаторіях, профілакторіях тощо;

- радикально знизити тарифи на житлово-комунальні послуги;

- забезпечити всебічний соціальний захист військовослужбовців, ветеранів Збройних Сил із встановленням гідного рівня грошового утримання, пенсій, надання житла, і т.п.

Негайно ліквідувати диспропорції у пенсійному забезпеченні військовослужбовців;

- ввести на основні продукти харчування і товари народного споживання, а також ліки стабільні єдині ціни в межах всієї країни, накласти мораторій на їх підвищення.

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА – В ІМ'Я ЛЮДИНИ

Зовнішню політику України спрямую винятково на зміцнення і захист суверенітету України її національних інтересів. В її основі будуть такі принципи:

- всі спірні питання мають вирішуватися мирним шляхом під егідою 00Н;

- нейтралітет України із захистом своїх зовнішніх інтересів, співробітництво з міжнародними союзами і об'єднаннями держав з метою розвитку взаємовигідних відносин;

- налагодження довгострокових торгівельних зв'язків з Росією, Білоруссю, Молдовою та іншими країнами СНД, забезпеченні повномасштабного функціонування угод в рамках Єдиного Економічного Простору, подальше поглиблення взаємовигідної інтеграції;

- збереження позаблокового статусу України, неприпустимість вступу її до НАТО;

- негайне повернення наших синів з Іраку.

УКРАЇНІ – НОВУ ЕКОНОМІЧНУ СТРАТЕГІЮ ВІДРОДЖЕННЯ І РОЗВИТКУ

Запропонована стратегія економічного розвитку дозволить протягом найближчих п'яти років вирішити такі першочергові завдання:

1. Здійснити консолідацію українського суспільства навколо реальної ідеї побудови соціальної держави.

2. Реалізувати науково обґрунтовану програму, що базується на реально існуючих ресурсах держави. Це забезпечить:

- досягнення обсягів виробництва та доходів рівня 1990 року;

- створення 1 мільйона нових робочих місць;

- збільшення середньомісячної зарплати в 2,5 рази – до 1,5 тис. гривень;

- зростання мінімальної зарплати більш, як у 3 рази – 792 гривні;

- збільшення розміру середньої пенсії в 4,3 рази – 792 гривні.

3. Подвоїти державний бюджет, фінансування освіти і охорони здоров'я.

4. Забезпечити державну підтримку сім'ї і материнства, поліпшити охорону здоров'я, матеріальний добробут людей.

Вирішення цих завдань дозволить покінчити з безробіттям, забезпечити громадян усім необхідним для повноцінного життя, гармонійного фізичного та духовного розвитку.

Заробітна плата складатиме у структурі собівартості продукції не менш 60% . Витрати на харчування становитимуть не більш як 35% сімейного бюджету.

Незмірно зросте державне фінансування науки, культури, мистецтва, літератури, театру і кіно.

Буде забезпечено належне утримання Збройних Сил, правоохоронних органів, покладено край розгулу організованої злочинності та корупції.

Захист національної держави та усього суспільства, піклування про неухильне дотримання конституційних прав і свобод кожного громадянина стане моєю найпершою турботою.

Виконати програму нової економічної стратегії буде нелегко і не просто. Але я докладу зусиль і досвіду, аби втілити її в життя.

Вирішити складні завдання відродження можливо лише за утвердження в країні справді народної влади. Закликаю всі патріотичні сили, ветеранів війни й праці, жінок і молодь, всіх трудящих, військовослужбовців і співробітників правоохоронних органів об'єднатися заради цієї світлої і благородної мети!

Звертаюсь до членів профспілок, представників інтелігенції: наш порятунок, наш добробут, майбутнє наших дітей і онуків - тільки в єднанні, у спільній праці і рішучій боротьбі проти влади, яка довела свою згубність і приречена піти в небуття.

Моя життєва позиція була і залишається незмінною: з людьми і для людей! 
БУЛАВА Youtube Youtube