hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник


Архівні документи
Сучасна Україна


Таємно. Штатний порядок та функціональні обов’язки оперативного складу Головного відділу ”К” Управління СБУ в Харківській області

(Липень 2010 р.)


   Таємно
   Прим. № 1


   З А Т В Е Р Д Ж У Ю
   Начальник Управління СБ України
   в Харківській області
   генерал-лейтенант О. Полковниченко
   “____” липня 2010 року


   ШТАТНИЙ ПОРЯДОК
   та функціональні обов’язки оперативного складу Головного відділу ”К”
   Управління СБУ в Харківській області

У відповідності до законів України “Про Службу безпеки України”, “Про боротьбу з корупцією” та відповідних внутрішніх Наказів Голови СБ України головне зусилля Головного відділ боротьби з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ в Харківській області зосереджує на вирішенні наступних задач:

- організація, здійснення та координація оперативно-розшукових заходів щодо викриття та розробки корумпованих посадових осіб в структурах державної влади, управління і контролюючих органах;

- у взаємодії з органами прокуратури здійснення оперативно-розшукових заходів по забезпеченню розслідування кримінальних справ про злочини, вчинені в організованих формах, зловживань корумпованих посадових осіб органів виконавчої, законодавчої та судової влади, правоохоронних та контролюючих органів;

- припинення та попередження протиправних дій з боку суб’єктів корупційних діянь згідно з законом України “Про боротьбу з корупцією”;

- організація та здійснення оперативно-розшукової роботи по виявленню, попередженню і припиненню діяльності організованих злочинних угрупувань, які діють у сфері економіки і фінансовій системі, боротьба з проявами корупції, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, використання організованими злочинними угрупованнями у своїх інтересах комерційних структур у сфері валютно-грошового обігу. Координація даного напрямку оперативно-розшукової діяльності і надання практичної допомоги у її організації підрозділам Управління;

- розробка та здійснення оперативно-розшукових заходів, спрямованих на попередження збитків державі у кредитне — банківській, фінансовій та економічній сферах;

- організація виявлення, попередження, локалізації та припинення діяльності міжрегіональних організованих злочинних угруповань, які використовують методи насильства. Організація взаємодії з цих питань з іншими правоохоронними органами;

- організація та здійснення оперативно-розшукових заходів щодо попередження, виявлення та припинення контрабандної діяльності на каналі зовнішньоекономічних зв’язків, оперативної розробки міжрегіональних контрабандних формувань. Викриття та припинення незаконного переміщення через кордон сировинних та матеріальних ресурсів, товарів народного споживання, валютних, історичних та культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних і вибухових речовин, зброї та бойових припасів;

- організація, здійснення та координація оперативно-розшукових заходів щодо попередження, виявлення та припинення злочинної діяльності організованих наркоугруповань. Налагодження взаємодії з цих питань з іншими правоохоронними органами.

У складі Головного відділу 5 відділи організаційно-аналітичний сектор до складу якого входить секретаріат та оперативні шофери. Згідно штату та функціональних обов’язків визначені посади: заступник начальника Управління — начальник Головного відділу, заступник начальника Головного відділу, заступник начальника ГВ — начальник відділу, 4 -начальника відділу, 5 — заступника начальників відділу ГВ, начальник сектору, 16 — старших оперуповноважених по особливо важливих справах, 21 — старших оперуповноважених, 10 — оперуповноважених, 2 – головних спеціалістів, спеціаліст 1 категорії, спеціаліст, 2 – старших оператора, старший інспектор, 6 – оперативних водіїв.
Заступник начальника Головного відділу майор Мащенко Олег Григорович — разом з начальником Головного відділу відповідає за організацію роботи по лінії боротьби з корупцією і організованою злочинною діяльністю, безпосередньо очолює, координує і контролює оперативно-розшукові заходи підрозділів Управління по лінії, розробляє та втілює стратегію і тактику припинення правопорушень на визначених напрямках діяльності, координує роботу за оперативно-розшуковими справами по лінії “К”.

Розробляє та забезпечує здійснення оперативно-розшукових заходів по виявленню, локалізації, нейтралізації і ліквідації корупції та організованої злочинності, усуненню спільно з державними та іншими правоохоронними органами причин і умов їх існування. Організовує та забезпечує захист соціально-економічних інтересів особи, суспільства і держави від протиправних посягань корумпованих елементів та організованих злочинних угруповань, забезпечує встановлення контролю над станом організованої злочинності в регіоні.

Розробляє та впроваджує пропозиції по сприянню органам влади і управління в реалізації заходів, спрямованих на зміцнення законності і правопорядку в регіоні.

Організовує та впроваджує заходи по попередженню, виявленню та припиненню контрабандної діяльності на каналі зовнішньоекономічних зв’язків та незаконного переміщення через митний кордон держави історичних та культурних цінностей; отруйних, сильнодіючих, радіоактивних та вибухових речовин і прекурсорів; стратегічно важливої сировини і товарів.

Забезпечує прогнозування розвитку оперативної обстановки з метою своєчасного інформування керівництва СБ України, органів законодавчої та виконавчої влади з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю, а також щодо негативних тенденцій на цій ділянці для прийняття відповідних рішень і вжиття заходів протидії загрозам життєво важливим інтересам України.

Забезпечує якісне і ефективне застосування та удосконалення наявних сил та засобів з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю, контролює і керує процесом профілактики правопорушень по лінії, застосування заходів адміністративного та кримінального реагування.

У взаємодії з ВКЗ Управління планує роботу по формуванню резерву висунення по службі та нового прийому, а також штатному комплектуванню. Організує оргштатну роботу та вивчення кандидатів до зарахування на службу в СБ України.

У взаємодії з мобілізаційним напрямком Управління планує та проводить заходи щодо мобілізаційної готовності Головного відділу та його роботи в особливий період. Організує та проводить виховну роботу, відповідає за виконання конспірації та забезпечення внутрішньої безпеки Головного відділу.
1 відділ

“Виявлення і припинення корупції в органах виконавчої влади і місцевого самоврядування, військових формуваннях, МНС, УДДУВП та контролюючих органів”

Начальник відділу - 1

Заступник начальника відділу - 1

Старший оперуповноважений в ОВС - 3

Старший оперуповноважений - 4

Оперуповноважений - 2

11

Оперативний склад 1 відділу безпосередньо та разом з іншими оперативними підрозділами УСБУ здійснює виявлення і розробку корумпованих посадових осіб, а також запобігання встановленню корумпованих зв’язків злочинних угруповань з державними службовцями і посадовими особами в органах влади та управління, військових формуваннях, МНС, УДДУВП та контролюючих органах, займається аналізом одержаної інформації та інформаційним забезпеченням співробітників відділу. У взаємодії з органами прокуратури здійснює оперативно-розшукові заходи по забезпеченню розслідування кримінальних справ про злочини, вчинені в організованих формах, зловживань корумпованих посадових осіб органів виконавчої, законодавчої влади та контролюючих органів, припиненню та попередженню протиправних дій з боку суб’єктів корупційних діянь згідно з Законом України “Про боротьбу з корупцією”.
Начальник відділу підполковник Прищепа Володимир Іванович - організує роботу офіцерів відділу, особисто і разом з оперскладом, у взаємодії з іншими підрозділами УСБУ, організує заходи по виявленню і розробці корумпованих осіб в органах влади, управління, військових формуваннях, МНС, УДДУВП та контролюючих органах. Забезпечує взаємодію при цьому з другими підрозділами УСБУ по виконанню вимог закону України “Про боротьбу з корупцією”. Проводить індивідуальну виховну роботу і професійне навчання з особовим складом, відповідає за безпеку та конспірацію в діяльності відділу. Персонально веде оперативно-розшукові справи.

Безпосередньо здійснює заходи, пов’язані з виконанням завдань державної безпеки.

Залучає джерела інформації, веде розробку організаторів та активних учасників корупційних діянь і їх зв’язків з кримінального середовища. Разом з заступником начальника Головного відділу організує роботу особового складу. Безпосередньо бере участь в підготовці і проведенні гострих заходів по викриттю, документуванню та знешкодженню злочинних дій об’єктів справ оперативного обліку, здійснює контроль за їх розробкою і надає практичну допомогу оперативному складу. Взаємодіє з прокуратурою та органами внутрішніх справ з питань, пов’язаних з роботою підрозділу.

Координує та здійснює заходи, щодо забезпечення режиму секретності, постійного контролю за їх дотриманням під час проведення всіх видів робіт з матеріальними носіями секретної інформації; контролює виконання заходів щодо усунення причин та умов витоку секретної інформації; проводить інструктажі та здійснює попереджувально-профілактичні заходи щодо осіб, допущених до роботи з матеріальними носіями таємної інформації; порушує перед керівництвом Управління питання щодо призначення службового розслідування за фактами розголошення таємної інформації або втрати матеріальних носіїв такої інформації; проводить у встановленому порядку службові розслідування та вимагає від співробітників відділу письмові пояснення щодо фактів розголошення ними секретної інформації, втрати матеріальних носіїв секретної інформації, а також інших порушень режиму секретності; виконує вимоги інструкцій, положень, правил, наказів та вказівок щодо ведення секретного діловодства.

Відповідає за добір, розміщення і виховання кадрів, добір кандидатів на службу в органи СБУ.

Має право:

У встановленому порядку проводити заходи із спеціальної перевірки і залучення громадян України та інших осіб до конфіденційного співробітництва, працювати з ними на негласній основі в інтересах виконання завдань контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності.

Проводити заходи контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності відповідно до планів оперативно-службової діяльності підрозділу та планів роботи по контррозвідувальних і оперативно-розшукових справах.

Вносити на розгляд керівництва підрозділу конкретні обгрунтовані пропозиції щодо поліпшення організації оперативно-службової діяльності, координації і контролю діяльності інших підрозділів в системі СБ України за визначеними лініями контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, удосконалення нормативно-правових актів СБ України, якими визначаються її організаційні засади.

Повинен знати:

Конституцію України, вимоги чинного законодавства України та нормативно-правових актів СБ України щодо завдань, організації, форм і методів контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, боротьби з тероризмом, корупцією та організованою злочинністю, охорони державної таємниці;

положення Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України;

закони України та інші нормативно-правові акти, що стосуються функціонування (діяльності) об’єктів оперативної заінтересованості;

Статути Збройних Сил України, інші правові акти, які визначають порядок проходження військової служби;

організацію і порядок взаємодії в системі СБ України, з державними органами при організації та проведенні контррозвідувальних та оперативно-розшукових заходів за визначеними лініями діяльності;

основи теорії і практики контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, криміналістики, оперативної психології, основні положення історії спеціальних служб;

оперативну обстановку за визначеними лініями контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, основні тенденції і перспективи її подальшого розвитку.

Повинен вміти:

правильно застосовувати вимоги чинного законодавства України та нормативно-правових актів СБ України в оперативно-службовій діяльності;

організовувати та проводити заходи контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності;

встановлювати конфіденційне співробітництво з особами на засадах добровільності, застосовувати знання оперативної психології на практиці, навчати та виховувати негласний апарат;

добувати, перевіряти, аналізувати та узагальнювати оперативно значиму інформацію, готувати відповідні аналітичні матеріали;

прогнозувати розвиток оперативної обстановки, дії осіб, які перевіряються, планувати та вживати відповідні заходи щодо попередження негативних наслідків.

Повинен володіти:

навичками конспірації;

прийомами самозахисту та стрілецькою вогнепальною зброєю.
Заступник начальника відділу підполковник Несен Максим Олександрович - здійснює безпосереднє керівництво оперативно-службовою діяльностью підрозділу спрямованною на виявлення, документування та припинення діяльності корумпованих посадових осіб, а також запобігання встановленню корумпованих зв’язків злочинних угруповань з державними службовцями і посадовими особами в органах влади та управління, військових формуваннях, МНС, УДДУВП та контролюючих органах.

Організує накопичення, аналіз та узагальнення отриманної відділом оперативної інформації, вносить пропозиції щодо планування та проведення оперативно-розшукових заходів та реалізації отриманих матеріалів. Виробляє заходи щодо удосконалення оперативно-службової діяльності.

Здійснює контроль та організовує роботу за найбільш резонансними ОРС.

Безпосередньо здійснює заходи, пов’язані з виконанням завдань державної безпеки.

Виходячи з аналізу отриманої інформації організує оперативно-слудїжбову діяльність за лініями роботи.

Організує та безпосередньо здійснює контррозвідувальні та оперативно-розшукові заходи за найбільш складним лініями діяльності, а також із здобуття і перевірки оперативно-значимої інформації , виявлення, попередження та припинення протиправної діяльності відповідно до покладених на підрозділ завдань. В встановленому порядку забезпечує взаємодію з цих питань оперативному складу підрозділу, а також з відповідними підрозділами центрального управління і органів СБ України.

Залучає джерела інформації, веде ОРС.

Проводить роботу по підвищенню рівня бойової і фізичної підготовки особового складу, відповідає за його безпеку і конспірацію в роботі.

Веде підбір, вивчення та підготовку кандидатів на роботу в органи СБ України.

Має право:

У встановленому порядку проводити заходи із спеціальної перевірки і залучення громадян України та інших осіб до конфіденційного співробітництва, працювати з ними на негласній основі в інтересах виконання завдань контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності.

Проводити заходи контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності відповідно до планів оперативно-службової діяльності підрозділу та планів роботи по контррозвідувальних і оперативно-розшукових справах.

Вносити на розгляд керівництва підрозділу конкретні обгрунтовані пропозиції щодо поліпшення організації оперативно-службової діяльності, координації і контролю діяльності інших підрозділів в системі СБ України за визначеними лініями контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, удосконалення нормативно-правових актів СБ України, якими визначаються її організаційні засади.

Повинен знати:

Конституцію України, вимоги чинного законодавства України та нормативно-правових актів СБ України щодо завдань, організації, форм і методів контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, боротьби з тероризмом, корупцією та організованою злочинністю, охорони державної таємниці;

положення Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України;

закони України та інші нормативно-правові акти, що стосуються функціонування (діяльності) об’єктів оперативної заінтересованості;

Статути Збройних Сил України, інші правові акти, які визначають порядок проходження військової служби;

організацію і порядок взаємодії в системі СБ України, з державними органами при організації та проведенні контррозвідувальних та оперативно-розшукових заходів за визначеними лініями діяльності;

основи теорії і практики контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, криміналістики, оперативної психології, основні положення історії спеціальних служб;

оперативну обстановку за визначеними лініями контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, основні тенденції і перспективи її подальшого розвитку.

Повинен вміти:

правильно застосовувати вимоги чинного законодавства України та нормативно-правових актів СБ України в оперативно-службовій діяльності;

організовувати та проводити заходи контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності;

встановлювати конфіденційне співробітництво з особами на засадах добровільності, застосовувати знання оперативної психології на практиці, навчати та виховувати негласний апарат;

добувати, перевіряти, аналізувати та узагальнювати оперативно значиму інформацію, готувати відповідні аналітичні матеріали;

прогнозувати розвиток оперативної обстановки, дії осіб, які перевіряються, планувати та вживати відповідні заходи щодо попередження негативних наслідків.

Повинен володіти:

навичками конспірації;

прийомами самозахисту та стрілецькою вогнепальною зброєю.
Старший оперуповноважений в ОВС підполковник Хітрухін Володимир Миколайович — здійснює оперативно-розшукові заходи по виявленню, розробці та припиненню протиправної діяльності корумпованих елементів в органах ХОДА та РДА Харківської області, а також запобіганню встановлення корумпованих зв’язків злочинних угруповань з державними службовцями та посадовими особами.

У взаємодії з міжрайонними підрозділами Управління здійснює протидію корупційним проявам в органаж державної влади та управління Харківської області.

Безпосередньо здійснює заходи, пов’язані з виконанням завдань державної безпеки.

Здійснює планомірну цілеспрямовану діяльність з вивчення і оцінки оперативної обстановки за визначеними лініями діяльності та прогнозу її подальшого розвитку. Організовує та безпосередньо здійснює контррозвідувальні та оперативно-розшукові заходи за найбільш складними лініями діяльності, а також із здобуття і перевірки оперативно значимої інформації, виявлення, попередження та припинення протиправної діяльності відповідно до покладених на підрозділ завдань. В установленому порядку забезпечує взаємодію з цих питань оперативного складу підрозділу з відповідними підрозділами Центрального управління і органів СБ України.

Відповідно до вимог законодавства України та нормативно-правових актів СБ України в установленому порядку залучає до конфіденційного співробітництва громадян України та інших осіб, здатних ефективно вирішувати завдання контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності. Створює належні умови для такого конфіденційного співробітництва та безпеки зазначених осіб. Проводить їх виховання і навчання в обсязі, необхідному для ефективного виконання покладених завдань, здійснює керівництво, аналіз та оцінку їхньої діяльності.

Накопичує, аналізує та узагальнює отриману оперативну інформацію, вносить пропозиції щодо її подальшої реалізації, планування і проведення відповідних контррозвідувальних та оперативно-розшукових заходів.

Збирає і перевіряє інформацію, яка характеризує оперативну обстановку по лінії оперативного обслуговування, про підготовку, вчинення протиправних дій, попередження, виявлення та припинення яких законодавством віднесено до компетенції СБ України, в установленому порядку організовує та безпосередньо проводить роботу щодо недопущення таких дій.

Виходячи з аналізу і оцінки оперативної обстановки по лінії оперативного обслуговування, прогнозу її подальшого розвитку, вносить пропозиції щодо планування оперативно-службової діяльності інших підрозділів, координації і контролю діяльності інших підрозділів в системі СБ України за визначеними лініями контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності. З метою якісного та ефективного виконання покладених завдань постійно планує свою роботу та звітує керівництву підрозділу щодо виконання запланованих заходів.

За завданням керівництва підрозділу організовує та безпосередньо здійснює підбір і вивчення кандидатів на службу чи до вступу до навчальних закладів СБ України, надає практичну допомогу з цих питань оперативному складу підрозділу.

За дорученням керівництва підрозділу координує діяльність оперативного складу з питань організації та здійснення контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності по лінії оперативного обслуговування, надає практичну допомогу щодо проведення найбільш складних заходів, виконує наставницькі функції стосовно молодих оперуповноважених (до 3 років перебування на посаді з моменту зарахування в СБ України на військову службу).

Постійно працює над підвищенням рівня професійної, фізичної та оперативно-бойової підготовки, мобілізаційної готовності. Надає допомогу керівництву підрозділу в організації і проведенні позавузівського професійного навчання та виховної роботи.

Здійснює заходи з перевірки громадян у зв’язку з їх допуском до державної таємниці. Розробляє та здійснює заходи, щодо забезпечення охорони державної таємниці під час роботи з матеріальними носіями секретної інформації; запобігає несанкціонованому ознайомленню з секретною інформацією та забезпечує встановлений порядок роботи з нею; організовує та забезпечує контроль за роботою і порядком поводження з матеріальними носіями секретної інформації (документами, картами, виробами, машинними носіями секретної інформації); готує необхідні звітні дані про роботу напрямку; виконує вимоги інструкцій, положень, правил, наказів та вказівок щодо ведення секретного діловодства.

Має право:

У встановленому порядку проводити заходи із спеціальної перевірки і залучення громадян України та інших осіб до конфіденційного співробітництва, працювати з ними на негласній основі в інтересах виконання завдань контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності.

Проводити заходи контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності відповідно до планів оперативно-службової діяльності підрозділу та планів роботи по контррозвідувальних і оперативно-розшукових справах.

Вносити на розгляд керівництва підрозділу конкретні обгрунтовані пропозиції щодо поліпшення організації оперативно-службової діяльності, координації і контролю діяльності інших підрозділів в системі СБ України за визначеними лініями контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, удосконалення нормативно-правових актів СБ України, якими визначаються її організаційні засади.

Повинен знати:

Конституцію України, вимоги чинного законодавства України та нормативно-правових актів СБ України щодо завдань, організації, форм і методів контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, боротьби з тероризмом, корупцією та організованою злочинністю, охорони державної таємниці;

положення Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України;

закони України та інші нормативно-правові акти, що стосуються функціонування (діяльності) об’єктів оперативної заінтересованості;

Статути Збройних Сил України, інші правові акти, які визначають порядок проходження військової служби;

організацію і порядок взаємодії в системі СБ України, з державними органами при організації та проведенні контррозвідувальних та оперативно-розшукових заходів за визначеними лініями діяльності;

основи теорії і практики контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, криміналістики, оперативної психології, основні положення історії спеціальних служб;

оперативну обстановку за визначеними лініями контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, основні тенденції і перспективи її подальшого розвитку.

Повинен вміти:

правильно застосовувати вимоги чинного законодавства України та нормативно-правових актів СБ України в оперативно-службовій діяльності;

організовувати та проводити заходи контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності;

встановлювати конфіденційне співробітництво з особами на засадах добровільності, застосовувати знання оперативної психології на практиці, навчати та виховувати негласний апарат;

добувати, перевіряти, аналізувати та узагальнювати оперативно значиму інформацію, готувати відповідні аналітичні матеріали;

прогнозувати розвиток оперативної обстановки, дії осіб, які перевіряються, планувати та вживати відповідні заходи щодо попередження негативних наслідків.

Повинен володіти:

навичками конспірації;

прийомами самозахисту та стрілецькою вогнепальною зброєю.
Старший оперуповноважений в ОВС підполковник Павлій Дмитро Валентинович - здійснює оперативно-розшукові заходи щодо контррозвідувального забезпечення та боротьби з корупціїю та організованою злочинністю серед співробітників підрозділів і установ МНС України у Харківській області та академії цивільного захисту МНС України, а також по виявленню, розробці та припиненню протиправної діяльності корумпованих елементів в середовищі військовослужбовців Харківського гарнізону, які підтримують зв’язки з організованнимі злочинними угрупованнями.

Безпосередньо здійснює заходи, пов’язані з виконанням завдань державної безпеки.

Разом з відділом військової контррозвідки здійснює документування корупційних дій та інших протипраних діянь військовослужбовців. Здійснює планомірну цілеспрямовану діяльність з вивчення та оцінки оперативної обстановки за визначенними лініями роботи та прогнозує її подальший розвиток. Організує та безпосередньо здійснює контррозвідувальні та оперативно-розшукові заходи за найбільш складним лініями діяльності, а також із здобуття і перевірки оперативно-значимої інформації , виявлення, попередження та припинення протиправної діяльності відповідно до покладених на підрозділ завдань. В встановленому порядку забезпечує взаємодію з цих питань оперативному складу підрозділу, а також з відповідними підрозділами Центрального управління і органів СБ України.

Відповідно до вимог законодавства України та нормативно-правових актів СБ України в установленому порядку залучає до конфіденційного співробітництва громадян України та інших осіб, здатних ефективно вирішувати завдання контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності. Створює належні умови для такого конфіденційного співробітництва та безпеки зазначених осіб. Проводить їх виховання і навчання в обсязі, необхідному для ефективного виконання покладених завдань, здійснює керівництво, аналіз та оцінку їхньої діяльності.

Накопичує, аналізує та узагальнює отриману оперативну інформацію, вносить пропозиції щодо її подальшої реалізації, планування і проведення відповідних контррозвідувальних та оперативно-розшукових заходів.

Збирає і перевіряє інформацію, яка характеризує оперативну обстановку по лінії оперативного обслуговування, про підготовку вчинення протиправних дій, попередження, виявлення та припинення яких законодавством віднесено до компетенції СБ України, в установленому порядку організовує та безпосередньо проводить роботу щодо недопущення таких дій.

Бере участь у роботі по підбору і вивченню кандидатів на службу в СБ України.

Здійснює заходи з перевірки громадян у зв’язку з їх допуском до державної таємниці.

Виходячи з аналізу і оцінки оперативної обстановки по лінії оперативного обслуговування, прогнозу її подальшого розвитку, вносить пропозиції щодо планування оперативно-службової діяльності підрозділу. З метою якісного та ефективного виконання покладених завдань постійно планує свою роботу та звітує керівництву підрозділу щодо виконання запланованих заходів.

Постійно працює над підвищенням рівня професійної, фізичної та оперативно-бойової підготовки, мобілізаційної готовності. Надає допомогу керівництву підрозділу в організації і проведенні позавузівського професійного навчання та виховної роботи.

Має право:

У встановленому порядку проводити заходи із спеціальної перевірки і залучення громадян України та інших осіб до конфіденційного співробітництва, працювати з ними на негласній основі в інтересах виконання завдань контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності.

Проводити заходи контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності відповідно до планів оперативно-службової діяльності підрозділу та планів роботи по контррозвідувальних і оперативно-розшукових справах.

Вносити на розгляд керівництва підрозділу конкретні обгрунтовані пропозиції щодо поліпшення організації оперативно-службової діяльності та удосконалення нормативно-правових актів СБ України, якими визначаються її організаційні засади.

Повинен знати:

Конституцію України, вимоги чинного законодавства України та нормативно-правових актів СБ України щодо завдань, організації, форм і методів контр розвідувальної

та оперативно-розшукової діяльності, боротьби з тероризмом, корупцією та організованою злочинністю, охорони державної таємниці;

положення Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України;

закони України та інші нормативно-правові акти з питань діяльності (функціонування) об’єктів оперативної заінтересованості;

Статути Збройних Сил України, інші правові акти, які визначають порядок проходження військової служби;

основи теорії і практики контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, криміналістики, оперативної психології, основні положення історії спеціальних служб;

оперативну обстановку за визначеними лініями (на об’єктах оперативного обслуговування) контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, основні тенденції і перспективи її подальшого розвитку.

Повинен вміти:

правильно застосовувати вимоги чинного законодавства України та нормативно-правових актів СБ України в оперативно-службовій діяльності;

організовувати та проводити заходи контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності;

встановлювати конфіденційне співробітництво з особами на засадах добровільності, застосовувати знання оперативної психології на практиці, навчати та виховувати негласний апарат;

добувати, перевіряти, аналізувати та узагальнювати оперативно значиму інформацію;

прогнозувати розвиток оперативної обстановки, дії осіб, які перевіряються, планувати та вживати відповідні заходи щодо попередження негативних наслідків.

Повинен володіти:

навичками конспірації;

прийомами самозахисту та стрілецькою вогнепальною зброєю.
Старший оперуповноважений в ОВС підполковник Новоскольцев Геннадій Борисович - здійснює оперативно-розшукові заходи щодо контррозвідувального забезпечення та боротьби з корупцією та організованою злочинною діяльністю серед співробітників УДДУВП в Харківській області, ХНДІСЕ ім. Бакаріуса, Харківського регіонального науково-виробничого центру метрології та стандартизації, а також запобіганню встановлення корумпованих зв’язків злочинних угруповань з посадовими вищезазначених закладів регіону.

Безпосередньо здійснює заходи, пов’язані з виконанням завдань державної безпеки.

Здобуває оперативні джерела, перевіряє інформацію, що надходить від них про протиправну діяльність зазначених осіб, веде на них оперативно-розшукові справи. Аналізує та узагальнює практику цієї роботи та виробляє заходи щодо її удосконалення. Підготовляє аналітичні документи по лінії роботи.

Розробляє та здійснює заходи, щодо забезпечення державної таємниці під час роботи з матеріальними носіями секретної інформації, запобігає несанкціонованому ознайомленню з секретною інформацією та забезпечує встановлений порядок роботи з нею, організовує та забезпечує контроль за роботою і порядок поводження з матеріальними носіями секретної інформації (документами, картами, виробами, магнітними носіями таємної інформації). Готує необхідні звітні данні про роботу відділу, виконує вимоги інструкцій, положень, правил, наказів та вказівок щодо ведення таємного діловодства.

Здійснює підбір, вивчення та підготовку кандидатів на роботу в органи СБ України.

Відповідно до вимог законодавства України та нормативно-правових актів СБ України в установленому порядку залучає до конфіденційного співробітництва громадян України та інших осіб, здатних ефективно вирішувати завдання контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності. Створює належні умови для такого конфіденційного співробітництва та безпеки зазначених осіб. Проводить їх виховання і навчання в обсязі, необхідному для ефективного виконання покладених завдань, здійснює керівництво, аналіз та оцінку їхньої діяльності.

Накопичує, аналізує та узагальнює отриману оперативну інформацію, вносить пропозиції щодо її подальшої реалізації, планування і проведення відповідних контррозвідувальних та оперативно-розшукових заходів.

Збирає і перевіряє інформацію, яка характеризує оперативну обстановку по лінії оперативного обслуговування, про підготовку вчинення протиправних дій, попередження, виявлення та припинення яких законодавством віднесено до компетенції СБ України, в установленому порядку організовує та безпосередньо проводить роботу щодо недопущення таких дій.

Бере участь у роботі по підбору і вивченню кандидатів на службу в СБ України.

Здійснює заходи з перевірки громадян у зв’язку з їх допуском до державної таємниці.

Виходячи з аналізу і оцінки оперативної обстановки по лінії оперативного обслуговування, прогнозу її подальшого розвитку, вносить пропозиції щодо планування оперативно-службової діяльності підрозділу. З метою якісного та ефективного виконання покладених завдань постійно планує свою роботу та звітує керівництву підрозділу щодо виконання запланованих заходів.

Постійно працює над підвищенням рівня професійної, фізичної та оперативно-бойової підготовки, мобілізаційної готовності. Надає допомогу керівництву підрозділу в організації і проведенні позавузівського професійного навчання та виховної роботи.

Має право:

У встановленому порядку проводити заходи із спеціальної перевірки і залучення громадян України та інших осіб до конфіденційного співробітництва, працювати з ними на негласній основі в інтересах виконання завдань контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності.

Проводити заходи контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності відповідно до планів оперативно-службової діяльності підрозділу та планів роботи по контррозвідувальних і оперативно-розшукових справах.

Вносити на розгляд керівництва підрозділу конкретні обгрунтовані пропозиції щодо поліпшення організації оперативно-службової діяльності та удосконалення нормативно-правових актів СБ України, якими визначаються її організаційні засади.

Повинен знати:

Конституцію України, вимоги чинного законодавства України та нормативно-правових актів СБ України щодо завдань, організації, форм і методів контр розвідувальної

та оперативно-розшукової діяльності, боротьби з тероризмом, корупцією та організованою злочинністю, охорони державної таємниці;

положення Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України;

закони України та інші нормативно-правові акти з питань діяльності (функціонування) об’єктів оперативної заінтересованості;

Статути Збройних Сил України, інші правові акти, які визначають порядок проходження військової служби;

основи теорії і практики контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, криміналістики, оперативної психології, основні положення історії спеціальних служб;

оперативну обстановку за визначеними лініями (на об’єктах оперативного обслуговування) контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, основні тенденції і перспективи її подальшого розвитку.

Повинен вміти:

правильно застосовувати вимоги чинного законодавства України та нормативно-правових актів СБ України в оперативно-службовій діяльності;

організовувати та проводити заходи контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності;

встановлювати конфіденційне співробітництво з особами на засадах добровільності, застосовувати знання оперативної психології на практиці, навчати та виховувати негласний апарат;

добувати, перевіряти, аналізувати та узагальнювати оперативно значиму інформацію;

прогнозувати розвиток оперативної обстановки, дії осіб, які перевіряються, планувати та вживати відповідні заходи щодо попередження негативних наслідків.

Повинен володіти:

навичками конспірації;

прийомами самозахисту та стрілецькою вогнепальною зброєю.
Старший оперуповноважений майор Паламарчук Тетяна Михайлівна — здійснює оперативно-розшукові заходи по виявленню, розробці та припиненню протиправної діяльності корумпованих елементів в органах місцевого самоврядування м. Харкова, а також запобіганню встановленню корумпованих зв’язків злочинних угруповань з посадовими особами Харківської міської ради та 9 районних рад м. Харкова (Київський, Фрунзенський, Московський, Червоно заводський, Орджонікідзевський, Ленінський, Дзержинський, Комінтернівський, Жовтневий).

Безпосередньо здійснює заходи, пов’язані з виконанням завдань державної безпеки. Здійснює планомірну цілеспрямовану діяльність з вивчення і оцінки оперативної обстановки за визначеними лініями діяльності та прогнозу її подальшого розвитку. Організовує та безпосередньо здійснює контррозвідувальні та оперативно-розшукові заходи за найбільш складними лініями діяльності, а також із здобуття і перевірки оперативно значимої інформації, виявлення, попередження та припинення протиправної діяльності відповідно до покладених на підрозділ завдань. В установленому порядку забезпечує взаємодію з цих питань оперативного складу підрозділу з відповідними підрозділами Центрального управління і органів СБ України.

Відповідно до вимог законодавства України та нормативно-правових актів СБ України в установленому порядку залучає до конфіденційного співробітництва громадян України та інших осіб, здатних ефективно вирішувати завдання контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності. Створює належні умови для такого конфіденційного співробітництва та безпеки зазначених осіб. Проводить їх виховання і навчання в обсязі, необхідному для ефективного виконання покладених завдань, здійснює керівництво, аналіз та оцінку їхньої діяльності.

Накопичує, аналізує та узагальнює отриману оперативну інформацію, вносить пропозиції щодо її подальшої реалізації, планування і проведення відповідних контррозвідувальних та оперативно-розшукових заходів.

Збирає і перевіряє інформацію, яка характеризує оперативну обстановку по лінії оперативного обслуговування, про підготовку, вчинення протиправних дій, попередження, виявлення та припинення яких законодавством віднесено до компетенції СБ України, в установленому порядку організовує та безпосередньо проводить роботу щодо недопущення таких дій.

Виходячи з аналізу і оцінки оперативної обстановки по лінії оперативного обслуговування, прогнозу її подальшого розвитку, вносить пропозиції щодо планування оперативно-службової діяльності інших підрозділів, координації і контролю діяльності інших підрозділів в системі СБ України за визначеними лініями контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності. З метою якісного та ефективного виконання покладених завдань постійно планує свою роботу та звітує керівництву підрозділу щодо виконання запланованих заходів.

За завданням керівництва підрозділу організовує та безпосередньо здійснює підбір і вивчення кандидатів на службу чи до вступу до навчальних закладів СБ України, надає практичну допомогу з цих питань оперативному складу підрозділу.

За дорученням керівництва підрозділу координує діяльність оперативного складу з питань організації та здійснення контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності по лінії оперативного обслуговування, надає практичну допомогу щодо проведення найбільш складних заходів, виконує наставницькі функції стосовно молодих оперуповноважених (до 3 років перебування на посаді з моменту зарахування в СБ України на військову службу).

Постійно працює над підвищенням рівня професійної, фізичної та оперативно-бойової підготовки, мобілізаційної готовності. Надає допомогу керівництву підрозділу в організації і проведенні позавузівського професійного навчання та виховної роботи.

Здійснює заходи з перевірки громадян у зв’язку з їх допуском до державної таємниці. Розробляє та здійснює заходи, щодо забезпечення охорони державної таємниці під час роботи з матеріальними носіями секретної інформації; запобігає несанкціонованому ознайомленню з секретною інформацією та забезпечує встановлений порядок роботи з нею; організовує та забезпечує контроль за роботою і порядком поводження з матеріальними носіями секретної інформації (документами, картами, виробами, машинними носіями секретної інформації); готує необхідні звітні дані про роботу напрямку; виконує вимоги інструкцій, положень, правил, наказів та вказівок щодо ведення секретного діловодства.

Має право:

У встановленому порядку проводити заходи із спеціальної перевірки і залучення громадян України та інших осіб до конфіденційного співробітництва, працювати з ними на негласній основі в інтересах виконання завдань контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності.

Проводити заходи контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності відповідно до планів оперативно-службової діяльності підрозділу та планів роботи по контррозвідувальних і оперативно-розшукових справах.

Вносити на розгляд керівництва підрозділу конкретні обгрунтовані пропозиції щодо поліпшення організації оперативно-службової діяльності, координації і контролю діяльності інших підрозділів в системі СБ України за визначеними лініями контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, удосконалення нормативно-правових актів СБ України, якими визначаються її організаційні засади.

Повинен знати:

Конституцію України, вимоги чинного законодавства України та нормативно-правових актів СБ України щодо завдань, організації, форм і методів контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, боротьби з тероризмом, корупцією та організованою злочинністю, охорони державної таємниці;

положення Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України;

закони України та інші нормативно-правові акти, що стосуються функціонування (діяльності) об’єктів оперативної заінтересованості;

Статути Збройних Сил України, інші правові акти, які визначають порядок проходження військової служби;

організацію і порядок взаємодії в системі СБ України, з державними органами при організації та проведенні контррозвідувальних та оперативно-розшукових заходів за визначеними лініями діяльності;

основи теорії і практики контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, криміналістики, оперативної психології, основні положення історії спеціальних служб;

оперативну обстановку за визначеними лініями контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, основні тенденції і перспективи її подальшого розвитку.

Повинен вміти:

правильно застосовувати вимоги чинного законодавства України та нормативно-правових актів СБ України в оперативно-службовій діяльності;

організовувати та проводити заходи контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності;

встановлювати конфіденційне співробітництво з особами на засадах добровільності, застосовувати знання оперативної психології на практиці, навчати та виховувати негласний апарат;

добувати, перевіряти, аналізувати та узагальнювати оперативно значиму інформацію, готувати відповідні аналітичні матеріали;

прогнозувати розвиток оперативної обстановки, дії осіб, які перевіряються, планувати та вживати відповідні заходи щодо попередження негативних наслідків.

Повинен володіти:

навичками конспірації;

прийомами самозахисту та стрілецькою вогнепальною зброєю.
Оперуповноважений_(за рахунок посади ст. оперуповноваженого) капітан Муравицький Ілля Олександрович – здійснює оперативно-розшукові заходи по виявленню, розробці та припиненню протиправної діяльності корумпованих елементів в органах місцевого самоврядування м. Харкова та Харківської області, а також запобіганню встановленню корумпованих зв’язків злочинних угруповань з посадовими особами 9 районних рад м. Харкова (Київський, Фрунзенський, Московський, Червоно заводський, Орджонікідзевський, Ленінський, Дзержинський, Комінтернівський, Жовтневий).

Безпосередньо здійснює заходи, пов’язані з виконанням завдань державної безпеки.

Здійснює планомірну цілеспрямовану діяльність з вивчення і оцінки оперативної обстановки за визначеними лініями діяльності та прогнозу її подальшого розвитку. Організовує та безпосередньо здійснює контррозвідувальні та оперативно-розшукові заходи за найбільш складними лініями діяльності, а також із здобуття і перевірки оперативно значимої інформації, виявлення, попередження та припинення протиправної діяльності відповідно до покладених на підрозділ завдань. В установленому порядку забезпечує взаємодію з цих питань оперативного складу підрозділу з відповідними підрозділами Центрального управління і органів СБ України.

Відповідно до вимог законодавства України та нормативно-правових актів СБ України в установленому порядку залучає до конфіденційного співробітництва громадян України та інших осіб, здатних ефективно вирішувати завдання контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності. Створює належні умови для такого конфіденційного співробітництва та безпеки зазначених осіб. Проводить їх виховання і навчання в обсязі, необхідному для ефективного виконання покладених завдань, здійснює керівництво, аналіз та оцінку їхньої діяльності.

Накопичує, аналізує та узагальнює отриману оперативну інформацію, вносить пропозиції щодо її подальшої реалізації, планування і проведення відповідних контррозвідувальних та оперативно-розшукових заходів.

Збирає і перевіряє інформацію, яка характеризує оперативну обстановку по лінії оперативного обслуговування, про підготовку вчинення протиправних дій, попередження, виявлення та припинення яких законодавством віднесено до компетенції СБ України, в установленому порядку організовує та безпосередньо проводить роботу щодо недопущення таких дій.

Бере участь у роботі по підбору і вивченню кандидатів на службу в СБ України.

Здійснює заходи з перевірки громадян у зв’язку з їх допуском до державної таємниці.

Виходячи з аналізу і оцінки оперативної обстановки по лінії оперативного обслуговування, прогнозу її подальшого розвитку, вносить пропозиції щодо планування оперативно-службової діяльності підрозділу. З метою якісного та ефективного виконання покладених завдань постійно планує свою роботу та звітує керівництву підрозділу щодо виконання запланованих заходів.

Надає практичну допомогу новопризначеним оперуповноваженим з питань професійної адаптації та опанування доручених ділянок контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності. За дорученням керівництва підрозділу виконує наставницькі функції стосовно молодих оперуповноважених (до 3 років перебування на посаді з моменту зарахування в СБ України на військову службу).

Постійно працює над підвищенням рівня професійної, фізичної та оперативно-бойової підготовки, мобілізаційної готовності. Надає допомогу керівництву підрозділу в організації і проведенні позавузівського професійного навчання та виховної роботи.

Має право:

У встановленому порядку проводити заходи із спеціальної перевірки і залучення громадян України та інших осіб до конфіденційного співробітництва, працювати з ними на негласній основі в інтересах виконання завдань контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності.

Проводити заходи контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності відповідно до планів оперативно-службової діяльності підрозділу та планів роботи по контррозвідувальних і оперативно-розшукових справах.

Вносити на розгляд керівництва підрозділу конкретні обгрунтовані пропозиції щодо поліпшення організації оперативно-службової діяльності та удосконалення нормативно-правових актів СБ України, якими визначаються її організаційні засади.

Повинен знати:

Конституцію України, вимоги чинного законодавства України та нормативно-правових актів СБ України щодо завдань, організації, форм і методів контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, боротьби з тероризмом, корупцією та організованою злочинністю, охорони державної таємниці;

положення Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України;

закони України та інші нормативно-правові акти з питань діяльності (функціонування) об’єктів оперативної заінтересованості;

Статути Збройних Сил України, інші правові акти, які визначають порядок проходження військової служби;

основи теорії і практики контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, криміналістики, оперативної психології, основні положення історії спеціальних служб;

оперативну обстановку за визначеними лініями (на об’єктах оперативного обслуговування) контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, основні тенденції і перспективи її подальшого розвитку.

Повинен вміти:

правильно застосовувати вимоги чинного законодавства України та нормативно-правових актів СБ України в оперативно-службовій діяльності;

організовувати та проводити заходи контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності;

встановлювати конфіденційне співробітництво з особами на засадах добровільності, застосовувати знання оперативної психології на практиці, навчати та виховувати негласний апарат;

добувати, перевіряти, аналізувати та узагальнювати оперативно значиму інформацію;

прогнозувати розвиток оперативної обстановки, дії осіб, які перевіряються, планувати та вживати відповідні заходи щодо попередження негативних наслідків.

Повинен володіти:

навичками конспірації;

прийомами самозахисту та стрілецькою вогнепальною зброєю.
Оперуповноважений (за рахунок посади старшого оперуповноваженого)____________________________________ - здійснює оперативно-розшукові заходи по виявленню і розробці корумпованих осіб в контролюючих органах м. Харкова і Харківської області в сфері екології та ветеринарної медицини (Державна екологічна інспекція в Харківській області, Управління ветеринарної медицини в Харківській області, Південа регіональна служба державного ветеринарно-санітарного контролю і нагляду на кордоні та транспорті), а також запобіганню встановлення корумпованих зв’язків злочинних угруповань з державними службовцями та посадовими особами данних установ.

Безпосередньо здійснює заходи, пов’язані з виконанням завдань державної безпеки.

Здійснює планомірну цілеспрямовану діяльність з вивчення і оцінки оперативної обстановки за визначеними лініями діяльності та прогнозу її подальшого розвитку. Організовує та безпосередньо здійснює контррозвідувальні та оперативно-розшукові заходи за найбільш складними лініями діяльності, а також із здобуття і перевірки оперативно значимої інформації, виявлення, попередження та припинення протиправної діяльності відповідно до покладених на підрозділ завдань. В установленому порядку забезпечує взаємодію з цих питань оперативного складу підрозділу з відповідними підрозділами Центрального управління і органів СБ України.

Відповідно до вимог законодавства України та нормативно-правових актів СБ України в установленому порядку залучає до конфіденційного співробітництва громадян України та інших осіб, здатних ефективно вирішувати завдання контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності. Створює належні умови для такого конфіденційного співробітництва та безпеки зазначених осіб. Проводить їх виховання і навчання в обсязі, необхідному для ефективного виконання покладених завдань, здійснює керівництво, аналіз та оцінку їхньої діяльності.

Накопичує, аналізує та узагальнює отриману оперативну інформацію, вносить пропозиції щодо її подальшої реалізації, планування і проведення відповідних контррозвідувальних та оперативно-розшукових заходів.

Збирає і перевіряє інформацію, яка характеризує оперативну обстановку по лінії оперативного обслуговування, про підготовку вчинення протиправних дій, попередження, виявлення та припинення яких законодавством віднесено до компетенції СБ України, в установленому порядку організовує та безпосередньо проводить роботу щодо недопущення таких дій.

Бере участь у роботі по підбору і вивченню кандидатів на службу в СБ України.

Здійснює заходи з перевірки громадян у зв’язку з їх допуском до державної таємниці.

Виходячи з аналізу і оцінки оперативної обстановки по лінії оперативного обслуговування, прогнозу її подальшого розвитку, вносить пропозиції щодо планування оперативно-службової діяльності підрозділу. З метою якісного та ефективного виконання покладених завдань постійно планує свою роботу та звітує керівництву підрозділу щодо виконання запланованих заходів.

Виконує функції старшого з питань організації та здійснення контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності по лінії роботи. Надає практичну допомогу новопризначеним оперуповноваженим з питань професійної адаптації та опанування доручених ділянок контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності. За дорученням керівництва підрозділу виконує наставницькі функції стосовно молодих оперуповноважених (до 3 років перебування на посаді з моменту зарахування в СБ України на військову службу).

Постійно працює над підвищенням рівня професійної, фізичної та оперативно-бойової підготовки, мобілізаційної готовності. Надає допомогу керівництву підрозділу в організації і проведенні позавузівського професійного навчання та виховної роботи.

Має право:

У встановленому порядку проводити заходи із спеціальної перевірки і залучення громадян України та інших осіб до конфіденційного співробітництва, працювати з ними на негласній основі в інтересах виконання завдань контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності.

Проводити заходи контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності відповідно до планів оперативно-службової діяльності підрозділу та планів роботи по контррозвідувальних і оперативно-розшукових справах.

Вносити на розгляд керівництва підрозділу конкретні обгрунтовані пропозиції щодо поліпшення організації оперативно-службової діяльності та удосконалення нормативно-правових актів СБ України, якими визначаються її організаційні засади.

Повинен знати:

Конституцію України, вимоги чинного законодавства України та нормативно-правових актів СБ України щодо завдань, організації, форм і методів контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, боротьби з тероризмом, корупцією та організованою злочинністю, охорони державної таємниці;

положення Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України;

закони України та інші нормативно-правові акти з питань діяльності (функціонування) об’єктів оперативної заінтересованості;

Статути Збройних Сил України, інші правові акти, які визначають порядок проходження військової служби;

основи теорії і практики контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, криміналістики, оперативної психології, основні положення історії спеціальних служб;

оперативну обстановку за визначеними лініями (на об’єктах оперативного обслуговування) контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, основні тенденції і перспективи її подальшого розвитку.

Повинен вміти:

правильно застосовувати вимоги чинного законодавства України та нормативно-правових актів СБ України в оперативно-службовій діяльності;

організовувати та проводити заходи контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності;

встановлювати конфіденційне співробітництво з особами на засадах добровільності, застосовувати знання оперативної психології на практиці, навчати та виховувати негласний апарат;

добувати, перевіряти, аналізувати та узагальнювати оперативно значиму інформацію;

прогнозувати розвиток оперативної обстановки, дії осіб, які перевіряються, планувати та вживати відповідні заходи щодо попередження негативних наслідків.

Повинен володіти:

навичками конспірації;

прийомами самозахисту та стрілецькою вогнепальною зброєю.
Старший оперуповноважений___________________________________ - здійснює оперативно-розшукові заходи по виявленню і розробці корумпованих осіб в контролюючих органах ХОДА та РДА Харківської області, а також запобіганню встановлення корумпованих зв’язків злочинних угруповань з державними службовцями та посадовими особами.

Безпосередньо здійснює заходи, пов’язані з виконанням завдань державної безпеки.

Здійснює планомірну цілеспрямовану діяльність з вивчення і оцінки оперативної обстановки за визначеними лініями діяльності та прогнозу її подальшого розвитку. Організовує та безпосередньо здійснює контррозвідувальні та оперативно-розшукові заходи за найбільш складними лініями діяльності, а також із здобуття і перевірки оперативно значимої інформації, виявлення, попередження та припинення протиправної діяльності відповідно до покладених на підрозділ завдань. В установленому порядку забезпечує взаємодію з цих питань оперативного складу підрозділу з відповідними підрозділами Центрального управління і органів СБ України.

Відповідно до вимог законодавства України та нормативно-правових актів СБ України в установленому порядку залучає до конфіденційного співробітництва громадян України та інших осіб, здатних ефективно вирішувати завдання контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності. Створює належні умови для такого конфіденційного співробітництва та безпеки зазначених осіб. Проводить їх виховання і навчання в обсязі, необхідному для ефективного виконання покладених завдань, здійснює керівництво, аналіз та оцінку їхньої діяльності.

Накопичує, аналізує та узагальнює отриману оперативну інформацію, вносить пропозиції щодо її подальшої реалізації, планування і проведення відповідних контррозвідувальних та оперативно-розшукових заходів.

Збирає і перевіряє інформацію, яка характеризує оперативну обстановку по лінії оперативного обслуговування, про підготовку, вчинення протиправних дій, попередження, виявлення та припинення яких законодавством віднесено до компетенції СБ України, в установленому порядку організовує та безпосередньо проводить роботу щодо недопущення таких дій.

Виходячи з аналізу і оцінки оперативної обстановки по лінії оперативного обслуговування, прогнозу її подальшого розвитку, вносить пропозиції щодо планування оперативно-службової діяльності інших підрозділів, координації і контролю діяльності інших підрозділів в системі СБ України за визначеними лініями контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності. З метою якісного та ефективного виконання покладених завдань постійно планує свою роботу та звітує керівництву підрозділу щодо виконання запланованих заходів.

За завданням керівництва підрозділу організовує та безпосередньо здійснює підбір і вивчення кандидатів на службу чи до вступу до навчальних закладів СБ України, надає практичну допомогу з цих питань оперативному складу підрозділу.

За дорученням керівництва підрозділу координує діяльність оперативного складу з питань організації та здійснення контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності по лінії оперативного обслуговування, надає практичну допомогу щодо проведення найбільш складних заходів, виконує наставницькі функції стосовно молодих оперуповноважених (до 3 років перебування на посаді з моменту зарахування в СБ України на військову службу).

Постійно працює над підвищенням рівня професійної, фізичної та оперативно-бойової підготовки, мобілізаційної готовності. Надає допомогу керівництву підрозділу в організації і проведенні позавузівського професійного навчання та виховної роботи.

Здійснює заходи з перевірки громадян у зв’язку з їх допуском до державної таємниці. Розробляє та здійснює заходи, щодо забезпечення охорони державної таємниці під час роботи з матеріальними носіями секретної інформації; запобігає несанкціонованому ознайомленню з секретною інформацією та забезпечує встановлений порядок роботи з нею; організовує та забезпечує контроль за роботою і порядком поводження з матеріальними носіями секретної інформації (документами, картами, виробами, машинними носіями секретної інформації); готує необхідні звітні дані про роботу напрямку; виконує вимоги інструкцій, положень, правил, наказів та вказівок щодо ведення секретного діловодства.

Має право:

У встановленому порядку проводити заходи із спеціальної перевірки і залучення громадян України та інших осіб до конфіденційного співробітництва, працювати з ними на негласній основі в інтересах виконання завдань контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності.

Проводити заходи контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності відповідно до планів оперативно-службової діяльності підрозділу та планів роботи по контррозвідувальних і оперативно-розшукових справах.

Вносити на розгляд керівництва підрозділу конкретні обгрунтовані пропозиції щодо поліпшення організації оперативно-службової діяльності, координації і контролю діяльності інших підрозділів в системі СБ України за визначеними лініями контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, удосконалення нормативно-правових актів СБ України, якими визначаються її організаційні засади.

Повинен знати:

Конституцію України, вимоги чинного законодавства України та нормативно-правових актів СБ України щодо завдань, організації, форм і методів контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, боротьби з тероризмом, корупцією та організованою злочинністю, охорони державної таємниці;

положення Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України;

закони України та інші нормативно-правові акти, що стосуються функціонування (діяльності) об’єктів оперативної заінтересованості;

Статути Збройних Сил України, інші правові акти, які визначають порядок проходження військової служби;

організацію і порядок взаємодії в системі СБ України, з державними органами при організації та проведенні контррозвідувальних та оперативно-розшукових заходів за визначеними лініями діяльності;

основи теорії і практики контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, криміналістики, оперативної психології, основні положення історії спеціальних служб;

оперативну обстановку за визначеними лініями контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, основні тенденції і перспективи її подальшого розвитку.

Повинен вміти:

правильно застосовувати вимоги чинного законодавства України та нормативно-правових актів СБ України в оперативно-службовій діяльності;

організовувати та проводити заходи контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності;

встановлювати конфіденційне співробітництво з особами на засадах добровільності, застосовувати знання оперативної психології на практиці, навчати та виховувати негласний апарат;

добувати, перевіряти, аналізувати та узагальнювати оперативно значиму інформацію, готувати відповідні аналітичні матеріали;

прогнозувати розвиток оперативної обстановки, дії осіб, які перевіряються, планувати та вживати відповідні заходи щодо попередження негативних наслідків.

Повинен володіти:

навичками конспірації;

прийомами самозахисту та стрілецькою вогнепальною зброєю.
Оперуповноважений_лейтенант Бакаляр Дмитро Геннадійович — здійснює оперативно-розшукові заходи по виявленню і розробці корумпованих осіб в контролюючих органах м. Харкова і Харківської області в сфері землекористування та природокористування (ГУ земельних відносин в Харківській області, Управління земельних ресурсів м. Харкова, ХРФ, ДП «Центр ДЗК», Державне Управління охорони навколишнього природного середовища в Харківській області), а також запобіганню встановлення корумпованих зв’язків злочинних угруповань з державними службовцями та посадовими особами данних установ.

Безпосередньо здійснює заходи, пов’язані з виконанням завдань державної безпеки.

Здійснює планомірну цілеспрямовану діяльність з вивчення і оцінки оперативної обстановки за визначеними лініями діяльності та прогнозу її подальшого розвитку. Організовує та безпосередньо здійснює контррозвідувальні та оперативно-розшукові заходи щодо здобуття і перевірки оперативно значимої інформації, виявлення, попередження та припинення протиправної діяльності відповідно до покладених на підрозділ завдань. В установленому порядку забезпечує взаємодію з цих питань оперативного складу підрозділу з відповідними підрозділами Центрального управління і органів СБ України.

Відповідно до вимог законодавства України та нормативно-правових актів СБ України в установленому порядку залучає до конфіденційного співробітництва громадян України та інших осіб, здатних ефективно вирішувати завдання контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності. Створює належні умови для такого конфіденційного співробітництва та безпеки зазначених осіб. Проводить їх виховання і навчання в обсязі, необхідному для ефективного виконання покладених завдань, здійснює керівництво, аналіз та оцінку їхньої діяльності.

Накопичує, аналізує та узагальнює отриману оперативну інформацію, вносить пропозиції щодо її подальшої реалізації, планування і проведення відповідних контррозвідувальних та оперативно-розшукових заходів.

Збирає і перевіряє інформацію, яка характеризує оперативну обстановку по лінії оперативного обслуговування, про підготовку вчинення протиправних дій, попередження, виявлення та припинення яких законодавством віднесено до компетенції СБ України, в установленому порядку організовує та безпосередньо проводить роботу щодо недопущення таких дій.

Бере участь у роботі по підбору і вивченню кандидатів на службу в СБ України.

Здійснює заходи з перевірки громадян у зв’язку з їх допуском до державної таємниці.

Виходячи з аналізу і оцінки оперативної обстановки по лінії оперативного обслуговування, прогнозу її подальшого розвитку, вносить пропозиції щодо планування оперативно-службової діяльності підрозділу. З метою якісного та ефективного виконання покладених завдань постійно планує свою роботу та звітує керівництву підрозділу щодо виконання запланованих заходів.

Постійно працює над підвищенням рівня професійної, фізичної та оперативно-бойової підготовки, мобілізаційної готовності. Надає допомогу керівництву підрозділу в організації і проведенні позавузівського професійного навчання та виховної роботи.

Має право:

У встановленому порядку проводити заходи із спеціальної перевірки і залучення громадян України та інших осіб до конфіденційного співробітництва, працювати з ними на негласній основі в інтересах виконання завдань контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності.

Проводити заходи контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності відповідно до планів оперативно-службової діяльності підрозділу та планів роботи по контррозвідувальних і оперативно-розшукових справах.

Вносити на розгляд керівництва підрозділу конкретні обгрунтовані пропозиції щодо поліпшення організації оперативно-службової діяльності та удосконалення нормативно-правових актів СБ України, якими визначаються її організаційні засади.

Повинен знати:

Конституцію України, вимоги чинного законодавства України та нормативно-правових актів СБ України щодо завдань, організації, форм і методів контр розвідувальної

та оперативно-розшукової діяльності, боротьби з тероризмом, корупцією та організованою злочинністю, охорони державної таємниці;

положення Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України;

закони України та інші нормативно-правові акти з питань діяльності (функціонування) об’єктів оперативної заінтересованості;

Статути Збройних Сил України, інші правові акти, які визначають порядок проходження військової служби;

основи теорії і практики контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, криміналістики, оперативної психології, основні положення історії спеціальних служб;

оперативну обстановку за визначеними лініями (на об’єктах оперативного обслуговування) контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, основні тенденції і перспективи її подальшого розвитку.

Повинен вміти:

правильно застосовувати вимоги чинного законодавства України та нормативно-правових актів СБ України в оперативно-службовій діяльності;

організовувати та проводити заходи контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності;

встановлювати конфіденційне співробітництво з особами на засадах добровільності, застосовувати знання оперативної психології на практиці, навчати та виховувати негласний апарат;

добувати, перевіряти, аналізувати та узагальнювати оперативно значиму інформацію;

прогнозувати розвиток оперативної обстановки, дії осіб, які перевіряються, планувати та вживати відповідні заходи щодо попередження негативних наслідків.

Повинен володіти:

навичками конспірації;

прийомами самозахисту та стрілецькою вогнепальною зброєю.
Оперуповноважений лейтенант Євтушенко Ігор Володимирович — здійснює оперативно-розшукові заходи по виявленню, розробці та припиненню протиправної діяльності корумпованих елементів в органах місцевого самоврядування Харківської області, а також запобіганню встановлення корумпованих зв’язків злочинних угруповань з посадовими особами обласної, районних, міських, селищних, сільських рад.

У взаємодії з міжрайонними підрозділами Управління здійснює протидію корупційним проявам в органах місцевого самоврядування Харківської області.

Безпосередньо здійснює заходи, пов’язані з виконанням завдань державної безпеки. Здійснює планомірну цілеспрямовану діяльність з вивчення і оцінки оперативної обстановки за визначеними лініями діяльності та прогнозу її подальшого розвитку. Організовує та безпосередньо здійснює контррозвідувальні та оперативно-розшукові заходи за найбільш складними лініями діяльності, а також із здобуття і перевірки оперативно значимої інформації, виявлення, попередження та припинення протиправної діяльності відповідно до покладених на підрозділ завдань. В установленому порядку забезпечує взаємодію з цих питань оперативного складу підрозділу з відповідними підрозділами Центрального управління і органів СБ України.

Відповідно до вимог законодавства України та нормативно-правових актів СБ України в установленому порядку залучає до конфіденційного співробітництва громадян України та інших осіб, здатних ефективно вирішувати завдання контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності. Створює належні умови для такого конфіденційного співробітництва та безпеки зазначених осіб. Проводить їх виховання і навчання в обсязі, необхідному для ефективного виконання покладених завдань, здійснює керівництво, аналіз та оцінку їхньої діяльності.

Накопичує, аналізує та узагальнює отриману оперативну інформацію, вносить пропозиції щодо її подальшої реалізації, планування і проведення відповідних контррозвідувальних та оперативно-розшукових заходів.

Збирає і перевіряє інформацію, яка характеризує оперативну обстановку по лінії оперативного обслуговування, про підготовку, вчинення протиправних дій, попередження, виявлення та припинення яких законодавством віднесено до компетенції СБ України, в установленому порядку організовує та безпосередньо проводить роботу щодо недопущення таких дій.

Бере участь у роботі по підбору і вивченню кандидатів на службу в СБ України.

Здійснює заходи з перевірки громадян у зв’язку з їх допуском до державної таємниці.

Виходячи з аналізу і оцінки оперативної обстановки по лінії оперативного обслуговування, прогнозу її подальшого розвитку, вносить пропозиції щодо планування оперативно-службової діяльності підрозділу. З метою якісного та ефективного виконання покладених завдань постійно планує свою роботу та звітує керівництву підрозділу щодо виконання запланованих заходів.

Виконує функції старшого з питань організації та здійснення контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності по лінії роботи. Надає практичну допомогу новопризначеним оперуповноваженим з питань професійної адаптації та опанування доручених ділянок контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності. За дорученням керівництва підрозділу виконує наставницькі функції стосовно молодих оперуповноважених (до 3 років перебування на посаді з моменту зарахування в СБ України на військову службу).

Постійно працює над підвищенням рівня професійної, фізичної та оперативно-бойової підготовки, мобілізаційної готовності. Надає допомогу керівництву підрозділу в організації і проведенні позавузівського професійного навчання та виховної роботи.

Має право:

У встановленому порядку проводити заходи із спеціальної перевірки і залучення громадян України та інших осіб до конфіденційного співробітництва, працювати з ними на негласній основі в інтересах виконання завдань контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності.

Проводити заходи контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності відповідно до планів оперативно-службової діяльності підрозділу та планів роботи по контррозвідувальних і оперативно-розшукових справах.

Вносити на розгляд керівництва підрозділу конкретні обгрунтовані пропозиції щодо поліпшення організації оперативно-службової діяльності та удосконалення нормативно-правових актів СБ України, якими визначаються її організаційні засади.

Повинен знати:

Конституцію України, вимоги чинного законодавства України та нормативно-правових актів СБ України щодо завдань, організації, форм і методів контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, боротьби з тероризмом, корупцією та організованою злочинністю, охорони державної таємниці;

положення Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України;

закони України та інші нормативно-правові акти з питань діяльності (функціонування) об’єктів оперативної заінтересованості;

Статути Збройних Сил України, інші правові акти, які визначають порядок проходження військової служби;

основи теорії і практики контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, криміналістики, оперативної психології, основні положення історії спеціальних служб;

оперативну обстановку за визначеними лініями (на об’єктах оперативного обслуговування) контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, основні тенденції і перспективи її подальшого розвитку.

Повинен вміти:

правильно застосовувати вимоги чинного законодавства України та нормативно-правових актів СБ України в оперативно-службовій діяльності;

організовувати та проводити заходи контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності;

встановлювати конфіденційне співробітництво з особами на засадах добровільності, застосовувати знання оперативної психології на практиці, навчати та виховувати негласний апарат;

добувати, перевіряти, аналізувати та узагальнювати оперативно значиму інформацію;

прогнозувати розвиток оперативної обстановки, дії осіб, які перевіряються, планувати та вживати відповідні заходи щодо попередження негативних наслідків.

Повинен володіти:

навичками конспірації;

прийомами самозахисту та стрілецькою вогнепальною зброєю.
2 відділ

“Боротьба з корупцією та здійснення контр розвідувальних заходів в органах МВС України, Державної податкової адміністрації України, органах прокуратури і судових органах, дислокованих на території Харківської області ”

Начальник відділу - 1

Заступник начальника відділу - 1

Старший оперуповноважений по ОВС - 4

Старший оперуповноважений - 5

Оперуповноважений - 2

13

Оперативний склад відділу безпосередньо та разом з іншими оперативними підрозділами УСБУ здійснює контррозвідувальне забезпечення та боротьбу з корупцією і організованою злочинністю в органах МВС України, Державної податкової адміністрації України, органах прокуратури і судових органів дислокованих на території Харківської області. Займається аналізом одержаної інформації та інформаційним забезпеченням співробітників відділу. У взаємодії з органами прокуратури здійснює оперативно-розшукові заходи по забезпеченню розслідування кримінальних справ про злочини, вчинені в організованих формах, зловживань корумпованих посадових осіб правоохоронних органів, судової влади, припиненню та попередженню протиправних дій з боку суб’єктів корупційних діянь згідно з Законом України “Про боротьбу з корупцією”.

Начальник відділу майор Носач Андрій Володимирович- аналізує оперативну обстановку з питань контрозвідувального забезпечення та боротьби з корупцією і організованою злочинною діяльністю в органах МВС України, Державної податкової адміністрації, органах прокуратури і судових органах, виробляє шляхи удосконалення агентурної-оперативної діяльності, бере участь у плануванні, підготовці і проведенні гострих заходів.

Персонально веде оперативно-пошукові справи. Залучає джерела інформації, веде розробку організаторів та активних учасників корупційних діянь і їх зв’язків з кримінального середовища. Разом з заступником відділу організує роботу особового складу. Безпосередньо бере участь в реалізації матеріалів ОРС, здійснює контроль за їх розробкою і надає практичну допомогу оперативному складу.

Взаємодіє з органами МВС України, Державної податкової адміністрації, органами прокуратури і судовими органами, пов’язаних з роботою відділу, а також з органами прокуратури під час проведення реалізації ОРС.

Здійснює аналіз роботи відділу та на його основі виробляє заходи по її удосконаленню.

Надає допомогу начальнику Головного відділу в проведенні виховної роботи та професійної підготовки , а також по підвищенню рівня бойової та фізичної підготовки офіцерів відділу. Відповідає за безпеку та конспірацію в діяльності.

Організовує, координує та контролює діяльність відділу, пов’язану із забезпеченням режиму секретності; здійснює контроль за виконанням порядку поводження з матеріальними носіями секретної інформації; розробляє, контролює та забезпечує виконання заходів щодо усунення причин і умов витоку секретної інформації; аналізує інформацію з питань забезпечення режиму секретності у режимних приміщеннях відділу; контролює підготовку необхідних звітних даних про роботу відділу; виконує вимоги інструкцій, положень, правил, наказів та вказівок щодо ведення секретного діловодства.

Має право:

У встановленому порядку проводити заходи із спеціальної перевірки і залучення громадян України та інших осіб до конфіденційного співробітництва, працювати з ними на негласній основі в інтересах виконання завдань контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності.

Проводити заходи контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності відповідно до планів оперативно-службової діяльності підрозділу та планів роботи по контррозвідувальних і оперативно-розшукових справах.

Вносити на розгляд керівництва підрозділу конкретні обгрунтовані пропозиції щодо поліпшення організації оперативно-службової діяльності, координації і контролю діяльності інших підрозділів в системі СБ України за визначеними лініями контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, удосконалення нормативно-правових актів СБ України, якими визначаються її організаційні засади.

Повинен знати:

Конституцію України, вимоги чинного законодавства України та нормативно-правових актів СБ України щодо завдань, організації, форм і методів контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, боротьби з тероризмом, корупцією та організованою злочинністю, охорони державної таємниці;

положення Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України;

закони України та інші нормативно-правові акти, що стосуються функціонування (діяльності) об’єктів оперативної заінтересованості;

Статути Збройних Сил України, інші правові акти, які визначають порядок проходження військової служби;

організацію і порядок взаємодії в системі СБ України, з державними органами при організації та проведенні контррозвідувальних та оперативно-розшукових заходів за визначеними лініями діяльності;

основи теорії і практики контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, криміналістики, оперативної психології, основні положення історії спеціальних служб;

оперативну обстановку за визначеними лініями контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, основні тенденції і перспективи її подальшого розвитку.

Повинен вміти:

правильно застосовувати вимоги чинного законодавства України та нормативно-правових актів СБ України в оперативно-службовій діяльності;

організовувати та проводити заходи контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності;

встановлювати конфіденційне співробітництво з особами на засадах добровільності, застосовувати знання оперативної психології на практиці, навчати та виховувати негласний апарат;

добувати, перевіряти, аналізувати та узагальнювати оперативно значиму інформацію, готувати відповідні аналітичні матеріали;

прогнозувати розвиток оперативної обстановки, дії осіб, які перевіряються, планувати та вживати відповідні заходи щодо попередження негативних наслідків.

Повинен володіти:

навичками конспірації;

прийомами самозахисту та стрілецькою вогнепальною зброєю.
Заступник начальника відділу капітан Купенко Сергій Анатолійович – здійснює безпосереднє керівництво оперативно-службовою діяльністю підрозділу спрямованою на виявлення, документування та припинення діяльності корумпованих посадових осіб, а також запобігання встановленню корумпованих зв’язків злочинних угруповань з посадовими особами органів МВС України, Державної податкової адміністрації, органів прокуратури і судових органів. Аналізує оперативну обстановку з питань контрозвідувального забезпечення та боротьби з корупцією і організованою злочинною діяльністю в органах МВС України, Державної податкової адміністрації, органах прокуратури і судових органах, виробляє шляхи удосконалення агентурної-оперативної діяльності, бере участь у плануванні, підготовці і проведенні гострих заходів.

Персонально веде оперативно-пошукові справи. Залучає джерела інформації, веде розробку організаторів та активних учасників корупційних діянь і їх зв’язків з кримінального середовища. Разом з начальником відділу організує роботу особового складу. Безпосередньо бере участь в реалізації матеріалів ОРС, здійснює контроль за їх розробкою і надає практичну допомогу оперативному складу.

Взаємодіє з органами МВС України, Державної податкової адміністрації, органами прокуратури і судовими органами, пов’язаних з роботою відділу, а також з органами прокуратури під час проведення реалізації ОРС.

Здійснює аналіз роботи відділу та на його основі виробляє заходи по її удосконаленню.

Надає допомогу начальнику відділу в проведенні виховної роботи та професійної підготовки , а також по підвищенню рівня бойової та фізичної підготовки офіцерів відділу. Відповідає за безпеку та конспірацію в діяльності.

Організовує, координує та контролює діяльність відділу, пов’язану із забезпеченням режиму секретності; здійснює контроль за виконанням порядку поводження з матеріальними носіями секретної інформації; розробляє, контролює та забезпечує виконання заходів щодо усунення причин і умов витоку секретної інформації; аналізує інформацію з питань забезпечення режиму секретності у режимних приміщеннях відділу; контролює підготовку необхідних звітних даних про роботу відділу; виконує вимоги інструкцій, положень, правил, наказів та вказівок щодо ведення секретного діловодства.

Має право:

У встановленому порядку проводити заходи із спеціальної перевірки і залучення громадян України та інших осіб до конфіденційного співробітництва, працювати з ними на негласній основі в інтересах виконання завдань контррозвідувальної та оперативно-

розшукової діяльності.

Проводити заходи контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності відповідно до планів оперативно-службової діяльності підрозділу та планів роботи по контррозвідувальних і оперативно-розшукових справах.

Вносити на розгляд керівництва підрозділу конкретні обгрунтовані пропозиції щодо поліпшення організації оперативно-службової діяльності, координації і контролю діяльності інших підрозділів в системі СБ України за визначеними лініями контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, удосконалення нормативно-правових актів СБ України, якими визначаються її організаційні засади.

Повинен знати:

Конституцію України, вимоги чинного законодавства України та нормативно-правових актів СБ України щодо завдань, організації, форм і методів контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, боротьби з тероризмом, корупцією та організованою злочинністю, охорони державної таємниці;

положення Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України;

закони України та інші нормативно-правові акти, що стосуються функціонування (діяльності) об’єктів оперативної заінтересованості;

Статути Збройних Сил України, інші правові акти, які визначають порядок проходження військової служби;

організацію і порядок взаємодії в системі СБ України, з державними органами при організації та проведенні контррозвідувальних та оперативно-розшукових заходів за визначеними лініями діяльності;

основи теорії і практики контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, криміналістики, оперативної психології, основні положення історії спеціальних служб;

оперативну обстановку за визначеними лініями контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, основні тенденції і перспективи її подальшого розвитку.

Повинен вміти:

правильно застосовувати вимоги чинного законодавства України та нормативно-правових актів СБ України в оперативно-службовій діяльності;

організовувати та проводити заходи контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності;

встановлювати конфіденційне співробітництво з особами на засадах добровільності, застосовувати знання оперативної психології на практиці, навчати та виховувати негласний апарат;

добувати, перевіряти, аналізувати та узагальнювати оперативно значиму інформацію, готувати відповідні аналітичні матеріали;

прогнозувати розвиток оперативної обстановки, дії осіб, які перевіряються, планувати та вживати відповідні заходи щодо попередження негативних наслідків.

Повинен володіти:

навичками конспірації;

прийомами самозахисту та стрілецькою вогнепальною зброєю.
Старший оперуповноважений з ОВС капітан Вергелес Валерій Володимирович- здійснює оперативно-розшукові заходи по виявленню, розробці, попередженню та припиненню протиправної діяльності корумпованих елементів в органах судової влади (Апеляційний суд Харківської області, Господарський суд Харківської області, Харківський апеляційно-господарський суд, Харківський окружний адміністративний суд, Харківський апеляційно-адміністративний суд), які підтримують зв’язки з організованими злочинними угрупуваннями.

Здійснює планомірну цілеспрямовану діяльність з вивчення і оцінки оперативної обстановки за визначеними лініями діяльності та прогнозу її подальшого розвитку. Організовує та безпосередньо здійснює контррозвідувальні та оперативно-розшукові заходи щодо здобуття і перевірки оперативно значимої інформації, виявлення, попередження та припинення протиправної діяльності відповідно до покладених на підрозділ завдань. В установленому порядку забезпечує взаємодію з цих питань оперативного складу підрозділу з відповідними підрозділами Центрального управління і органів СБ України.

Відповідно до вимог законодавства України та нормативно-правових актів СБ України в установленому порядку залучає до конфіденційного співробітництва громадян України та інших осіб, здатних ефективно вирішувати завдання контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності. Створює належні умови для такого конфіденційного співробітництва та безпеки зазначених осіб. Проводить їх виховання і навчання в обсязі, необхідному для ефективного виконання покладених завдань, здійснює керівництво, аналіз та оцінку їхньої діяльності.

Накопичує, аналізує та узагальнює отриману оперативну інформацію, вносить пропозиції щодо її подальшої реалізації, планування і проведення відповідних контррозвідувальних та оперативно-розшукових заходів.

Збирає і перевіряє інформацію, яка характеризує оперативну обстановку по лінії оперативного обслуговування, про підготовку вчинення протиправних дій, попередження, виявлення та припинення яких законодавством віднесено до компетенції СБ України, в установленому порядку організовує та безпосередньо проводить роботу щодо недопущення таких дій.

Бере участь у роботі по підбору і вивченню кандидатів на службу в СБ України.

Здійснює заходи з перевірки громадян у зв’язку з їх допуском до державної таємниці.

Виходячи з аналізу і оцінки оперативної обстановки по лінії оперативного обслуговування, прогнозу її подальшого розвитку, вносить пропозиції щодо планування оперативно-службової діяльності підрозділу. З метою якісного та ефективного виконання покладених завдань постійно планує свою роботу та звітує керівництву підрозділу щодо виконання запланованих заходів.

Постійно працює над підвищенням рівня професійної, фізичної та оперативно-бойової підготовки, мобілізаційної готовності. Надає допомогу керівництву підрозділу в організації і проведенні позавузівського професійного навчання та виховної роботи.

Має право:

У встановленому порядку проводити заходи із спеціальної перевірки і залучення громадян України та інших осіб до конфіденційного співробітництва, працювати з ними на негласній основі в інтересах виконання завдань контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності.

Проводити заходи контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності відповідно до планів оперативно-службової діяльності підрозділу та планів роботи по контррозвідувальних і оперативно-розшукових справах.

Вносити на розгляд керівництва підрозділу конкретні обгрунтовані пропозиції щодо поліпшення організації оперативно-службової діяльності та удосконалення нормативно-правових актів СБ України, якими визначаються її організаційні засади.

Повинен знати:

Конституцію України, вимоги чинного законодавства України та нормативно-правових актів СБ України щодо завдань, організації, форм і методів контр розвідувальної

та оперативно-розшукової діяльності, боротьби з тероризмом, корупцією та організованою злочинністю, охорони державної таємниці;

положення Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України;

закони України та інші нормативно-правові акти з питань діяльності (функціонування) об’єктів оперативної заінтересованості;

Статути Збройних Сил України, інші правові акти, які визначають порядок проходження військової служби;

основи теорії і практики контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, криміналістики, оперативної психології, основні положення історії спеціальних служб;

оперативну обстановку за визначеними лініями (на об’єктах оперативного обслуговування) контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, основні тенденції і перспективи її подальшого розвитку.

Повинен вміти:

правильно застосовувати вимоги чинного законодавства України та нормативно-правових актів СБ України в оперативно-службовій діяльності;

організовувати та проводити заходи контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності;

встановлювати конфіденційне співробітництво з особами на засадах добровільності, застосовувати знання оперативної психології на практиці, навчати та виховувати негласний апарат;

добувати, перевіряти, аналізувати та узагальнювати оперативно значиму інформацію;

прогнозувати розвиток оперативної обстановки, дії осіб, які перевіряються, планувати та вживати відповідні заходи щодо попередження негативних наслідків.

Повинен володіти:

навичками конспірації;

прийомами самозахисту та стрілецькою вогнепальною зброєю.
Оперуповноважений лейтенант Морозов Олексій Сергійович- здійснює оперативно-розшукові заходи щодо контррозвідувального забезпечення та боротьби з корупцією і організованою злочинною діяльністю серед співробітників ДПІ та податкової міліції Київського, Дзержинського, Московського, Фрунзенського, Орджонікідзевського, Ленінського, Жовтневого, Комінтернівського та Червонозаводського районів м. Харкова.

Залучає оперативні джерела, перевіряє інформацію, що надходить від них, про протиправну діяльність зазначених осіб, веде на них оперативно-розшукові справи. Аналізує та узагальнює практику цієї роботи, і виробляє заходи щодо її удосконалення. Підготовляє аналітичні документи по лінії роботи.

Виконує роботу, покладену на відділ, відповідно до своїх функціональних обов’язків; забезпечує виконання вимог керівних та інших документів з питань забезпечення режиму секретності; здійснює профілактичну роботу з питань додержання вимог режиму секретності; готує необхідні матеріали до плану роботи підрозділу; розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо запобігання розголошення та витоку секретної інформації; готує необхідні звітні дані; виконує вимоги інструкцій, положень, правил, наказів та вказівок щодо ведення секретного діловодства.

Здійснює добір, вивчення і підготовку кадрів на службу в органах СБУ.

Має право:

У встановленому порядку проводити заходи із спеціальної перевірки і залучення громадян України та інших осіб до конфіденційного співробітництва, працювати з ними на негласній основі в інтересах виконання завдань контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності.

Проводити заходи контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності відповідно до планів оперативно-службової діяльності підрозділу та планів роботи по контррозвідувальних та оперативно-розшукових справах.

Вносити на розгляд керівництва підрозділу конкретні пропозиції щодо поліпшення організації своєї оперативно-службової діяльності.

Повинен знати:

Конституцію України, вимоги чинного законодавства України та нормативно-правових актів СБ України щодо завдань, організації, форм і методів контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, боротьби з тероризмом, корупцією та організованою злочинністю, охорони державної таємниці;

положення Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України;

закони України та інші нормативно-правові акти з питань діяльності (функціонування) об’єктів оперативної заінтересованості;

Статути Збройних Сил України, інші нормативно-правові акти, які визначають порядок проходження військової служби;

основи теорії і практики контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, криміналістики, оперативної психології, основні положення історії спеціальних служб;

оперативну обстановку за визначеними лініями (на об’єктах оперативного обслуговування) контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, основні тенденції і перспективи її подальшого розвитку.

Повинен вміти:

правильно застосовувати вимоги чинного законодавства України та нормативно-правових актів СБ України в оперативно-службовій діяльності;

встановлювати конфіденційне співробітництво з особами на засадах добровільності, застосовувати знання оперативної психології на практиці, навчати та виховувати негласний апарат;

добувати, перевіряти, аналізувати та узагальнювати оперативно значиму інформацію;

прогнозувати розвиток оперативної обстановки, дії осіб, які перевіряються, планувати та вживати відповідні заходи щодо попередження негативних наслідків.

Повинен володіти:

навичками конспірації;

прийомами самозахисту та стрілецькою вогнепальною зброєю.
Старший оперуповноважений з ОВС старший лейтенант Філіпов Денис Станіславович - здійснює оперативно-розшукові заходи щодо контррозвідувального забезпечення та боротьби з корупцією і організованою злочинною діяльністю серед співробітників ХМУ ГУМВСУ в Харківській області, УБОЗ ГУМВСУ в Харківській області та СУ ГУМВСУ в Харківській області.

Здобуває оперативні джерела, перевіряє інформацію, що надходить від них, про протиправну діяльність зазначених осіб, веде на них оперативно-розшукові справи. Аналізує та узагальнює практику цієї роботи, і виробляє заходи щодо її удосконалення. Підготовляє аналітичні документи по лінії роботи.

Розробляє та здійснює заходи щодо забезпечення охорони державної таємниці під час роботи з матеріальними носіями секретної інформації; запобігає несанкціонованому ознайомленню з секретною інформацією та забезпечує встановлений порядок роботи з нею; організовує та забезпечує контроль за роботою і порядком поводження з матеріальними носіями секретної інформації (документами, картами, виробами, машинними носіями секретної інформації); готує необхідні звітні дані про роботу відділу; виконує вимоги інструкцій, положень, правил, наказів та вказівок щодо ведення секретного діловодства. Здійснює добір, вивчення і підготовку кадрів на службу в органах СБУ.

Має право:

У встановленому порядку проводити заходи із спеціальної перевірки і залучення громадян України та інших осіб до конфіденційного співробітництва, працювати з ними на негласній основі в інтересах виконання завдань контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності.

Проводити заходи контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності відповідно до планів оперативно-службової діяльності підрозділу та планів роботи по контррозвідувальних і оперативно-розшукових справах.

Вносити на розгляд керівництва підрозділу конкретні обгрунтовані пропозиції щодо поліпшення організації оперативно-службової діяльності, координації і контролю діяльності інших підрозділів в системі СБ України за визначеними лініями контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, удосконалення нормативно-правових актів СБ України, якими визначаються її організаційні засади.

Повинен знати:

Конституцію України, вимоги чинного законодавства України та нормативно-правових актів СБ України щодо завдань, організації, форм і методів контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, боротьби з тероризмом, корупцією та організованою злочинністю, охорони державної таємниці;

положення Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України;

закони України та інші нормативно-правові акти, що стосуються функціонування (діяльності) об’єктів оперативної заінтересованості;

Статути Збройних Сил України, інші правові акти, які визначають порядок проходження військової служби;

організацію і порядок взаємодії в системі СБ України, з державними органами при організації та проведенні контррозвідувальних та оперативно-розшукових заходів за визначеними лініями діяльності;

основи теорії і практики контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, криміналістики, оперативної психології, основні положення історії спеціальних служб;

оперативну обстановку за визначеними лініями контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, основні тенденції і перспективи її подальшого розвитку.

Повинен вміти:

правильно застосовувати вимоги чинного законодавства України та нормативно-правових актів СБ України в оперативно-службовій діяльності;

організовувати та проводити заходи контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності;

встановлювати конфіденційне співробітництво з особами на засадах добровільності, застосовувати знання оперативної психології на практиці, навчати та виховувати негласний апарат;

добувати, перевіряти, аналізувати та узагальнювати оперативно значиму інформацію, готувати відповідні аналітичні матеріали;

прогнозувати розвиток оперативної обстановки, дії осіб, які перевіряються, планувати та вживати відповідні заходи щодо попередження негативних наслідків.

Повинен володіти:

навичками конспірації;

прийомами самозахисту та стрілецькою вогнепальною зброєю.
Ст. оперуповноважений з ОВС старший лейтенант Колінко Віталій Олександрович - організовує заходи щодо контррозвідувального забезпечення та боротьби з корупцією і організованою злочинною діяльністю серед співробітників ГУМВСУ в Харківській області.

Аналізує оперативну обстановку по лінії, виробляє шляхи удосконалення агентурно -оперативної діяльності. Підготовляє аналітичні документи по лінії роботи.

Координує діяльність оперативно-розшукової діяльності по лінії контррозвідувального забезпечення та боротьби з корупцією і організованою злочинною діяльністю серед співробітників МВС України.

Здобуває оперативні джерела, перевіряє інформацію, що надходить від них, про протиправну діяльність зазначених осіб, веде на них оперативно-розшукові справи.

Розробляє та здійснює заходи щодо забезпечення охорони державної таємниці під час роботи з матеріальними носіями секретної інформації; запобігає несанкціонованому ознайомленню з секретною інформацією та забезпечує встановлений порядок роботи з нею; організовує та забезпечує контроль за роботою і порядком поводження з матеріальними носіями секретної інформації (документами, картами, виробами, машинними носіями секретної інформації); готує необхідні звітні дані про роботу відділу; виконує вимоги інструкцій, положень, правил, наказів та вказівок щодо ведення секретного діловодства. Проводить підбір, вивчення та підготовку кандидатів на зарахування в органи СБУ.

Має право:

У встановленому порядку проводити заходи із спеціальної перевірки і залучення громадян України та інших осіб до конфіденційного співробітництва, працювати з ними на негласній основі в інтересах виконання завдань контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності.

Проводити заходи контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності відповідно до планів оперативно-службової діяльності підрозділу та планів роботи по контррозвідувальних і оперативно-розшукових справах.

Вносити на розгляд керівництва підрозділу конкретні обгрунтовані пропозиції щодо поліпшення організації оперативно-службової діяльності, координації і контролю діяльності інших підрозділів в системі СБ України за визначеними лініями контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, удосконалення нормативно-правових актів СБ України, якими визначаються її організаційні засади.

Повинен знати:

Конституцію України, вимоги чинного законодавства України та нормативно-правових актів СБ України щодо завдань, організації, форм і методів контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, боротьби з тероризмом, корупцією та організованою злочинністю, охорони державної таємниці;

положення Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України;

закони України та інші нормативно-правові акти, що стосуються функціонування (діяльності) об’єктів оперативної заінтересованості;

Статути Збройних Сил України, інші правові акти, які визначають порядок проходження військової служби;

організацію і порядок взаємодії в системі СБ України, з державними органами при організації та проведенні контррозвідувальних та оперативно-розшукових заходів за визначеними лініями діяльності;

основи теорії і практики контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, криміналістики, оперативної психології, основні положення історії спеціальних служб;

оперативну обстановку за визначеними лініями контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, основні тенденції і перспективи її подальшого розвитку.

Повинен вміти:

правильно застосовувати вимоги чинного законодавства України та нормативно-правових актів СБ України в оперативно-службовій діяльності;

організовувати та проводити заходи контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності;

встановлювати конфіденційне співробітництво з особами на засадах добровільності, застосовувати знання оперативної психології на практиці, навчати та виховувати негласний апарат;

добувати, перевіряти, аналізувати та узагальнювати оперативно значиму інформацію, готувати відповідні аналітичні матеріали;

прогнозувати розвиток оперативної обстановки, дії осіб, які перевіряються, планувати та вживати відповідні заходи щодо попередження негативних наслідків.

Повинен володіти:

навичками конспірації;

прийомами самозахисту та стрілецькою вогнепальною зброєю.
Старший оперуповноважений ст. лейтенант Ачкасов Дмитро Вікторович - здійснює оперативно-розшукові заходи по виявленню, розробці, попередженню та припиненню протиправної діяльності корумпованих елементів в органах судової влади (районні суди м. Харкова), які підтримують зв’язки з організованими злочинними угрупуваннями.

Здійснює планомірну цілеспрямовану діяльність з вивчення і оцінки оперативної обстановки за визначеними лініями діяльності та прогнозу її подальшого розвитку. Організовує та безпосередньо здійснює контррозвідувальні та оперативно-розшукові заходи щодо здобуття і перевірки оперативно значимої інформації, виявлення, попередження та припинення протиправної діяльності відповідно до покладених на підрозділ завдань. В установленому порядку забезпечує взаємодію з цих питань оперативного складу підрозділу з відповідними підрозділами Центрального управління і органів СБ України.

Відповідно до вимог законодавства України та нормативно-правових актів СБ України в установленому порядку залучає до конфіденційного співробітництва громадян України та інших осіб, здатних ефективно вирішувати завдання контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності. Створює належні умови для такого конфіденційного співробітництва та безпеки зазначених осіб. Проводить їх виховання і навчання в обсязі, необхідному для ефективного виконання покладених завдань, здійснює керівництво, аналіз та оцінку їхньої діяльності.

Накопичує, аналізує та узагальнює отриману оперативну інформацію, вносить пропозиції щодо її подальшої реалізації, планування і проведення відповідних контррозвідувальних та оперативно-розшукових заходів.

Збирає і перевіряє інформацію, яка характеризує оперативну обстановку по лінії оперативного обслуговування, про підготовку вчинення протиправних дій, попередження, виявлення та припинення яких законодавством віднесено до компетенції СБ України, в установленому порядку організовує та безпосередньо проводить роботу щодо недопущення таких дій.

Бере участь у роботі по підбору і вивченню кандидатів на службу в СБ України.

Здійснює заходи з перевірки громадян у зв’язку з їх допуском до державної таємниці.

Виходячи з аналізу і оцінки оперативної обстановки по лінії оперативного обслуговування, прогнозу її подальшого розвитку, вносить пропозиції щодо планування оперативно-службової діяльності підрозділу. З метою якісного та ефективного виконання покладених завдань постійно планує свою роботу та звітує керівництву підрозділу щодо виконання запланованих заходів.

Постійно працює над підвищенням рівня професійної, фізичної та оперативно-бойової підготовки, мобілізаційної готовності. Надає допомогу керівництву підрозділу в організації і проведенні позавузівського професійного навчання та виховної роботи.

Має право:

У встановленому порядку проводити заходи із спеціальної перевірки і залучення громадян України та інших осіб до конфіденційного співробітництва, працювати з ними на негласній основі в інтересах виконання завдань контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності.

Проводити заходи контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності відповідно до планів оперативно-службової діяльності підрозділу та планів роботи по контррозвідувальних і оперативно-розшукових справах.

Вносити на розгляд керівництва підрозділу конкретні обгрунтовані пропозиції щодо поліпшення організації оперативно-службової діяльності та удосконалення нормативно-правових актів СБ України, якими визначаються її організаційні засади.

Повинен знати:

Конституцію України, вимоги чинного законодавства України та нормативно-правових актів СБ України щодо завдань, організації, форм і методів контр розвідувальної

та оперативно-розшукової діяльності, боротьби з тероризмом, корупцією та організованою злочинністю, охорони державної таємниці;

положення Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України;

закони України та інші нормативно-правові акти з питань діяльності (функціонування) об’єктів оперативної заінтересованості;

Статути Збройних Сил України, інші правові акти, які визначають порядок проходження військової служби;

основи теорії і практики контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, криміналістики, оперативної психології, основні положення історії спеціальних служб;

оперативну обстановку за визначеними лініями (на об’єктах оперативного обслуговування) контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, основні тенденції і перспективи її подальшого розвитку.

Повинен вміти:

правильно застосовувати вимоги чинного законодавства України та нормативно-правових актів СБ України в оперативно-службовій діяльності;

організовувати та проводити заходи контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності;

встановлювати конфіденційне співробітництво з особами на засадах добровільності, застосовувати знання оперативної психології на практиці, навчати та виховувати негласний апарат;

добувати, перевіряти, аналізувати та узагальнювати оперативно значиму інформацію;

прогнозувати розвиток оперативної обстановки, дії осіб, які перевіряються, планувати та вживати відповідні заходи щодо попередження негативних наслідків.

Повинен володіти:

навичками конспірації;

прийомами самозахисту та стрілецькою вогнепальною зброєю.
Старший оперуповноважений майор Ключко Дмитро Євгенович — здійснює оперативно-розшукові заходи по виявленню, розробці, попередженню та припиненню протиправної діяльності корумпованих елементів в органах судової влади (районні суди Харківської області), які підтримують зв’язки з організованими злочинними угрупуваннями.

Здійснює планомірну цілеспрямовану діяльність з вивчення і оцінки оперативної обстановки за визначеними лініями діяльності та прогнозу її подальшого розвитку. Організовує та безпосередньо здійснює контррозвідувальні та оперативно-розшукові заходи щодо здобуття і перевірки оперативно значимої інформації, виявлення, попередження та припинення протиправної діяльності відповідно до покладених на підрозділ завдань. В установленому порядку забезпечує взаємодію з цих питань оперативного складу підрозділу з відповідними підрозділами Центрального управління і органів СБ України.

Відповідно до вимог законодавства України та нормативно-правових актів СБ України в установленому порядку залучає до конфіденційного співробітництва громадян України та інших осіб, здатних ефективно вирішувати завдання контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності. Створює належні умови для такого конфіденційного співробітництва та безпеки зазначених осіб. Проводить їх виховання і навчання в обсязі, необхідному для ефективного виконання покладених завдань, здійснює керівництво, аналіз та оцінку їхньої діяльності.

Накопичує, аналізує та узагальнює отриману оперативну інформацію, вносить пропозиції щодо її подальшої реалізації, планування і проведення відповідних контррозвідувальних та оперативно-розшукових заходів.

Збирає і перевіряє інформацію, яка характеризує оперативну обстановку по лінії оперативного обслуговування, про підготовку вчинення протиправних дій, попередження, виявлення та припинення яких законодавством віднесено до компетенції СБ України, в установленому порядку організовує та безпосередньо проводить роботу щодо недопущення таких дій.

Бере участь у роботі по підбору і вивченню кандидатів на службу в СБ України.

Здійснює заходи з перевірки громадян у зв’язку з їх допуском до державної таємниці.

Виходячи з аналізу і оцінки оперативної обстановки по лінії оперативного обслуговування, прогнозу її подальшого розвитку, вносить пропозиції щодо планування оперативно-службової діяльності підрозділу. З метою якісного та ефективного виконання покладених завдань постійно планує свою роботу та звітує керівництву підрозділу щодо виконання запланованих заходів.

Постійно працює над підвищенням рівня професійної, фізичної та оперативно-бойової підготовки, мобілізаційної готовності. Надає допомогу керівництву підрозділу в організації і проведенні позавузівського професійного навчання та виховної роботи.

Має право:

У встановленому порядку проводити заходи із спеціальної перевірки і залучення громадян України та інших осіб до конфіденційного співробітництва, працювати з ними на негласній основі в інтересах виконання завдань контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності.

Проводити заходи контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності відповідно до планів оперативно-службової діяльності підрозділу та планів роботи по контррозвідувальних і оперативно-розшукових справах.

Вносити на розгляд керівництва підрозділу конкретні обгрунтовані пропозиції щодо поліпшення організації оперативно-службової діяльності та удосконалення нормативно-правових актів СБ України, якими визначаються її організаційні засади.

Повинен знати:

Конституцію України, вимоги чинного законодавства України та нормативно-правових актів СБ України щодо завдань, організації, форм і методів контр розвідувальної

та оперативно-розшукової діяльності, боротьби з тероризмом, корупцією та організованою злочинністю, охорони державної таємниці;

положення Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України;

закони України та інші нормативно-правові акти з питань діяльності (функціонування) об’єктів оперативної заінтересованості;

Статути Збройних Сил України, інші правові акти, які визначають порядок проходження військової служби;

основи теорії і практики контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, криміналістики, оперативної психології, основні положення історії спеціальних служб;

оперативну обстановку за визначеними лініями (на об’єктах оперативного обслуговування) контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, основні тенденції і перспективи її подальшого розвитку.

Повинен вміти:

правильно застосовувати вимоги чинного законодавства України та нормативно-правових актів СБ України в оперативно-службовій діяльності;

організовувати та проводити заходи контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності;

встановлювати конфіденційне співробітництво з особами на засадах добровільності, застосовувати знання оперативної психології на практиці, навчати та виховувати негласний апарат;

добувати, перевіряти, аналізувати та узагальнювати оперативно значиму інформацію;

прогнозувати розвиток оперативної обстановки, дії осіб, які перевіряються, планувати та вживати відповідні заходи щодо попередження негативних наслідків.

Повинен володіти:

навичками конспірації;

прийомами самозахисту та стрілецькою вогнепальною зброєю.
Старший оперуповноважений капітан Бережной Сергій Миколайович - організовує заходи щодо контррозвідувального забезпечення та боротьби з корупцією і організованою злочинною діяльністю серед співробітників Управління податкової міліції і ДПА в Харківській області та м. Харкова.

Аналізує оперативну обстановку по лінії, виробляє шляхи удосконалення агентурно-оперативної діяльності та готує аналітичні документи по лінії роботи.

Координує діяльність оперативно-розшукової діяльності по лінії контррозвідувального забезпечення та боротьби з корупцією і організованою злочинною діяльністю серед співробітників ДПА України.

Залучає оперативні джерела, перевіряє інформацію, що надходить від них про протиправну діяльність корумпованих осіб, веде на них оперативно-розшукові справи.

Розробляє та здійснює заходи щодо забезпечення охорони державної таємниці під час роботи з матеріальними носіями секретної інформації; запобігає несанкціонованому ознайомленню з секретною інформацією та забезпечує встановлений порядок роботи з нею; організовує та забезпечує контроль за роботою і порядком поводження з матеріальними носіями секретної інформації (документами, картами, виробами, машинними носіями секретної інформації); готує необхідні звітні дані про роботу відділу; виконує вимоги інструкцій, положень, правил, наказів та вказівок щодо ведення секретного діловодства. Здійснює добір, вивчення і підготовку кадрів на службу в органах СБУ.

Має право:

У встановленому порядку проводити заходи із спеціальної перевірки і залучення громадян України та інших осіб до конфіденційного співробітництва, працювати з ними на негласній основі в інтересах виконання завдань контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності.

Проводити заходи контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності відповідно до планів оперативно-службової діяльності підрозділу та планів роботи по контррозвідувальних і оперативно-розшукових справах.

Вносити на розгляд керівництва підрозділу конкретні обгрунтовані пропозиції щодо поліпшення організації оперативно-службової діяльності, координації і контролю діяльності інших підрозділів в системі СБ України за визначеними лініями контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, удосконалення нормативно-правових актів СБ України, якими визначаються її організаційні засади.

Повинен знати:

Конституцію України, вимоги чинного законодавства України та нормативно-правових актів СБ України щодо завдань, організації, форм і методів контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, боротьби з тероризмом, корупцією та організованою злочинністю, охорони державної таємниці;

положення Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України;

закони України та інші нормативно-правові акти, що стосуються функціонування (діяльності) об’єктів оперативної заінтересованості;

Статути Збройних Сил України, інші правові акти, які визначають порядок проходження військової служби;

організацію і порядок взаємодії в системі СБ України, з державними органами при організації та проведенні контррозвідувальних та оперативно-розшукових заходів за визначеними лініями діяльності;

основи теорії і практики контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, криміналістики, оперативної психології, основні положення історії спеціальних служб;

оперативну обстановку за визначеними лініями контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, основні тенденції і перспективи її подальшого розвитку.

Повинен вміти:

правильно застосовувати вимоги чинного законодавства України та нормативно-правових актів СБ України в оперативно-службовій діяльності;

організовувати та проводити заходи контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності;

встановлювати конфіденційне співробітництво з особами на засадах добровільності, застосовувати знання оперативної психології на практиці, навчати та виховувати негласний апарат;

добувати, перевіряти, аналізувати та узагальнювати оперативно значиму інформацію, готувати відповідні аналітичні матеріали;

прогнозувати розвиток оперативної обстановки, дії осіб, які перевіряються, планувати та вживати відповідні заходи щодо попередження негативних наслідків.

Повинен володіти:

навичками конспірації;

прийомами самозахисту та стрілецькою вогнепальною зброєю.
Старший оперуповноважений старший лейтенант Пономарьов Денис Костянтинович - організовує заходи щодо контррозвідувального забезпечення та боротьби з корупцією і організованою злочинною діяльністю серед співробітників Київського, Московського, Орджонікідзевського та Фрунзенського райвідділів ХМУ ГУМВСУ в Харківській області.

Аналізує оперативну обстановку по лінії, виробляє шляхи удосконалення агентурне -оперативної діяльності. Підготовляє аналітичні документи по лінії роботи.

Залучає оперативні джерела, перевіряє інформацію, що надходить від них, про протиправну діяльність зазначених осіб, веде на них оперативно-розшукові справи.

Виконує роботу, покладену на відділ, відповідно до своїх функціональних обов’язків; забезпечує виконання вимог керівних та інших документів з питань забезпечення режиму секретності; здійснює профілактичну роботу з питань додержання вимог режиму секретності; готує необхідні матеріали до плану роботи підрозділу; розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо запобігання розголошення та витоку секретної інформації; готує необхідні звітні дані; виконує вимоги інструкцій, положень, правил, наказів та вказівок щодо ведення секретного діловодства.

Проводить підбір, вивчення та підготовку кандидатів на зарахування в органи СБУ.

Має право:

У встановленому порядку проводити заходи із спеціальної перевірки і залучення громадян України та інших осіб до конфіденційного співробітництва, працювати з ними на негласній основі в інтересах виконання завдань контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності.

Проводити заходи контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності відповідно до планів оперативно-службової діяльності підрозділу та планів роботи по контррозвідувальних і оперативно-розшукових справах.

Вносити на розгляд керівництва підрозділу конкретні обгрунтовані пропозиції щодо поліпшення організації оперативно-службової діяльності та удосконалення нормативно-правових актів СБ України, якими визначаються її організаційні засади.

Повинен знати:

Конституцію України, вимоги чинного законодавства України та нормативно-правових актів СБ України щодо завдань, організації, форм і методів контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, боротьби з тероризмом, корупцією та організованою злочинністю, охорони державної таємниці;

положення Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України;

закони України та інші нормативно-правові акти з питань діяльності (функціонування) об’єктів оперативної заінтересованості;

Статути Збройних Сил України, інші правові акти, які визначають порядок проходження військової служби;

основи теорії і практики контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, криміналістики, оперативної психології, основні положення історії спеціальних служб;

оперативну обстановку за визначеними лініями (на об’єктах оперативного обслуговування) контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, основні тенденції і перспективи її подальшого розвитку.

Повинен вміти:

правильно застосовувати вимоги чинного законодавства України та нормативно-правових актів СБ України в оперативно-службовій діяльності;

організовувати та проводити заходи контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності;

встановлювати конфіденційне співробітництво з особами на засадах добровільності, застосовувати знання оперативної психології на практиці, навчати та виховувати негласний апарат;

добувати, перевіряти, аналізувати та узагальнювати оперативно значиму інформацію;

прогнозувати розвиток оперативної обстановки, дії осіб, які перевіряються, планувати та вживати відповідні заходи щодо попередження негативних наслідків.

Повинен володіти:

навичками конспірації;

прийомами самозахисту та стрілецькою вогнепальною зброєю.
Оперуповноважений старший лейтенант Гордієнко В’ячеслав Олександрович- здійснює оперативно-розшукові заходи щодо контррозвідувального забезпечення та боротьби з корупцією і організованою злочинною діяльністю серед співробітників Жовтневого, Ленінського, Комінтернівського, Дзержинського та Червонозаводського райвідділів міліції ХМУ УМВСУ в Харківській області.

Здобуває оперативні джерела, перевіряє інформацію, що надходить від них, про протиправну діяльність зазначених осіб, веде на них оперативно-розшукові справи. Аналізує та узагальнює практику цієї роботи, і виробляє заходи щодо її удосконалення. Підготовляє аналітичні документи по лінії роботи.

Виконує роботу, покладену на відділ, відповідно до своїх функціональних обов’язків; забезпечує виконання вимог керівних та інших документів з питань забезпечення режиму секретності; здійснює профілактичну роботу з питань додержання вимог режиму секретності; готує необхідні матеріали до плану роботи підрозділу; розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо запобігання розголошення та витоку секретної інформації; готує необхідні звітні дані; виконує вимоги інструкцій, положень, правил, наказів та вказівок щодо ведення секретного діловодства.

Здійснює добір, вивчення і підготовку кадрів на службу в органах СБУ.

Має право:

У встановленому порядку проводити заходи із спеціальної перевірки і залучення громадян України та інших осіб до конфіденційного співробітництва, працювати з ними на негласній основі в інтересах виконання завдань контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності.

Проводити заходи контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності відповідно до планів оперативно-службової діяльності підрозділу та планів роботи по контррозвідувальних та оперативно-розшукових справах.

Вносити на розгляд керівництва підрозділу конкретні пропозиції щодо поліпшення організації своєї оперативно-службової діяльності.

Повинен знати:

Конституцію України, вимоги чинного законодавства України та нормативно-правових актів СБ України щодо завдань, організації, форм і методів контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, боротьби з тероризмом, корупцією та організованою злочинністю, охорони державної таємниці;

положення Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України;

закони України та інші нормативно-правові акти з питань діяльності (функціонування) об’єктів оперативної заінтересованості;

Статути Збройних Сил України, інші нормативно-правові акти, які визначають порядок проходження військової служби;

основи теорії і практики контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, криміналістики, оперативної психології, основні положення історії спеціальних служб;

оперативну обстановку за визначеними лініями (на об’єктах оперативного обслуговування) контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, основні тенденції і перспективи її подальшого розвитку.

Повинен вміти:

правильно застосовувати вимоги чинного законодавства України та нормативно-правових актів СБ України в оперативно-службовій діяльності;

встановлювати конфіденційне співробітництво з особами на засадах добровільності, застосовувати знання оперативної психології на практиці, навчати та виховувати негласний апарат;

добувати, перевіряти, аналізувати та узагальнювати оперативно значиму інформацію;

прогнозувати розвиток оперативної обстановки, дії осіб, які перевіряються, планувати та вживати відповідні заходи щодо попередження негативних наслідків.

Повинен володіти:

навичками конспірації;

прийомами самозахисту та стрілецькою вогнепальною зброєю.
Ст. оперуповноважений з ОВС _____________________________________ - здійснює оперативно-розшукові заходи щодо контррозвідувального забезпечення та боротьби з корупцією і організованою злочинною діяльністю серед співробітників Лінійного Управління на Південній залізниці МВС України на транспорті, Лінійного відділу міліції в аеропорту «Харків» ГУМВСУ в Харківській області, відділу міліції по охороні Харківського метрополітену ХМУ ГУМВСУ в Харківській області, відділу спецміліції ГУМВСУ в Харківській області, Національного університету внутрішній справ МВС України, УДСО ГУМВСУ в Харківській області та недержавних охоронних структурах.

Здобуває оперативні джерела, перевіряє інформацію, що надходить від них, про протиправну діяльність зазначених осіб, веде на них оперативно-розшукові справи. Аналізує та узагальнює практику цієї роботи, і виробляє заходи щодо її удосконалення. Підготовляє аналітичні документи по лінії роботи.

Розробляє та здійснює заходи щодо забезпечення охорони державної таємниці під час роботи з матеріальними носіями секретної інформації; запобігає несанкціонованому ознайомленню з секретною інформацією та забезпечує встановлений порядок роботи з нею; організовує та забезпечує контроль за роботою і порядком поводження з матеріальними носіями секретної інформації (документами, картами, виробами, машинними носіями секретної інформації); готує необхідні звітні дані про роботу відділу; виконує вимоги інструкцій, положень, правил, наказів та вказівок щодо ведення секретного діловодства.

Відповідає за підготовку аналітичних документів, своєчасне інформаційне наповнення регіонального і республіканського банків даних, зведеннями, добутими по лінії.

Контролює та організує ведення установлених форм статистичної звітності. Відповідає за правильне використання засобів ЕОТ.

Здійснює добір, вивчення і підготовку кадрів на службу в органах СБУ.

Має право:

У встановленому порядку проводити заходи із спеціальної перевірки і залучення громадян України та інших осіб до конфіденційного співробітництва, працювати з ними на негласній основі в інтересах виконання завдань контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності.

Проводити заходи контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності відповідно до планів оперативно-службової діяльності підрозділу та планів роботи по контррозвідувальних і оперативно-розшукових справах.

Вносити на розгляд керівництва підрозділу конкретні обгрунтовані пропозиції щодо поліпшення організації оперативно-службової діяльності та удосконалення нормативно-правових актів СБ України, якими визначаються її організаційні засади.

Повинен знати:

Конституцію України, вимоги чинного законодавства України та нормативно-правових актів СБ України щодо завдань, організації, форм і методів контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, боротьби з тероризмом, корупцією та організованою злочинністю, охорони державної таємниці;

положення Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України;

закони України та інші нормативно-правові акти з питань діяльності (функціонування) об’єктів оперативної заінтересованості;

Статути Збройних Сил України, інші правові акти, які визначають порядок проходження військової служби;

основи теорії і практики контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, криміналістики, оперативної психології, основні положення історії спеціальних служб;

оперативну обстановку за визначеними лініями (на об’єктах оперативного обслуговування) контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, основні тенденції і перспективи її подальшого розвитку.

Повинен вміти:

правильно застосовувати вимоги чинного законодавства України та нормативно-правових актів СБ України в оперативно-службовій діяльності;

організовувати та проводити заходи контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності;

встановлювати конфіденційне співробітництво з особами на засадах добровільності, застосовувати знання оперативної психології на практиці, навчати та виховувати негласний апарат;

добувати, перевіряти, аналізувати та узагальнювати оперативно значиму інформацію;

прогнозувати розвиток оперативної обстановки, дії осіб, які перевіряються, планувати та вживати відповідні заходи щодо попередження негативних наслідків.

Повинен володіти:

навичками конспірації;

прийомами самозахисту та стрілецькою вогнепальною зброєю.
Оперуповноважений (за рахунок старшого оперуповноваженого) лейтенант Подобайло Вадим Васильович - здійснює оперативно-розшукові заходи по виявленню, розробці, попередженню та припиненню протиправної діяльності корумпованих елементів в органах прокуратури м. Харкова та Харківської області, які підтримують зв’язки з організованими злочинними угрупуваннями.

Здійснює планомірну цілеспрямовану діяльність з вивчення і оцінки оперативної обстановки за визначеними лініями діяльності та прогнозу її подальшого розвитку. Організовує та безпосередньо здійснює контррозвідувальні та оперативно-розшукові заходи за найбільш складними лініями діяльності, а також із здобуття і перевірки оперативно значимої інформації, виявлення, попередження та припинення протиправної діяльності відповідно до покладених на підрозділ завдань. В установленому порядку забезпечує взаємодію з цих питань оперативного складу підрозділу з відповідними підрозділами Центрального управління і органів СБ України.

Відповідно до вимог законодавства України та нормативно-правових актів СБ України в установленому порядку залучає до конфіденційного співробітництва громадян України та інших осіб, здатних ефективно вирішувати завдання контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності. Створює належні умови для такого конфіденційного співробітництва та безпеки зазначених осіб. Проводить їх виховання і навчання в обсязі, необхідному для ефективного виконання покладених завдань, здійснює керівництво, аналіз та оцінку їхньої діяльності.

Накопичує, аналізує та узагальнює отриману оперативну інформацію, вносить пропозиції щодо її подальшої реалізації, планування і проведення відповідних контррозвідувальних та оперативно-розшукових заходів.

Збирає і перевіряє інформацію, яка характеризує оперативну обстановку по лінії оперативного обслуговування, про підготовку вчинення протиправних дій, попередження, виявлення та припинення яких законодавством віднесено до компетенції СБ України, в установленому порядку організовує та безпосередньо проводить роботу щодо недопущення таких дій.

Бере участь у роботі по підбору і вивченню кандидатів на службу в СБ України.

Здійснює заходи з перевірки громадян у зв’язку з їх допуском до державної таємниці.

Виходячи з аналізу і оцінки оперативної обстановки по лінії оперативного обслуговування, прогнозу її подальшого розвитку, вносить пропозиції щодо планування оперативно-службової діяльності підрозділу. З метою якісного та ефективного виконання покладених завдань постійно планує свою роботу та звітує керівництву підрозділу щодо виконання запланованих заходів.

Виконує функції старшого з питань організації та здійснення контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності по лінії роботи. Надає практичну допомогу новопризначеним оперуповноваженим з питань професійної адаптації та опанування доручених ділянок контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності. За дорученням керівництва підрозділу виконує наставницькі функції стосовно молодих оперуповноважених (до 3 років перебування на посаді з моменту зарахування в СБ України на військову службу).

Постійно працює над підвищенням рівня професійної, фізичної та оперативно-бойової підготовки, мобілізаційної готовності. Надає допомогу керівництву підрозділу в організації і проведенні позавузівського професійного навчання та виховної роботи.

Має право:

У встановленому порядку проводити заходи із спеціальної перевірки і залучення громадян України та інших осіб до конфіденційного співробітництва, працювати з ними на негласній основі в інтересах виконання завдань контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності.

Проводити заходи контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності відповідно до планів оперативно-службової діяльності підрозділу та планів роботи по контррозвідувальних і оперативно-розшукових справах.

Вносити на розгляд керівництва підрозділу конкретні обгрунтовані пропозиції щодо поліпшення організації оперативно-службової діяльності та удосконалення нормативно-правових актів СБ України, якими визначаються її організаційні засади.

Повинен знати:

Конституцію України, вимоги чинного законодавства України та нормативно-правових актів СБ України щодо завдань, організації, форм і методів контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, боротьби з тероризмом, корупцією та організованою злочинністю, охорони державної таємниці;

положення Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України;

закони України та інші нормативно-правові акти з питань діяльності (функціонування) об’єктів оперативної заінтересованості;

Статути Збройних Сил України, інші правові акти, які визначають порядок проходження військової служби;

основи теорії і практики контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, криміналістики, оперативної психології, основні положення історії спеціальних служб;

оперативну обстановку за визначеними лініями (на об’єктах оперативного обслуговування) контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, основні тенденції і перспективи її подальшого розвитку.

Повинен вміти:

правильно застосовувати вимоги чинного законодавства України та нормативно-правових актів СБ України в оперативно-службовій діяльності;

організовувати та проводити заходи контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності;

встановлювати конфіденційне співробітництво з особами на засадах добровільності, застосовувати знання оперативної психології на практиці, навчати та виховувати негласний апарат;

добувати, перевіряти, аналізувати та узагальнювати оперативно значиму інформацію;

прогнозувати розвиток оперативної обстановки, дії осіб, які перевіряються, планувати та вживати відповідні заходи щодо попередження негативних наслідків.

Повинен володіти:

навичками конспірації;

прийомами самозахисту та стрілецькою вогнепальною зброєю.
3 відділ

по боротьбі з ОЗУ насильницького характеру, наркобізнесом, незаконною міграцією та торгівлею людьми

Начальник відділу - 1

Заступник начальника відділу - 1

Старший оперуповноважений з ОВС - 3

Старший оперуповноважений - 4

Оперуповноважений - 2

-11

Оперативний склад 3 відділу спільно з іншими правоохоронними органами веде боротьбу з наркобізнесом, особливо таким, що має міжнародний характер: виявлення, розкриття та припинення організованої злочинної діяльності щодо виробництва, розповсюдження і контрабандного переміщення через територію України наркотичних та психотропних речовин, наркотичної сировини та прекурсорів. Здійснює контррозвідувальні і оперативно-розшукові заходи по боротьбі з корупцією в органах державної влади та управління які регулюють обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та протидію їх незаконному обігу. Організує заходи по боротьбі зі створенням в регіоні злочинних організацій, виявлення, розробка, локалізація та припинення діючих в регіоні злочинних угруповань, що мають стійкі корумповані зв’язки в органах влади та управління. Організує та проводить оперативно-розшукові заходи щодо попередження, виявлення та припинення злочинної діяльності угруповань, які займаються торгівлею людьми, протиправним усиновленням українських дітей іноземними громадянами, незаконною трансплантацією органів або тканин людини, організацією каналів нелегальної міграції через державний кордон України, вчиненням злочинів насильницького характеру, незаконним обігом вогнепальної зброї, вибухових речовин та боєприпасів.
Начальник відділу підполковник Білодід Сергій Петрович - здійснює безпосереднє керівництво службовою діяльністю особового складу 3 відділу та курирує лінію протидії обігу наркотичних засобів психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, планує та організовує роботу відділу, систематично аналізує оперативну обстановку по лініях роботи та, з урахуванням тенденцій її розвитку, виробляє шляхи вдосконалення оперативно-службової діяльності. Безпосереднє здійснює заходи, пов’язані з виконанням завдань державної безпеки.

Залучає джерела інформації, особисто і разом з офіцерами відділу веде справи оперативного обліку.

Проводить роботу по підвищенню рівня професійної майстерності офіцерів відділу, відповідає за їх безпеку та конспірацію в роботі.

Разом з начальником Головного відділу організує роботу особового складу відділу. Веде справи оперативного обліку на найбільш великі злочинні угрупування. Безпосередньо бере участь в підготовці і проведенні гострих заходів по викриттю, документуванню та знешкодженню злочинних дій об’єктів справ оперобліку, здійснює контроль за їх розробкою. Взаємодіє з іншими правоохоронними органами з питань, пов’язаних з роботою підрозділу.

Організовує і проводить виховну роботу з особовим складом 3 відділу. Проводить роботу по підвищенню рівня бойової та фізичної підготовки офіцерів підрозділу.

Координує та контролює діяльність відділу, пов’язану із забезпеченням режиму секретності; здійснює контроль за виконанням порядку поводження з матеріальними носіями секретної інформації; розробляє, контролює та забезпечує виконання заходів щодо усунення причин і умов витоку секретної інформації; аналізує інформацію з питань забезпечення режиму секретності у режимних приміщеннях; готує необхідні звітні дані про роботу напрямку; виконує вимоги інструкцій, положень, правил, наказів та вказівок щодо ведення секретного діловодства.

Має право:

У встановленому порядку проводити заходи із спеціальної перевірки і залучення громадян України та інших осіб до конфіденційного співробітництва, працювати з ними на негласній основі в інтересах виконання завдань оперативно-службової діяльності.

Проводити контррозвідувальні і оперативно-розшукової заходи відповідно до планів оперативно-службової діяльності підрозділу та планів роботи по оперативно-розшуковим справам.

Вносити на розгляд керівництва підрозділу конкретні, обґрунтовані пропозиції щодо поліпшення організації оперативно-службової діяльності, координації і контролю діяльності інших підрозділів в системі СБ України за визначеними лініями оперативно-розшукової діяльності, удосконалення нормативно-правових актів СБ України, якими визначаються її організаційні засади.

Повинен знати:

Конституцію України, вимоги чинного законодавства України та нормативно-правових актів СБ України щодо завдань, організації, форм і методів оперативно-розшукової діяльності, боротьби з тероризмом, корупцією та організованою злочинністю, охорони державної таємниці;

положення Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України;

закони України та інші нормативно-правові акти, що стосуються функціонування (діяльності) об’єктів оперативної зацікавленості;

статути Збройних Сил України, інші нормативно-правові акти, які визначають порядок проходження військової служби;

організацію і порядок взаємодії в системі СБ України з державними органами при організації та проведенні оперативно-розшукових заходів за пріоритетними напрямками оперативно-службової діяльності;

основи теорії і практики оперативно-розшукової діяльності, криміналістики, оперативної психології, основні положення історії спеціальних служб;

оперативну обстановку за визначеними лініями оперативно-розшукової діяльності, основні тенденції і прогнозовані перспективи її подальшого розвитку.

Повинен вміти:

правильно застосовувати вимоги чинного законодавства України та нормативно-правових актів СБ України в оперативно-службовій діяльності;

організовувати та проводити заходи оперативно-розшукової діяльності;

встановлювати конфіденційне співробітництво з особами на засадах добровільності, застосовувати знання оперативної психології на практиці, навчати та виховувати негласний апарат;

добувати, перевіряти, аналізувати та узагальнювати оперативно значиму інформацію, готувати відповідні аналітичні матеріали;

прогнозувати розвиток оперативної обстановки, дії осіб, які перевіряються, планувати та вживати відповідні заходи щодо попередження негативних наслідків.

Повинен володіти:

навичками конспірації;

прийомами самозахисту та стрілецькою вогнепальною зброєю.
Заступник начальника відділу полковник Джур Михайло Анатолійович — здійснює безпосереднє керівництво службовою діяльністю особового складу відділу та курирує лінії виявлення, розкриття і припинення організованої злочинної діяльності транснаціональних та міжрегіональних організованих злочинних угруповань, діяльність яких пов’язана з організацією каналів нелегальної міграції через державний кордон України; протидію незаконної діяльності в сфері ігорного бізнесу; протидію діяльності організованих злочинних груп насильницького характеру, в тому числі ОЗУ, що вчиняють злочини із застосуванням вогнепальної зброї. Безпосереднє здійснює заходи, пов’язані з виконанням завдань державної безпеки.

Залучає джерела інформації, особисто і разом з офіцерами відділу веде справи оперативного обліку.

Проводить роботу по підвищенню рівня професійної майстерності офіцерів відділу, відповідає за їх безпеку та конспірацію в роботі.

Разом з начальником Головного відділу організує роботу особового складу відділу. Веде справи оперативного обліку на найбільш великі злочинні угрупування. Безпосередньо бере участь в підготовці і проведенні гострих заходів по викриттю, документуванню та знешкодженню злочинних дій об’єктів справ оперобліку, здійснює контроль за їх розробкою. Взаємодіє з іншими правоохоронними органами з питань, пов’язаних з роботою підрозділу.

Організовує і проводить виховну роботу з особовим складом 3 відділу. Проводить роботу по підвищенню рівня бойової та фізичної підготовки офіцерів підрозділу.

Координує та контролює діяльність відділу, пов’язану із забезпеченням режиму секретності; здійснює контроль за виконанням порядку поводження з матеріальними носіями секретної інформації; розробляє, контролює та забезпечує виконання заходів щодо усунення причин і умов витоку секретної інформації; аналізує інформацію з питань забезпечення режиму секретності у режимних приміщеннях; готує необхідні звітні дані про роботу напрямку; виконує вимоги інструкцій, положень, правил, наказів та вказівок щодо ведення секретного діловодства.

Веде підбір, вивчення та підготовку кандидатів на роботу в СБ України.

Має право:

У встановленому порядку проводити заходи із спеціальної перевірки і залучення громадян України та інших осіб до конфіденційного співробітництва, працювати з ними на негласній основі в інтересах виконання завдань оперативно-розшукової діяльності.

Проводити заходи оперативно-розшукової діяльності відповідно до планів оперативно-службової діяльності підрозділу та планів роботи по оперативно-розшукових справах.

Вносити на розгляд керівництва підрозділу конкретні обґрунтовані пропозиції щодо поліпшення організації оперативно-службової діяльності, координації і контролю діяльності інших підрозділів в системі СБ України за визначеними лініями оперативно-розшукової діяльності, удосконалення нормативно-правових актів СБ України, якими визначаються її організаційні засади.

Повинен знати:

Конституцію України, вимоги чинного законодавства України та нормативно-правових актів СБ України щодо завдань, організації, форм і методів оперативно-розшукової діяльності, боротьби з тероризмом, корупцією та організованою злочинністю, охорони державної таємниці;

положення Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України;

закони України та інші нормативно-правові акти, що стосуються функціонування (діяльності) об’єктів оперативної заінтересованості;

Статути Збройних Сил України, інші правові акти, які визначають порядок проходження військової служби;

організацію і порядок взаємодії в системі СБ України, з державними органами при організації та проведенні оперативно-розшукових заходів за визначеними лініями діяльності;

основи теорії і практики оперативно-розшукової діяльності, криміналістики, оперативної психології, основні положення історії спеціальних служб;

оперативну обстановку за визначеними лініями оперативно-розшукової діяльності, основні тенденції і перспективи її подальшого розвитку.

Повинен вміти:

правильно застосовувати вимоги чинного законодавства України та нормативно-правових актів СБ України в оперативно-службовій діяльності;

організовувати та проводити заходи оперативно-розшукової діяльності;

встановлювати конфіденційне співробітництво з особами на засадах добровільності, застосовувати знання оперативної психології на практиці, навчати та виховувати негласний апарат;

добувати, перевіряти, аналізувати та узагальнювати оперативно значиму інформацію, готувати відповідні аналітичні матеріали;

прогнозувати розвиток оперативної обстановки, дії осіб, які перевіряються, планувати та вживати відповідні заходи щодо попередження негативних наслідків.

Повинен володіти:

навичками конспірації;

прийомами самозахисту та стрілецькою вогнепальною зброєю.
Старший оперуповноважений у ОВС підполковник Федосеєнко Юрій Якович - здійснює контррозвідувальні і оперативно-розшукові заходи по боротьбі з корупцією в органах державної влади та управління які регулюють обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та протидію їх незаконному обігу. Проводить оперативно-пошукові заходи, спрямовані на викриття та нейтралізацію організованих злочинних угруповань, які здійснюють протиправну діяльність в сфері легального обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Забезпечує контроль за законністю здійснення діяльності фармацевтичними закладами які пов’язані з виготовленням лікарських препаратів з вмістом наркотиків та їх вивезенням з території України. Безпосереднє здійснює заходи, пов’язані з виконанням завдань державної безпеки.

З цією метою відповідно до вимог законодавства України та нормативно-правових актів СБ України в установленому порядку залучає до конфіденційного співробітництва громадян України та інших осіб, здатних ефективно вирішувати завдання оперативно-розшукової діяльності. Створює належні умови для такого конфіденційного співробітництва та безпеки зазначених осіб. Проводить їх виховання і навчання в обсязі, необхідному для ефективного виконання покладених завдань, здійснює керівництво, аналіз та оцінку їхньої діяльності.

За завданням керівництва підрозділу організовує та безпосередньо здійснює підбір і вивчення кандидатів на службу (роботу) чи до вступу до навчальних закладів СБ України, надає практичну допомогу з цих питань оперативному складу підрозділу.

За дорученням керівництва підрозділу виконує наставницькі функції стосовно молодих оперуповноважених (до 3 років перебування на посаді з моменту зарахування в СБ України на військову службу офіцерського складу).

Постійно працює над підвищенням рівня професійної, фізичної та оперативно-бойової підготовки, мобілізаційної готовності. Надає допомогу керівництву підрозділу в організації і проведенні позавузівського професійного навчання та виховної роботи.

Має право:

У встановленому порядку проводити заходи із спеціальної перевірки і залучення громадян України та інших осіб до конфіденційного співробітництва, працювати з ними на негласній основі в інтересах виконання завдань оперативно-розшукової діяльності.

Проводити заходи оперативно-розшукової діяльності відповідно до планів оперативно-службової діяльності підрозділу та планів роботи по оперативно-розшукових справах.

Вносити на розгляд керівництва підрозділу конкретні обгрунтовані пропозиції щодо поліпшення організації оперативно-службової діяльності, координації і контролю діяльності інших підрозділів в системі СБ України за визначеними лініями оперативно-розшукової діяльності, удосконалення нормативно-правових актів СБ України, якими визначаються її організаційні засади.

Повинен знати:

Конституцію України, вимоги чинного законодавства України та нормативно-правових актів СБ України щодо завдань, організації, форм і методів оперативно-розшукової діяльності, боротьби з тероризмом, корупцією та організованою злочинністю, охорони державної таємниці;

положення Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України;

закони України та інші нормативно-правові акти, що стосуються функціонування (діяльності) об’єктів оперативної заінтересованості;

Статути Збройних Сил України, інші правові акти, які визначають порядок проходження військової служби;

організацію і порядок взаємодії в системі СБ України, з державними органами при організації та проведенні оперативно-розшукових заходів за визначеними лініями діяльності;

основи теорії і практики оперативно-розшукової діяльності, криміналістики, оперативної психології, основні положення історії спеціальних служб;

оперативну обстановку за визначеними лініями оперативно-розшукової діяльності, основні тенденції і перспективи її подальшого розвитку.
Старший оперуповноважений у ОВС майор Бочаров Євген Миколайович — здійснює контррозвідувальні і оперативно-розшукові заходи по боротьбі з корупцією в органах державної влади та управління які регулюють обіг наркотичних засобів, псіхотропних речовин, їх аналогів і прикурсорів та протидію їх незаконному обігу. Проводить оперативно-пошукові заходи, спрямовані на викриття та нейтралізацію транснаціональних та міжрегіональних організованих злочинних угруповань, діяльність яких пов’язана з організацією виробництва, контрабандного переправлення через державний кордон України та збуту в Україні т.з. “важких” наркотичних засобів (героїн, кокаїн, метадон ). Проводить заходи по виявленню та припиненню фактів легалізації і використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. Безпосереднє здійснює заходи, пов’язані з виконанням завдань державної безпеки.

З цією метою відповідно до вимог законодавства України та нормативно-правових актів СБ України в установленому порядку залучає до конфіденційного співробітництва громадян України та інших осіб, здатних сприяти ефективному вирішенню завдань оперативно-розшукової діяльності. Створює належні умови для такого конфіденційного співробітництва та безпеки зазначених осіб. Проводить їх виховання і навчання в обсязі, необхідному для ефективного виконання покладених завдань, здійснює аналіз та оцінку їхньої діяльності.

Накопичує, аналізує та узагальнює отриману оперативну інформацію, вносить пропозиції щодо її подальшої реалізації, планування і проведення відповідних оперативно-розшукових заходів.

Збирає і перевіряє інформацію, яка характеризує оперативну обстановку по лінії роботи, та про підготовку, вчинення протиправних дій, попередження, виявлення та припинення яких законодавством віднесено до компетенції СБ України, в установленому порядку організовує та безпосередньо проводить роботу щодо недопущення таких дій.

Бере участь у роботі по підбору і вивченню кандидатів на службу (роботу) в СБ України.

Здійснює заходи з перевірки громадян у зв’язку з їх допуском до державної таємниці.

Виходячи з аналізу і оцінки оперативної обстановки по лінії роботи, прогнозу її подальшого розвитку, вносить пропозиції щодо планування оперативно-службової діяльності підрозділу. З метою якісного та ефективного виконання покладених завдань постійно планує свою роботу та звітує керівництву підрозділу щодо виконання запланованих заходів.

Виконує функції старшого з питань організації та здійснення оперативно-розшукової діяльності по лінії роботи. Надає практичну допомогу новопризначеним оперуповноваженим з питань професійної адаптації та опанування доручених ліній оперативно-розшукової діяльності. За дорученням керівництва підрозділу виконує наставницькі функції стосовно молодих оперуповноважених (до 3 років перебування на посаді з моменту зарахування в СБ України на військову службу офіцерського складу).

Має право

У встановленому порядку проводити заходи із спеціальної перевірки і залучення громадян України та інших осіб до конфіденційного співробітництва, працювати з ними на негласній основі в інтересах виконання завдань оперативно-розшукової діяльності.

Проводити інші заходи оперативно-розшукової діяльності відповідно до планів оперативно-службової діяльності підрозділу та планів роботи по оперативно-розшукових справах.

Вносити на розгляд керівництва підрозділу конкретні обґрунтовані пропозиції щодо поліпшення організації оперативно-службової діяльності та удосконалення нормативно-правових актів СБ України, якими визначаються її організаційні засади.
Старший оперуповноважений старший лейтенант Маханьков Денис Геннадійович — здійснює контррозвідувальні і оперативно-розшукові заходи по боротьбі з корупцією в органах державної влади та управління які регулюють обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та протидію їх незаконному обігу. Проводить оперативно-пошукові заходи, спрямовані на викриття та нейтралізацію транснаціональних та міжрегіональних організованих злочинних угруповань, діяльність яких пов’язана з організацією виробництва, контрабандного переправлення через державний кордон України та збуту в Україні психотропних речовин амфетамінного ряду та синтетичних наркотиків. Проводить заходи по виявленню та припиненню фактів легалізації і використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. Безпосереднє здійснює заходи, пов’язані з виконанням завдань державної безпеки.

З цією метою відповідно до вимог законодавства України та нормативно-правових актів СБ України в установленому порядку залучає до конфіденційного співробітництва громадян України та інших осіб, здатних сприяти ефективному вирішенню завдань оперативно-розшукової діяльності. Створює належні умови для такого конфіденційного співробітництва та безпеки зазначених осіб. Проводить їх виховання і навчання в обсязі, необхідному для ефективного виконання покладених завдань, здійснює аналіз та оцінку їхньої діяльності.

Накопичує, аналізує та узагальнює отриману оперативну інформацію, вносить пропозиції щодо її подальшої реалізації, планування і проведення відповідних оперативно-розшукових заходів.

Збирає і перевіряє інформацію, яка характеризує оперативну обстановку по лінії роботи, та про підготовку, вчинення протиправних дій, попередження, виявлення та припинення яких законодавством віднесено до компетенції СБ України, в установленому порядку організовує та безпосередньо проводить роботу щодо недопущення таких дій.

Бере участь у роботі по підбору і вивченню кандидатів на службу (роботу) в СБ України.

Здійснює заходи з перевірки громадян у зв’язку з їх допуском до державної таємниці.

Виходячи з аналізу і оцінки оперативної обстановки по лінії роботи, прогнозу її подальшого розвитку, вносить пропозиції щодо планування оперативно-службової діяльності підрозділу. З метою якісного та ефективного виконання покладених завдань постійно планує свою роботу та звітує керівництву підрозділу щодо виконання запланованих заходів.

Виконує функції старшого з питань організації та здійснення оперативно-розшукової діяльності по лінії роботи. Надає практичну допомогу новопризначеним оперуповноваженим з питань професійної адаптації та опанування доручених ліній оперативно-розшукової діяльності. За дорученням керівництва підрозділу виконує наставницькі функції стосовно молодих оперуповноважених (до 3 років перебування на посаді з моменту зарахування в СБ України на військову службу офіцерського складу).

Має право

У встановленому порядку проводити заходи із спеціальної перевірки і залучення громадян України та інших осіб до конфіденційного співробітництва, працювати з ними на негласній основі в інтересах виконання завдань оперативно-розшукової діяльності.

Проводити інші заходи оперативно-розшукової діяльності відповідно до планів оперативно-службової діяльності підрозділу та планів роботи по оперативно-розшукових справах.

Вносити на розгляд керівництва підрозділу конкретні обґрунтовані пропозиції щодо поліпшення організації оперативно-службової діяльності та удосконалення нормативно-правових актів СБ України, якими визначаються її організаційні засади.
Оперуповноважений лейтенант Куцин Сергій Олександрович — здійснює контррозвідувальні і оперативно-розшукові заходи по боротьбі з корупцією в органах державної влади та управління які регулюють обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та протидію їх незаконному обігу. Проводить оперативно-пошукові заходи, спрямовані на викриття та нейтралізацію транснаціональних та міжрегіональних організованих злочинних угруповань, діяльність яких пов’язана з організацією виробництва, контрабандного переправлення через державний кордон України та збуту в Україні наркотиків рослинного походження (снодійний мак, канабіс та їх похідних). Проводить заходи по виявленню та припиненню фактів використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. Безпосереднє здійснює заходи, пов’язані з виконанням завдань державної безпеки.

З цією метою відповідно до вимог законодавства України та нормативно-правових актів СБ України в установленому порядку залучає до конфіденційного співробітництва громадян України та інших осіб, здатних сприяти ефективному вирішенню завдань оперативно-розшукової діяльності. Створює належні умови для такого конфіденційного співробітництва та безпеки зазначених осіб. Проводить їх виховання і навчання в обсязі, необхідному для ефективного виконання покладених завдань, здійснює аналіз та оцінку їхньої діяльності.

Накопичує, аналізує та узагальнює отриману оперативну інформацію, вносить пропозиції щодо її подальшої реалізації, планування і проведення відповідних оперативно-розшукових заходів.

Збирає і перевіряє інформацію, яка характеризує оперативну обстановку по лінії роботи, та про підготовку, вчинення протиправних дій, попередження, виявлення та припинення яких законодавством віднесено до компетенції СБ України, в установленому порядку організовує та безпосередньо проводить роботу щодо недопущення таких дій.

Бере участь у роботі по підбору і вивченню кандидатів на службу (роботу) в СБ України.

Здійснює заходи з перевірки громадян у зв’язку з їх допуском до державної таємниці.

Виходячи з аналізу і оцінки оперативної обстановки по лінії роботи, прогнозу її подальшого розвитку, вносить пропозиції щодо планування оперативно-службової діяльності підрозділу. З метою якісного та ефективного виконання покладених завдань постійно планує свою роботу та звітує керівництву підрозділу щодо виконання запланованих заходів.

Виконує функції старшого з питань організації та здійснення оперативно-розшукової діяльності по лінії роботи. Надає практичну допомогу новопризначеним оперуповноваженим з питань професійної адаптації та опанування доручених ліній оперативно-розшукової діяльності. За дорученням керівництва підрозділу виконує наставницькі функції стосовно молодих оперуповноважених (до 3 років перебування на посаді з моменту зарахування в СБ України на військову службу офіцерського складу).

Має право

У встановленому порядку проводити заходи із спеціальної перевірки і залучення громадян України та інших осіб до конфіденційного співробітництва, працювати з ними на негласній основі в інтересах виконання завдань оперативно-розшукової діяльності.

Проводити інші заходи оперативно-розшукової діяльності відповідно до планів оперативно-службової діяльності підрозділу та планів роботи по оперативно-розшукових справах.

Вносити на розгляд керівництва підрозділу конкретні обгрунтовані пропозиції щодо поліпшення організації оперативно-службової діяльності та удосконалення нормативно-правових актів СБ України, якими визначаються її організаційні засади.
Старший оперуповноважений у ОВС підполковник Коломієць Віталій Володимирович — проводить оперативно-розшукові заходи, спрямовані на викриття та нейтралізацію транснаціональних та міжрегіональних організованих злочинних угруповань, діяльність яких пов’язана з організацією каналів нелегальної міграції через державний кордон України, метою яких є торгівля людьми та легалізація доходів одержаних в результаті протиправної діяльності. Безпосереднє здійснює заходи, пов’язані з виконанням завдань державної безпеки.

Забезпечує облік, накопичення, узагальнення та аналіз інформації що добувається підрозділом, виробляє нові форми та тактику протидії зазначеної вище злочинної діяльності.

Є відповідальним у відділі за інформаційно – аналітичну роботу, забезпечує узагальнення інформації, яка надходить у відділ за лініями роботи.

З цією метою відповідно до вимог законодавства України та нормативно-правових актів СБ України в установленому порядку залучає до конфіденційного співробітництва громадян України та інших осіб, здатних сприяти ефективному вирішенню завдань оперативно-розшукової діяльності. Створює належні умови для такого конфіденційного співробітництва та безпеки зазначених осіб. Проводить їх виховання і навчання в обсязі, необхідному для ефективного виконання покладених завдань, здійснює аналіз та оцінку їхньої діяльності.

Накопичує, аналізує та узагальнює отриману оперативну інформацію, вносить пропозиції щодо її подальшої реалізації, планування і проведення відповідних оперативно-розшукових заходів.

Збирає і перевіряє інформацію, яка характеризує оперативну обстановку по лінії роботи, та про підготовку, вчинення протиправних дій, попередження, виявлення та припинення яких законодавством віднесено до компетенції СБ України, в установленому порядку організовує та безпосередньо проводить роботу щодо недопущення таких дій.

Бере участь у роботі по підбору і вивченню кандидатів на службу (роботу) в СБ України.

Здійснює заходи з перевірки громадян у зв’язку з їх допуском до державної таємниці.

Виходячи з аналізу і оцінки оперативної обстановки по лінії роботи, прогнозу її подальшого розвитку, вносить пропозиції щодо планування оперативно-службової діяльності підрозділу. З метою якісного та ефективного виконання покладених завдань постійно планує свою роботу та звітує керівництву підрозділу щодо виконання запланованих заходів.

Виконує функції старшого з питань організації та здійснення оперативно-розшукової діяльності по лінії роботи. Надає практичну допомогу новопризначеним оперуповноваженим з питань професійної адаптації та опанування доручених ліній оперативно-розшукової діяльності. За дорученням керівництва підрозділу виконує наставницькі функції стосовно молодих оперуповноважених (до 3 років перебування на посаді з моменту зарахування в СБ України на військову службу офіцерського складу).

Має право

У встановленому порядку проводити заходи із спеціальної перевірки і залучення громадян України та інших осіб до конфіденційного співробітництва, працювати з ними на негласній основі в інтересах виконання завдань оперативно-розшукової діяльності.

Проводити інші заходи оперативно-розшукової діяльності відповідно до планів оперативно-службової діяльності підрозділу та планів роботи по оперативно-розшукових справах.

Вносити на розгляд керівництва підрозділу конкретні обгрунтовані пропозиції щодо поліпшення організації оперативно-службової діяльності та удосконалення нормативно-правових актів СБ України, якими визначаються її організаційні засади.
Старший оперуповноважений підполковник Еленець Микола Григорович - проводить оперативно-пошукові заходи, спрямовані на викриття та нейтралізацію транснаціональних та міжрегіональних організованих злочинних угруповань, діяльність яких пов’язана з організацією торгівлі людьми, в тому числі з використанням туристичних та модельних агенцій. Також, здійснює заходи по викриттю та ліквідації ОЗУ, які займаються незаконною трансплантацією органів або тканин людини. Безпосереднє здійснює заходи, пов’язані з виконанням завдань державної безпеки.

Розробляє заходи по виявленню та ліквідації економічного підґрунтя вказаних організованих злочинних угруповань. Особисто, а також у взаємодії з другими підрозділами УСБУ веде перевірку та розробку організаторів, активних учасників цих злочинних угруповань і їх корумпованих зв’язків у структурах влади, управління, правоохоронних органах та громадських організаціях, виробляє заходи по удосконаленню цієї роботи.

З цією метою відповідно до вимог законодавства України та нормативно-правових актів СБ України в установленому порядку залучає до конфіденційного співробітництва громадян України та інших осіб, здатних сприяти ефективному вирішенню завдань оперативно-розшукової діяльності. Створює належні умови для такого конфіденційного співробітництва та безпеки зазначених осіб. Проводить їх виховання і навчання в обсязі, необхідному для ефективного виконання покладених завдань, здійснює аналіз та оцінку їхньої діяльності.

Накопичує, аналізує та узагальнює отриману оперативну інформацію, вносить пропозиції щодо її подальшої реалізації, планування і проведення відповідних оперативно-розшукових заходів.

Збирає і перевіряє інформацію, яка характеризує оперативну обстановку по лінії роботи, та про підготовку, вчинення протиправних дій, попередження, виявлення та припинення яких законодавством віднесено до компетенції СБ України, в установленому порядку організовує та безпосередньо проводить роботу щодо недопущення таких дій.

Виходячи з аналізу і оцінки оперативної обстановки по лінії роботи, прогнозу її подальшого розвитку, вносить пропозиції щодо планування оперативно-службової діяльності підрозділу. З метою якісного та ефективного виконання покладених завдань постійно планує свою роботу та звітує керівництву підрозділу щодо виконання запланованих заходів.

За завданням керівництва підрозділу організовує та безпосередньо здійснює підбір і вивчення кандидатів на службу (роботу) чи до вступу до навчальних закладів СБ України.

Здійснює заходи з перевірки громадян у зв’язку з їх допуском до державної таємниці.

Здійснює функції старшого з питань організації та здійснення оперативно-розшукової діяльності по лінії роботи. Надає практичну допомогу новопризначеним оперуповноваженим з питань професійної адаптації та опанування доручених ділянок оперативно-розшукової діяльності. За дорученням керівництва підрозділу виконує наставницькі функції стосовно молодих оперуповноважених (до 3 років перебування на посаді з моменту зарахування в СБ України на військову службу офіцерського складу).

Постійно працює над підвищенням рівня професійної, фізичної та оперативно-бойової підготовки, мобілізаційної готовності.

Має право

У встановленому порядку проводити заходи із спеціальної перевірки і залучення громадян України та інших осіб до конфіденційного співробітництва, працювати з ними на негласній основі в інтересах виконання завдань оперативно-розшукової діяльності.

Проводити заходи оперативно-розшукової діяльності відповідно до планів оперативно-службової діяльності підрозділу та планів роботи по оперативно-розшукових справах.

Вносити на розгляд керівництва підрозділу конкретні обґрунтовані пропозиції щодо поліпшення організації оперативно-службової діяльності та удосконалення нормативно-правових актів СБ України, якими визначаються її організаційні засади.
Оперуповноважений старший лейтенант Приходько Владислав Олександрович - проводить оперативно-пошукові заходи, спрямовані на виявлення, попередження та припинення протиправної діяльності організованих злочинних груп насильницького характеру, в тому числі ОЗУ, що вчиняють злочини із застосуванням вогнепальної зброї. Крім цього проводить оперативно-пошукові заходи, спрямовані на викриття та нейтралізацію організованих злочинних угруповань, діяльність яких пов’язана з легалізацією грошових коштів, здобутих в результаті незаконної діяльності в сфері ігорного бізнесу. Безпосереднє здійснює заходи, пов’язані з виконанням завдань державної безпеки.

Самостійно та у взаємодії з зацікавленими підрозділами УСБУ здійснює заходи по виявленню та ліквідації етнічних організованих злочинних угруповань, в тому числі тих, що підтримують зв’язки з закордонними злочинними формуваннями.

Через офіційні та оперативні можливості відповідних підрозділів УМВСУ, здійснює заходи по відстеженню розслідуванню гучних та резонансних злочинів, в тому числі з участю злочинних авторитетів.

З цією метою відповідно до вимог законодавства України та нормативно-правових актів СБ України в установленому порядку залучає до конфіденційного співробітництва громадян України та інших осіб, здатних сприяти ефективному вирішенню завдань оперативно-розшукової діяльності. Створює належні умови для такого конфіденційного співробітництва та безпеки зазначених осіб. Проводить їх виховання і навчання в обсязі, необхідному для ефективного виконання покладених завдань, здійснює аналіз та оцінку їхньої діяльності.

Накопичує, аналізує та узагальнює отриману оперативну інформацію, вносить пропозиції щодо її подальшої реалізації, планування і проведення відповідних оперативно-розшукових заходів.

Збирає і перевіряє інформацію, яка характеризує оперативну обстановку по лінії роботи, та про підготовку, вчинення протиправних дій, попередження, виявлення та припинення яких законодавством віднесено до компетенції СБ України, в установленому порядку організовує та безпосередньо проводить роботу щодо недопущення таких дій.

Бере участь у роботі по підбору і вивченню кандидатів на службу (роботу) в СБ України.

Здійснює заходи з перевірки громадян у зв’язку з їх допуском до державної таємниці.

Виходячи з аналізу і оцінки оперативної обстановки по лінії роботи, прогнозу її подальшого розвитку, вносить пропозиції щодо планування оперативно-службової діяльності підрозділу. З метою якісного та ефективного виконання покладених завдань постійно планує свою роботу та звітує керівництву підрозділу щодо виконання запланованих заходів.

Виконує функції старшого з питань організації та здійснення оперативно-розшукової діяльності по лінії роботи. Надає практичну допомогу новопризначеним оперуповноваженим з питань професійної адаптації та опанування доручених ліній оперативно-розшукової діяльності. За дорученням керівництва підрозділу виконує наставницькі функції стосовно молодих оперуповноважених (до 3 років перебування на посаді з моменту зарахування в СБ України на військову службу офіцерського складу).

Має право

У встановленому порядку проводити заходи із спеціальної перевірки і залучення громадян України та інших осіб до конфіденційного співробітництва, працювати з ними на негласній основі в інтересах виконання завдань оперативно-розшукової діяльності.

Проводити інші заходи оперативно-розшукової діяльності відповідно до планів оперативно-службової діяльності підрозділу та планів роботи по оперативно-розшукових справах.

Вносити на розгляд керівництва підрозділу конкретні обгрунтовані пропозиції щодо поліпшення організації оперативно-службової діяльності та удосконалення нормативно-правових актів СБ України, якими визначаються її організаційні засади.

Старший оперуповноважений капітан Мірошник Вадим Васильович — здійснює оперативно-розшукові заходи, спрямовані на викриття та нейтралізацію транснаціональних та міжрегіональних організованих злочинних угруповань, діяльність яких пов’язана з організацією каналів нелегальної міграції через державний кордон України, метою яких є торгівля людьми та легалізація доходів одержаних в результаті протиправної діяльності. Безпосереднє здійснює заходи, пов’язані з виконанням завдань державної безпеки.

Забезпечує взаємодію з підрозділами Харківської митниці та Харківського прикордонного загону по лініям боротьби з незаконним міжнародним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та транснаціональних і міжрегіональних організованих злочинних угруповань, діяльність яких пов’язана з організацією каналів нелегальної міграції.

З цією метою відповідно до вимог законодавства України та нормативно-правових актів СБ України в установленому порядку залучає до конфіденційного співробітництва громадян України та інших осіб, здатних сприяти ефективному вирішенню завдань оперативно-розшукової діяльності. Створює належні умови для такого конфіденційного співробітництва та безпеки зазначених осіб. Проводить їх виховання і навчання в обсязі, необхідному для ефективного виконання покладених завдань, здійснює аналіз та оцінку їхньої діяльності.

Накопичує, аналізує та узагальнює отриману оперативну інформацію, вносить пропозиції щодо її подальшої реалізації, планування і проведення відповідних оперативно-розшукових заходів.

Збирає і перевіряє інформацію, яка характеризує оперативну обстановку по лінії роботи, та про підготовку, вчинення протиправних дій, попередження, виявлення та припинення яких законодавством віднесено до компетенції СБ України, в установленому порядку організовує та безпосередньо проводить роботу щодо недопущення таких дій.

Бере участь у роботі по підбору і вивченню кандидатів на службу (роботу) в СБ України.

Здійснює заходи з перевірки громадян у зв’язку з їх допуском до державної таємниці.

Виходячи з аналізу і оцінки оперативної обстановки по лінії роботи, прогнозу її подальшого розвитку, вносить пропозиції щодо планування оперативно-службової діяльності підрозділу. З метою якісного та ефективного виконання покладених завдань постійно планує свою роботу та звітує керівництву підрозділу щодо виконання запланованих заходів.

Виконує функції старшого з питань організації та здійснення оперативно-розшукової діяльності по лінії роботи. Надає практичну допомогу новопризначеним оперуповноваженим з питань професійної адаптації та опанування доручених ліній оперативно-розшукової діяльності. За дорученням керівництва підрозділу виконує наставницькі функції стосовно молодих оперуповноважених (до 3 років перебування на посаді з моменту зарахування в СБ України на військову службу офіцерського складу).

Має право:

У встановленому порядку проводити заходи із спеціальної перевірки і залучення громадян України та інших осіб до конфіденційного співробітництва, працювати з ними на негласній основі в інтересах виконання завдань оперативно-розшукової діяльності.

Проводити інші заходи оперативно-розшукової діяльності відповідно до планів оперативно-службової діяльності підрозділу та планів роботи по оперативно-розшукових справах.

Вносити на розгляд керівництва підрозділу конкретні обґрунтовані пропозиції щодо поліпшення організації оперативно-службової діяльності та удосконалення нормативно-правових актів СБ України, якими визначаються її організаційні засади.
Оперуповноважений за рахунок посади старшого оперуповноваженого старший лейтенант Кіченко Олег Миколайович - проводить оперативно-пошукові заходи, спрямовані на викриття та нейтралізацію транснаціональних та міжрегіональних організованих злочинних угруповань, діяльність яких пов’язана з організацією торгівлі людьми, в тому числі з використанням туристичних та модельних агенцій. Також, проводить оперативно-пошукові заходи, спрямовані на викриття та ліквідацію ОЗУ, які спеціалізуються на незаконному (комерційному) усиновленні українських дітей іноземними громадянами, недопущення в процесі усиновлення корупційних проявів з боку посадових осіб відповідних державних органів. Безпосереднє здійснює заходи, пов’язані з виконанням завдань державної безпеки.

Розробляє заходи по виявленню та ліквідації економічного підґрунтя існування вказаних організованих злочинних угруповань. Особисто, а також у взаємодії з другими підрозділами УСБУ веде перевірку та розробку організаторів, активних учасників цих злочинних угруповань і їх корумпованих зв’язків у структурах влади, управління, правоохоронних органах та громадських організаціях, виробляє заходи по удосконаленню цієї роботи.

З цією метою відповідно до вимог законодавства України та нормативно-правових актів СБ України в установленому порядку залучає до конфіденційного співробітництва громадян України та інших осіб, здатних сприяти ефективному вирішенню завдань оперативно-розшукової діяльності. Створює належні умови для такого конфіденційного співробітництва та безпеки зазначених осіб. Проводить їх виховання і навчання в обсязі, необхідному для ефективного виконання покладених завдань, здійснює аналіз та оцінку їхньої діяльності.

Накопичує, аналізує та узагальнює отриману оперативну інформацію, вносить пропозиції щодо її подальшої реалізації, планування і проведення відповідних оперативно-розшукових заходів.

Збирає і перевіряє інформацію, яка характеризує оперативну обстановку по лінії роботи, та про підготовку, вчинення протиправних дій, попередження, виявлення та припинення яких законодавством віднесено до компетенції СБ України, бере участь у недопущенні таких дій.

Бере участь у роботі з підбору, вивчення та оформлення кандидатів на службу (роботу) чи до вступу до навчальних закладів СБ України.

Здійснює заходи з перевірки громадян у зв’язку з їх допуском до державної таємниці.

Виходячи з аналізу і оцінки оперативної обстановки по лінії роботи, прогнозу її подальшого розвитку, вносить пропозиції щодо планування оперативно-службової діяльності підрозділу. З метою якісного та ефективного виконання покладених завдань постійно планує свою роботу та звітує керівництву підрозділу щодо виконання запланованих заходів.

Постійно працює над підвищенням рівня професійної, фізичної та оперативно-бойової підготовки, мобілізаційної готовності.

Має право

У встановленому порядку проводити заходи із спеціальної перевірки і залучення громадян України та інших осіб до конфіденційного співробітництва, працювати з ними на негласній основі в інтересах виконання завдань оперативно-розшукової діяльності.

Проводити заходи оперативно-розшукової діяльності відповідно до планів оперативно-службової діяльності підрозділу та планів роботи по оперативно-розшукових справах.

Вносити на розгляд керівництва підрозділу конкретні пропозиції щодо поліпшення організації своєї оперативно-службової діяльності.

4 відділ

“Боротьба з корупцією в митних органах та контрабандою”.

Начальник відділу - 1

Заступник начальника відділу - 1

Старший оперуповноважений в ОВС - 3

Старший оперуповноважений - 4

Оперуповноважений - 2

11

Оперативний склад 4 відділу — організує та здійснює оперативно-розшукові заходи щодо попередження корупції в митних органах, виявлення та припинення контрабандної діяльності на каналі зовнішньоекономічних зв’язків, оперативної розробки міжрегіональних контрабандних формувань. Здійснюють виявлення та припинення каналів контрабандного переміщення через кордон України товарів, валютних коштів, дорогоцінних металів, ювелірних виробів, історичних та культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних, вибухових речовин, зброї та боєприпасів.
Начальник відділу майор Максютін Олександр Олександрович - здійснює безпосереднє керівництво службовою діяльністю особового складу, планує роботу відділу, систематично аналізує оперативну обстановку по лінії і, з урахуванням тенденцій її розвитку, виробляє шляхи вдосконалення агентурно-оперативної діяльності.

Організує роботу співробітників відділу по виявленню в економічно-фінансових структурах, які проводять широкомасштабні товарні операції з закордонними партнерами, контрабандних операцій і незаконного вивезення валютних коштів за межі України, а також контрабанди дорогоцінних металів, ювелірних виробів, культурних та історичних цінностей і корумпованих осіб в митних органах. Забезпечує взаємодію з іншими підрозділами Управління, МРВ УСБУ.

Залучає джерела інформації, особисто і разом з офіцерами відділу веде справи оперативного обліку з ознаками контрабанди на громадян України та їх злочинні зв’язки з числа іноземців.

Координує та здійснює заходи по агентурному проникненню в закордонні контрабандні центри і злочинні угрупування.

Контролює роботу підрозділу з питань імпорту-експорту, “хибного транзиту”, виробляє та реалізує заходи по удосконаленню роботи особового складу. Відповідальний за облік та використання інформації.

Проводить роботу по підвищенню рівня професійної майстерності офіцерів відділу, відповідає за їх безпеку та конспірацію в роботі.

Має право:

У встановленому порядку проводити заходи із спеціальної перевірки і залучення громадян України та інших осіб до конфіденційного співробітництва, працювати з ними на негласній основі в інтересах виконання завдань контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності.

Проводити заходи контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності відповідно до планів оперативно-службової діяльності підрозділу та планів роботи по контррозвідувальних і оперативно-розшукових справах.

Вносити на розгляд керівництва підрозділу конкретні обгрунтовані пропозиції щодо поліпшення організації оперативно-службової діяльності, координації і контролю діяльності інших підрозділів в системі СБ України за визначеними лініями контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, удосконалення нормативно-правових актів СБ України, якими визначаються її організаційні засади.
Заступник начальника відділу ст. лейтенант Доровський Віктор Олександрович - організує та здійснює оперативно-розшукові заходи щодо попередження корупції в митних органах, надає допомогу начальнику відділу в організації роботи та контролі за службовою діяльністю оперативного складу по лінії роботи.

Накопичує, аналізує та узагальнює отриману відділом оперативну інформацію, вносить пропозиції щодо подальшої реалізації, планування і проведення відповідних контррозвідувальних та оперативно-розшукових заходів, виробляє заходи по удосконаленню оперативної діяльності. Виходячи з аналізу отриманої інформації, організує відповідну діяльність відділу за лінією роботи, пов’язаною з виявленням та припиненням протиправної діяльності юридичних та фізичних осіб з числа громадян України, країн СНД та іноземців на каналі зовнішньоекономічної діяльності.

Залучає джерела інформації, самостійно та разом з офіцерами напрямку перевіряє сигнали, веде справи оперативного обліку по контрабанді на корумпованих осіб із числа працівників митниць.

Надає допомогу адміністрації органів митного контролю по удосконаленню їх діяльності.

Проводить роботу по підвищенню рівня бойової і фізичної підготовки особового складу, відповідає за його безпеку і конспірацію в роботі.

Веде підбір, вивчення та підготовку кандидатів на роботу в СБ України.

Має право:

У встановленому порядку проводити заходи із спеціальної перевірки і залучення громадян України та інших осіб до конфіденційного співробітництва, працювати з ними на негласній основі в інтересах виконання завдань контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності.

Проводити заходи контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності відповідно до планів оперативно-службової діяльності підрозділу та планів роботи по контррозвідувальних і оперативно-розшукових справах.

Вносити на розгляд керівництва підрозділу конкретні обгрунтовані пропозиції щодо поліпшення організації оперативно-службової діяльності, координації і контролю діяльності інших підрозділів в системі СБ України за визначеними лініями контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, удосконалення нормативно-правових актів СБ України, якими визначаються її організаційні засади.
Старший оперуповноважений в ОВС 4 відділу ГВ “К” УСБУ в Харківській області майор Кульбіт Андрій Володимирович

У взаємодії з Дергачівським МРВ та відділом в м. Чугуєві Управління СБ України в Харківській області веде роботу по виявленню, попередженню та припиненню контрабандної діяльності ОЗУ поза пунктами митного контролю пропуску на території Вовчанського, Харківського, Дергачівського та Золочівського районів Харківської області товарів народного споживання, підакцизних товарів, тощо.

Надає допомогу у проведенні заходів пов’язаних з виявленням та припиненням корупційних дій військовослужбовців Харківського прикордонного загону на території оперативного забезпечення.

Залучає джерела інформації, перевіряє сигнали й веде справи оперативного обліку по вказаній лінії роботи.

При реалізації справ оперативного обліку бере участь у роботі оперативно-слідчих груп.

Аналізує інформацію, що надходить по лінії роботи.

Вживає заходи по вдосконаленню оперативно-службової діяльності на зазначеній ділянці.

Має право:

У встановленому порядку проводити заходи із спеціальної перевірки і залучення громадян України та інших осіб до конфіденційного співробітництва, працювати з ними на негласній основі в інтересах виконання завдань контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності.

Проводити заходи контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності відповідно до планів оперативно-службової діяльності підрозділу та планів роботи по контррозвідувальних і оперативно-розшукових справах.

Вносити на розгляд керівництва підрозділу конкретні обгрунтовані пропозиції щодо поліпшення організації оперативно-службової діяльності, координації і контролю діяльності інших підрозділів в системі СБ України за визначеними лініями контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, удосконалення нормативно-правових актів СБ України, якими визначаються її організаційні засади.
Оперуповноважений (за рахунок посади старшого оперуповноваженого) 4 відділу ГВ “К” УСБУ в Харківській області лейтенант Клоков Максим Ігоревич.

У взаємодії з Куп’янським МРВ (Дворічанський та Велико-Бурлуцький райони) Управління, іншими правоохоронними органами проводить роботу по виявленню, попередженню та припиненню контрабандної діяльності ОЗУ та окремих осіб, які займаються незаконним переміщенням через кордон України поза пунктів митного пропуску, а також на митному посту «Куп’янськ» (ВМО «Чугунівка» та ВМО «Піски») Харківської обласної митниці товарів народного споживання, підакцизних товарів, тощо.

Проводить заходи пов’язані з виявленням та припиненням корупційних діянь посадових осіб, які сприяють здійсненню контрабандної діяльності поза пунктами митного пропуску на території оперативного забезпечення.

Залучає джерела інформації, перевіряє сигнали й веде справи оперативного обліку по вказаній лінії роботи.

При реалізації справ оперативного обліку бере участь у роботі оперативно-слідчих груп.

Аналізує інформацію, що надходить по лінії роботи.

Вживає заходи по вдосконаленню оперативно-службової діяльності на зазначеній ділянці.
Старший оперуповноважений в ОВС 4 відділу ГВ “К” УСБУ в Харківській області капітан Лисенко Олексій Валерійович

У взаємодії з підрозділами Управління СБ України в Харківській області веде роботу по виявленню, попередженню та припиненню контрабандної діяльності ОЗУ та окремих осіб, які на каналі ЗЕД в зоні діяльності ВМО № 3 та № 4 Харківської обласної митниці займаються незаконним переміщенням через кордон України товарів народного споживання, підакцизних товарів, тощо.

Проводить заходи пов’язані з виявленням та припиненням корупційних діянь серед посадових осіб ВМО № 3 та № 4 Харківської обласної митниці.

Залучає джерела інформації, перевіряє сигнали й веде справи оперативного обліку по вказаній лінії роботи.

При реалізації справ оперативного обліку бере участь у роботі оперативно-слідчих груп.

Аналізує інформацію, що надходить по лінії роботи.

Вживає заходи по вдосконаленню оперативно-службової діяльності на зазначеній ділянці.

Має право:

У встановленому порядку проводити заходи із спеціальної перевірки і залучення громадян України та інших осіб до конфіденційного співробітництва, працювати з ними на негласній основі в інтересах виконання завдань контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності.

Проводити заходи контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності відповідно до планів оперативно-службової діяльності підрозділу та планів роботи по контррозвідувальних і оперативно-розшукових справах.

Вносити на розгляд керівництва підрозділу конкретні обгрунтовані пропозиції щодо поліпшення організації оперативно-службової діяльності, координації і контролю діяльності інших підрозділів в системі СБ України за визначеними лініями контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, удосконалення нормативно-правових актів СБ України, якими визначаються її організаційні засади.
Старший оперуповноважений 4 відділу ГВ “К” УСБУ в Харківській області________________________________________________________

У взаємодії з підрозділами Управління СБ України в Харківській області веде роботу по виявленню, попередженню та припиненню контрабандної діяльності ОЗУ та окремих осіб, які на каналі ЗЕД в зоні діяльності ВМО №2, та № 6 Харківської обласної митниці займаються незаконним переміщенням через кордон України товарів народного споживання, підакцизних товарів, тощо.

Проводить заходи пов’язані з виявленням та припиненням корупційних діянь серед посадових осіб ВМО № 2 та № 6 Харківської обласної митниці.

Залучає джерела інформації, перевіряє сигнали й веде справи оперативного обліку по вказаній лінії роботи.

При реалізації справ оперативного обліку бере участь у роботі оперативно-слідчих груп.

Аналізує інформацію, що надходить по лінії роботи.

Вживає заходи по вдосконаленню оперативно-службової діяльності на зазначеній ділянці.

Має право:

У встановленому порядку проводити заходи із спеціальної перевірки і залучення громадян України та інших осіб до конфіденційного співробітництва, працювати з ними на негласній основі в інтересах виконання завдань контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності.

Проводити заходи контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності відповідно до планів оперативно-службової діяльності підрозділу та планів роботи по контррозвідувальних і оперативно-розшукових справах.

Вносити на розгляд керівництва підрозділу конкретні обгрунтовані пропозиції щодо поліпшення організації оперативно-службової діяльності, координації і контролю діяльності інших підрозділів в системі СБ України за визначеними лініями контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, удосконалення нормативно-правових актів СБ України, якими визначаються її організаційні засади.
Оперуповноважений 4 відділу ГВ “К” УСБУ в Харківській області старший лейтенант Маньковський Денис Володимирович

У взаємодії з підрозділами Управління СБ України в Харківській області веде роботу по виявленню, попередженню та припиненню контрабандної діяльності ОЗУ та інших осіб, які на каналі ЗЕД в зоні діяльності ВМО № 1 та № 5 Харківської обласної митниці займаються незаконним переміщенням через кордон України товарів народного споживання, підакцизних товарів, тощо.

Проводить заходи пов’язані з виявленням та припиненням корупційних діянь серед посадових осіб ВМО № 1 та № 5 Харківської обласної митниці.

Залучає джерела інформації, перевіряє сигнали й веде справи оперативного обліку по вказаній лінії роботи.

При реалізації справ оперативного обліку бере участь у роботі оперативно-слідчих груп.

Аналізує інформацію, що надходить по лінії роботи.

Вживає заходи по вдосконаленню оперативно-службової діяльності на зазначеній ділянці.

Має право:

У встановленому порядку проводити заходи із спеціальної перевірки і залучення громадян України та інших осіб до конфіденційного співробітництва, працювати з ними на негласній основі в інтересах виконання завдань контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності.

Проводити заходи контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності відповідно до планів оперативно-службової діяльності підрозділу та планів роботи по контррозвідувальних і оперативно-розшукових справах.

Вносити на розгляд керівництва підрозділу конкретні обгрунтовані пропозиції щодо поліпшення організації оперативно-службової діяльності, координації і контролю діяльності інших підрозділів в системі СБ України за визначеними лініями контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, удосконалення нормативно-правових актів СБ України, якими визначаються її організаційні засади.
Старший оперуповноважений в ОВС 4 відділу ГВ “К” УСБУ в Харківській області підполковник Шкурко Володимир Євгенович.

У взаємодії з іншими підрозділами УСБУ в Харківській області організує і здійснює заходи по виявленню, попередженню та припиненню контрабандної діяльності ОЗУ та інших осіб, які займаються незаконним переміщенням через кордон України культурних та історичних цінностей, валютних коштів, дорогоцінних металів та ювелірних виробів.

Залучає джерела інформації, перевіряє сигнали та веде справи оперативного обліку по вказаній лінії роботи.

Приймає участь в розробці та документуванні контрабандної діяльності ОЗУ поза пунктами митного пропуску та на каналі ЗЕД.

При реалізації справ оперативного обліку бере участь у роботі оперативно-слідчих груп.

Аналізує та узагальнює інформацію, що надходить по лініям роботи відділу.

Вживає заходи по вдосконаленню оперативно-службової діяльності на зазначеній ділянці.

Має право:

У встановленому порядку проводити заходи із спеціальної перевірки і залучення громадян України та інших осіб до конфіденційного співробітництва, працювати з ними на негласній основі в інтересах виконання завдань контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності.

Проводити заходи контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності відповідно до планів оперативно-службової діяльності підрозділу та планів роботи по контррозвідувальних і оперативно-розшукових справах.

Вносити на розгляд керівництва підрозділу конкретні обгрунтовані пропозиції щодо поліпшення організації оперативно-службової діяльності, координації і контролю діяльності інших підрозділів в системі СБ України за визначеними лініями контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, удосконалення нормативно-правових актів СБ України, якими визначаються її організаційні засади.
Старший оперуповноважений 4 відділу ГВ “К” УСБУ в Харківській області капітан Герасимов Юрій Володимирович.

У взаємодії з іншими підрозділами Управління проводить заходи пов’язані з виявленням та припиненням контрабандної діяльності ОЗУ та окремих осіб, корупційних діянь серед посадових осіб на митному посту «Автомобільний» Харківської обласної митниці (ВМО «Гоптівка» та ВМО «Плетенівка»):

Залучає джерела інформації, перевіряє сигнали й веде справи оперативного обліку по вказаній лінії роботи.

При реалізації справ оперативного обліку бере участь у роботі оперативно-слідчих груп.

Аналізує інформацію, що надходить по лінії роботи.

Вживає заходи по вдосконаленню оперативно-службової діяльності на зазначеній ділянці

Має право:

У встановленому порядку проводити заходи із спеціальної перевірки і залучення громадян України та інших осіб до конфіденційного співробітництва, працювати з ними на негласній основі в інтересах виконання завдань контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності.

Проводити заходи контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності відповідно до планів оперативно-службової діяльності підрозділу та планів роботи по контррозвідувальних і оперативно-розшукових справах.

Вносити на розгляд керівництва підрозділу конкретні обгрунтовані пропозиції щодо поліпшення організації оперативно-службової діяльності, координації і контролю діяльності інших підрозділів в системі СБ України за визначеними лініями контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, удосконалення нормативно-правових актів СБ України, якими визначаються її організаційні засади.
Старший оперуповноважений 4 відділу ГВ “К” УСБУ в Харківській області старший лейтенант Карпенко Максим Миколайович.

У взаємодії з іншими підрозділами Управління проводить заходи пов’язані з виявленням та припиненням корупційних діянь серед посадових осіб, контрабандної діяльності ОЗУ та окремих осіб на митному посту «Харків-Аеропорт» та митному посту «Залізничний» Харківської обласної митниці (ВМП «Харків-Аеропорт», СМО МП «Харків-Аеропорт», ВМО «Харків-Пасажирський», ВМО «Козача Лопань», ВМО «Сортувальний»):

Залучає джерела інформації, перевіряє сигнали й веде справи оперативного обліку по вказаній лінії роботи.

При реалізації справ оперативного обліку бере участь у роботі оперативно-слідчих груп.

Аналізує інформацію, що надходить по лінії роботи.

Вживає заходи по вдосконаленню оперативно-службової діяльності на зазначеній ділянці.

Має право:

У встановленому порядку проводити заходи із спеціальної перевірки і залучення громадян України та інших осіб до конфіденційного співробітництва, працювати з ними на негласній основі в інтересах виконання завдань контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності.

Проводити заходи контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності відповідно до планів оперативно-службової діяльності підрозділу та планів роботи по контррозвідувальних і оперативно-розшукових справах.

Вносити на розгляд керівництва підрозділу конкретні обгрунтовані пропозиції щодо поліпшення організації оперативно-службової діяльності, координації і контролю діяльності інших підрозділів в системі СБ України за визначеними лініями контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, удосконалення нормативно-правових актів СБ України, якими визначаються її організаційні засади.

Повинен знати:

Конституцію України, вимоги чинного законодавства України та нормативно-правових актів СБ України щодо завдань, організації, форм і методів контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, боротьби з тероризмом, корупцією та організованою злочинністю, охорони державної таємниці;

положення Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України;

закони України та інші нормативно-правові акти, що стосуються функціонування (діяльності) об’єктів оперативної заінтересованості;

Статути Збройних Сил України, інші правові акти, які визначають порядок проходження військової служби;

організацію і порядок взаємодії в системі СБ України, з державними органами при організації та проведенні контррозвідувальних та оперативно-розшукових заходів за визначеними лініями діяльності;

основи теорії і практики контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, криміналістики, оперативної психології, основні положення історії спеціальних служб;

оперативну обстановку за визначеними лініями контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, основні тенденції і перспективи її подальшого розвитку.
Оперуповноважений 4 відділу ГВ “К” УСБУ в Харківській області лейтенант Рибалка Артур Вікторович.

У взаємодії з Куп’янським МРВ та іншими підрозділами Управління СБ України в Харківській області веде роботу по виявленню, попередженню та припиненню корупційних діянь серед посадових осіб, контрабандної діяльності ОЗУ та окремих осіб, які займаються незаконним переміщенням через кордон України на митному посту «Куп’янськ» Харківської обласної митниці (ВМО №1, ВМО «Тополі», ВМО «Сортувальний») товарів народного споживання, підакцизних товарів, тощо.

Залучає джерела інформації, перевіряє сигнали й веде справи оперативного обліку по вказаній лінії роботи.

При реалізації справ оперативного обліку бере участь у роботі оперативно-слідчих груп.

Аналізує інформацію, що надходить по лінії роботи.

Вживає заходи по вдосконаленню оперативно-службової діяльності на зазначеній ділянці.

Має право:

У встановленому порядку проводити заходи із спеціальної перевірки і залучення громадян України та інших осіб до конфіденційного співробітництва, працювати з ними на негласній основі в інтересах виконання завдань контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності.

Проводити заходи контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності відповідно до планів оперативно-службової діяльності підрозділу та планів роботи по контррозвідувальних і оперативно-розшукових справах.

Вносити на розгляд керівництва підрозділу конкретні обгрунтовані пропозиції щодо поліпшення організації оперативно-службової діяльності, координації і контролю діяльності інших підрозділів в системі СБ України за визначеними лініями контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, удосконалення нормативно-правових актів СБ України, якими визначаються її організаційні засади.

5 відділ

“Організація та здійснення контррозвідувальних та оперативно-розшукових заходів з виявлення та припинення протиправних дій організованих злочинних угруповань в сфері управління та економіки, в т.ч. з ознаками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. ”

Начальник відділу - 1

Заступник начальника відділу - 1

Старший оперуповноважений по особливо важливих справах - 3

Старший оперуповноважений - 4

Оперуповноважений - 2

11

Оперативний склад 5 відділу організує та здійснює оперативно-розшукову роботу по виявленню, попередженню і припиненню протиправних дій, вчинених ОЗУ у кредитно-фінансовій і банківській системах, галузі машинобудування, паливно-енергетичному, агропромисловому та військово-промисловому комплексах, які спрямовуються, насамперед, на розкрадання розтрату та нецільове використання бюджетних коштів, незаконне відшкодування ПДВ і виведення капіталів за кордон, збиткове для держави відчуження майна в процесі роздержавлення підприємств (пріоритетні завдання за основними напрямами роботи СБУ затверджені наказом СБУ № 003 від 14.11.2009р.). Веде боротьбу з проявами корупції в сфері розподілу бюджетних коштів, користування надрами та земельними ресурсами та регулювання житлового та іншого будівництва. Координує вказану лінію оперативно-розшукової діяльності і надає практичну допомогу у її організації підрозділам Управління. Приймає участь у оперативному супроводженні кримінальних справ, віднесених до компетенції СБУ у сферах економіки та фінансів.
Начальник відділу підполковник Теличенко Андрій Вікторович - організує роботу офіцерів відділу по протидії корупції та організованої злочинної діяльності в сфері управління та економіки, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, розкраданню державного майна та бюджетних коштів, порушенню законодавства про бюджетну систему України. Організує роботу по протидії корупції в сфері розподілу бюджетних коштів, користування земельними і природними ресурсами, регулювання будівництва. Здійснює управлінські функції з організації та координації діяльності інших підрозділів УСБУ за визначеними лініями оперативно-розшукової діяльності.

В установленому порядку забезпечує взаємодію з цих питань оперативного складу відділу, а також відповідних підрозділів УСБУ і Центрального апарату. Здійснює планомірну цілеспрямовану діяльність з вивчення і оцінки оперативної обстановки за визначеною лінією діяльності та прогнозу її подальшого розвитку.

Особисто та спільно з офіцерами відділу веде справи оперативного обліку, організує і особисто приймає участь в розробці суспільно-небезпечних злочинних угруповань та причетних до їх діяльності осіб. З цією метою відповідно до вимог законодавства України та нормативно-правових актів СБ України в установленому порядку залучає до конфіденційного співробітництва громадян України та інших осіб, здатних ефективно вирішувати завдання оперативно-розшукової діяльності.

Узагальнює та аналізує матеріали по лініях оперативної діяльності відділу, намічає та реалізує заходи по вдосконаленню роботи офіцерів підрозділу, а також по взаємодії з співробітниками МРВ.

Підтримує офіційні стосунки з керівниками та головними спеціалістами кредитно-фінансових закладів, державних та комерційних структур, контролюючих органів у цій галузі.

Відповідає за мобілізаційну готовність відділу, підбір, розставлення, виховання і професійне навчання, військову і фізичну підготовку оперативного складу, забезпечення власної безпеки і конспірації. Здійснює заходи щодо збереження і поповнення матеріально-технічної бази відділу, необхідної для повноцінного функціонування підрозділу.

Організовує, координує та контролює діяльність відділу, пов’язану із забезпеченням режиму таємності; здійснює контроль за виконанням порядку поводження з матеріальними носіями таємної інформації; контролює та забезпечує виконання заходів щодо усунення причин і умов витоку таємної інформації; аналізує інформацію з питань забезпечення режиму таємності у режимних приміщеннях відділу; готує необхідні звітні дані про роботу відділу; виконує вимоги інструкцій, положень, правил, наказів та вказівок щодо ведення таємного діловодства.

Має право:

У встановленому порядку проводити заходи із спеціальної перевірки і залучення до конфіденційного співробітництва громадян України та інших осіб, працювати з ними на негласній основі в інтересах виконання завдань контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності.

Проводити заходи контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності відповідно до планів оперативно-службової діяльності підрозділу та планів роботи по контррозвідувальних і оперативно-розшукових справах.

Вносити на розгляд керівництва Головного відділу „К” конкретні обґрунтовані пропозиції щодо поліпшення організації оперативно-службової діяльності, координації і контролю діяльності інших підрозділів в системі СБ України за визначеними лініями контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, удосконалення нормативно-правових актів СБ України, якими визначаються її організаційні засади.
Заступник начальника відділу майор Рой Максим Сергійович - разом із начальником відділу забезпечує керівництво оперативно-службовою діяльністю співробітників відділу, особисто бере участь у проведенні найбільш складних оперативно-розшукових, процесуальних і профілактичних заходів.

Забезпечує аналіз і систематизацію всієї інформації, що поступає до відділу, а також про стан оперативної ситуації в регіоні по лінії діяльності і результати роботи відділу. Здійснює на цій основі прогнозування змін оперативної обстановки і тенденцій її розвитку, виділення проблем і пріоритетних напрямків роботи. Готує пропозиції для виробки управлінських рішень і реалізації практичних заходів для удосконалювання оперативно-розшукової діяльності.

Відповідає за інформаційне наповнення регіонального і республіканського банків даних зведеннями, здобутими по лініях роботи, інформування органів влади і управління з питань, що відноситься до компетенції органів безпеки. Відповідає за стан забезпечення режиму таємності, конспірації і власної безпеки, підтримки необхідного рівня дисципліни і мобілізаційної готовності співробітників відділу.

Контролює і надає практичну допомогу співробітникам відділу при здійсненні оперативно-розшукових заходів, виробляє заходи для підвищення її ефективності.

Особисто бере участь в організації і проведенні заходів по виявленню та припиненню протиправної діяльності ОЗУ пов’язаної з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, розкраданням бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування ПДВ, заволодінням майном бюджетоутворюючих підприємств з часткою державної власності у статутному фонді, а також ОЗУ, діючих в паливно-енергетичному, військово-промисловому комплексах регіону, в сферах розподілу земельних ресурсів та використання бюджетних коштів. З цією метою разом із начальником відділу підтримує офіційні контакти з керівниками підрозділів ДПА в Харківській області та керівним складом районних податкових інспекцій, обласного управління держказначейства, КРУ в Харківській області, ГУ держкомзему в Харківській області, ХРФ ДП “Центр ДЗК”, ДАБК (державної архітектурно-будівельної комісії) та дербжудекспертизи.

Організує професійну та правову підготовку особового складу, підбір, вивчення і підготовку кандидатів до резерву поповнення органів СБУ.

Разом із начальником відділу здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності, постійного контролю за його дотриманням під час проведення всіх видів робіт з матеріальними носіями таємної інформації; контролює виконання заходів щодо усунення умов витоку таємної інформації; організує роботу щодо підвищення кваліфікації працівників, їх добору та розстановки, формування резерву підрозділу, а також бере участь у знищенні матеріальних носіїв таємної інформації.

Здійснює контроль за виконанням оперативним складом відділу вимог наказу Голови СБУ 080-1993 р. “Про затвердження і введення в дію “Інструкції по секретному діловодству в органах СБУ”:

- по забезпеченню безпеки і таємності режимних приміщень призначених для обробки інформації та зберігання документів, виробів, накопичувачів на твердих і гнучких магнітних дисках, інших матеріальних носіїв інформації, оперативно-розшукових справ, досьє і робочих справ агентів.

- за періодичним звіренням наявності документів у відділі.

Має право:

У встановленому порядку проводити заходи із спеціальної перевірки і залучення громадян України та інших осіб до конфіденційного співробітництва, працювати з ними на негласній основі в інтересах виконання завдань контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності.

Проводити заходи контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності відповідно до планів оперативно-службової діяльності підрозділу та планів роботи по контррозвідувальних і оперативно-розшукових справах.

Вносити на розгляд керівництва підрозділу та Головного відділу „К” конкретні обгрунтовані пропозиції щодо поліпшення організації оперативно-службової діяльності, координації і контролю діяльності інших підрозділів в системі СБ України за визначеними лініями контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, удосконалення нормативно-правових актів СБ України, якими визначаються її організаційні засади.
Старший оперуповноважений в особливо важливих справах підполковник Фіронов Алан Геннадійович надає начальнику відділу та його заступнику практичну допомогу у здійсненні ними управлінських функцій та реалізації їх повноважень з організації та координації діяльності щодо виявлення, попередження і припинення діяльності організованих злочинних угрупувань, які діють в сфері економіки.

Організовує та безпосередньо здійснює оперативно-розшукові заходи із здобуття (отримання) і перевірки оперативно вагомої інформації, виявлення, попередження та припинення протиправної діяльності ОЗУ у кредитно-фінансовій і банківській системах.

З цією метою відповідно до вимог законодавства України та нормативно-правових актів СБ України в установленому порядку залучає до конфіденційного співробітництва громадян України та інших осіб, здатних ефективно вирішувати завдання оперативно-розшукової діяльності.

В установленому порядку забезпечує взаємодію з цих питань оперативного складу відділу, а також з відповідних підрозділів УСБУ. Здійснює планомірну цілеспрямовану діяльність з вивчення і оцінки оперативної обстановки на даному напрямку роботи та прогнозу її подальшого розвитку.

В установленому порядку забезпечує взаємодію з цих питань оперативному складу підрозділу, а також з відповідними підрозділами УСБУ. Здійснює планомірну цілеспрямовану діяльність з вивчення і оцінки оперативної обстановки за визначеною лінією діяльності та прогнозу її подальшого розвитку.

Організує заходи по перевірці повідомлень про сумнівні та значні фінансові операції, узгодженню ліцензій за поданням НБУ.

Забезпечує взаємодію з керівництвом обласного Управління НБУ, підтримує офіційні контакти з керівниками та спеціалістами кредитно-банківських та фінансових установ, розташованих на території Харківської області. Проводить роботу по недопущенню втягування банківських службовців у протиправну діяльність. Організує заходи по перевірці інформації про сумнівні та значні фінансові операції, забезпечує взаємодію з керівництвом представництва Держкомісії по регулюванню ринків фінансових послуг по Харківській, Полтавській, Сумській та Чернігівський областях, підтримує офіційні контакти з фахівцями Управління з документальних перевірок фінансових установ ДПА області, Держаної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Веде справи оперативної розробки, при їх реалізації приймає участь в роботі оперативно-слідчих груп.

За завданням керівництва підрозділу організовує і здійснює підбір, вивчення та підготовку кандидатів на службу в органи СБУ. За дорученням керівництва підрозділу надає практичну допомогу новопризначеним оперуповноваженим з питань професійної адаптації та опанування доручених ділянок оперативно-розшукової діяльності, виконує наставницькі функції стосовно молодих оперуповноважених (до 3 років перебування на посаді з моменту зарахування в СБ України на військову службу офіцерського складу).

Капітан Добреля О.В. проводить роботу над підвищенням рівня професійної, фізичної та оперативно-бойвої підготовки, мобілізаційної готовності. Запобігає несанкціонованому ознайомленню з таємною інформацією та забезпечує встановлений порядок роботи з нею; організовує та забезпечує контроль за роботою і порядком поводження з матеріальними носіями таємної інформації (документами, картами, виробами, машинними носіями секретної інформації); виконує вимоги інструкцій, положень, правил, наказів та вказівок щодо ведення таємного діловодства.
Старший оперуповноважений в особливо важливих справах майор Головко Олександр Сергійович- надає начальнику відділу та його заступнику практичну допомогу у здійсненні ними управлінських функцій та реалізації їх повноважень з організації та координації діяльності щодо виявлення, попередження і припинення діяльності організованих злочинних угрупувань, які діють в сфері економіки.

Організовує та безпосередньо здійснює оперативно-розшукові заходи із здобуття (отримання) і перевірки оперативно вагомої інформації, виявлення, попередження та припинення протиправної діяльності організованих злочинних угруповань, спрямованої на розкрадання коштів бюджетоутворюючих підприємств з часткою державної власності у статутному фонді, а також підприємств ВПК, та заволодіння майном держпідприємств під час їх приватизації. Здійснює заходи з протидії корупції з боку посадових осіб органів державної влади уповноважених на здійснення контролю за реалізацією державних програм, Харківського відділення фонду держмайна України.

З цією метою відповідно до вимог законодавства України та нормативно-правових актів СБ України в установленому порядку залучає до конфіденційного співробітництва громадян України та інших осіб, здатних ефективно вирішувати завдання оперативно-розшукової діяльності.

В установленому порядку забезпечує взаємодію з цих питань оперативного складу відділу, а також координує проведення спільних заходів з відповідними підрозділами УСБУ. Здійснює планомірну цілеспрямовану діяльність з вивчення і оцінки оперативної обстановки за визначеною лінією роботи та прогнозу її подальшого розвитку.

Підтримує офіційні стосунки з керівниками контролюючих органів, підприємств та установ по лінії діяльності. Особисто веде оперативно-розшукові справи, організує і приймає участь в розробці суспільно-небезпечних злочинних угруповань і зв’язаних з ними корумпованих посадових осіб в органах влади та управління.

Веде справи оперативної розробки, при їх реалізації приймає участь в роботі оперативно-слідчих груп.

За завданням керівництва підрозділу організовує і здійснює підбір, вивчення та підготовку кандидатів на службу в органи СБУ. За дорученням керівництва підрозділу надає практичну допомогу новопризначеним оперуповноваженим з питань професійної адаптації та опанування доручених ділянок оперативно-розшукової діяльності, виконує наставницькі функції стосовно молодих оперуповноважених (до 3 років перебування на посаді з моменту зарахування в СБ України на військову службу офіцерського складу).

Майор Фіронов А.Г. проводить роботу над підвищенням рівня професійної, фізичної та оперативно-бойової підготовки, мобілізаційної готовності. Запобігає несанкціонованому ознайомленню з таємною інформацією та забезпечує встановлений порядок роботи з нею; організовує та забезпечує контроль за роботою і порядком поводження з матеріальними носіями таємної інформації (документами, картами, виробами, машинними носіями секретної інформації); виконує вимоги інструкцій, положень, правил, наказів та вказівок щодо ведення таємного діловодства.
Старший оперуповноважений за рахунок посади старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах майор Попов Олександр Іванович.

Організовує та безпосередньо здійснює оперативно-розшукові заходи із здобуття (отримання) і перевірки оперативно вагомої інформації, виявлення, попередження та припинення протиправної діяльності організованих злочинних угруповань в паливно-енергетичному комплексі регіону, які діють в сфері газодобувної та нафтопереробної промисловості, а також видобування та обігу вуглеводнів. Організує заходи з виявлення, документування та припинення протиправної діяльності організованих злочинних груп, що спеціалізуються на розкраданні нафти та газового конденсату шляхом несанкціонованого підключення до нафто і газотранспортних мереж на території Красноградського, Краснокутського та інших районів Харківської області, на території яких розташовані стратегічні об’єкти газодобувних та газотранспортних систем. З метою вирішення зазначених питань організує взаємодію з керівниками структурних підрозділів та спеціалістами ГПУ «Шебелінкагазвидобування», УМГ «Харківтрансгаз», бурове Управління «Укрбургаз», підрозділів безпеки НАК «Нафтогаз України» «Нафто захист» та «Альфа-щит»

З цією метою відповідно до вимог законодавства України та нормативно-правових актів СБ України в установленому порядку залучає до конфіденційного співробітництва громадян України та інших осіб, здатних ефективно вирішувати завдання оперативно-розшукової діяльності.

В установленому порядку забезпечує взаємодію з цих питань оперативного складу відділу, а також з відповідних підрозділів УСБУ. Здійснює планомірну цілеспрямовану діяльність з вивчення і оцінки оперативної обстановки на даному напрямку роботи та прогнозу її подальшого розвитку.

Організує заходи по протидії корупції та організованій злочинній діяльності перевірці інформації про порушення законодавства з боку суб’єктів господарської діяльності, що діють в сфері видобування, переробки, постачання нафти та газу, електроенергетики, торгівлі паливно-мастильними матеріалами, зовнішньоекономічній діяльності за вказаними напрямами, а також діяльності зазначених підприємств в рамках договорів про спільну діяльність.

Забезпечує взаємодію з керівництвом контролюючих органів, підтримує офіційні контакти з керівниками та спеціалістами діючих на території Харківської області підприємств паливно-енергетичного комплексу.

За завданням керівництва підрозділу організовує і здійснює підбір, вивчення та підготовку кандидатів на службу в органи СБУ. За дорученням керівництва підрозділу надає практичну допомогу новопризначеним оперуповноваженим з питань професійної адаптації та опанування доручених ділянок оперативно-розшукової діяльності, виконує наставницькі функції стосовно молодих оперуповноважених (до 3 років перебування на посаді з моменту зарахування в СБ України на військову службу офіцерського складу).

______________ проводить роботу над підвищенням рівня професійної, фізичної та оперативно-бойової підготовки, мобілізаційної готовності. Здійснює підбір, вивчення та підготовку кандидатів на службу в СБ України. Запобігає несанкціонованому ознайомленню з таємною інформацією та забезпечує встановлений порядок роботи з нею; організовує та забезпечує контроль за роботою і порядком поводження з матеріальними носіями таємної інформації (документами, картами, виробами, машинними носіями секретної інформації); виконує вимоги інструкцій, положень, правил, наказів та вказівок щодо ведення таємного діловодства.
Старший оперуповноважений старший лейтенант Сазонов Василь Вікторович Організовує та безпосередньо здійснює оперативно-розшукові заходи із здобуття (отримання) і перевірки оперативно вагомої інформації, виявлення, попередження та припинення протиправної діяльності організованих злочинних угруповань в паливно-енергетичному комплексі регіону, протидії корупції у цій сфері та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

З цією метою відповідно до вимог законодавства України та нормативно-правових актів СБ України в установленому порядку залучає до конфіденційного співробітництва громадян України та інших осіб, здатних ефективно вирішувати завдання оперативно-розшукової діяльності.

В установленому порядку забезпечує взаємодію з цих питань оперативного складу відділу, а також з відповідних підрозділів УСБУ. Здійснює планомірну цілеспрямовану діяльність з вивчення і оцінки оперативної обстановки на даному напрямку роботи та прогнозу її подальшого розвитку.

Організує заходи по протидії корупції та протиправній діяльності ОЗУ, які діють в сфері фінансово-господарській діяльності структурних підрозділів НАК «Нафтогаз України» на території Харківської області, АК «Харківобленерго», ЗАТ «Харківтеплоенерго», ЗАТ «Харківські теплові мережі», ТЕЦ, а також в сфері виробництва, постачання та реалізації паливно-мастильних матеріалів.

Разом із начальником 5 відділу забезпечує взаємодію з керівництвом контролюючих органів, в тому числі УЗПС в Харківській області підтримує офіційні контакти з керівниками підрозділів та спеціалістами діючих на території Харківської області підприємств паливно-енергетичного комплексу.

Веде справи оперативної розробки, при їх реалізації приймає участь в роботі оперативно-слідчих груп.

За завданням керівництва підрозділу організовує і здійснює підбір, вивчення та підготовку кандидатів на службу в органи СБУ. За дорученням керівництва підрозділу надає практичну допомогу новопризначеним оперуповноваженим з питань професійної адаптації та опанування доручених ділянок оперативно-розшукової діяльності, виконує наставницькі функції стосовно молодих оперуповноважених (до 3 років перебування на посаді з моменту зарахування в СБ України на військову службу офіцерського складу).

Старший лейтенант Сазонов В.В. проводить роботу по підвищенню рівня професійної, фізичної та оперативно-бойової підготовки, мобілізаційної готовності. Запобігає несанкціонованому ознайомленню з таємною інформацією та забезпечує встановлений порядок роботи з нею; організовує та забезпечує контроль за роботою і порядком поводження з матеріальними носіями таємної інформації (документами, картами, виробами, машинними носіями секретної інформації); виконує вимоги інструкцій, положень, правил, наказів та вказівок щодо ведення таємного діловодства.
Старший оперуповноважений старший лейтенант Червяков Олександр Іванович – організовує та безпосередньо здійснює оперативно-розшукові заходи із здобуття (отримання) і перевірки оперативно вагомої інформації, виявлення, попередження та припинення організованої злочинної діяльності, пов’язаної з розкраданням державних та бюджетних коштів та порушенням законодавства про бюджетну систему України. Здійснює заходи з протидії корупції з боку посадових осіб органів ДАБК (державної архітектурно-будівельної комісії) та дербжудекспертизи уповноважених на здійснення контролюючих функцій відповідно до діючого законодавства України.

З цією метою відповідно до вимог законодавства України та нормативно-правових актів СБ України в установленому порядку залучає до конфіденційного співробітництва громадян України та інших осіб, здатних ефективно вирішувати завдання оперативно-розшукової діяльності.

В установленому порядку забезпечує взаємодію з цих питань оперативного складу відділу, а також з відповідних підрозділів УСБУ. Здійснює планомірну цілеспрямовану діяльність з вивчення і оцінки оперативної обстановки на даному напрямку роботи та прогнозу її подальшого розвитку.

Організує заходи по протидії втягування держслужбовців у протиправну діяльність, недопущенню нецільового використання та розкрадання кредитів, наданих під гарантії Уряду України.

Підтримує офіційні контакти з керівниками підрозділів та провідними спеціалістами Головного фінансового управління Харківської облдержадміністрації, Головного управління бюджету та фінансів Харківської міськради, ГУ Держказначейства в Харківській області, Контрольно-ревізійного управління в Харківській області, ДАБК та держбудекспертизи.

Особисто веде оперативно-розшукові справи, організує і приймає участь в розробці суспільно-небезпечних злочинних угруповань та причетних до їх діяльності осіб.

Старший лейтенант Червяков О.І. проводить роботу над підвищенням рівня професійної, фізичної та оперативно-бойової підготовки, мобілізаційної готовності. Запобігає несанкціонованому ознайомленню з таємною інформацією та забезпечує встановлений порядок роботи з нею; організовує та забезпечує контроль за роботою і порядком поводження з матеріальними носіями таємної інформації (документами, картами, виробами, машинними носіями секретної інформації); готує необхідні звітні дані про роботу напрямку; виконує вимоги інструкцій, положень, правил, наказів та вказівок щодо ведення таємного діловодства.

Має право:

У встановленому порядку проводити заходи із спеціальної перевірки і залучення громадян України та інших осіб до конфіденційного співробітництва, працювати з ними на негласній основі в інтересах виконання завдань контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності.

Проводити заходи контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності відповідно до планів оперативно-службової діяльності підрозділу та планів роботи по контррозвідувальних та оперативно-розшукових справах.

Вносити на розгляд керівництва підрозділу конкретні пропозиції щодо поліпшення організації своєї оперативно-службової діяльності.
Старший оперуповноважений старший лейтенант Васильєв Владислав Володимирович – організовує та безпосередньо здійснює оперативно-розшукові заходи із здобуття (отримання) і перевірки оперативно вагомої інформації, виявлення, попередження та припинення корупції та організованої злочинної діяльності в галузях агропромислового комплексу регіону, переробної промисловості (в тому числі в спиртовій, лікеро-горілчаній та виноробній галузях), а також в сфері земельних відносин та в сфері екології. Здійснює заходи з протидії корупції з боку посадових осіб Департаменту САТ ДПА в Харківській області, відділу БНОТ ДПА в Харківській області, Управління агропромислового розвитку ХОДА, ХРВ аграрного фонду, ГУ земельних відносин в Харківській області, Управління земельних ресурсів м. Харкова та ХРФ ДП “Центр ДЗК”, Харківського регіонального науково-виробничого центра метрології та стандартизації під час виконання останніми своїх службових обов’язків та контрольних повноважень .

З цією метою відповідно до вимог законодавства України та нормативно-правових актів СБ України в установленому порядку залучає до конфіденційного співробітництва громадян України та інших осіб, здатних ефективно вирішувати завдання оперативно-розшукової діяльності.

В установленому порядку забезпечує взаємодію з цих питань оперативного складу підрозділу, а також координацію спільних заходів з відповідними підрозділами УСБУ. Здійснює планомірну цілеспрямовану діяльність з вивчення і оцінки оперативної обстановки за визначеною лінією діяльності та прогнозу її подальшого розвитку.

Проводить роботу по недопущенню втягування державних службовців зазначених структур у протиправну діяльність.

Підтримує офіційні контакти з керівниками та провідними спеціалістами Департаменту САТ ДПА в Харківській області, відділу БНОТ ДПА в Харківській області, Управління агропромислового розвитку ХОДА, ХРВ аграрного фонду, ГУ земельних відносин в Харківській області, Управління земельних ресурсів м. Харкова та ХРФ ДП “Центр ДЗК”.

Виходячи з аналізу і оцінки оперативної обстановки на лінії роботи, прогнозу її подальшого розвитку, вносить пропозиції щодо планування оперативно-службової діяльності підрозділу. З метою якісного та ефективного виконання покладених завдань постійно планує свою роботу та звітує керівництву підрозділу щодо виконання запланованих заходів.

Веде справи оперативного обліку, організує і особисто приймає участь в розробці суспільно-небезпечних злочинних угруповань та причетних до їх діяльності осіб.

Старший лейтенант Васильєв В.В. проводить роботу по над підвищенням рівня професійної, фізичної та оперативно-бойвої підготовки, мобілізаційної готовності. Забезпечує виконання вимог керівних та інших документів з питань забезпечення режиму таємності; готує необхідні матеріали до плану роботи підрозділу; розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо запобігання розголошенню та витоку таємної інформації; готує необхідні звітні дані; виконує вимоги інструкцій, положень, правил, наказів та вказівок щодо ведення таємного діловодства.

Має право:

У встановленому порядку проводити заходи із спеціальної перевірки і залучення громадян України та інших осіб до конфіденційного співробітництва, працювати з ними на негласній основі в інтересах виконання завдань контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності.

Проводити заходи контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності відповідно до планів оперативно-службової діяльності підрозділу та планів роботи по контррозвідувальних та оперативно-розшукових справах.

Вносити на розгляд керівництва підрозділу конкретні пропозиції щодо поліпшення організації своєї оперативно-службової діяльності.
Старший оперуповноважений старший лейтенант Пилипенко Ігор Олександрович – організовує та безпосередньо здійснює оперативно-розшукові заходи із здобуття (отримання) і перевірки оперативно вагомої інформації, виявлення, попередження та припинення протиправної діяльності, пов’язаної з корупцією, а також розкраданням бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування ПДВ та їх подальшої легалізації.

З цією метою відповідно до вимог законодавства України та нормативно-правових актів СБ України в установленому порядку залучає до конфіденційного співробітництва громадян України та інших осіб, здатних ефективно вирішувати завдання оперативно-розшукової діяльності.

В установленому порядку забезпечує взаємодію з цих питань оперативного складу підрозділу, а також з відповідними підрозділами УСБУ. Здійснює планомірну цілеспрямовану діяльність з вивчення і оцінки оперативної обстановки за визначеною лінією діяльності та прогнозу її подальшого розвитку.

Організує заходи по протидії втягування держслужбовців у протиправну діяльність, недопущенню використання державних організацій, установ, підприємств в незаконних схемах відшкодування ПДВ та мінімізації податків, в тому числі в рамках договорів про спільну діяльність, та виведенню грошових коштів у тіньовий обіг.

Підтримує офіційні контакти з керівниками підрозділів (разом із заступником начальника відділу) та головними спеціалістами Державної податкової адміністрації в Харківській області, які наділені повноваженнями по здійсненню контролю в сфері адміністрування ПДВ, Управління Державного казначейства в Харківській області.

Веде справи оперативної розробки, при їх реалізації приймає участь в роботі оперативно-слідчих груп.

За завданням керівництва підрозділу організовує і здійснює підбір, вивчення та підготовку кандидатів на службу в органи СБУ. За дорученням керівництва підрозділу надає практичну допомогу новопризначеним оперуповноваженим з питань професійної адаптації та опанування доручених ділянок оперативно-розшукової діяльності, виконує наставницькі функції стосовно молодих оперуповноважених (до 3 років перебування на посаді з моменту зарахування в СБ України на військову службу офіцерського складу).

Старший лейтенант Пилипенко І.О. проводить роботу над підвищенням рівня професійної, фізичної та оперативно-бойової підготовки, мобілізаційної готовності. Здійснює підбір, вивчення та підготовку кандидатів на службу в СБ України. Запобігає несанкціонованому ознайомленню з таємною інформацією та забезпечує встановлений порядок роботи з нею; організовує та забезпечує контроль за роботою і порядком поводження з матеріальними носіями таємної інформації (документами, картами, виробами, машинними носіями секретної інформації); виконує вимоги інструкцій, положень, правил, наказів та вказівок щодо ведення таємного діловодства.
Оперуповноважений лейтенант Мощіц Артем Вікторович – організовує та безпосередньо здійснює оперативно-розшукові заходи із здобуття (отримання) і перевірки оперативно вагомої інформації, виявлення, попередження та припинення організованої злочинної діяльності, пов’язаної з розкраданням державних та бюджетних коштів та порушенням законодавства про бюджетну систему України.

З цією метою відповідно до вимог законодавства України та нормативно-правових актів СБ України в установленому порядку залучає до конфіденційного співробітництва громадян України та інших осіб, здатних ефективно вирішувати завдання оперативно-розшукової діяльності.

В установленому порядку забезпечує взаємодію з цих питань оперативного складу відділу, а також з відповідних підрозділів УСБУ. Здійснює планомірну цілеспрямовану діяльність з вивчення і оцінки оперативної обстановки на даному напрямку роботи та прогнозу її подальшого розвитку.

Організує заходи по протидії втягування держслужбовців у протиправну діяльність, недопущенню нецільового використання та розкрадання кредитів, наданих під гарантії Уряду України.

Підтримує офіційні контакти з провідними спеціалістами Головного фінансового управління Харківської облдержадміністрації, Головного управління бюджету та фінансів Харківської міськради, ГУ Держказначейства в Харківській області, Контрольно-ревізійного управління в Харківській області.

Особисто веде оперативно-розшукові справи, організує і приймає участь в розробці суспільно-небезпечних злочинних угруповань та причетних до їх діяльності осіб.

Лейтенант Мощіц А.В. проводить роботу над підвищенням рівня професійної, фізичної та оперативно-бойової підготовки, мобілізаційної готовності. Запобігає несанкціонованому ознайомленню з таємною інформацією та забезпечує встановлений порядок роботи з нею; організовує та забезпечує контроль за роботою і порядком поводження з матеріальними носіями таємної інформації (документами, картами, виробами, машинними носіями секретної інформації); готує необхідні звітні дані про роботу напрямку; виконує вимоги інструкцій, положень, правил, наказів та вказівок щодо ведення таємного діловодства.

Має право:

У встановленому порядку проводити заходи із спеціальної перевірки і залучення громадян України та інших осіб до конфіденційного співробітництва, працювати з ними на негласній основі в інтересах виконання завдань контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності.

Проводити заходи контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності відповідно до планів оперативно-службової діяльності підрозділу та планів роботи по контррозвідувальних та оперативно-розшукових справах.

Вносити на розгляд керівництва підрозділу конкретні пропозиції щодо поліпшення організації своєї оперативно-службової діяльності.

Повинен знати:

Конституцію України, вимоги чинного законодавства України та нормативно-правових актів СБ України щодо завдань, організації, форм і методів контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, боротьби з тероризмом, корупцією та організованою злочинністю, охорони державної таємниці;

положення Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України;

закони України та інші нормативно-правові акти з питань діяльності (функціонування) об’єктів оперативної заінтересованості;

Статути Збройних Сил України, інші нормативно-правові акти, які визначають порядок проходження військової служби;

основи теорії і практики контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, криміналістики, оперативної психології, основні положення історії спеціальних служб;

оперативну обстановку за визначеними лініями (на об’єктах оперативного обслуговування) контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, основні тенденції і перспективи її подальшого розвитку.

Повинен вміти:

правильно застосовувати вимоги чинного законодавства України та нормативно-правових актів СБ України в оперативно-службовій діяльності;

встановлювати конфіденційне співробітництво з особами на засадах добровільності, застосовувати знання оперативної психології на практиці, навчати та виховувати негласний апарат;

добувати, перевіряти, аналізувати та узагальнювати оперативно значиму інформацію;

прогнозувати розвиток оперативної обстановки, дії осіб, які перевіряються, планувати та вживати відповідні заходи щодо попередження негативних наслідків. 
БУЛАВА Youtube Youtube