hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник


Архівні документи
Сучасна Україна


Таємно. План основних організаційних і оперативно-розшукових заходів Головного відділу «К» УСБ України в Харківській області на перше півріччя 2011 року

(Грудень 2010 р.)


   Таємно
   Прим. № 1


   “ЗАТВЕРДЖУЮ”
   Начальник Управління СБ України
   в Харківській області
   генерал-лейтенант


   О. Полковниченко


   «___» грудня 2010 року


   ПЛАН
   основних організаційних і оперативно-розшукових заходів
   Головного відділу «К» УСБ України в Харківській області
   на перше півріччя 2011 року

На виконання положень наказів Голови СБ України № 620 від 12.09.2006 р., № 005 від 09.08.2006 р., №335/ДСК від 25.04.2008 р., №004 від 15.12.2010 р., вказівок Голови СБ України № 57/ДСК від 30.11.2000 р. та №591т від 24.10.2008 р., з метою забезпечення якісної реалізації вимог керівництва держави і Служби безпеки України щодо ефективного вирішення завдань у сфері боротьби з корупцією і організованою злочинністю, своєчасного виявлення, запобігання і нейтралізації реальних та потенційних загроз національній безпеці України, визначених ст. 7 Закону України «Про основи національної безпеки України» від 19.06.2003 р., з урахуванням особливостей і тенденцій розвитку оперативної обстановки в Харківському регіоні здійснити у першому півріччі 2011 року наступні організаційні та оперативно-розшукові заходи:

I. Заходи щодо попередження та припинення корупції в органах виконавчої влади і місцевого самоврядування, військових формуваннях, МНС, УДДУВП та контролюючих органів.

1.1. На виконання завдань, викладених у рішеннях Координаційного комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю при Президентові України щодо організації ефективної протидії корупції, налагодження механізму системного упередження та локалізації фактів втягування представників органів влади в злочинну діяльність, відпрацювання і припинення корупційних схем та механізмів за участю корумпованих державних службовців та осіб, уповноважених на виконання функцій держави, що займають відповідальне та особливо відповідальне становище і своїми неправомірними діями завдають значної шкоди інтересам держави, здійснити комплекс оперативно-розшукових заходів, спрямованих на документування і припинення протиправної діяльності посадовців органів влади та місцевого самоврядування.

При отриманні достатньої інформації про скоєння правопорушень, з залученням контролюючих органів здійснювати їх перевірку та правову оцінку легалізованих матеріалів і вживати заходи, передбачені діючим законодавством України. Заходи проводити протягом півріччя.

Вик.: оперативний склад 1 відділу ГВ «К»

Відп.: Прищепа В.І.

1.2. У взаємодії з регіональним органом Головдержслужби України провести (за окремим планом) систематичні перевірки державних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо дотримання ними вимог законів України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про боротьбу з корупцією», інших нормативно-правових актів. У разі виявлення правопорушень реалізацію здійснювати відповідно до вимог чинного законодавства.

Вик.: оперативний склад 1 відділу ГВ «К»

Відп.: Прищепа В.І.

1.3. На виконання Наказу ТВО Голови СБ України № 382 від 14.05.2008 р. «Про організацію виконання Плану спільних заходів правоохоронних органів держави щодо протидії корупції та хабарництву у сфері освіти», спільно з іншими правоохоронними та контролюючими органами продовжити документування фактів недотримання вимог чинного законодавства України при проведенні тендерних торгів та здійсненні закупок продуктів харчування для освітянських та медичних закладів міста та області з боку посадових осіб управлінь освіти, ветеринарії та інших контролюючих органів. При отриманні достатньої інформації про скоєння правопорушення, в рамках ОРС здійснити документування протиправних дій посадових осіб, які в особистих, корисних інтересах сприяють підприємцям в їх комерційній діяльності. Заходи проводити протягом півріччя.

Вик.: Хітрухін В.М.

Відп.: Прищепа В.І.

1.4. В рамках СОР № 2626 «Олень» задокументувати протиправну діяльність посадовця керівного складу ГУ МНС України одного з районів Харківської області, який зловживаючи своїм службовим становищем, систематично займається вимаганням та одержанням незаконних матеріальних винагород з підприємців за надання дозволів на здійснення підприємницької діяльності та неприйняття заходів реагування при виявленні порушень норм пожежної безпеки. Реалізацію матеріалів здійснити протягом січня-лютого 2011 р. шляхом порушення кримінальної справи за ч. 2 ст. 368 КК України.

Вик.: Бугайов Є.О.

Відп.: Прищепа В.І.

1.5. З використанням можливостей ЦОТЗ Управління СБ України в Харківській області (ОТЗ 11А та 15А) в рамках СОР № 2625 «Комісари» задокументувати протиправну діяльність співробітників ГУ МНС України одного з районів м. Харкова, які зловживаючи владою та використовуючи своє службове становище, систематично займаються вимаганням та одержанням незаконних матеріальних винагород з підприємців за надання дозволів на здійснення підприємницької діяльності та неприйняття заходів при виявленні порушень норм пожежної безпеки. Реалізацію матеріалів здійснити протягом 1 кварталу 2011 р. шляхом порушення кримінальної справи за ч. 2 ст. 368 КК України.

Вик.: Бугайов Є.О.

Відп.: Прищепа В.І.

1.6. В рамках СОР № 2627 «Агрономи» здійснити документування протиправної діяльності одного з керівників державної установи, контролюючого органу, який здійснив несанкціоноване втручання до автоматизованої інформаційної мережі, що містить інформацію з обмеженим доступом і є власністю держави. За результатами оперативно-розшукових заходів розглянути можливість порушення, відносно посадовця, кримінальної справи СВ УСБУ в Харківській області (ст. 361 КК України). Реалізацію матеріалів здійснити протягом січня-лютого 2011 р.

Вик.: Левічев Ю.І.

Відп.: Прищепа В.І.

1.7. Здійснити комплекс заходів направлених на виявлення корупційних проявів з боку голови однієї із селищних рад Харківської області, пов’язаних з вимаганням та отриманням незаконних матеріальних винагород за виділення земельних ділянок. За результатами проведених заходів продовжити документування протиправної діяльності в рамках оперативно-розшукової справи. Реалізацію матеріалів здійснити протягом 1 кварталу 2011 р. шляхом порушення кримінальної справи за ч. 2 ст. 368 КК України.

Вик.: Струкова Т.М.

Відп.: Прищепа В.І.

1.8. Здійснювати заходи по виявленню та документуванню корупційних проявів з боку держслужбовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Організувати здобування упереджу вальної інформації стосовно посадових осіб, які намагаються вчиняти протиправні дії на шкоду економічним інтересам держави:

- ри розподілі та використанні коштів бюджетів всіх рівнів;

- в сфері земельного законодавства, при виділенні в користування земельних ділянок;

- при наданні незаконних переваг суб’єктам господарської діяльності, безпідставної видачі різного роду ліцензій, дозволів, посвідчень, а також порушенням встановленого законодавством тендерного механізму виділення державних коштів.

За фактами виявлених правопорушень здійснювати правове реагування згідно ЗУ «Про боротьбу з корупцією».

В рамках ОРС здійснити документування корупційних дій посадових осіб органів влади і місцевого самоврядування при наданні в користування земельних ділянок, надати правову оцінку легалізованим матеріалам та вживати заходи реагування, передбачені чинним законодавством України.

Вказані заходи здійснити протягом півріччя.

Вик.: Приходько О.В.

Відп.: Прищепа В.І.

ІI. Заходи щодо попередження та припинення корупції в органах МВС України, Державної податкової адміністрації України, органах прокуратури, виконавчої служби і судових органах, дислокованих на території Харківської області

2.1. В рамках СОР № 2405 «Подільники» задокументувати протиправну діяльність посадовця керівного складу ВПМ ДПІ одного з районів м. Харкова, який зловживаючи своїм службовим становищем, систематично вимагає грошову винагороду від приватних підприємців району. Реалізацію матеріалів здійснити протягом 1 кварталу 2011 р. шляхом порушення кримінальної справи за ч. 2 ст. 368 КК України.

Вик.: Бережной С.М.

Відп.: Носач А.В.

2.2. В рамках СОР № 2576 «Розбійники» задокументувати протиправну діяльність співробітників ГУ МВС України в Харківській області, які з метою вимагання матеріальних винагород, організували злочинну групу, до якої входять співробітники МВС та цивільні особи. Вказана група здійснює грабежі та розбої з привласненням та подальшою реалізацією незаконно отриманого товару. Реалізацію матеріалів здійснити протягом 1 кварталу 2011 р. шляхом порушення кримінальної справи за ст. 364 КК України.

Вик.: Пономарьов Д.К.

Відп.: Носач А.В.

2.3. В рамках СОР № 2620 «Енот» задокументувати протиправну діяльність одного зі співробітників ГУ МВС України в Харківській області, який зловживаючи службовим становищем систематично вимагає незаконні матеріальні винагороди від зацікавлених осіб за не притягнення останніх до кримінальної відповідальності або за незаконне закриття кримінальних справ. Реалізацію матеріалів здійснити протягом 1 кварталу 2011 р. шляхом порушення кримінальної справи за ч. 2 ст. 368 КК України.

Вик.: Пономарьов Д.К.

Відп.: Носач А.В.

2.4. В рамках спецоперації «Бар’єр» здійснити документування протиправної діяльності одного з співробітників УДАІ ГУ МВС України в Харківській області, який зловживаючи службовим становищем, за незаконну матеріальну винагороду здійснює видачу талонів технічного огляду автомобілів без фактичного його проходження та необхідного оформлення, а також безперешкодну постановку автотранспорту на облік. Заходи проводити протягом півріччя.

Вик.: Колінко В.О.

Відп.: Носач А.В.

2.5. Здійснити документування протиправної діяльності працівників карного розшуку ГУ МВС України в Харківській області, які зловживаючи владою та використовуючи своє службове становище з метою підвищення показників фальсифікують матеріали протиправної діяльності мешканців м. Харкова за ст. ст. 307, 309 КК України, шляхом підкидання останнім наркотичних засобів. Заходи проводити протягом півріччя.

Вик.: Гордієнко В.О.

Відп.: Носач А.В.

2.6. В рамках перевірки наявної інформації здійснити документування (термін – 1 квартал 2010 р.) протиправної діяльності судді одного із районних судів Харківської області, який зловживаючи службовим становищем вимагає та отримує хабарі за винесення рішень в адміністративних справах на користь правопорушників та призначення щодо них найменших стягнень, передбачених санкцією порушеної статті КУпАП.

Вик.: Вергелес В.В.

Відп.: Носач А.В.

2.7. В рамках СОР № 2589 «Кент» задокументувати протиправну діяльність одного із суддів спеціалізованого суду Харківської області, який систематично отримує незаконні грошові винагороди від зацікавлених осіб за прийняття рішень на користь останніх. Реалізацію матеріалів здійснити протягом 1 кварталу 2011 р. шляхом порушення кримінальної справи за ст. 368 КК України.

Вик.: Вергелес В.В.

Відп.: Носач А.В.

2.8. Провести заходи по перевірці наявної інформації щодо протиправної діяльності співробітників одного з районних відділів ДВС, який систематично порушує положення Закону України «Про боротьбу з корупцією». Вжити заходів (протягом півріччя) по притягненню вказаного посадовця до адміністративної або кримінальної відповідальності.

Вик.: Подобайло В.В.

Відп.: Носач А.В.

2.9. Провести заходи по перевірці наявної інформації (1 квартал 2011 року) щодо протиправної діяльності одного зі співробітників прокуратури м. Харкова та Харківської області, який систематично отримує незаконні грошові винагороди від зацікавлених осіб за не притягнення до кримінальної відповідальності.

Вик.: Подобайло В.В.

Відп.: Носач А.В.

ІІІ. Заходи щодо викриття, попередження та припинення протиправних дій, вчинених організованими злочинними угрупованнями в сфері економіки.

3.1. З метою документування та припинення організованої злочинної діяльності в сфері використання бюджетних коштів, запобігання нанесенню шкоди державним інтересам під час фінансування видатків державного та місцевих бюджетів та реалізації бюджетних програм, організувати процес отримання та ретельного аналізу оперативної інформації щодо:

- порушень діючого законодавства з боку посадових осіб розпорядників бюджетних коштів під час освоєння коштів державного бюджету, виділених держказначейством в грудні 2010 року на закупівлю товарів, робіт та послуг (протягом січня 2011 року);

- лобіювання спрямувань бюджетних коштів на користь конкретних суб’єктів господарської діяльності з боку корумпованих осіб органів влади та місцевого самоврядування(протягом півріччя);

- проведення закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти у підприємств, які мають ознаки фіктивності або створені з метою прикриття протиправної діяльності, чому передують порушення чинного законодавства при проведенні тендерних процедур (протягом півріччя).

За результатами аналізу отриманої інформації приймати рішення щодо подальшого документування протиправної діяльності в рамках ОРС.

Вик.: Червяков О.І., Мощиц А.В.

Відп.: Теличенко А.В.

3.2. З метою протидії організованій злочинній діяльності, пов’язаній з заволодінням коштами державного бюджету шляхом незаконного відшкодування ПДВ, здійснити (протягом півріччя) комплекс оперативно-розшукових заходів, спрямованих на виявлення ознак приготування до незаконного відшкодування ПДВ з боку ОЗУ із застосуванням наступних механізмів:

- проведення суб’єктами підприємницької діяльності нетипових експортних операцій;

- внесення коригувань до податкової звітності, наданої за минулі звітні періоди, які вже перевірялись податковими органами;

- проведення фінансових операцій, пов’язаних з попередньою оплатою за товари, роботи, послуги, які не були надані постачальниками протягом звітного періоду.

При отриманні фактичних даних щодо ознак приготування до вчинення злочину, брати осіб, причетних до протиправної діяльності у розробку з метою попередження та припинення незаконного відшкодування ПДВ.

Вик.: Рой М.С., Пилипенко І.О.

Відп.: Теличенко А.В.

3.3. З метою документування та припинення організованої злочинної діяльності в сфері фінансово-банківської системи, здійснювати (протягом півріччя) оперативно-розшукові заходи, спрямовані на:

- виявлення фактів організованої злочинної діяльності із залученням посадових осіб банківських установ з ознаками шахрайства з фінансовими ресурсами, розтрати кредитних коштів шляхом надання свідомо безповоротних кредитів, заволодіння державними коштами, спрямованими НБУ на рефінансування банківських установ;

- виявлення фактів залучення керівників та посадових осіб банківських установ до діяльності «конвертаційних центрів» з метою створення умов для транзиту великих сум безготівкових грошових коштів через контрольовані банківські рахунки «фіктивних» підприємств, зняття готівкових грошових коштів з метою їх виведення з декларованого обігу та ненадання інформації про зазначені фінансові операції до державного комітету фінансового моніторингу з метою прикриття протиправної діяльності.

Вик.: Фіронов А.Г., Добреля О.В.

Відп.: Теличенко А.В.

3.4. З метою протидії ОЗУ, що діють в сфері агропромислового комплексу регіону та в сфері використання земельних ресурсів провести (протягом півріччя) оперативно-розшукові заходи по викриттю та документуванню механізмів:

- використання в м’ясопереробній промисловості сировини контрабандного та іншого протиправного походження, яка не відповідає встановленим діючим законодавством санітарним нормам, легалізації зазначеної сировини з використанням реквізитів суб’єктів підприємницької діяльності, створених для прикриття протиправної діяльності;

- заволодіння державними коштами під час виконання державних програм Харківським регіональним відділенням аграрного фонду України та Державним резервом України;

- незаконного заволодіння землями державного земельного фонду шляхом видачі державних актів на користування земельними ділянками на підставі свідомо неправдивих і підроблених документів, із залученням у протиправну діяльність посадових осіб обласного та районних відділень держкомзему, обласного управління будівництва та архітектури та посадових осіб органів влади та місцевого самоврядування.

Вик.: Васильєв В.В.

Відп.: Теличенко А.В.

3.5. З метою протидії ОЗУ в сфері паливно-енергетичного комплексу регіону, здійснювати (протягом півріччя) оперативно-розшукові заходи, спрямовані на:

- виявлення, документування та припинення протиправної діяльності злочинних груп, спрямованої на розтрату та заволодіння коштами НАК «Нафтогаз України» під час проведення операцій з оновлення матеріально-технічної бази, придбання та ремонту обладнання та інших основних засобів структурних підрозділів державної компанії;

- у взаємодії з МРВ Управління, виявлення, документування та припинення протиправної діяльності ОЗУ, які спеціалізуються на крадіжках нафти та газового конденсату в особливо великому розмірі шляхом несанкціонованого втручання в трубопроводи НАК «Нафтогаз України», які розташовані на території Харківської області.

- виявлення, документування та припинення механізмів протиправної діяльності ОЗУ в сфері незаконної реалізації нафтопродуктів, які є предметом крадіжок та контрабанди.

Вик.: Сазонов В.В., Попов О.І.

Відп. Теличенко А.В.

3.6. З метою документування та припинення організованої злочинної діяльності в сфері використання бюджетних коштів, протидії розкраданню державного майна відпрацювати оперативні завдання офіцеру діючого резерву ГВ «К» підполковнику Комарову В.В. на здійснення супроводу з позицій помічника начальника КРУ в Харківській області планових ревізій розпорядників бюджетних коштів і установ, які здійснюють свою діяльність в сфері держзакупівель, з обов’язковим включенням до плану перевірок конкретних питань, що підлягають з’ясуванню в процесі оперативно-службової діяльності підрозділів ГВ «К» та ГВКЗЕ Управління, а також міжрайвідділів. При розробці переліків питань, які необхідно буде вирішувати в ході проведення ревізій, основну увагу приділяти аналізу використання бюджетних коштів, які спрямовуються на реалізацію державних та місцевих бюджетних програм. Заходи здійснити протягом півріччя.

Вик: Комаров В.В., оперативний склад ГВ «К», ГВ КЗЕ, МРВ Управління

Відп.: Мащенко О.Г., Голік Р.В., Теличенко А.В.

3.7. З метою виявлення фактів корупції серед робітників КРУ в Харківській області, здійснити аналіз наявної інформації щодо фактів не відображення в актах ревізій підконтрольних організацій і підприємств, фактів порушення законодавства про бюджетну систему України, розкрадання та нецільового використання бюджетних коштів або заниження розмірів таких порушень. Особливу увагу звертати на установи, які найбільш частіше перевіряються КРУ області та об’єкти перевірок за завданням інших правоохоронних органів. Заходи здійснити протягом півріччя.

Вик: Комаров В.В.

Відп.: Теличенко А.В.

3.8. Під час проведення ревізій підприємств, установ та організацій – розпорядників бюджетних коштів проводити аналіз здійснення ними операцій, пов’язаних з закупівлею товарів, робіт та послуг за державні кошти. У разі виявлення серед контрагентів структур, які мають ознаки фіктивності, ініціювати проведення подальших заходів в рамках планових ревізій за участю співробітників Управління за окремими планами додаткових заходів, узгодженими з керівництвом КРУ в Харківській області. Заходи здійснити протягом півріччя.

Вик: Комаров В.В.

Відп.: Теличенко А.В.

3.9. Провести комплекс заходів щодо викриття фактів корупції, хабарництва та зловживань з боку державних службовців і посадових осіб місцевих органів влади та управління в ході розподілення та використання бюджетних коштів. Заходи здійснити протягом півріччя.

Вик: Комаров В.В.

Відп.: Теличенко А.В.

3.10. В рамках проведення заходів з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом в фінансовій сфері, в рамках СОР № 2582 «Фіскали» та СОР № 2599 «Олігархи» здійснити документування та припинення протиправної діяльності ОЗУ, які організували роботу двох «конвертаційних» центрів з метою виведення в тіньовий обіг грошових коштів підприємств різних форм власності в обсязі понад 360 млн. грн. на місяць. Реалізацію планується здійснити протягом 1 кварталу.

Вик.: Фіронов А.Г., Добреля О.В.

Відп. Теличенко А.В.

3.11. З метою протидії організованій злочинній діяльності в паливно-енергетичному комплексі, в рамках СОР № 2595 «Підприємці» здійснити комплекс заходів з реалізації ОРС та припинення шляхом порушення кримінальної справи за ознаками ч. 5 ст. 191 КК України протиправної діяльності групи осіб, які організували розкрадання грошових коштів НАК «Нафтогаз України»в особливо великому розмірі. Реалізацію планується здійснити протягом 1 кварталу.

Вик.: Сазонов В.В.

Відп. Теличенко А.В.

3.12. В рамках протидії організованій злочинній діяльності в паливно-енергетичному комплексі, в рамках СОР № 2634 «Бухало» здійснити документування та припинення протиправної діяльності ОЗУ, які спеціалізуються на розкраданні вуглеводнів з трубопроводів НАК «Нафтогаз України» та послідуючу легалізацію нафтопродуктів, отриманих злочинним шляхом, через мережу АЗК, та нафтопереробних заводів, розташованих на території Харківського регіону. Реалізацію ОРС здійснити шляхом взяття об’єктів на гарячому при здійсненні протиправної діяльності та порушення кримінальної справи за ознаками злочинів, вчинених організованою злочинною групою, ГВ «К», як органом дізнання. Реалізацію планується здійснити протягом 1 кварталу.

Вик.: Попов О.І.

Відп. Теличенко А.В.

3.13. В рамках проведення заходів з протидії організованій протиправній діяльності, пов’язаній розкраданням майна та грошових коштів структурного підрозділу ДП «Укрзалізниця», здійснити реалізацію СОР № 2633 «Машиністи» шляхом порушення кримінальної справи за ч. 5 ст. 191 КК України та припинення протиправної діяльності ОЗУ, члени якого причетні до розтарати грошових коштів держпідприємства в особливо великому розмірі шляхом проведення безтоварних операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності. Реалізацію планується здійснити протягом 1 кварталу.

Вик.: Попов О.І.

Відп. Теличенко А.В.

ІV. Заходи щодо попередження, виявлення та припинення діяльності злочинних угруповань, які займаються контрабандним переміщенням через митний кордон України предметів і товарів з приховуванням від митного контролю їх дійсної вартості, а також заборонених до вільного обігу предметів. Протидія корупції у середовищі митників.

4.1. З метою встановлення фактів проведення контрабандних операцій вітчизняними підприємствами з використанням можливостей іноземних компаній продовжити здійснювати із залученням можливостей Центру міжнародного співробітництва СБ України, НЦБ «Інтерполу» в Україні та Державного комітету фінансово моніторингу України, здійснювати перевірку реєстрації сумнівних іноземних комерційних структур за кордоном, а також проведення ними фінансово-господарської та зовнішньоекономічної діяльності. Крім того, з метою попередження нанесення збитків державному бюджету, виявлення невідповідності відомостей про товари, заявлених в товаросупровідних та митних документах, фактично наданому до митного контролю вантажу, організувати спільну з митними органами перевірки зазначених ТНС під час проведення митного оформлення. Вказані заходи проводити протягом півріччя.

Вик.: оперативний склад 4 відділу ГВ «К»

Відп.: Максютін О.О.

4.2. З метою викриття корупційних мереж серед співробітників митних органів, продовжити здійснення заходів спрямованих на отримання даних щодо фактів отримання хабарів, зловживання владою та службовим становищем співробітниками Харківської митниці під час визначення номенклатури та митної вартості товарів, імпортованих суб’єктами ЗЕД Харківського регіону.

У разі отримання вказаної інформації подальше документування протиправної діяльності здійснювати в рамках ОРС. Вказані заходи проводити протягом півріччя.

Вик.: оперативний склад 4 відділу ГВ «К»

Відп.: Максютін О.О.

4.3. Здійснити аналіз схем контрабандного переміщення вантажів поза митними пунктами пропуску, що характерні для Харківського регіону. Виокремити товари, які найбільш активно переміщуються через державний кордон України контрабандним шляхом, осіб та злочинні угрупування відносно яких є дані щодо причетності до здійснення контрабандної діяльності. За результатами аналізу визначити шляхи документування та припинення контрабандної діяльності встановлених осіб та злочинних угрупувань. Вказані заходи проводити протягом півріччя.

Вик.: Кульбіт А.В., Клоков М.І.

Відп.: Максютін О.О.

4.4. Продовжити здійснення комплексу оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення осіб, причетних до здійснення контрабанди з приховуванням від митного контролю великих партій товарно-матеріальних цінностей з використанням офшорних компаній, а також документування їх протиправної діяльності. Після виконання планових заходів здійснити аналіз усіх наявних матеріалів ОРС у відношенні встановлених осіб та спільно із слідчим відділом Управління визначити подальші напрямки проведення слідчо-оперативних заходів. Заходи проводити протягом півріччя.

Вик.: Лисенко О.В., Маньковський Д.В., Лісничий О.С., Карпенко М.І.,
Рибалка А.В.

Відп.: Максютін О.О.

4.5. Здійснити комплекс заходів по перевірці сигнальної інформації відносно протиправних дій організатора ЗУ, який налагодив канал контрабандного вивозу з України до Російської Федерації великих партій ТНС поза митним контролем. За результатами перевірки прийняти рішення щодо заведення ОРС з метою подальшого документування та припинення протиправної діяльності членів ЗУ. Заходи проводити до кінця 1 кварталу.

Вик.: Кульбіт А.В., Клоков М.І.

Відп.: Максютін О.О.

4.6. Для викриття схем контрабандного ввезення до України товарів з використанням складів тимчасового зберігання та митних ліцензійних складів що належать приватним структурам, здійснити спільну з митними органами перевірку законності ввезення та подальшого оформлення цих товарів на складах вказаних суб’єктів господарювання. Заходи проводити протягом півріччя.

Вик.: Лисенко О.В., Маньковський Д.В.

Відп.: Максютін О.О.

4.7. Здійснити комплекс заходів спрямованих на виявлення співробітників відділів митного оформлення митного поста «Автомобільний», митного поста «Залізничний» та митного поста «Куп’янськ» Харківської обласної митниці, які регулярно отримують незаконні грошові кошти від зацікавлених осіб за безперешкодне переміщення товарів народного споживання через митний кордон України поза митним контролем. В рамках ОРС здійснити комплекс оперативно-розшукових заходів спрямованих на документування та припинення протиправної діяльності співробітників вищевказаних митних постів Харківської обласної митниці. Заходи проводити протягом півріччя.

Вик.: Герасимов Ю.В., Карпенко М.І., Рибалка А.В.

Відп.: Максютін О.О.

4.8.Здійснити комплекс заходів спрямованих на виявлення та притягнення до адміністративної відповідальності згідно закону України «Про боротьбу з корупцією» співробітників відділів митного оформлення митного поста «Автомобільний», митного поста «Залізничний» та митного поста «Куп’янськ» Харківської обласної митниці, які надають незаконні переваги зацікавленим особам під час проходження митного контролю. Заходи проводити протягом півріччя.

Вик.: Герасимов Ю.В., Карпенко М.І., Рибалка А.В.

Відп.: Максютін О.О.

4.9. В рамках ОРС провести оперативно–розшукові заходи спрямовані на виявлення, документування та припинення каналів контрабандного переміщення товарів народного споживання з приховуванням від митного контролю на відділах митного оформлення митного поста «Автомобільний», митного поста «Залізничний» та митного поста «Куп’янськ» Харківської обласної митниці. Заходи проводити протягом півріччя.

Вик.: Шкурко В.Є., Герасимов Ю.В., Карпенко М.І., Рибалка А.В.

Відп.: Максютін О.О.

4.10. В рамках роботи за СОРоз №2194 «Пардао», продовжити здійснення оперативно-розшукових заходів спрямованих на розшук осіб причетних до протиправної діяльності, в рамках роботи за СОРоз №2304 «Орда» продовжити здійснення оперативно-розшукових заходів спрямованих на встановлення осіб причетних до вчинення злочину.

Вик.: Шкурко В.Є., Кульбіт А.В.

Відп.: Максютін О.О.


 
БУЛАВА Youtube Youtube