hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Шановні друзі, наш сайт існує завдяки лише Вашій фінансовій підтримці. Не забутьте скласти благодійну пожертву на наш рахунок: ПриватБанк - 4149 6090 0384 6062
Dear friends, our website exists because of your financial support. Don’t forget to donate to this bank account: 4149 4993 8247 2718 (USD)

Архівні документи
Світова історія


План дій Ради Європи для України на 2011–2014 роки
(Документ підготовлений Секретаріатом Ради Європи)

(22 червня 2011 р.)


План дій Ради Європи для України на 2011–2014 роки
(Документ підготовлений Секретаріатом Ради Європи; 22 червня 2011 р.)

План дій Ради Європи для України на 2011–2014 роки Завантажити файл PDF
З моменту вступу України до Ради Європи 9 листопада 1995 року головна мета всіх заходів співпраці полягала в тому, щоб сприяти країні в виконанні її статутних обов'язків як держави-члена РЄ. Проте, крім оцих статутних обов'язків, Україна добровільно взяла на себе ряд конкретних зобов'язань, аби зміцнювати демократію, утверджувати права людини і верховенство права в країні, причому ці різноманітні обов'язки й зобов'язання зафіксовано в Висновкові ПАРЄ № 190 (1995).

Згідно з Меморандумом про взаєморозуміння між Урядом України і Радою Європи щодо створення в Україні Офісу Ради Європи та його правового статусу від 6 листопада 2006 року (далі – «Меморандум») Сторони ухвалили рішення сприяти подальшому демократичному розвитку в Україні, зокрема шляхом повного і дієвого виконання Плану дій.

Даний План дій враховує досвід і результати реалізації Плану дій Ради Європи для України 2008-2011 рр. ((DSP(2008)15), затвердженого на 1032-му Засіданні заступників міністрів 9–10 червня 2008 року, і спрямований на надання Україні підтримки в виконанні решти її статутних та індивідуальних зобов’язань як держави-члена Ради Європи, передбачаючи пакет пріоритетних заходів, покликаних допомогти в приведенні українського законодавства, інститутів та практики у відповідність до європейських стандартів щодо прав людини, верховенства права і демократії.

Водночас проекти, запропоновані в Плані дій, спрямовані на підтримку демократичних реформ, започаткованих Президентом України і її Урядом, включаючи забезпечення вільних і справедливих виборів, реформування судової влади, боротьбу з корупцією, протидію легалізації «брудних» грошей, свободу вираження поглядів та посилення соціальних гарантій.

План дій 2011–2014 був розроблений у тісній співпраці з українськими органами влади в рамках двосторонніх консультацій і координаційних нарад з Міністерством закордонних справ, профільних міністерств і відомств, а також інших національних зацікавлених сторін, за сприяння Управління представника Генерального секретаря з координації програм співробітництва в Києві.

Пропозиції щодо заходів співпраці наведено за трьома основними напрямками і їхніми відповідними секторами, як їх визначає Програма діяльності Ради Європи на 2012–13 роки. Основні відомості про конкретні проекти представлено по кожному сектору відповідно до затверджених критеріїв, включно з інформацією про параметри проектів.

Проекти, включені у План дій, фінансуватимуться за рахунок коштів Регулярного бюджету Організації та Добровільних внесків. Окрім цього, згідно з Меморандумом кошти на окремі проекти збиратиме Представник Генерального секретаря Ради Європи на основі узгодження дій із відповідними службами Ради Європи і Делегацією ЄС в Україні.

План дій підлягатиме періодичному спільному моніторингу з боку Ради Європи і українських органів влади з метою оцінки реалізації затверджених проектів, їхніх досягнень і результатів, впливів і наслідків, а також включення, за згодою Сторін, інших доречних проектів, відповідно до чітких критеріїв і термінів, які буде визначено далі шляхом двосторонніх консультацій.

Як передбачено в Меморандумі, Представник Генерального секретаря Ради Європи з координації програм співробітництва РЄ раз на півроку, а також за особливої потреби подає звіт про хід виконання визначених у Плані дій проектів Генеральному секретареві Ради Європи. Копія такого звіту надсилається в міністерство закордонних справ України до його відома і для аналізу ефективності реалізації Плану дій.

Проекти, включені до Плану дій, охоплюють три основні напрями програми Ради Європи – права людини, верховенство права і демократія. Перелік планів конкретних проектів подано за кожним із секторів у порядку їхнього статусу виконання (поточний або запропонований) та з зазначенням стану фінансування.

Наприкінці періоду реалізації План дій підлягає аналізові з метою оцінки його результатів, стійкості, впливів і наслідків.

Зміст


Вступ ......... 3
Права людини .......... 4
Верховенство права ......... 20
Демократія ......... 28
Додатки ......... 42


 
БУЛАВА Youtube Youtube