hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник


Архівні документи
Сучасна Україна


Світовий Конґрес Українців висловлює глибоку стурбованість рішенням Апеляційного суду міста Києва в справі Ю.Тимошенко /
30.ХІІ.2011 – UWC is Gravely Concerned with the Kyiv Court of Appeal Decision in the Case of Yulia Tymoshenko

(30 грудня 2011 р.)


30 грудня 2011 р.   

ПРЕСОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

СВІТОВИЙ КОНҐРЕС УКРАЇНЦІВ ВИСЛОВЛЮЄ ГЛИБОКУ СТУРБОВАНІСТЬ РІШЕННЯМ АПЕЛЯЦІЙНОГО СУДУ МІСТА КИЄВА В СПРАВІ ЮЛІЇ ТИМОШЕНКО
СКУ, Світовий конгрес українців, 2011, соборність, українці, українська еміграція, українці в світі, СФУЖО, ЕКУ, УККА, Tmoshenko, UWC, Тимошенко, справа Тимошенко, репресії, авторитаризм

Світовий Конґрес Українців висловлює глибоку стурбованість рішенням Апеляційного суду міста Києва, повний текст якого Колегія суддів Апеляційного суду виголосила 29 грудня 2011 р. Згідно з цим рішенням, вирок Печерського районного суду щодо попереднього Прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко залишається без змін.

Світовий Конґрес Українців вбачає тісний зв’язок між таким рішенням та низкою послідовних дій владних структур України в цій справі, серед яких насамперед невиправданий арешт лідера опозиції Юлії Тимошенко, судовий процес, який не відповідав міжнародним стандартам справедливості, прозорості та незалежності, а також засудження за політичні рішення на основі застарілого законодавства радянського типу.

Світовий Конґрес Українців поділяє висловлені на цю тему заяви провідних держав світу та високих міжнародних інституцій, в яких наголошується на політичній вмотивованості рішення Апеляційного суду, висловлюється занепокоєння станом демократії і верховенства права в Україні, а також стверджується думка про віддалення України від європейських цінностей.

Світовий Конґрес Українців закликає владні структури України дотримуватись основних європейських демократичних цінностей та припинити політичне переслідування лідера опозиції Юлії Тимошенко,” – заявив президент Світового Конґресу Українців Евген Чолій.

_____________________________


December 30, 2011   

PRESS RELEASE

UKRAINIAN WORLD CONGRESS IS GRAVELY CONCERNED WITH THE KYIV COURT OF APPEAL DECISION IN THE CASE OF YULIA TYMOSHENKO

The Ukrainian World Congress has expressed grave concern with the decision of the Kyiv Court of Appeal, the full text of which was read on December 29, 2011. In accordance with this decision, the verdict against former Prime Minister Yulia Tymoshenko by the Kyiv Pechersky District Court remains unchanged.

The Ukrainian World Congress sees this decision as a continuation of related acts by Ukrainian authorities in this matter, including the unjustified arrest of Ukraine’s opposition leader Yulia Tymoshenko, court proceedings that did not comply with international standards of fairness, transparency and independence, and a sentence for the taking of political decisionsin officio based on archaic Soviet-style legislation.

The Ukrainian World Congress concurs with the statements made on the subject by leading world nations and high level international institutions that highlight the political motivation behind the Appeal Court decision, express concern over the state of democracy andrule of law in Ukraine, and confirm the idea that Ukraine is drifting away from European values.

The Ukrainian World Congress calls upon Ukrainian authorities to adhere to fundamental European democratic values and to cease the political persecution of opposition leader Yulia Tymoshenko,” – stated Ukrainian World Congress President Eugene Czolij. 
БУЛАВА Youtube Youtube