hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Шановні друзі, наш сайт існує завдяки лише Вашій фінансовій підтримці. Не забутьте скласти благодійну пожертву на наш рахунок: ПриватБанк - 4149 6090 0384 6062
Dear friends, our website exists because of your financial support. Don’t forget to donate to this bank account: 4149 4993 8247 2718 (USD)

Архівні документи
Сучасна Україна


Проект програми Всеукраїнського перепису населення
(Державна служба статистики України – Держстат України)

(6 лютого 2012 р.)


_____________________


Проект програми
Всеукраїнського перепису населення


В основу проекту програми Всеукраїнського перепису населення покладені Рекомендації Конференції Європейських статистиків щодо проведення переписів населення та житлового фонду 2010 року та положення ст.5 Закону України «Про Всеукраїнський перепис населення».

З урахуванням зазначеного проект програми Всеукраїнського перепису населення включає наступні питання:


1. Ваші родинні стосунки з особою, що записана першою у домогосподарстві

- записаний першим

- дружина, чоловік

- дочка, син

- мати, батько

- сестра, брат

- невістка, зять

- свекруха, свекор, теща, тесть

- баба, дід

- онука, онук

- інший ступінь родинних стосунків

- непов’язаний(на) родинними стосунками


2. Ваша стать

- чоловіча

- жіноча


3. Дата Вашого народження

- число

- місяць

- рік

- скільки виповнилося повних років


4. Місце Вашого народження


5. Ваше громадянство

- України

- іншої держави

- без громадянства


6. Ваше етнічне походження (національність)


7. Ваш сімейний (шлюбний) стан (для осіб у віці 15 років і старших)

- ніколи не перебував(ла) у шлюбі

- перебуваю у зареєстрованому шлюбі

- перебуваю у незареєстрованому шлюбі

- удівець, удова

- розлучений(на) (зареєстроване розірвання шлюбу)

- розійшовся(лася) (незареєстроване розірвання шлюбу)


8. Освіта та навчання

8.1. Ваша освіта (для осіб у віці 10 років і старших)

повна вища

- одна

- дві і більше

Чи маєте науковий ступінь?:

- кандидат наук

- доктор наук

- базова вища

- неповна вища (середня спеціальна)

- професійно-технічна

- повна загальна середня (середня загальна)

- базова загальна середня (неповна середня)

- початкова загальна (початкова)

- не маю освіти

Чи вмієте читати та писати?

8.2. Чи навчаєтесь Ви у навчальному закладі? (для осіб у віці 6 років і старших)

- так

- ні

8.3. Чи відвідує дитина дошкільний навчальний заклад? (для дітей у віці до 10 років, які не відвідують загальноосвітній навчальний заклад (школу))

- так

- ні


9. Ваші мовні ознаки

9.1. Ваша рідна мова

9.2. Чи володієте українською мовою

- так

- ні

9.3. Інші мови, якими Ви володієте


10. Ваші джерела засобів існування

1 - робота (крім роботи в особистому селянському господарстві)

Робота в особистому селянському господарстві:

2 - робота в особистому селянському господарстві з метою задоволення потреб Вашого домогосподарства у виробленій продукції

3 - робота в особистому селянському господарстві з метою задоволення потреб Вашого домогосподарства та продажу (обміну) виробленої продукції

4 - стипендія

5 - пенсія (крім пенсії по інвалідності)

6 - пенсія по інвалідності

7 - державна допомога (крім допомоги по безробіттю)

8 - державна допомога по безробіттю

9 - інший вид державного забезпечення

10 - заощадження, дивіденди, відсотки

11 - здавання в оренду або у найом власності та майна; дохід від патентів, авторських прав

12 - на утриманні інших осіб; допомога інших осіб; аліменти

13 - інше джерело


11. Зайнятість та безробіття (для осіб у віці 15–70 років)

11.1. Чи мали Ви упродовж тижня, який передував даті перепису населення, яку-небудь роботу за заробітну плату, винагороду у грошовому або натуральному вигляді або були відсутні на роботі з певних причин?

- так

- ні

11.2. Ким Ви є на основній роботі?

- працюючий за наймом;

- працюючий не за наймом:

а) із залученням найманих працівників;

б) самостійно, без залучення найманих працівників;

в) безкоштовно працюючий член сім’ї;

- інше

11.3. Місцезнаходження роботи

Місце Вашої роботи знаходиться у населеному пункті, де Ви проживаєте?

- так

- ні

Якщо «ні», вкажіть, назву:

- регіону (АР Крим, область, м.Київ, м.Севастополь)

- району

- населеного пункту

- або назву іншої країни де Ви мали роботу (заняття)

11.4. Чи мали Ви упродовж тижня, який передував даті перепису, іншу оплачувану роботу (крім основної) або прибуткове заняття?

- так

- ні

11.5. Упродовж останнього місяця, який передував даті перепису населення, Ви шукали оплачувану роботу чи робили спроби організувати власний бізнес?

- так

- ні

Якщо «так», якби Вам запропонували роботу, яка Вас влаштовує, то чи готові Ви були б приступити до неї в найближчі 2 тижні?

Якщо «ні», вкажіть одну головну причину:

а) отримав(ла) роботу та приступаю до неї впродовж найближчих 2-х тижнів;

б) знайшов(ла) роботу та очікую відповідь;

в) навчаюсь за направленням державної служби зайнятості;

г) очікую початку сезону;

д) виконую домашні обов’язки, доглядаю за хворим, дітьми та іншими членами сім’ї;

е) за станом здоров’я; інвалідністю;

є) студент (учень) денної форми навчання;

ж) пенсіонер;

з) інше


12. Міграція

12.1. У цьому населеному пункті Ви проживаєте безперевно з народження?

- так

- ні

12.2. Якщо «ні», будь ласка, вкажіть рік, з якого Ви безперервно проживаєте у цьому населеному пункті

12.3. Вкажіть, де Ви проживали за рік до перепису населення:

- назву регіону або країни

- тип населеного пункту

- міський

- сільський

12.4. Чи проживали Ви більше року в іншій країні

- так

- ні

Якщо «так», вкажіть причину з якої Ви перебували в іншій країні більше року:

- навчання;

- робота (заняття);

- лікування;

- приватна поїздка;

- інше

- з якої країни Ви приїхали в Україну на постійне проживання?

- в якому році?


13. Для жінок (у віці 15 років і старших)

Скільки дітей Ви народили


14. Житлові умови

14.1. Тип житлового приміщення

- індивідуальний (одноквартирний) будинок

- частина індивідуального будинку

- окрема квартира

- комунальна квартира

- гуртожиток

- готель

- інше житлове приміщення

14.2. Розмір загальної площі житлового приміщення

14.3. Кількість зайнятих домогосподарством житлових кімнат

14.4. Тип володіння житловим приміщенням

- приватна власність членів домогосподарства;

- державна, комунальна та приватна власність юридичних осіб;

- оренда (найом) у окремих громадян.

___________________
 
БУЛАВА Youtube Youtube