hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Шановні друзі, наш сайт існує завдяки лише Вашій фінансовій підтримці. Не забутьте скласти благодійну пожертву на наш рахунок: ПриватБанк - 4149 6090 0384 6062
Dear friends, our website exists because of your financial support. Don’t forget to donate to this bank account: 4149 4993 8247 2718 (USD)

Архівні документи
Сучасна Україна


Резолюція щодо України Сенату Парламенту Чеської Республіки

(11 липня 2012 р. )


СЕНАТ ПАРЛАМЕНТУ ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

(пергамен).


ВОСЬМИЙ ТЕРМІН ПОВНОВАЖЕНЬ

Комітет з міжнародних справ, оборони і безпеки

240 РЕЗОЛЮЦІЯ


з 26-го засідання, яке відбулося 11 липня 2012 року,
до інформації зі звітних зборів ПА ОБСЄ
щодо доповіді сенатора Яромира Штетіни, члена Парламентської асамблеї ОБСЄ та після обговорення

КОМІТЕТ

I.           б е р е д о в і д о м а

інформацію з 21-го щорічного засідання Парламентської Асамблеї ОБСЄ, яке 9 липня 2012 року затвердило Монакську декларацію ПА ОБСЄ, в тому числі резолюцію щодо України;

II.           р е к о м е н д у є

Сенату Парламенту ЧР, аби у зв'язку із затвердженою Монакською деклараціїєю ПА ОБСЄ, в тому числі резолюції щодо України, прийняти резолюцію у такому викладі:

"Сенат ПЧР

1. висловлює думку,

що Україна повинна гарантувати функціональне, незалежне і прозоре правосуддя на виконання зобов'язань ОБСЄ в галузі прав людини, особливо щодо ефективного права на справедливий судовий розгляд та дотримання принципу рівності у сфері кримінального судочинства, а також адекватного поводження з засудженими;

2. п і д к р е с л ю є,

що в рамках країн ОБСЄ не повинно бути політичних в'язнів і закликає Україну до їх звільнення;

3. з а к л и к а є

український парламент, аби доклав зусиль до належного медичного забезпечення і лікарської допомоги по відношенню колишніх урядових чиновників, які в даний час перебувають у в'язниці, в тому числі Ю. Луценка, В. Іващенка і Ю. Тимошенко, аби їм надавався безперешкодний доступ до медичного обстеження, а у разі необхідності лікування незалежними лікарями за межами в'язниці і за межами України".

III.           р е к о м е н д у є

включити цей пункт на найближчому засіданні Сенату ПЧР;

IV.            п р и з н а ч а є

доповідачем за цим пунктом Яромира Штетіну;

V.            у п о в н о в а ж у є

голову комітету сенатора Йозефа Реґеца, щоби з цією резолюцією ознайомив голову Сенату.


Ярослав Сикачеке, власноручно,
голова комітету


Яромир Штетіна, власноручно,
доповідач комітету


Яромир Штетіна, власноручно,
верифікатор комітету

РЕЗОЛЮЦІЯ ЩОДО УКРАЇНИ

1. Беручи до уваги резолюцію, прийняту Парламентською Асамблеєю ОБСЄ на щорічній зустрічі в Києві в 2007 році і в Астані в 2008році, щодо політичних свобод і демократичних виборів,

2. Висловлюючи стурбованість погіршенням політичної ситуації в Україні у зв'язку з дотриманням зобов'язань у галузі прав людини, верховенства закону та демократії, і особливо триваючим ув’язненням та інцидентами щодо жорстокого поводження з колишнім українським прем'єр-міністром Юліїєю Тимошенко (що також було висловлено в декларації останньої Зимової сесії Парламентської Асамблеї ОБСЄ),

3. Підкреслюючи, що в Копенгагенському документі 1990 року держави-учасники ОБСЄ визнали незалежність судової системи як один з основних елементів людського виміру права (особливо щодо гідності та рівних і невід'ємних прав людини), а також підкреслюючи, що Рада міністрів в 2005 році проголосила право на справедливий судовий розгляд, право на ефективний засіб правового захисту та право не зазнавати безпідставного арешту або утримання під вартою як основного елемента правової держаки,

4. Підтримуючи роботу координатора проектів ОБСЄ в Україні,

5. Застерігаючи, що більшість глав європейських держав відмовилися від участі у 18-му Саміті країн Центральної Європи 11-12 травня 2012 року в Ялті (Україна),

6. Уважно спостерігаючи за кримінальними справами і рішеннями в зв'язку з обвинуваченнями у зловживанні службовим становищем, розкраданні коштів та іншими звинуваченнями проти колишніх чиновників уряду, в тому числі, колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, колишнього міністра оборони Валерія Іващенка, колишнього міністра охорони довкілля Георгія Філіпчука, колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, а також інших високопоставлених посадових осіб попереднього уряду,

7. Відзначаючи багато недоліків (як, наприклад, відсутність незалежності судової системи, надмірне застосування утримання під вартою і його тривалість, недостатні правові аспекти позивачів і судів в офіційних документах і рішеннях) в цих кримінальних справах, які можуть підривати як рівність між обвинуваченням і захистом, так і можливість обвинувачених на справедливий судовий розгляд відповідно до статті 6 Європейської конвенції з прав людини, що негативно впливає на майбутнє української інтеграції в європейські структури,

8. Вітаючи запрошення ОБСЄ та інших міжнародних спостерігачів з боку української влади з метою контролю за виборчим процесом на майбутніх парламентських виборах,

9. Знову підкреслюючи важливість дотримання зобов'язань ОБСЄ з боку України, в тому числі принципів прозорості, рівних можливостей, свободи слова і виконання вимог для проведення вільних і справедливих виборів,

Парламентська асамблея ОБСЄ:

10. Закликає Україну забезпечити ефективне, незалежне і прозоре правосуддя за допомогою виконання зобов'язань ОБСЄ в галузі гуманності права, зокрема, що стосується права на справедливий судовий розгляд та дотримання принципу рівності у кримінальному судочинстві та рівного ставлення до засуджених осіб,

11 Знову підтверджує, що в країнах ОБСЄ не мало би бути політв'язнів і закликає Україну звільнити всіх політичних ув'язнених,

12 Закликає українську владу зміцнити позиції омбудсмена і забезпечити, щоб ця позиція була рекомендована людині з відповідним досвідом в галузі прав людини,

13 Пдкреслюючи, що Україна, яка головуватиме в ОБСЄ, має унікальну відповідальність, щоб бути хорошим прикладом у зв'язку з повагою до цих зобов'язань,

14. Вимагає, щоб Україна, перш ніж перебрати головування в ОБСЄ в 2013 році, вирішила ці питання, які стосуються верховенства права, прав людини і демократії, прав людини у відповідності до своїх зобов'язань в рамках ОБСЄ,

15. Закликає Україну внести поправки в кримінальне законодавство і Конституцію, якщо це буде необхідно, щоб запобігти політично мотивованим судовим процесам, та переглянути статті 364 і 365 Кримінального кодексу України відповідно до стандартів Ради Європи. Закликає також до реформи прокуратури за рахунок делегування його широких повноважень іншим відповідним установам,

16. Настійно закликає українську владу забезпечити медичне обслуговування і гарантоване лікування для багатьох колишніх державних чиновників, які зараз перебувають у в'язниці (в тому числі Луценка, Іващенка, Тимошенко), і дозволити їм медичне обстеження, а також у разі необхідності і обстеження незалежнихми лікарями як за межами в'язниці, так і за межами України,

17. Очікує, що Україна буде виконувати свої зобов'язання в рамках ОБСЄ щодо демократичних виборів, гарантуючи, що всі політичні сили і політичні лідери (в тому числі й ті, хто знаходяться в ув'язненні) можуть вільно і чесно брати участь в майбутніх парламентських виборах, що заплановані на 28 жовтня 2012 року,

18. Рекомендує, щоб український парламент утримався від зміни законодавства про парламентські вибори незадовго до дня виборів,

19. Очікує, що майбутні парламентські вибори будуть знову відповідати стандартам ОБСЄ,

20. Закликає держави-учасниці ОБСЄ та інші відповідні міжнародні установи в повній мірі брати участь у місії спостереження за виборами в Україні 28 жовтня 2012 року.

_________________________
 
БУЛАВА Youtube Youtube