hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Шановні друзі, наш сайт існує завдяки лише Вашій фінансовій підтримці. Не забутьте скласти благодійну пожертву на наш рахунок: ПриватБанк - 4149 6090 0384 6062
Dear friends, our website exists because of your financial support. Don’t forget to donate to this bank account: 4149 4993 8247 2718 (USD)

Архівні документи
Світова історія


Обама Б. (Президент США). Заява Президента США щодо України
Barack Obama. Statement by the President on Ukraine

(February 28, 2014, The White House, Office of the Press Secretary)
(28 лютого 2014 р.)


Barack Obama. Statement by the President on Ukraine


The White House
Office of the Press Secretary

For Immediate Release

February 28, 2014

Statement by the President on Ukraine
James S. Brady Press Briefing Room


5:05 P.M. EST


THE PRESIDENT: Good afternoon, everybody.


Over the last several days, the United States has been responding to events as they unfold in Ukraine. Throughout this crisis, we have been very clear about one fundamental principle: The Ukrainian people deserve the opportunity to determine their own future. Together with our European allies, we have urged an end to the violence and encouraged Ukrainians to pursue a course in which they stabilize their country, forge a broad-based government and move to elections this spring.


I also spoke several days ago with President Putin, and my administration has been in daily communication with Russian officials, and we've made clear that they can be part of an international community’s effort to support the stability and success of a united Ukraine going forward, which is not only in the interest of The people of Ukraine and the international community, but also in Russia’s interest.


However, we are now deeply concerned by reports of military movements taken by the Russian Federation inside of Ukraine. Russia has a historic relationship with Ukraine, including cultural and economic ties, and a military facility in Crimea, but any violation of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity would be deeply destabilizing, which is not in the interest of Ukraine, Russia, or Europe.


It would represent a profound interference in matters that must be determined by the Ukrainian people. It would be a clear violation of Russia’s commitment to respect the independence and sovereignty and borders of Ukraine, and of international laws. And just days after the world came to Russia for the Olympic Games, it would invite the condemnation of nations around the world. And indeed, the United States will stand with the international community in affirming that there will be costs for any military intervention in Ukraine.


The events of the past several months remind us of how difficult democracy can be in a country with deep divisions. But the Ukrainian people have also reminded us that human beings have a universal right to determine their own future.


Right now, the situation remains very fluid. Vice President Biden just spoke with Prime Minister -- the Prime Minister of Ukraine to assure him that in this difficult moment the United States supports his government’s efforts and stands for the sovereignty, territorial integrity and democratic future of Ukraine. I also commend the Ukrainian government’s restraint and its commitment to uphold its international obligations.


We will continue to coordinate closely with our European allies. We will continue to communicate directly with the Russian government. And we will continue to keep all of you in the press corps and the American people informed as events develop.


Thanks very much.


END
5:09 P.M. EST Barack Obama. Statement by the President on Ukraine


Барак Обама
Президент США

Заява Президента США щодо України
Barack Obama. Statement by the President on Ukraine

В останні декілька днів Сполучені Штати реагують на події, які розвиваються в Україні. Протягом цієї кризи Сполучені Штати абсолютно чітко стояли на позиціях відстоювання одного принципу – українці мають право визначати своє власне майбутнє. Разом з Європейськими союзниками ми закликали до припинення протистояння і закликали українців піти шляхом стабілізації країни, створення представницького уряду та провести вибори цієї весни.

Я також розмовляв декілька днів тому з президентом Путіним, і моя адміністрація перебуває у щоденному зв’язку з офіційними особами Росії. ми дали їм чітко зрозуміти, що вони можуть бути частиною зусиль міжнародної спільноти у підтримці стабільної і суверенної України, що є в інтересах на лише України та міжнародної спільноти, але й в інтересах Росії.

Але сьогодні ми глибоко занепокоєні повідомленнями про військові пересування які здійснює Російська Федерація на території України. Росія має історичні зв’язки з Україною,включно з культурними та економічними зв’язками та військовою базою на території Криму. Але будь-яке порушення суверенітету України та територіальної цілісності буде глибокою дестабілізацією , що не є в інтересах України, Росії чи Європи.

Це буде втручанням в українські справи. Це буде чітким порушенням зобов’язань Росії поважати незалежність,суверенітет та кордони України та міжнародних законів. Лише через декілька днів після Олімпійських ігор це призведе до засудження Росії у світі. Сполучені Штати будуть разом з міжнародною спільнотою і завіряємо, що буде відплата за будь-яке військове втручання в Україні.

Події останніх декількох місяців продемонстрували нам наскільки складною може бути демократія в країні з глибоким поділом. Але українці також нагадали нам, що люди мають право визначати своє власне майбутнє. Зараз ситуація змінюється з хвилини на хвилину.

Віце-президент Байден розмовляв з прем’єр-міністром України і запевнив його, що у цей складний час Сполучені Штати підтримують зусилля українського уряду і відстоюють суверенітет,територіальну цілісність демократичне майбутнє України. Я також вітаю тактику стримування з боку українського уряду та відданість міжнародним домовленностям.

Ми продовжуватимемо координувати наші зусилля з Європейськими союзниками, ми будемо у постійному контакті з урядом Росії і ми будемо інформувати вас пресу та американський народ по ходу подій.

Barack Obama. Statement by the President on Ukraine


 
БУЛАВА Youtube Youtube